Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐርቦ፡ ግብጺ ወይስ ኢትዮጵያ?

ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐርቦ፡ ግብጺ ወይስ ኢትዮጵያ? ፈለግ ኣባይ (ናይል) ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ፈለግ ኢዩ። ንብዙሓት ሃገራት ድማ ይትንክፍ። ናይል ዝትንክፎም ሃገራት፡ ኢትዮጵያ፤ ደቡብ ሱዳን፤ሱዳን፤ ግብጺ፤ ኡጋንዳ፤ ከንያ፤ ታንዛኒያ፤ ብሩንዲ፤ ሩዋንዳ ኮይነን፡ ዲሞክራቲክ ረፓብሊክ ኮንጎን ኤርትራን

ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐርቦ፡ ግብጺ ወይስ ኢትዮጵያ?

ፈለግ ኣባይ (ናይል) ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ፈለግ ኢዩ። ንብዙሓት ሃገራት ድማ ይትንክፍ። ናይል ዝትንክፎም ሃገራት፡ ኢትዮጵያ፤ ደቡብ ሱዳን፤ሱዳን፤ ግብጺ፤ ኡጋንዳ፤ ከንያ፤ ታንዛኒያ፤ ብሩንዲ፤ ሩዋንዳ ኮይነን፡ ዲሞክራቲክ ረፓብሊክ ኮንጎን ኤርትራን ድማ ከም ተዓዘብቲ ይኾና። 85% ናይ’ዚ ፈለግ’ዚ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ኢዩ ዝምንጩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን  ስጋብ ለይቲ ሎሚ ተዓዛቢ’ምበር ካብዚ ማይዚ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣይፈልጥን። እዚ ግን ዘይግብኦ ኰይኑ ዘይኮነስ ዓቕሙ ዘይፈቕደሉ ስለዝነበረ ኢዩ።

ሕጂ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቕሙ ኣብ ዝፈቐደሉ ግዜ ካብ ሃገሩ ዝብገስ ማይ ክጥቀመሉ ይጽዕር ኣሎ። እቲ ዝወጠኖ ፕሮጀክት ድማ ሓጽቢ (ግድብ) ሃኒጽካ ሓይሊ ኤለትሪክ ንምፈጣር ኢዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ክገብር ከሎ  ግን፡ ነተን ብታሕቲ ተጠቀምቲ ሃገራት ብዘይጐድእ ኣገባብ ኢዩ። እዚ ከኣ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ኢዩ። ከም ናተይ ሪኢይቶ ብታሓታትነትን ግልጽነትን ዝመልኦ መንገዲ ኢዩ ዝሃንጾ ዘሎ። ካብ ግብጽን ሱዳንን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ዝተመርጹ ሰብ-ሞያን ዝተደገፈ መጽናዕቲ ብምክያድ ብጥንቃቐ ኢዩ ዝሃንጾ ዘሎ።

ኮይኑ ግን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ማዕከናት ከም ዘንበብናዮን ዝራኣናዮን፡ ካብ ገለ መራሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትን ግብጺ፡ በዚ ዝካየድ ዘሎ ህንጸት ሓጽቢ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ተዓዚብና። ኣነ ብወገነይ ነቲ ኣብ ዕጽዊ ኣኼባ ዘለው መሲልዎም ኣብ ኣየር ዝተፈነወ ርኢይቶታት ብዓዋተ ዳት ኮም ተጻሒፉ(ምስጋና ንዓዋተ ቲም) ምስ ኣንበብኩ፡ ብዙሕ ተገሪመ። ልክዕ ከምቲ ግብጻውያን ንዘበናት፡ እንተስ ብዓቕሚ ምስኣን እንተስ ብምፍርራሕ ነቲ ናይ ሓባር ማያት ንመይኖም ክጥቀምሉ ዝጸንሑ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሃገሩ ዝብገስ ማይ ክጥቀመሉ መሰል የብሉን ማለትድዩ? ወይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸሙ ክሓድር ህዝቢ ግብጺ ንበይኑ ተደሪሩ ክሓድር ፍትሓዊ ድዩ? ኣነ ብዛዕባ ዓለም-ለኻዊ ናይ ማያት ሕጊ ኣፍልጦ የብለይን። ከም ዝመስለኒ ግን ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ’ውን “ካባይ ዝፍጠር ማይ ኣነ ጥራይ ኢየ ዝጥቀመሉ” ክትብል ዘይግባኣ፡ ግብጻውያን እውን “ናባና ዝፈስስ ማይ ካልኦት ክጥቀምሉ የብሎምን” ክብሉ የብሎምን።ኣብ መንጎ እቲ ፈለግ ዝምልከተን ሃገራት ናይ ሓባር ኣጠቓቕማ ስምምዕ ኢዩ ክህሉ ዝግባእ። ካብዚ ሓሊፉ “ዝዓንተረ ይመንዝዕ፡ ዝደኸመ ድማ ጸሙ ይሕደር” ዝዓይነቱ ክኸውን የብሉን። ዘሎናዮ ግዜ ናይ ፍትሕን ምርድዳእን ዝዓብለሎ ስልጡን ግዜ ኢዩ። ናይ 30ታትን  60ታትን ውዑላት ኣተሓሳስባ ተመርኵስካ ዝፍታሕ ሽግር ኣይኮነን። እቲ ናይ ኣኼባ ሪኢቶኦም ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ ከተንብቦ ከሎኻ ኣዝዩ ዘሕፍር ኢዩ። ዘለዎም ትምክሕትን ንዕቀትን ካሊእ ኢዩ።”ኣይትረስዑ! ኢትዮጵያ’ኮ ሓንቲ ኣፈሪቃዊት ሃገር ኢያ” እናበልካ ምዝራብ ዘሕፍር ኢዩ። ሕራይ’ስኪ ንኢትዮጵያስ ንበል ብወተሃደራዊ ዓቕሚ የናእስዋ። እቲ ክውንንነት’ኳ ካሊእ ኢዩ። ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ፡ ብዓቕማ ማለት ብዘይ ናይ ወጻኢ ሓገዝ 80 ቢልዮን ብር ዘውድእ ሓጽቢ እትሃንጽ ሃገር ብውታሃደራዊ ዓቕሚ’ውን ካብ ግብጺ ዝንእስ ዘይክኸውን ይኽእል። እዚ ግብጻውያን ዝተረድኦም ኣይመስለንን። እሞ ከም ኣተሓሳስባኦም ብዅናት ንኢትዮጵያ ወሪርካ ኣባይ ካብ ጐጃም ስጋብ ክልል ቢነ-ሻንጉል (ዶብ ደቡብ ሱዳን) ኢትዮጵያ ከይትጥቀመሉ ክሕልውዎ ድዮም? ወይ ድማ ሓጽቢ(ግድብ) ኣባይ ብሓንቲ ወይ ብዓሰርተ ቦምባታት ካብ ኣየር ደርቢኻ፡ ኢትዮጵያ ማይ ከይትጥቀመሉ ኪከላኸሉ ማለት ድዩ? እዚ “ብሓይሊ ንኢትዮጵያ ኣዳኺምካ ማያት ኣባይ ምጥቃም” ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ፖሊሲ ንግብጺ፡በጭራሽ ኣይጠቕማን። ኣየዋጽኣን ከኣ።ግብጻውያን እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ገዲፎም ህዝቢ ግብጺ ዘይጉዳኣሉ መንገዲ ከናዲዩ ኣለዎም። እዚ ከኣ ብሰላማውን ብምርድዳእን መንገዲ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ። ተዘይኮነ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ሕቶ ማይ-ኣባይ ካብ ቁጠባዊ ሕቶ ሓሊፉ ፖለቲካዊ ሕቶ ኢዩ ክኽውን። ኢትዮጵያውያን “ማይና ክንጠቀመሉ መሰልና ኢዩ” ዝብል ሕልና ኢዩ ዝሓድሮም። ብዓለም ሕብርተስብ’ውን ተቐባልነት ኣለዎ።

ምስ’ዚ ኣተሓሒዘ ክገልጾ ዝደሊ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ሕቶ ሓጽቢ-ኣባይን ፈኸራ ግብጻውያንን፡ ኣብ ኣዲሰ-ኣበባ ማዓልታዊ ዕላል ኢዩ ኮይኑ ዘሎ።ከምቲ ኣብ ጽሑፍ ዘንበብኩዎ፡ ግብጻውያን ንሓንቲ ኣፈሪቃዊት ሃገር(ኢትዮጵያ) ዝንዕቁዋ፡ ኢትዮጵያውያን ንኣዕራብ ከም ዝንዕቁ ኣይርድኦምን። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ገለ ሰባት ናይ ኣባይ ፖለቲካ ምስ ተላዕለ፡ ሓደ ዕብይ ዝበሉ ሰብኣይ ከምዚ በሉ፤” እኛኮ ግብጻውያንን ከዚህ በፊት በጦርነት ኣሸንፈናቿል።” በሉ።”ኣበይን መኣስን” ኢልና ምስ ሓተትናዮም፡ ዓመተ-ምህረት ጠቒሶም፡ “ኣብ ጉንደትን ጉራዕን” በሉና።ልክዕ ኢዩ፡ ኣብ ታሪኽ ከም ዝተምሃርናዮ ብግዜ ሃጸይ የውሃንስ፡ ኣብዚ ቦታታት’ዚ ግብጽውያን ብኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተሳዒሮም ኢዮም።በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኵናት ፋይዳ የብሉን። ንኽልቲኡ ወገናት ዝሓይሽ ብስምምዕን ሰላማዊ መንገድን ኢዩ።እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ግን፡ ህዝቢ ግብጺ እቶም ካልኦት ኣባይ ዝምልከቶም ሃገራት ናይ ምጥቃም መሰል ከም ዘለዎም ክኣምኑ ኣለዎም።

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ናብቲ ቀንዲ ሕቶይ ክኣቱ! ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐርቦ(ዝጠቕሞ) መን’ዩ? ኢትዮጵያ ወስ ግብጺ? ነዚ ሕቶ’ዚ ከልዕል ዘገደደኒ፡ ስርዓት ህግደፍን ደገፍቱን ኣብ ሕቶ ማያት-ናይል(ኣባይ) ዘለዎም ዝምቡዕ ኣርኣእያ ስለ ዝተዓዘብኩ ኢዩ።ዝሓለፈ ወርሒ ወጻኢ ጉዳይ ስርዓት ህግደፍ ዖስማን ሳሊሕን ኣማኻሪ ዲክታተር ኢሳያስ የማነ ህበይን ናብ ካይሮ ከይዶም፡”ናይ ግብጺ ታሪኻዊ ምብሓት ኣባይ” ፈሊጦምላ ተመሊሶም።ወዮድኣ ስርዓት ህግደፍ ፍትሓዊ ኣረኣእያ ሕርሞም ኮይኑ’ምበር፡ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምጥቃም መሰልከ ኣይጠቕሱን’ዶ? ከምኡ’ውን ገለ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ንኢትዮጵያ ከም ጸላኢቶም ብምርኣይ ብናይ ኣባይ ሕቶ ዝምልከት ናብ ግብጺ ከዘምበሉ ስለ ዝረኣኹዎም ኢዩ። እሞ ምን’ዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐርቦ? ኢትዮጵያ ወይስ ግብጺ? ኣጸቢቕና ክንርድኦ ዘሎና፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ህዝቢ መጠን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኰይኑ ኣይፈልጥን።ብርግጽ ስርዓታት ሃይለስላሴን ደርግን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮኑስ ብሓፈሻኡ ጸላእቲን ጨቆንትን ህዝቢ ኢትዮጵያውን ኢዮም ነይሮም። እዚ ሕጂ ዘሎ መንግሰቲ ኢዮጵያ ግን ከም መንግሰቲ መጠን ፈታዊ እምበር ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን።ቅድም-ቅድም እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግሰቲ ገና ኣብ ቃልሲ እንከሎ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመነ ስርዓት ኢዩ። ድሒሩ ድማ ናይ መጀመርያ ንኤርትራ ከም ሃገር ዝፈለጠላ መንግሰቲ ኢዩ።እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝጻሕተሮ ኵናትን ዘኸተሎ ሳዕቤናትን ሓዲግና፡ ሕጂ’ውን ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያትና ተቐቢሉ ዘዕቁብን ብዝከኣሎ ዓቕሚ ዘምህርን ዘሎ መንግስቲ ኢዩ። ሓቂ ሓቂ ኢዩ። ንሓቂ ዓምጺጽካ ዓማጺጽካ ዝሕለፍ ኣይ ኮነን።

ግብጺ’ኸ? ቅድም-ቅድም፡ ህዝቢ ኤርትራ ብጀዎግራፊ ይኹን ብባህሊ ምስ ግብጺ ኣይራኸብን። ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ንመሰሉ ክቃለስ እንከሎ፡ ካብ ሃገራት ኣዕራብ፡ አብ ጐድኑ ጠጠው ዝበላ፤ ብቕዳመነት ህዝቢ ሱዳን ኢዩ። ቀጺለን ሱርያን ዒራቕን ኢየን። “ዝገበረልካስ ውይ ግበረሉ ውይ ድማ ንገረሉ” ከም ዝበሃል ነዞም ህዝባታን መንግስታትን’ዚ ኦም ምስጋና ይብጻሓዮም።እንተ ካብ ግብጺ ዝኾነ ሓገዝ ሰሚዕናን ሪኢናን ኣይን ፈልጥን።በንጻሩ ኳድኣ፡ ሰውራ ኤርትራ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ሒዙ ኣስመራ ምስ ኣተወ፡ መንግስቲ ግብጺ ምስ’ዚ ስርዓት’ዚ ብምትሕባር፡ ስደተኛ ህዝብና ካብ ካይሮ እናመለሰ ናብ ስርዓት ህግደፍ ከረክቦም ጀመረ።ኢትዮጵያ “እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናብ ቤት ማእርትን ግፍዕን ካብ ምምላስ ናብ ሃገረይ ይመለሱ” ብምባል ስጋብ ሕጂ ካብ ግብጺ ዝመለሱ ኤርትራውያን ትቕበሎም ኣላ።ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ክትምሰገን ኢዩ ዝግበኣ።ከምኡ’ውን ውጹዕ ህዝብና ንእስራኤል ክሳገር ኣብ ዶብ ግብጽን እስራኤልን ብወታሃደራት ግብጺ ብጥይት ዝወደቑ ኤርትራውያን ውሑዳት ኣይኰኑን።ካብዚ ዝገደደ መንእሰያትና ኣብ ሲናይ ምድረበዳ ብበደዊን ግብጻውያን ብሂወቶም ከም ጠለበጊዕ እና ተሓረዱ ናይ ውሽጢ ኣካለቶም ዝተሸጠ ውሑዳት ኣይኰኑን። እዚ ኹሉ ክፍጸም መንግስቲ ግብጺ ስጋብ ሕጂ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን። ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ በሉስ’ከ ሰማ ዝሃገርኩም! ብዓይኒ ኤርትራዊ እዚ መንግሰቲ’ዚ ይድገፍ?

እሞ ሕጂ’ውን ብዓይኒ ኤርትራዊ ኣብ ናይ ኣባይ ሕቶ ዘሎና ኣረኣእያ(መርገጺ) ከመይ ክኸውን ኣለዎ? ኣነ ከም ዝመስለኒ፡ ቅድም-ቅድም ብሕልና ፍትሓዊ ኣረኣእያ ክህልወና ኣለዎ። ስርዓት ህግደፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተጻልኤ ዕሙት(ድፉን) ኣረኣእያ ክህልወና የብሉን። ካልኣይ ብዓይኒ ጥቕሚ ኣብ ምግዳብ(ምህናጽ) ኣባይ ህዝቢ ኤርትራ ጥቕሚ ክህልዎ ኢዩ። ክህልዎ ኢዩ ዘበለኒ፡ ስርዓት ህግደፍ ምስ ወደቐ ልክዕ ከም ሱዳን፤ ጂቡቲ፤ ከነንያ ወ.ዘ.ተ. ንኤርትራ ካብ ሓጽቢ-ኣባይ ሓይሊ ኤለትሪክ ምጥቃም ዝቐለለ ኢዩ ዝኸውን። ዕድመ ንስርዓት ህግደፍ ከምዚ ሐጂ ህዝብና ኣብ ጸልማት ዝነብር ዘሎ ኣይኪኸውን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን’ዚ ብሓንቲ እግሩ ጠጠው ኢሉ ኢዩ ንመሰሉ ዝቃለስ ዘሎ። እቲ ጸበባ ከሉ ክወግሕ ኢዩ።ካሊእ ብቐጥታ ካብ ኣባይ ሓጽቢ ዝፈሪ ኤለክትሪክ መርካብ ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብ ምዕብልትን ርብሕትን ጐረበትና ኢትዮጵ ከም ጐረበት መጠን ጥቕሚ ክህልወና ኢዩ። ብንግድ፡ተክኖለጂ፡ ሰነፍልጠት ወ.ዘ.ተ በምልውዋጥ ሓቢረና ክንስጉም ንኽእል። ዝተረጋገኤትን ዝማዕበለትን ጐረበት ምህላው ኣዝዩ ሓጋዚ ኢዩ።

 

ኣድሓኖም ፍትዊ

22-06-2013

aseye.asena@gmail.com

Review overview
114 COMMENTS
 • rezen June 24, 2013

  Commentary, 24 June 2013

  Ref: “Who is closer to the people of Eritrea: Egypt or Ethiopia?” by Adhanom Fitwi, dated 22 June 2013

  First, and foremost, Mr Adhanom Fitwi must be admired for daring to open the sensitive nerve of Eritrea.I wish to comment on it at the end.Now here are some related observations:

  1 The recent blunder in Egyptian government council meeting.
  I am not surprised by the various suggestions from members of the council,in supposedly close meeting,how to deal with Ethiopia.It was simply the age-old negative attitude the Egyptians have on [… derogatory term …] African people. Their attitude on Black Africa has always been obvious from daily social interaction all the way up to the tip of the pyramid. In the simplest term, when it comes to Black Africa, Egypt is a racist country. And it is for that precise point that the Egyptian council members went berserk. It is not in their psyche to consider the possibility that an African nation can, not only challenge its historical arrangement but boldly announce that they will utilize their natural resources for the development of their country. A mind that has been tuned to prejudicial attitude cannot fathom the simple truth coming from an African country. In such an environment, Africans have no choice but forge ahead concentrating on the development of their countries – always mindful of the interdependency of our world. Ethiopia took this admirable stand, regardless of noises coming from any direction.

  2. The British-Egyptian infamous collusion agreement
  This is the greatest blunder made by these two governments reflecting the most degrading attitude on the African people. Unbelievable as it may seem, they simply made an agreement giving Egypt exclusive right on the Nile…..without the presence of any affected African country – as if they don’t exist! Africa has been battered (putting it lightly) so cruelly and thoroughly from left to right its off springs are still suffering from inferiority complex – the result of heinous crime that one can inflict upon another.

  3. Eritrean Government in favour of Egypt
  In a disturbed climate irrationality becomes rational!

  5. Who is closer to the people of Eritrea: Egypt or Ethiopia?
  The question is dynamite! For over one hundred and thirty years “Eritrea” has been bogged down on its attempt to find means and ways of handling that ‘dynamite’. I put Eritrea in quotation marks because the Eritrea that we are talking about is only a creation of fascist Italy –arbitrary delineation of a boundary without the slightest consideration for the diverse society within that colonial structure .i.e. without their consent, as if they didn’t exit! Typical!
  From the very beginning, the main problem in “Eritrea” has been RELIGION — let us not skirt around. Therefore, the question of “closeness” depends upon the prism that a person uses to answer the question. To a Christian it may very well be that Ethiopia is “closer” to the people of “Eritrea”, using also historical argument. On the other hand, a Muslim may very well have strong religious sentiment toward Egypt. One prominent writer reminded his readership that there is always the possibility that Egypt may have interest in “Eritrea” too – a reminder not to push too much toward Ethiopianization! It was a diplomatic warning. In contrast, a famous/infamous writer glaringly put it this way: if the neo-Nazi kebessa land grabbers want to go to mama Ethiopia they can go and leave our Eritrea to us! Another one cemented it in this manner: the Muslims are the majority in Eritrea and it is not right for the minority to govern the majority. With this background, it is no wonder that any cozy relationship (hence, the question of “closeness”) with Ethiopia is looked upon with grave suspicion and alarm, no doubt, deserving preventive action, including and up to the scale of another “meaningless” war – this time against each other! Never underestimate human folly.
  Eritrea will never have a tranquil life unless the religion issue is settled in a sane democratic way. But that is an illusion. Ask Somalia, a land of one religion, one language, one culture, one temperament! Taking into account the history and characteristics of volatile Eritreans, it would be a monumental task to bring about even semblance of sociopolitical tranquility in the land mass that colonial Italy forged arbitrarily.
  Even if miraculously the religion-cancer is eradicated [and this would be the greatest miracle in the universe], Eritreans can easily revert to tribalism to make their lives difficult! They cannot help it! And if one goes farther down the pit, Eritreans would equally settle for another disease: racism. Yes, even pigmentation of the skin can make a difference in Eritrea!!! Please don’t pretend to be shocked – in front of the good people of Kunama who were the victims of savagery by their fervently religious ‘brethren’ Eritreans!
  So back to the question: Who is closer to the people of Eritrea: Egypt or Ethiopia? If an imaginary specialist in statistics were to take consensus of the Diaspora Eritreans living in Ethiopia — i.e. refugees, university students, old generation flocking back to Ethiopia in search for lost paradise, youngsters in search of meaning to life , and business oriented Eritreans taking advantage of 80-million population market just next door without the perils of Sahara/Sinai desert etc — they would definitely vote in favour of Ethiopia. The same consensus taken with Eritreans living in the Middle East, on the other hand, would most probably vote in favour of Egypt where the first ‘liberation’ movement was born in Cairo, Egypt by Muslims Eritrean. The affinity has always been there, regardless of the prejudices of the population towards Black Africans – and Eritreans are Black Africans, aren’t they?
  The END

  • Genet June 24, 2013

   Rezen
   You are a BIPOLAR IN A MANIC STATE! The issue is strictly about Egypt, Ethiopia and about who has right to Nile. However, you managed to get your own blunder and get Eritrea in the middle. You jumped from one point to the next and only to conclude by insulting Eritreans. Do you realy think, you can get us on your side by predicting religion war among us? The issue of Nile river is yours and deal with it. “Eritrea will never have a tranquil life…” Why not? What about Ethiopia?

   Could be, you are in a manic state, because this Nile isse could help to solve the border issue between Eritrean and Ethiopian? Could be? I know, you know that Egypt is well connected to the Western power, deeper than Ethiopia will ever be. As you pointed out yourself correctly, Africans are treated differently. Therefor, stop your mobo jombo analysis of Eritrea and Eritreans, start to deal with your problems.
   Genet

   • Geneta June 24, 2013

    WHY ARE YOU ANGRY?

   • Daniel June 25, 2013

    Genet, be rational. Reciprocating negatively due to hate will not hide the truth. Of course Nile River is the Issue of Ethiopia than our (Eritrea). Ethiopia can move toward Eritrea for its own interest and vice versa. Nile River should be one Eritrea’s potential concern as other business relations as Ethiopia has an eye on our ports. Regardless of who is closer to the people of Eritrea: Egypt or Ethiopia, it is unquestioning that Eritrea has vast opportunities in Ethiopia.

    • Genet June 26, 2013

     Daniel
     See, You are missing the point. We, Eritreans are suffering. We have our own priority called BADEME. Eithiopians have their own priority now… The NILE RIVER. This issue is Ethiopians’ not Eritreansn’. FYI, I am not ANGRY AT ALL. My commont was to the scared “Rezen” man/woman. In orderd to make his/her point. he/she insulted our people and country. No deal is going to be made until th Bademe issue is resolved. This is because it is not in the best interest of Eritrea. Things happen for a resone. This Nile river issue is going to slove the Bademe issue. Let us just wait and see. Ethiopians need to calm down.
     Genet

  • Seb June 24, 2013

   rezen-What a moron you are, negative, get life. Your name should be “fokis”

 • rezen June 24, 2013

  Correction
  Please amend part “5” to read “4”

  • Eritrea Super Power June 24, 2013

   rezen

   you are a very brave person ,i do not say that because i am in agreement with the whole comment but you do not leave any stone unturned ,unlike the tigrigna people.
   awraja is non antagonistic grevience & could be easily fixed ,with religion ,if we analize it honestly & objectively ,well ,i tend to side with you.

   • Genet June 24, 2013

    “If we anlaize it honestly & objectively, well, I tend to side with you” I am sure, You do. But, Who is We?
    Genet

 • Kalighe June 24, 2013

  “From the very beginning, the main problem in “Eritrea” has been RELIGION — let us not skirt around.”

  rezen

  Eritreans has been living in their land from time immemorial, in peace, side by side. There is no single incident recorded in it’s centuries old history, about people fighting each other because of religion. Problems started when Ethiopia started to divide people along confessional lines to weaken their unity of the people, to implement it’s colonial plans.
  Even then, people resisted all attempts on the part of Ethiopia to instigate a civil war, so that Eritreans can kill each other. Ethiopians always wanted the land and outlet to the sea but hated the people. Thanks God, we are at last free. The dictator will go. We will prevail.
  You have problem with Egypt, sort it out without implicating us.

  • Eritrea Super Power June 24, 2013

   kalighe ,

   while I agree with you and weyane being catalyst in uniting religious islamist or pentecoastal ,however it is because of the time we live in ,so many actors involved to exploit specially the moslem card ,that is why i think we should help egypt in sabotaging the dam to unite us.

  • Genet June 24, 2013

   Amen!
   Genet

 • tef June 24, 2013

  Who is the enemy of Eritrea? Egypt or Woyane?

  • Eritrea Super Power June 24, 2013

   weyaneeeeee

  • Genet June 24, 2013

   You mean, Egypt or Ethiopia.
   Genet

   • tef June 25, 2013

    Woyane not Ethiopia

    • belay nega June 25, 2013

     ERITREA SUPER POWER and tef

     With all due respect,the fact that all Ethiopians have the same attitude towards Eritrea,I feel that is high time to avoid the name WOYANE and address them Ethiopia/Ethiopians.
     Apart from that forget about the arrogant NEGA BELAY,because he is here to confuse readers by changing pen names.He looks at the president for where he comes from,he is one the best playground of the [wata] TESFAY TEMNEWO.

     • Genet June 25, 2013

      Mr Nega
      Are you serious? You think, you can talk the PFDJ’s zombies out of their lethargic states of minds. The word “WOYANE” is not a noun or any thing else to them, but a concept to be used to defend the dictator, his system and crimes. You actually are asking them to think as human. If they are willing to think for themseves, our people would not be in the current situation. Honestly, I don’t think PFDJ’s zombies are stupid by nature. Not at all. But they are just conditioned to act stupid. IN THEIR CONDITIONED, STUPID STATE OF MINDS, THERE IS NO ROOM FOR COMMON SENCE.

    • Genet June 25, 2013

     tef
     Don’t be scared. IT IS OK, Woyane=Ethiopia

     • tef June 25, 2013

      No

     • tef June 25, 2013

      Of you ask this question to Ethiopian people, for sure 90% will say, Ethiopia # woyane

  • Nega Belay June 24, 2013

   YOU !!!

 • A.Salim June 24, 2013

  Adhanom Fitwi,

  HtoKa nay kelbi Hto ‘yu? Woyane do yQerbena Egypt ilka ayHtetn ‘yu:: Woyane Sela’ina ‘yu::

  ab botaKa neyrom ‘nte zKonu tegaru ” msri do yqerbena Eritrea ” ilom ms Hatetu do ymesleka?

 • Genet June 24, 2013

  You, the author seems to be very distraught about the issue of Nile river. You didn’t give any attention to our border issue with Ethiopian. The very issue, the PFDJ’s leaders are using to deny the Eritrean people the right, to be save in their own country. You indicate that the current time is an advanced with justice and understanding. Really?? We Eritrean, would not know that the current time is advanced in justice and understanding. Because we are locked horns with Ethiopia, as a result, We (Eritreans) are suffering the most. No Eritrean wants to be any body’s charity case. As an Eritrean, I rather have the border issue solved and be able to fight the dictator with my full capacity to free my people. Thus, your question, “Who is closer to the people of Eritrea, Egypt or Ethiopia?” From the Eritreans stand point, it is irrelevant. If you are Eritrean or you are a friend of Eritrea and Eritreans, you should have the same amount of passion about the border issue between Eritrea and Ethiopia. Is the Nile issue more serious than Badme? For God sake, Eritrean people are dying in vain. In your case, we should be grateful, for any charity we are getting or cont. to get, in spite of the contributing factors. If you really believe, the current time is a time of justice and understanding, can you tell us why the Badme issue has not been solved?
  Genet

 • Adhanom seems to care more for Ethiopia than Eritrea. What is his nationality?

  • tef June 26, 2013

   Embasorya

   Adhanom is naturalized Ethiopian

 • simon June 26, 2013

  first thing you have to know both of the countries are just nebour counties no of each one is better to us as eritrea as a country , you are thinking just like the people who were in 40th they were seen ethiopia as our mother country as aresult they care more about ethiopia rather than eritrea . so let us think about our self ! when you think that pdgj will stand with ejypt against ethiopia you will must read & realize more about the relaation between pfdj & weyane be sure that they are working together against eritrea as country & people we will the greatest loser don`t think that they are enemies ! let ejypt talk on ethiopia & ethiopia talk on ejypt that is not our business we are eritreans dont be ethiopian more than ethiopians think about your self !

 • YAY June 27, 2013

  ዝከበርካ አድሓኖም ፍትዊ፡ ፍትሓዊ መርገጺ ምሓዝ ድዩ ዘድልየና ናብ ዝቀርበና ምዝዛው፧እቲ ናይ ርሕቀት መዐቀኒ እንታይ እዩ፧

  ከም ኤርትራውያን፡ እቲ ንግብጺ (ወይ ምስሪ) ምስ ኢትዮጵያ ዘገራጭው ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ፧ ከመይ ዝበለ መርገጺ ወይ መምርሒ ኪህልወና ይበልጽ፧ ወዘተ ንዝብህል ሕቶታት ምምላስ ደኣ እዩ ዘድሊ። ኣብ ነፍሲወከፍ ሕቶ ግቡእ ሓቀኛ መረድኢ ወ ሕጊ እተመርኮሰ ፍትሓዊ መርገጽ ምሓዝ እዩ ዘድልየና እምበር ብቀረበይ ቀረብካ እንተኮይኑ እሞ ፍርደገምድል ኣድላዊ ዘይፍትሓዊ መርገጺ ኪኸውንዩ።ብ መን ይቀርበና ወይ ይርሕቀና ምኻድሞ ወገናውነት እዩ። ካብ ፍትሒ ርሒቅና ናብ እታ ትቀርበና እያ ኢልካ እትኣምነላ ኢትዮጵያ ምዝዛው ቅኑዕ አይኮነን። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ማያት ፈልግ ኒል፡ ምስ ሽዑ ብብሪጣንያ እትግዛእ ዝነበረት ግብጺ፡ ኣብ ግንቦት 15, 1902 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ ዝፈረመቶ ውዕል ኣሎ። እሱ ድማ ከምዚ ዚስዕብ ይብል፡

  “His Majesty the Emperor Menelik II, King of kings of Ethiopia,engages himself towards the Government of His Britannic Majesty not to construct or allow to be constructed, any works across the Blue Nile, Lake Tsana or the Sobat, which would arrest the flow of their waters into the Nile except in agreement with his Britannic Majesty’s Government [in Egypt] and the Government of the Sudan.” [Konrad Adenauer Stiftung. “The Nile Treaty”, OCCASINAL PAPERS, No.9:East Africa, p.7]

  ኢትዮጵያ ምስ ግብጺ ብምልዛብ ዶ እያ ሓጽቢ ክትሃንጽ ጀሚራ ወይሲ ከይተረዳድአት፧ ቅድሚ ኩሉ ነዚ ሕቶዚ ብግቡእ መልሶ፡ ድሓር ርእይቶኻ ትልግሰልና። ፈለግ ኒል ቅድሚ ኢትዮጵያ ወይ ግብጺ ከም ሃገራት ምምስራተን ዝነበረ እዩ፡ ንዘልዓለም እውን ኪቅጽል እዩ። ናይ ሕጺር ግዜ ጥቕምኻ ብምቍጻር ጥራይ ንነዊሕ እዋን ዘገልግል ፍትሓዊ መርገጽ ስለዝረሳዕካዮ ጽቡቕ አይገበርካን። ንግዜኣዊ ጥቕሚ ቢልካ ንሓደ ወገን ምድጋፍ ካብ ፍትሒ ርሒቅካ ናብ ወገናዊ ኣድላውነት (partisan prejudice) ወ ተበላጽነት (opportunism)ምዝንባል ስለዚኾነ ውዒሉሓዲሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኪድግፎን እዩ፡ ከም ዚመስለኒ። ንህዝብታት ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ሰላም ዘድሊ ድማ መንግስታት ኢትዮጵያ ወ ኤርትራ ኣብ ምርድዳእ፡ ውዕላት፡ ኣህጉራዊ ሕግታት፡ ሕቀኛ ሓበሬታት፡ ወዘተ ዝተመርኮሰ ዝምድናታት እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዝቀርበና እቲ ፍትሒ ዚኽተል ደኣምበር ብድፉኑ ኢትዮጵያ ወይ ግብጺ ኣይከውንን።

POST A COMMENT