Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ናይ ሃገርና ነገር፡ ኣህባይ ኣብ ሆቴል፡ ሰባት ኣብ ጎልጎል!!

ጸብጻብ ዕዉት ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሂልተን ኢንተርናሺናል፡ በርሚንግሃም እቲ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ወጻኢ ናብ ደባይ ተቐይሩ፡ ንኹሉ ውራዩ ብክቱር ፍርሒ ተሽቝሪሩ ዘሕልፎ ዘሎ ቀባሪ ናፊቑ ዘሎ

ጸብጻብ ዕዉት ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሂልተን ኢንተርናሺናል፡ በርሚንግሃም

እቲ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብ ወጻኢ ናብ ደባይ ተቐይሩ፡ ንኹሉ ውራዩ ብክቱር ፍርሒ ተሽቝሪሩ ዘሕልፎ ዘሎ ቀባሪ ናፊቑ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ YPFDJ (ኩርኩር ህግደፍ) 9ይ ዓመታዊ ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ፡ ዋላ ብደለይቲ ፍትሕን ተቓወምትን ቅድሚ ኣዋርሕ ኳ እንተተፈልጠ፡ ዝካየደሉ ቦታ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰለስተ እሙናት ሃሱሳቱ ሓጺሩ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ብጥብቂ ምስጢር እዩ ሒዙዎ።

እዚ ድማ፡

1ይ – እቲ ፋዕራ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብሉ፡ ዓማጺ ውልቀምልካዊ ስርዓት፡ ጽዩፍነቱ ክሓብእ ከምዘይክእል ኣጸቢቑ ስለዝፈልጥ፡ እቲ ናይ ኩርኩር ህግደፍ መጋብኣያ ዘካይደሉ ቦታ ብልክዕ እንተተፈሊጡ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሕን ተቓለስትን ክፍኡ ኣቃሊዖም፡ ንዋናታት ኣዳራሽ ቀልጢፎም ብምእማን: ብሕልናዊ መትከላቶም ክእግዱዎ ከምዝእኽሉ ዘየማትእ ስግኣት ስለዘለዎ፡ ነቲ ዝገጥሞ ጎስጓሳትን ተቓውሞን ክከላኸሎ ምትእምማን ስለዘይብሉ ዝመሃዞ ጥበብ እዩ። ነቲ ቦታ ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ሓቢእካ፡ ንዋናታት ሕልናዊ ፍርዲ ከይህቡ ዕድል ዘይህብ ኩነታት ፈጢርካ ምግጋይ እዩ እቲ ሜላ።

2ይ – ዋላ እቶም ኣካረይቲ ሆተልን ኣዳራሽን ካብ ሕልናዊ መትከላቶም ስስዕቲ ገንዘቦም ሓይሉ ሸተት ኢሎም እንተአንገዱዎ፡ ደለይቲ ፍትሕን ተቓለስትን ሓያል ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ክውድቡ፡ ብኣግኡ ዕድል ስለዝረኽቡ፡ ንህግደፍን መአንገድቱን ካብ ውውራድ ሓሊፎም፡ ፈጺሞም ክብድሁዎምን ስለዝኽእሉ፡ ብመንጽር ግዜ ክረኽቡዎ ንዝኽእሉ ዕድል ምዅላፍ ‘ውን ካልኣይ ዕላማ ህግደፍ እዩ።

 

እቶም ዓመት ዓመት ኣብ ወጻኢ ናብ ንግደት ህግደፍ ዞኽዞኽ ዝብሉ፡ ኮስኳሲ  ኩርኩር ህግደፍ የማነ ማንኪን ዓቄቶቱን፡ ምእንቲ ‘ዚ ኣጕል ውጥን፡ መጋብኣያ ኩርኩር ህግደፍ ክሳብ መወዳእታ ብምስጢር ምሓዞም ዓወት ዝቖጽሩዎ እንተኾይኖም መቸም፡ ርእሶም ካብ ናይ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ካብ ናይ ህበይ ‘ውን ንኢሱ ‘ሎ። ሓደ “መንግስቲ እየ፡ ህዝበይ ይፈትወኒ እዩ፡ ተቓወምቲ ዝብሃሉ የብለይን” ኢሉ ዝምድር ስርዓት፡ በቶም የለዉን ዝብሎም ተቓወምቲ፡ ክሳብ ክንድዚ ሸቖጥቆጥ ኢሉ፡ ንስርሓቱ ተኣማሚኑ፡ ብወግዓውን ግሉጽን መንገዲ ከይካዶ ዘይምኽኣሉ ንባዕሉ፡ ነቲ ድሮ ኣጥፊኡዎ ዘሎ ሕጋውነት (Legitimacy) መሊሱ ዘራጕድ ፍሽለት እዩ። እቲ ከም መንግስቲ “ኣለኒ” ዝብሎ ነገራት ከምዘይብሉ፡ ፋልሶ ምዃኑ ዘቃልዕ ከኣ’ዩ። ኣቤት ከምዚ ክንርእዮ ዝቐነና ‘መንግስቲ’ ራዕራዕ ኢሉ፡ ትሕቲ መሬት ፍሑኽፍሑኽ ናበለ ክኸይድ ከሎ ከኽፍኣሉ!

ሎሚ ቕነ ህግደፍን መሳሰይቱን ከም ኣካል ናይዚ መደብ’ዚ፡ “ምስጢርና ተቐሺሑ ደኾን ይኸውን” ኢሎም ከርእዩዎ ዝቐነዩ ቀባሕመባሕን ምጽንጻንን መስሓቕ እዩ። ወዲቖምሉ ዘለዉ ደረጃ ኣስተብሂልካ ድማ፡ ዋላ ከም ተቓዋሚኦም፡ “ኣንታ ምስዚኣቶም ዲና ገጢምና ዘለና” ኢልካ ትንዕቆም።

ህግደፍን ሰዓብቱን ሰላሕመላሕ እናበሉ ከለዉ ግን፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ደለይቲ ለውጥን ተቓለስትን፡ ዋዕላ ህግደፍ ኣብ ዝወዓለ እንተውዓለ፡ እግሩ እግሩ ከምዝስዕቡዎ ተኣማሚኖም፡ ማሕበረይ ማሕበርካ ዘይብሉ ኣድማዒ ሓባራዊ ስራሕ ብምክያድ ንህግደፍን ዘርኢ መርገሙን ዘቃልዕ ዕዉት ጎስጓሳቶም ከሰላስሉ እዮም ቀንዮም። ኣይበኾሩን።

ዕዱማት ህግደፍ፡ ዋዕላ ናብ ዘካየዱሉ ቦታ ኣብ ዝተጓዕዙሉ ምሸት ብመካይን ተኸታቲሎም ከኣ፡ ኣዳራሾም፡ ኣብ ከባቢ በርሚንግሃም፡ ኣብ ሓደ ንጹል ቦታ ዝርከብ ብዓል ሓሙሽተ ሂልተን ሆቴል ምዃኑ ምስ ዕዱማቶም ኣብ ሓደ ምሸት ፈሊጦሞ። ብኡ መሰረት ድማ ተዓጻጺፎም ኣብ ሓደ መዓልቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ውጥኖም ኣዳለዉ። ኣብ ሓደ መዓልቲ፡ ኣዳራሽ ጉባኤ ኩርኩር ህግደፍ ፈሊጥካ ኣቐዲሙ ኣብ ለንደን ዝተወደበ ሰልፊ ተቓውሞ ሰሪዝካ፡ ከምብሓዱሽ ብውሑዱ ቅድሚ ሰሙን ክሕተት ዝነበሮ ፍቓድ ፖሊስ ኣማሊእካ፡ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ዘይተጸበዩዎ ቦታ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ንሰዓታት ተጓዒዞም፡ ድምጾም ክስምዑ ክትገብር ምኽኣል ዓቢ ዓወት እዩ። ሎሚ ቐዳም 30 መጋቢት፡ ጥበብን ውዲትን ህግደፍ፡ ቦታን ግዜን፡ ቁርን በረድን ዝፈጠሩዎ መሰናኽላት ብዘየገድስ፡ 300 መንእሰያት ዝዓብለሉዎም ደለይቲ ፍትሒ ዝዓመሙዎ ዘሐብን ዕማም ድማ እዩ።

እዚ ኸኣ ‘ዩ፡ “ኣህባይ ኣብ ሆቴል፡ ሰባት ኣብ ጎልጎል” ዘበልና። እቶም ርሕቀት ስደቶም ካብ ሃገር ስቅያት ህዝቦም ዘየረስዖም፡ ደሞም ኣብ ኤርትራ ተሓሊቡ፡ ኣብ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ዘርጠብጠብ ዚበሉ ብዙሓት መሳድድቶም ዘይከሓዱ ሰብ ሕልና፡ ምእንቲ ዕላማን ፍትሕን ኣብ ፊት ሂልተን ሆተል ዝርከብ ጎልጎል ዓሪዶም ድርብ ፍኒስትራ ዝሰብር ድምጾም እናተሓበኑ ኣቃሊሖም።

እንተ’ቶም ማንኪ ዝመራሒኦም “ኣህባይ” ከኣ፡ ከም ኣብ መካነ እንስሳ (zoo) ዝተዳጎኑ እንስሳ፡ ክሳብ ሰላማዊ ስልፊ ደለይቲ ፍትሒ ዝውዳእ ንደገ ከይወጹ ብፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ተኣጊዶም ኣብ ሂልተን ሆቴል ተዓጽዮም ውዒሎም። እዚ ንገዛእ ርእሱ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዓወት እዩ። መሳኪን፡ እቶም ዝበዝሑ ቆልዑ ፖለቲካ ህግደፍ ዘይኮነ ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያቶም ዓጢጡዎም ከምዝመጽኡ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ እዚ ስጉምቲ ‘ዚ ክሳብ ክንደይ ዓቕሎም ኣጽቢቢሎም ውዒሉ ከምዘሎ ምግማቱ ኣየሸግርን። ኣብ ቀጻሊ ንገሊኦም፡ “ይትረፈና” ከየበሎም ‘ውን ኣይተርፍን ይኸውን።

እቲ ዝዓበየ፡ ነዞም ሰባት ናብ ኣህባይ ዘውርዶም ግን፡ ማዕጸውቶም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ 500 ናቕፋ (ትሕቲ 10 ፓውንድ ስተርሊን) ንወርሒ ዝረኽቡ Organic ኤርትራውያን መንእሰያት ‘ሃገራዊ ኣገልግሎት’ ከም ጊላታት ናይ ዝምዝመዙላ ሃገር ላህመት ተሓሲቦም፡ ካብቲ ማሳ ዘየልዓሉሉ ሃገር ዝተዘቌ፡  ንሓደ ሰብ ንመዓልቲ 250 ፓውንድ ስተርሊን (16,250 ናቕፋ) ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰኑይ ንኣርባዕተ መዓልቲ 66,000 ናቕፋ ክፈሰሎም ከሎ፡ ሕልናኦም ከይኮርኵሖም “መርሓባ” ኢሎም ምቕባሎም እዩ። 66,000 ናቕፋ ንሓደ ምስኪናይ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽንደይ ዓመታት ከምዘናብሮ መቸም ንኳልኵሌተር ይጭነቃ። እዚ ብ500 ተሳተፍቲ ናይቲ እንተርቢሑ፡ እታ ባኒ ብፍቕዲ ኮይኑዋ፡ መብራህቲ ልቺ ሓርቢቱዋ ጭልምልም ትብል ዘላ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ሕቖኣ ተጎዚዛ ከምዘላ ምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን። ህግደፍ ‘ሞ ሕቖ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ የሕምሞ፡ ወንበሩ ጥራይ እዩ ዝዓጦ። ነቲ ኣንፈት ለውጢ ዝረኣየ ህዝቢ ተስፋ ከቝርጽ ንፕሮፖጋንዳ ዘዋደዶ ውራይ ከመይ ይሓልፈሉ ጥራይ እዩ ሕማሙ።

ምስዚ ተኣሳሲሩ፡ ህግደፍን ኩርኩሩን ኣብ 3ይ 4ይ ደርቢ ናይቲ ካብ ኤውሮጳ ምሉእ ብኻልኣይ ደረጃ ዝጽዋዕ ብዓል ሓሙሽተ ኮኾብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝውነሱሉ ዘለዉ ቅንያት፡ ካብኦም ዝበዝሑ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ትሕቲ መሬት ብበደዊን ሲናይ ሓዊ ይነዱ፡ ቁልቁል ኣፎም ተንጠልጢሎም ይግረፉ፡ ጓሎም ወዶም ይዕመጹ፡ ዋናታቶም ጨናኦም ክሳብ ዝጸልኡዎ ሬሳ ኣሕዋቶም ተጎዝጕዞም ይቕንዩ ከምዘለዉ ምስ እትዝክር ከኣ ‘ሞ፡ ርእሲ ህበይ ጥራይ ዘይኮነ ደም ህበይ ውን ከምዘይብሎም ይስወጠካ። በንጻሩ፡ ኣብ ማእከል ‘ቶም ድንጋጸን ሓልዮትን ናይዞም ግዳያት ዘአልዎም፡ ቁጥዐ ናይዞም ግዳይ ዚገበሩዎም ኣረሜን ብኡ ንብኡ ብነድሪ ኣበጊሱ፡ ከካብ ቦትኡ ናብ ቅርዓት ሂልተን ዝጠርነፎም ውፉያት ደለይቲ ፍትሒ ምህላውካ ሕልናዊ ሓበን ይስምዓካ።

እዚ ክኸውን ኣለዎ፡ ሓንሳብ፡ ኤርትራውያን ዝመስሉ ተሳፈርቲ ዝሓዛ ክልተ ኣውቶቡስ ተገምጊመናኦም ክሓልፋ ከለዋ፡ ዋዕላ ህግደፍ ዘርክቡ ዘለዉ ተረፍመረፍ ሕዳርያ መሲሉዎም፡ እቶም መንእሰያት ደለይቲ ፍትሒ፡ ፖሊስ ዝገበሩሎም ሓጹር ዘሊሎም ብቑጥዐ ክሰሃሉዎም ዝሓነኑ። ኣምላኽ ኣውጺኦም ኣጋይሽ፡ ህንዲ ደኣ ኮይኖም ጸንሑ። ጸኒሑ ከኣ እቲ ዝተፈጥረ ናህሪ፡ ብሓገዝ ፖሊስን ኣኽበርቲ ጸጥታ ተሰለፍትን ሃድአ። ኤርትራውያን እዚ ኳ ዘይንቝጣዕ! ብሰንኪ ኢሳይያስን ጉጅሊኡን ንህዝብና ወሪዱዎ ዘሎ መዓት ደምካ ዘፍልሕ እምበር እዩ።

እቶም ብኣፈርክቡ በርሚንግሃም ዚወዓሉ ውፉያት፡ በንጻር’ቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕርመት መሰል ድምጾም ከስምዑ ናጽነት ኣብ ዝረኸቡሉ መዓልቲ፡ ልኡኻት ህግደፍ ኮራኹሮምን በንጻሩ ተኣሲሮም ዝወዓሉሉ መዓልቲ ስለዝነበረ፡ ካብ ቁጥዐ ዘዛኒ ጓይላ ወሲኾም፡ “ስመር ንመስል፡ ስመር ንለውጢ” ኢሎም ‘ውን ሳዕሲዖም እዮም። ዕዉት መዓልቲ ውዒሎም ከኣ፡ ድኻሞም ብፍሽኽታ ተዓብሊሉ ነናብ ዝመጽኡዎ ተመሊሶም።

እቲ ንኩርኩር ህግደፍ ምስ ኣህባይ ዘጸብጽብ መዓት ግን ብቐሊሉ ኣይተወደአን። ብድሮ ንሽሙ ናይ ሓፋሽ ህግደፍ መኽፈቲ ምስተገብረ፡ የማነ ማንኪ ከም ኣመል ህግደፍ፡ ን15 እሙናት ደቂ ውሻጠ፡ ፍሉይ ምስጢራዊ ኣኼባ ገይሩ፡ ነቲ “ኣለኒ” ዝብሎ ጉዳያት (ቁምነገር ይሃልዎ ኣይሃሉዎ) ምስኣቶም እዩ ወዲኡዎ። እታ ኻልእ ንመጸበቒ ስእሊ ቲቢ-ኤረ ዝመጸት ዕስለ እያ።

ኣብቲ ኣኼባ እሙናት ኣገልገልቱ፡ የማነ ማንኪ፡ “ንስኹም፡ ኣምባሳደራትና ኢኹም፡ ደጊም ኩሉ ስራሕና ኣብ ወጻኢ ብኣኻትኩም ክዕመም እዩ። ነዚ ኣብዚ እንዛረቦ ብምስጢር ክሳብ ዝዓቀብኩሞ፡ ድላይኩም ሕቶታት ከተቕርቡለይ ፈቒደልኩም ኣለኹ” ምስ በሎም፡ ንሱ ወስ ንዘበለሎም ምልክታት ስንፍና ንጥፈታት ህግደፍ ኣብ ወጻኢ ድሕሪ ምእማን፡ “ ዋእ ንሕና ኣብ ወጻኢ ሰኒፍና ከምዘለና ኣይንኽሕዶን ኢና። እንተኾነ፡ ንስኹም ከ ብውሽጢ ከመይ ኣለኹም? ሕጂ ደሓን ኳ እንተመሰለ፡ ኩነታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ቁጽጽርኩም ዲዩ ዘሎ?” ብምባል ሻቕሎቶም ገሊጾም። ፎርቶ ምስ ወዲ ዓሊ ዘግሃደቶ ነገር እሞ ካብ ምስጢራውነት እንታይ ፋይዳ ክርከቦ እዩ።

እዚ ብእልቢ ዘይብሉ ናይ ደም ገንዘብ ወርቂ ቢሻን ረሃጽ ‘ሃገራዊ ኣገልግሎትን’ ኣብ ሂልተን ሆቴል ዝካየድ ዘሎ ውራይ እምብኣር፡ ከምቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ኣፍዓበት ብጽምብል መበል 25 ዓመት፡ ብሩራዊ ኢዮቨልዩ ምድምሳስ ናደው ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከመሓላልፎ ዝደለየ መልእኽቲ፡ “ኣለኹ ‘ኮ ኣይመትኩን፡…ረእዩኒ ‘ባ፡ ኣብ ዓዲ ወዲ ዓሊ ከይተረፈ ኮ ክበጽሕ ይኽእል ‘የ” ክብል ዘዋደዶ እዩ። ህግደፍ ”ኣለኹ ኣለኹ” ከብዝሕ ከሎ መቸም ህላዊኡ ዘብቅዓሉ መዓልቲ ሓጺር ምዃኑ እዩ ዝእምተልና ዘሎ። ስለዚ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ደላዪ ፍትሒ፡ ነዚ ንህዝብና ኣይምዉት ኣይስሩር ገይሩ ዘጎሳቝሎ ዘሎ፡ ኣብ ቃሬዛ ኮይኑ ከመሓድር ዝፍትን ሕልንኡ ዝዓረቦ ብላይ ስርዓት ኣቃቢጹ፡ ሃገሩ ከድሕን  ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓቢሩ ክለዓል ኣለዎ።

መቸም፡ ድሕሪ ‘ዚ ዕዉት ተቓውሞ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሂልተን “ኣህባይ” ብምንእጋዱ ምናልባት ኣጻብዕቱ ናብ መቓብር ብምምልካቱ ኢዱ ከምዝነክስ ሳሕታን ትጉሽተተይ ኢሉ እንተሓለፎ ብዙሕ ኣየኽስሮን ይኸውን። ኤርትራ፡ መዐንደሪ ኣህባይ ክትከውን ከላ ዘለዎ ኽሳራ ግን መዕደዪ የብሉን። ስለዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዕዳኻ ብኣግኡ ዕጾ።

ዮሃና ኩሉኹም ኣብ ጎልጎል ሂልተን ዚወዓሉም ውፉያት ኤርትራውያንን ብመንፈስ ዝደገፍኩሞም ደለይቲ ፍትሕን!

ኣማኑኤል ኢያሱ

30 መጋቢት 2013

ካብ ቅርዓት ሂልተን ኢንተርናሺናል፡ በርሚንግሃም

aseye.asena@gmail.com

Review overview
27 COMMENTS
 • yossef March 31, 2013

  jeganu nay jeganu keriba eya awetna ahbay ms abom gawna kkbru eyom

 • Dawit Mekonnen March 31, 2013

  I am Dawit Mekonnen and not the other ‘Dawit Meconen’

  Amanuel – your efforts to reflect Eritrean youth’s opposition to PFDJ most appreciated. But you sometimes get trapped in blood and DNA issues.

  Let me ask you one thing. From your father and mother side, can you list down who your grand, grand-grand, etc parents are? I tell you – you will find your roots hooked in Tigray or Ethiopia. From Kebesa of Eritrea to jeberti, many Eritreans have roots to the south!

  Therefore, please do not write about ‘organic’ and ‘inorganic’ Eritreans. I repeat. Hitler, Mussolini, Stalin, Gadhafi, Idi Amin, etc were all ‘organic’ to Germany, Italy, Soviet Union, Libya, Uganda, etc but it didn’t stop them from becoming merciless dictators killing their own people and others in thousands if not in millions!!!

  Let’s please stop the racist line of thought. Being Eritrean, Tigrean/Ethiopian etc. is not a matter of blood but a result of historical and incidental occurrence.

  Let’s criticize PFDJ/EPLF leaders for what they are. ELF leaders who now attempt to be ‘organic’ neither were more democrats and smooth for Eritreans. Let’s fight dictatorship whether we think we or the other side is ‘organic’ or ‘inorganic’.

  That is the only way we can rally allies around us. The more we are into racism, the more we are to lose genuine allies and the worst we will be compared to PFDJ or others. Our enemy is not TPLF and Tigray thus it is not appropriate to classify the Eritrean opposition and Eritreans youth suffering under PFDJ as ‘organic Eritreans’ and by implication the monkeys or PFDJ as ‘inorganic’. This is a trap PFDJ set and we should not fall into that trap. There is no enemcy of the Eritrean people called ‘inorganic Eritrean’ or ‘WEYANE’ or ‘Tigray’ or Ethiopia. The days of the DERG are far gone and Eritreans should not live in fear and hence become the victims of PFDJ!!!

  Not just today but from the days of the armed struggle, TPLF had already put a clear line regarding the Eritrean question and the rights of peoples to self-determination. That is the main point!!!

  Regarding background, remember Tigreans and Eritreans formed the historic Damat and Axumite kingdoms which later became bases for the Abyssinian (later Ethiopian) state. But following the unfair treatments by Ethiopian rulers in the last 150 years or so, and with the legacy of the Italian colonization, residents of the new Eritrea, irrespective of their blood ties and historical background, chose to be independent. This is a fact something to be respected. Period!

  Let’s expose PFDJ and mobilize the Eritrean people in idealogogical and philosophical lines rather than PFDJ’s poisonous ‘hagerawinet’ or your type of ‘organic’ and ‘inorganic’ analysis please.

  The Eritrean people are beyond that and deserve a wider paradigm to understand their problem and to purse their solution. Flowing in our veins are bloods of different backgrounds and that that can not clearly define who we are!

  What defines us most is not a biological line of thought but the values we stand for!!!

  Yours,
  Dawit

  • Genet March 31, 2013

   HITLER WAS FROM AUSTRIA NOT FROM GERMANY
   Genet

  • haqi March 31, 2013

   with all due respect dawit, there are thousands upon thousands of eritrean who have no roots or connection to tigray hence i beg to stop your generalization. second, why focus on a one single word instead of reading the entrie article amanuel wrote sir?

   amanuel
   good job kubur haw..ajoka

  • Genet March 31, 2013

   DAWIT
   MOST OF US ARE ASKING AND WONDERING WHY PFDJ OPERATIVES ARE SO OBLIVIOUS OF THE SUFFERING OF OUR PEOPLE. THERE ARE MANY REASONS WHY. ONE OF THE REASONS IS IDENTITY CRISIS. YOU CAN’T MAKE THIS UP. IT IS THERE. HAS IT EVER OCCURRED TO YOU THE FIRST AND/OR SECOND GENERATION ETHIOPIAN -ERITREAN ARE BEING TARGETED BY PFDJ LEADERS? MAY BE THEY ARE THE VICTIMS. DON’T YOU THINK WE NEED TO FIND A SOLUTION TO MAKE THESE PEOPLE COMFORTABLE IN THEIR OWN SKIN. RATHER THAN SWEEPING THE ISSUE UNDER THE RUG. FOR ANY MAN OR WOMAN TO DO WHAT PFDJ’S OPERATIVE ARE DOING TO OUR PEOPLE AND COUNTRY, YOU HAVE TO HAVE SOME GOOD JUSTIFICATION. THIS COULD BE FEAR OF BEING SEEN UN- ERITREAN. ESPECIALLY, THE TIGREAN ERITREAN DO SHOW SOME TYPE OF STEREOTYPE THREAT. AT TIMES THOSE PEOPLE ARE LIKE CAGED ANIMALS. THEY ARE VERY AGGRESSIVE IN DEFENDING PFDJ AND THE DICATOR. IT IS VERY SCARY. IT IS A SUBJECTIVE FEELING. THE ERITREAN PEOPLE MAY BE ARE BEYOND THE BLOOD LINE ISSUE, BUT THE TIGRANS -ERITREAN MAY NOT BE BEYOND THIS ISSUE. IGNORING THE ISSUE IS NOT THE SOLUTION. REASSURING THEM IS THE BEST SOLUTION. DAWIT, YOU TOOK SO MUCH SPACE TO EXPLAIN THE HISTORICAL BLOOD LINE BETWEEN TIGREANS AND ERITREAN. FYI, NO BODY IS DENYING THAT. WE NEED ALL ERITREAN HALF- CASE OR NOT TO COME TO OUR PEOPLES’ DEFENSE. WE NEED TO FIND A WAY TO GET THOSE PEOPLE ON THE SIDE OF ERITREAN IN ERITREA. BEING PREOCCUPIED WITH THIS ISSUE IS NOT PRODUCTIVE.
   Genet

  • Mebrahtu Tewelde April 3, 2013

   Mekonne!
   where you from tigray or Welkait? you TPLF is not our enemy. you are a damn keyane or KURKUR Weyane.

  • eritreawit jigna April 4, 2013

   NOW WE KNOW WHO REALLY ARE KEZI ENDABELE E-U KEA MENENETKUM ZELELE

   DAWIT YOU REALLY ARE HIGDF JUST ADMIT IT. NOBODY WANT YOU HERE THIS IS PLACE IS NOT CONFERRABLE FOR YOU IT IS TO PAIN FULL FOR YOU TO HEAR THE TRUTH ABOUT HGDEF & PFDJ. GO TO MESKEREM NET

  • ahmed saleh April 4, 2013

   Dawit
   We are stuck with one another and ourselves to the state of unbearable level easily thrown
   in fire and each one tries to get away from each other looking excuses . You thing we care
   about people’s origins , ethnicity or religion . Wake up brother .

 • Amanuel March 31, 2013

  Dawit

  In this article, I am not raising the ‘organic, inorganic’ term in relation to bloodline and biological sense as you are suggesting. I am simply talking from moral and political point of view. The youth who were protesting against the YPFDJ conference yesterday and their peers who are suffering immensely in the Sinai desert are those who were born in Eritrea, raised with its sand and water; they have bled and sweat when they were required or forced to. It doesn’t matter whether they have Eritrean or Ethiopian ancestors. As a matter of fact, those who are equipped with firsthand experience should have a say in Eritrea predicament and its future rather than those who don’t know Eritrea and PFDJ’s system of government. As you might have noticed in the two parts article by the YPFDJ insider though, the ‘organic’ ones are considered as outcast by the PFDJ leaders; because they speak fluent Tigrigna, have good knowledge of Eritrea and its people and are forthcoming with relevant and tough questions. Those who don’t know all these are first class members of the YPFDJ. They are ‘inorganic’ morally and politically, yet, despite their lack of understanding on how the PFDJ runs Eritrea, they don’t hesitate to take the role given to them by the PFDJ and try to teach those who have seen it all instead of being modest, sit back, and try to learn from them. The immorality of such magnitude just made me sick and came about with this term. So, please don’t confuse it with the line of argument you took.

  • OROMAI ERITRA March 31, 2013

   Is Yemane Monkey ,a GME…Genetically modified Eritrean (to borrow Deqibat´s expression)???

 • ባረንቱ 33 March 31, 2013

  ሎሚ ከደምቲ ህግደፍ ዚሕቡኡሉ
  ተቃወምቲ ህግደፍ ዚራእይሉ
  ኣሰና እንቃዕ ደስበለና

 • Tzere pfdj April 1, 2013

  Thank you Amnuel for the reasons you provided and your excellent clarifications to
  Mr.Dawit.
  Infact in the contrary the PFDJ and their collaboraters use the word “Wayane” to defame any genuine Eritrean who stands against the Regime of Asmara.
  Hooray for the Eritrean opposition who stood united against the ypfdj and the puppet y.monkey in Birmingham , UK.
  Once again thanks to Amanuel Iyasu and long live the True Voice Of The Oppressed People of Eritrea which Assena is playing a great role in echoing to all over the world.
  Viva Forto

 • efrem wedi jani April 1, 2013

  dawit hawey kabti zigermeka kulom geberti hadegti ab esmara zelewu nayti zelewom comllexity / identity crises/ hine yifediu alewo. so it is better to be organic, to discard them with in short time

 • Forto21 April 1, 2013

  KIBOR HAW DAWIT ETI ZTSEHAFKAYOUS TEMELISKA ANBIBKAYOU DO?2 KITTSHIFO KELEKA KE MAY DIKA SETIKAS WEYS KALI. EMBER EZIS MIS MLUE LBO ZELO SEB ZISTIHFO AYKONEN WEDI KALI HAGER DEA MEAS BZAIBA SHGIR ERETRA YTSHIF KOYNO AMANUEL DEA ALETON WELODO BMLO ERETRAWI SLEZKONE EYOU BZAIBA ERITRAWIYAN AHWATON,AHATON TSIHIFO, ANBESA,BEAL HAMOT SLEZKONE EMBEAR LOMI ETI ALETO KETSARI ZGIBEO ETI NAI HIDEF TSELOT ZIDEGIMN DEGAFIN TRAH EYOU EMBER AMANUEL DEA TRAH TIENA YHABENA MENINETU KEREYEKA EYOU .KAB HAWKA FENKIL

 • Dawit April 2, 2013

  Let me ask one thing, Can all Eritrean people be leader? I don’t know what your response for me what I know is Yes, and now we can see all Eritrean except countable who are always concerned their stomach (timet moytna zibila tesainu ziblu kedat hager)all at once and individually all Eritreans are leaders of Eritrea.

  • eritreawit jigna April 4, 2013

   DAWI

   NOBODY UNDERSTAND YOU MAKE IT CLEAR?

 • Kilite mot. April 3, 2013

  what is the difference of these bastard YPFDJ and the mercenaries who have been helping Gedafi to kill Libyans.All are blood suckers that work for money.

POST A COMMENT