Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ተባዓት ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐማጦ ኦስሎ ንህግደፍ ኣብ ራዕዲ ከም ዝሽመም ጌሮሞ

ብዕለት 12.02.2012፡ ”ኣገዳሲ ሰሚናራት ንኤርትራውያን ተቐማጦ ኦስሎ” ብዝብል ኣርእስቲ፡ ህግደፍ ኣብ ከተማ ኦስሎ ክፉት ሰሚናር ንህዝቢ ዓዲሞም። ናይቲ ኣኼባ ዛዕባታት እዘን ዝስዕባ ነበራ፡- ህልው ኩነታት ሃገር ብተኽለ መንግስቱ፡ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት፡ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ስዊድን ዕደና

ብዕለት 12.02.2012፡ ”ኣገዳሲ ሰሚናራት ንኤርትራውያን ተቐማጦ ኦስሎ” ብዝብል ኣርእስቲ፡ ህግደፍ ኣብ ከተማ ኦስሎ ክፉት ሰሚናር ንህዝቢ ዓዲሞም። ናይቲ ኣኼባ ዛዕባታት እዘን ዝስዕባ ነበራ፡-

 • ህልው ኩነታት ሃገር ብተኽለ መንግስቱ፡ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት፡ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ስዊድን
 • ዕደና ኣብ ኤርትራ፡ ብፕሮፌሰር እምባየ ፈሮው፡ ማናጀር ዕደና ኤርትራ

ገለ ክፋል ካብቶም ዝተሳተፉ መንእሰያት ዘርኢ ስእሊ

እቲ ኣኼባ ብዝኽረ-ሰማዕታት ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ኣቶ ተኽለ መንግስቱ ዘረባኡ ጅምር ምሰበለ ኢዩ በቶም ተባዓት መንእሰያት ዘይተጸበዮ ናይ ሕቶ መደረጋሓት ዘዝነብሉ።

እቲ ወይጦ፡ ኣመሪካ ኣብ ዞባና ብዙሕ ሽግር ትፈጥር ከምዘላ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 40 ዓመታት ብቐጻሊ ሸርሕታት ትገብር ምህላዋ፣ ከም ውጽኢቱ ከኣ መሪር ሓርነታዊ ቃልሲ ከም ዘካየድና፣ ሕጂ’ውን ብኻልእ ኣሳቢባ ንሃገርና ኤርትራ ማዕቀብ ኣዊጃትልና ከም ዘላ ብምባል መደርኡ ምስ ጀመረ፡ ”ሓንሳብ ጠጠው በል፡ ሕቶ’ሎና” ዝብል ዘይተጸበዮ ድምጺ ኣብቲ ቤት ተሰምዐ።

እቲ ልኡኽ፡ ኣስታት ክልተ-ሰሙን ይገብር ብተባዓት ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐማጦ ትሮንድሃይም ስለ ዝተዳህለ፡ ሕጂ’ውን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ብምግጣሙ፡ ብስንባደ ካብታ ጠጠው ኢሉ ዝዛረበላ ዝነበረ ቦታ ሃዲሙ ናብቶም ሰማዕቱ ተጸንቢሩ ዑቕባ ሓተተ።

እቶም ብውሽጢ ዝዓወሩ፡ ብደገ ግን ዝርእዩ ዝመስሉ ኣባላት ህግደፍ፡ ናይቲ መንእሰይ ሕቶታት ክሰምዕዎ ኣይደለዩን፡ ከመይ ንሕልናኣቶም ዝወግእ ሕቶታት ስለ ዘልዓለ። ”ስቕ ኣብሎ፡ ኣውጽኣዮ…” ክብሉ ምስ ጀመሩ ከኣ፡ እቶም ከይተፈልጡ ኣትዮም ዝነበሩ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ካልኦት መንእሰያት ብሓንቲ ምልክት ብምትሳእ፡ ”ስምዕዎ፡ ሕቶታቱ’ውን መልስሉ” እናበሉ ደገፋቶም ኣስምዑ። በዚ ከኣ ህግደፍ ቀባሕባሕ በሉ። ኩነታቱ ዘሻቐሎም ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ግን ነቶም መንእሰያት ከህድእዎም ኣብ ልመናን ምምስሳልን ኣተዉ። እቶም ተባዓት መንእሰያት ግን ኣብ ርሱን ጕይላ ከም ዝኣተወ ወናም ሳዕሳዒ፡ ነታ ክፍሊ ተሓምበለ በሉላ። ብኸምዚ ከኣ መልእኽቲታቶም ናብቶም ኣባላት ህግደፍ ኣመሓላለፉ፡-

 • ንሕና ኣመሪካ እናበልኩም ብዙሕ ስለዘታለልኩምና፡ ነዚ ኣርእስቲ’ዚ ክንሰምዖ ኣይንደልን ኢና። ኣርእስቲ ቅይሩ ከመይ ቅድሚያ ዝግብኦን ክምለስ ዘለዎን ሕቶታት ስለዘሎና።
 • ሃገርና ቅዋምን፡ ብቕዋም ዝምእዘዝ መንግስቲን የድልያ ኣሎ።
 • እሱራት ኤርትራ መኣስ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ኢዮም?
 • መንእሰይ ኤርትራ ክሳዕ መኣስ ኢዩ ኣብ ዕስክርናን ባርነትን ክበሊ?
 • ኤርትራ ብቐዳምነት ፍትሕን መሰል ደቂ-ሰባትን እምበር ማዕድን ኣይኮነን ዘድልያ።
 • መንእሰይ ኤርትራ ካብ ጨካን ስርዓት ክሃድም ኣብ ዶብ ይርሸን ኣሎ። ካብኡ ዘምለጠ ከኣ ኣብ ባሕርን ምድረበዳ-ሲናይን ህይወቱ ይስእን ኣሎ።
 • ስማዕ ሓፋሽ፡ በዚ ስርዓት’ዚ እንዳተታለልካ ክሳዕ መኣስ ኢኻ ክትነብር? ተልዓል፡ ንመሰልካን ንኽብርኻን ከኣ ተቓለስ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዘጠቓለለ መድረታት ኣስሚዖም።

እዚ ኣብ ዝኾነሉ ህሞት፡ ሓደ ቁሩባት ተሳተፍቲ ኩነታቱ ኣስጊእዎም በተግ ኢሎም ካብቲ ቦታ ተሰዊሮም ኢዮም። ኣዳለውቲ ኣኼባ ከኣ ነገራቱ ኣዚዩ ስለዘፍርሆም፡ ፖሊስ ክጽውዑ ተገደዱ። ኣስታት ዓሰርተ ዝኾኑ ፖሊስ ናብቲ ቦታ ምምጻእ ከኣ ነቶም ተባዓት መንእሰያት ካብቲ ናይ ሰሚናር ክፍሊ ከም ዝወጹ ገበሩዎም።

ናይቶም መንእሰያት ቀንዲ ዕላማ፡ መልእኽቲታቶም ናብቲ ተሳታፊ ሰሚናር ምትሕልላፍ ክኸውን ከሎ፡ ዓወታቶም ግን ብሓንቲ እምኒ ክልተ ጨራሩ ከምምቕታል ይግምገም፡-

 1. ናይ ህዝቦም ስቓይን መከራን ኣቃሊሖም፡ ወላ’ውን እቶም እናፈለጡ ዝጸመሙ ተበለጽቲ ክሰምዕዎ እንተዘይደለዩ።
 2. ኦስሎ ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ዝመደበሩ ኤምባሲ ኤርትራ ዝንየተላ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ህግደፍ መናሃርያ ምንባራ ዝፍለጥ ኢዩ። ካብ ሎሚ ንንዮው ግን ከምኡ ከምዘይትኸውን ኤርትራውያን መንእሰያት ብግብሪ ኣመስኪሮም ኢዮም።

ጸባ ስተዩ ተባዓት መንእሰያት ኦስሎ!!

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
48 COMMENTS
 • bisha February 16, 2012

  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk HGDF ab paltalk kiliflifu endahaderu sheu ketri haki koinu yisimeom zerebaya.Ane zibel ximua alewom seb kirekbu yideliu aleu kelil aikonen bezei sirah emo kea ab Norwoy.Bikemu amekniom tezenagiom welfi zerebeom auxiom nimikad u ember wela hanti negher yelen.Ezom ab kemzi tewafirom zeleu kulom niraiom wei ab ghezeom mis hadarom shigher zelewom, wei sirah nai mirkab shigher zelewom kota ab wishtom bealatom bizifeteriwo problem zelewom iyom dehar nab mengisti Eritrea mligab aikonen.Democratic hiji yom felitomma mesleni nisa ghen ab ghezaka iya tijimer anistikan dekikan b democratic zeihaskas nab leali kedka kemu mihsab ayedilen.Mejememerta kea bihaki biadika kititeamamen aloka iye zibel hagher hagher silezikonet.Hiji kea atum Eritreawian hagherna atrirna nihaza Eritreawian temesilom hade hade keiatuna entekone kulu Eritreawi felitu alo ghen nizikone mitinkak tsibuk u.Nehna kea misghorebabitina hade kuankua silenizareb ab Eritrea win bezuhat ziteweledu ziabeu sile zeleu kemana temmesilom yifitinu silezeleu dehan demberex aibelkum ajiokum ajiona.

 • samrawit February 16, 2012

  kiros gerelase are u still living in our planet? aytihazeley betaemi yehzinkani

 • bisha February 17, 2012

  hi HGDF BETAMI TSIBEKTI HITO HATITKA NERKA N MALET ERITREAWI ILU ATIU ZELO MELSI GHEN AIHABEKAN. BETAMI TIGHERIM HITO SHEU SEB KIFELIT YIKEAL MEN ERITREAWI MEN ZEIERITREAWI GHEN KEMAKA ZIAMESELU TSIFUFAT ERITREAWIAN HIZNA KINMIKET INA NEANA ZINEKNIK YELEN BETI TEBELU BETI TEBELU SHIM KEIRKA ERITREAWI TEMESILKA MIFITAN BOTA YELEN MELUE HEZBI ERITREA TEREDIU U.

  • Fetawihaki February 17, 2012

   IMO IZOM 30 SEBAT ERITRAWYAN AYKONUN DIKA TIBIL ZELEKA? MALET KULU ANTSAR HGDEF ERITRAWI AYKONEN BNATKA ABAHAHILA? KAB KOMUU INDABELKA GIZIEKA TEHILIF INDIHRI NAY BHAKI ERIRAWI KONKA KURKUR NAY HGDEF ZEYKONKA; NAYZOM ZFETWUWA ERITRA HAGEROM RAHRIHOM ZIWESU ZELEWU SIKAY KITFETIH ILKA FETIN; HGDEF SBAH NGHO AYHIGIZEKAN IYU; AB MEWEDAETA KULOM NENAB MEBEKOL ADOM TIGRAY KIKEDU IYOM; NISIKA ERITRAWI INTEKONKA BEYNIKA KITTERIF IKA; SILEZI GENA KOLO GIZIE HISEBELU:

   selam n deki erey
   Fetawihaki

 • bisha February 17, 2012

  Ane nab weyane tehawise antsar hizbi eritrea kiwaga iye zibel zelo seb kelil u eritreawi kemzeikone kinreda.Tigrawai iye ilka mizirab kisab kindei iyu zehfirekum?bihaili Eritreawian kitkonu aitifetinu netimintai kab wishtikum bertu xili nai Eritrea sile zelekum yimelkokum alo iti haki.Nehna hezbi Eritrea tsifufat ina lokmexmex ainifetun ina.Kem tarik zinegruna sidrana ghizie dergi wen bezuhat tegaru iyom kem Eritreawian temesilom behezbi Eritreawi texawitom.Heji ghen ghizie HGDF iu aitizengeu melu haili ab id hezbi Eritrea iu zelo.

  • Fetawihaki February 17, 2012

   IMO ANTSAR HGDEF IYE ZBELE TIGRAWAY IYU MALETKA DIYU??? BEAL WEDI AFOM KEMAN TIGRAWOT IYOM (WEDI MEDHIN BERAD IYU) GIN N ERITRAWYAN SUBUK GERU ZIHIZOM INTEZIHILU MEBEKOLU KABEY AYMIGEDESHENIN NERU:

   SELAM N DEKI EREY
   FETAWIHAKI

 • Kiflom February 17, 2012

  Dear brothers, sisters, compatriots! Thank you. You have done what a new breed of Eriterian has to do. You have done what a democratic force has to do. Please share your experiences with all others that are found in Europe, America and Australia. The people of Eriteria expect a lot from their children, although “MOTHERS” were the ones who messed up everything in Eriteria. I had to directly confront a lot of them!!! Now, we have to make the inertia accelerate. LETS STAND TOGETHER AND MAKE IT WORK!! With comradely respect and gratitude. Bravo! Brava!!!

Post a Reply to bisha Cancel Reply