Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ተስፋ ኣሎና

ኣብ ሙሉእ ዓለም ንነብር ልዕሊ ክልተ ሲሶ ንኸውን ናይ ዓለምና ክርስትያናት፡ መዓልቲ ልደተ የሱስ ክርስቶስ ኣኽቢርና ኣሎና። እዚ በዓል ሰባት ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተሰብን፡ መሓዙትን ተኣኪብና ዝተፈላለየ መግቢ፡ መስተን፡ “ሳዕስዒትን” ከምኡውን ህያባትን ዝተለዋወጥናሉ ኩነት

ኣብ ሙሉእ ዓለም ንነብር ልዕሊ ክልተ ሲሶ ንኸውን ናይ ዓለምና ክርስትያናት፡ መዓልቲ ልደተ የሱስ ክርስቶስ ኣኽቢርና ኣሎና። እዚ በዓል ሰባት ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተሰብን፡ መሓዙትን ተኣኪብና ዝተፈላለየ መግቢ፡ መስተን፡ “ሳዕስዒትን” ከምኡውን ህያባትን ዝተለዋወጥናሉ ኩነት እዩ። እቲ ናይ’ዚ በዓል ዝዓበየን ዝበለጸን ህያብ ግና፡ እቲ እግዝኣብሄር፡ ንዓና ደቂ ሰባት፡ ብኣዳም ዝወረስናዮ ሓጥያት፡ ንምድምሳስ፡ ሞይቱ ዝተንሰአ ሓደ ወዱ፡ ኣባና ዘለዎ ክቱር ፍቕሪ ዝገለጸሉ ፍጻሜ እዩ።

“ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።” ወንጌል ዮውሃንስ 3፡16።

ናይ እግዝኣብሄር ሓሳብ፡ ብሓቂ ሰላም፡ ፍቕሪን ሓጎስን ምዃኑ፡ ነዘን ዘሕለፍናየን ድሮን መዓልቲ ልደን ምዕዛብ እዩ ዘድልየና። ብሓቂ፡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክበሃል ይከኣል፡ ሰላም፡ ፍቕሪን ሓጎስን ሰፊኑ፡ ገና’ውና ካባና ኣይበነነ ዘሎ። ንሕና ደቂ ሰባት፡ ኣብ’ቲ ናይ እግዝኣብሄር ሓሳብ ክንጸንዕ እንተ ንኽእል፡ ምናልባት ሰላም፡ ፍቕሪን ሓጎስን መዓልታዊ ከየስተማቐርናዮ ኣይምስተረፍናን ኔርና ንኸውን።

ፍቕሪ እግዝኣብሄር፡ ብሓቂ፡ ካብ ንርድኦ ንላዕሊ ወይ ዝሓለፈ ምዃኑ፡ ኣብ ኤፈሶን 3፡18-19 ይነግረና እዩ፡ “…ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቍመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ፡ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ….።”

እቲ ዘሕዝን፡ ዓለምና ብፍቕሪ፡ ሰላምን ሓጎስን ዝተመልአት ዘይኮነት፡ ብዓመጽ፡ ውግእ፡ ሞት፡ ማእሰርቲ፡ ግፍዒ፡ ስደትን፡ መከራን ዝተመልአት እያ።

ህዝብና ኣብ’ዚ ዘመን እዚ፡ ቀንዲ ተኻፈልቲ ናይ’ዚ ሽግር ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ዝተዓዘቡ ገለ ዜጋታትና፡ “ናይ ዓለምና ምጽኣት ብኤርትራ ግዲ እዩ ክጅምር?” ክሳብ ምባል ዝበጽሑ ኣለዉ። ዘለናዮ ሽግርን መገድናን ክንርእይ ተስፋ ዝህብ ኣይመስልን እዩ።

ይኹን እምበር፡ ናይ ናይ ደቂ ሰባት ሓሳብን፡ ናይ እግዝኣብሄር ሓሳብን በበይኑ እዩ። እግዝኣብሄር ህዝቡ ክገብረና ሓንሳብ ፈትዩ እዩ።  “እግዚኣብሄር ህዝቡ ኺገብረኩም ፈትዩ እዩ እሞ፡ ስለዚ እግዚኣብሄር ምእንቲ እቲ ዓብዪ ስሙ ኢሉ ንህዝቡ ኣይሐድጎን እዩ። ኣነስ እታ ጽብቕትን ቅንዕትን መገዲ እባ ደአ ኽምህረኩም እየ እምበር፡ ምእንታኹም ምልማን ብምሕዳገይ ንእግዚኣብሄር ምብዳልሲ ኻባይ ይርሐቕ።” 1ይ ሳሙኤል 12-22-23።

ኣብ ዘመና፡ ንህዝቦም ብሓቂ ከም ነፍሶም ዘፍቅሩ፡ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘይምልማን፡ ንእግዝኣብሄር ከም ምብዳል ዝቖጽርዎ ተባዓት ኣመንቲ ተላዒሎም ኣለዉ። እዚኣቶም፡ ናይ ስቕታ ሰንሰለት ሰበርቲ እዮም። “ኢድ እግዝኣብሄር ብመሰል መንፈሳውነትን ንጉስነትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ን21 መዓልታት፡ ካብ 1-21 ታሕሳስ 2016፡ ብሓባር ኣብ ጸሎትን ጸሙን ቀንዮም። (www.EriPrayer.org)

ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዝርከቡ፡ ብኣዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣመንቲ ብመንገዲ ፈይስቡክን ቴሌኮንፈረንስን ተሳቱፈሞ። እንተ ዘይ ተጋግየ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ከም’ዚ ዓይነት ብዝሒ ሰባትን፡ ሕብረት፡ እምነትን ዘለዎ ስለ ኤርትራን ህዝባን ክጽለ ሰሚዐን ርእየን ኣይፈልጥን እየ።

እዚ ክቕጸልን ግብሪ ክሕወሶን ጸሎተይ እዩ። ነቶም ኣብ ስደትን መከራን ዘለዉ ዜጋታትና’ውን ብዘድልዮም ዘበለ ክንበጽሖም እግዝኣብሄር ንልብታትና ብተመሳሳሊ የላዓዕሎ።

ካለኦት ሃይማኖታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ እንተ ዝወስዳ ኣብ ሓድነት፡ ሰላምን ፍቐኢን እታ ሃገር ዓበዪ ኣበርክት ኣለዎ እዩ። ጸሎት ቅዱሳን ይሰልጥ’ዮሞ ክሰልጠና እዩ።
እዚ ዘለናዮ ሽግር ክሓልፍ እዩ። ሃገርና ሰላም ወሪድዋ፡ ህዝብና ብፍቐሪ ዝሕጎሰሉ ርሑቕ ኣይኮነን። የግዳስ ንሕና ከም’ቲ የሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረና፡ ናብኡ ብምትኳር፡ ነንሕድሕድና ንፋቐር።

ሰላም እግዝኣብሄር ምስ ኩሉና ይኹን። እግዝኣብሄር ንህዝብናን ሃገርናን ብሰላም ይባርኽ። እቶም ደለይቲ ሰላም፡ ሰላም ክረኽብዋ እዮም።

 

ቴድሮስ መንግስቱ

12/24/2016

ህዩስተን።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
12 COMMENTS
 • k.tewolde December 29, 2016

  Amen!!!

  • zeray December 29, 2016

   Amen is for pure Habesha Christians not fro savage evil deKhalu of criminal barbaric corrupted Islamic ELF savage evil shefatu/bandits. Didn’t they teach you in your savage evil barbarian Arabic how to say Amen in their savage evil vicious cancer Islam’s Arabic and in your barbaric criminal savage Islamic shifta/banditry adventures??? They must have done Wedi Amate berad!! If not you’ve still got deki negis evil savage criminal Mohammed to correct you son of a whore.

   • zeray December 29, 2016

    correction : please read for and not fro. Thanks.
    I am really giving up on deki Halima savage evil dogs and the deKhalu hyenas but most of all the mushmush aregit kelbi areb – the old savage evil Arab’s dog by the name of an Arab dog Ahmed Salih WHORE/PIMP who is the most talkative asshole with no substances yet hiding away as usual until I go away to my other businesses.
    Adios all for the time being really sorry to see the beautiful Assenna being infested by savage evil poisonous moslem Arab dogs and cockroaches but we will soon wipe them out, destroy them for once and for ever as never to return and cause other miseries, wars, destruction, bloodshed, backwardness and ignorance to our Habesha and black African brothers and sisters. These moslem cancers would be slaughtered and burned alive and let them to rot in their moslem hell where they belong.

    • Sol December 29, 2016

     Zeray,
     If you live for 1000 years you will not be equal to Ahmad’s shoes.

     • AHMED SALEH !!! December 29, 2016

      Sol
      To object because someone uttered simply the word “AMEN ” explains how stupid he can be . It shows his lost of soul from EVIL obsessed tendencies . Which is too sad .

     • Fithawi December 29, 2016

      You are a fucking drakula muslim joker but also a murderer terrorist of beast monster Mohammed follower and killer lunatic.
      This your fucking muslim murderer terrorist by the garbage shit name of Ahmad tell us more like has he fucking been wearing the same taliban terrorist shoes for the last 1000 years then? Have you both also been licking the fucking sandals of your murderer terrorist the garbage beasts Arab masters?

 • hara December 29, 2016

  amen! b haki tesfa alena thankyou assenna kemzi aynet melkti miEngatkum
  fikri selam tesfa zibl . shim yesus ab zitereqahalu kulu gize tesfa alo kimetsana
  amlak ybarka haw tedros menghistu

 • Fithawi December 29, 2016

  Ahmad Saleh, what the fuck is your problem if Zeray objects to that son of a hooker K.Tewolde? You garbage shit muslim murderer terrorist reminds me of an Amharic old saying, ‘Jib kehede wisha chohe’ roughly translated to a fucking wisha/dog like yourself making so much noise after the real action or once you find out that Zeray is gone and you are fucking safe to come out to scream. You will be a fucking weak loser all the time.
  The great Zeray mentioned that you the fucking murderer terrorist muslim beasts and deki garbage shit Mohammed monster should teach that son of a hooker half caste k.tewolde how to say ‘Amen’ in your criminal garbage Arabic or alternatively how to say ‘Allah wuakuber’ garbage shit of the monster Mohammed beast.
  One more thing the most stupid, ignorant and evil garbage murderer terrorist muslim wisha never calls or refers to others especially the great commentators and great defenders of their people like that brother Zeray stupid or evil. Get this into your garbage shitty and murderous muslim evil head quickly. And yes you are a sad creature.

  • AHMED SALEH !!! December 29, 2016

   BEALEGHE SIDI WEDI SEBEYTI .

   • Fithawi December 29, 2016

    Indeed and yes my mom is sebeyti/woman but yours is a wisha/dog murderer muslim terrorist garbage shitty woman. Your wisha/dog mother is bringing to our peaceful world murderer terrorist muslim whishatat/dogs of Mohammed monster.

   • k.tewolde December 29, 2016

    Ahmed,I could have stooped low and retorted back with a language that I have never used in my entire life against this moron and put him to shame,but this is not the proper place for it.However,it seems that there is a concerted effort here to get rid of commentators like me and you from this medium,Deja vu?

 • PH December 30, 2016

  ወሎዶ ኣጋዝያን ብዓይኒ tesfa-tsion (ወያንየ) ።Teclay ን ዘራይ ወለደ፡zeray ን ፍታዊ ወለደ፡ fitawi ን ደጎሊ ፡degoli ን ሳምሶን፡ Samson …ወዘተ።ብሓጺሩ NEFAHITO!!!

POST A COMMENT