Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ብዕለት 14.09.13 አብ ከረን ዝተኻየደ ህዝባዊ አኺባ አዝዩ በዳሂ ኩነታት ገጢምዎ ዊዒሉ።

እቲ ብአማሓዳሪ ከተማ ከረን፣ ተክኤ ትማሊ ቀዳም ዕለት 14.09.13 ካብ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ጀመሩ ዝተኻየደ ኣኺባ ቀንዲ ዕላምኡ ብዛዕባ ምኽፋል ግብርን ምቁጽጽር ኮንትሮባንዳ ዝብል ኢዩ ኒሩ። ድሕሪ አማሓዳሪ ከተማ ከረን ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ከረን መደረ ምስ ገበረ ርእይቶ

እቲ ብአማሓዳሪ ከተማ ከረን፣ ተክኤ ትማሊ ቀዳም ዕለት 14.09.13 ካብ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ጀመሩ ዝተኻየደ ኣኺባ ቀንዲ ዕላምኡ ብዛዕባ ምኽፋል ግብርን ምቁጽጽር ኮንትሮባንዳ ዝብል ኢዩ ኒሩ። ድሕሪ አማሓዳሪ ከተማ ከረን ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ከረን መደረ ምስ ገበረ ርእይቶ ካብ ህዝቢ ንምቕባል መድርኽ ንተሳተፍቲ እቲ አኺባ ክፉት ኮይኑ። ተሳተፍቲ አኺባ በቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር ዝተዓደሙ ነበርቲ ከተማ ከረን ኢዮም።

አብዚ አኺባ እቲ ተሳታፋይ ህዝቢ ዘቕረቦ በዳሂ ዝኾኑ ሕቶት ኒሩ። ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ቅድሚ ጉዳይ ግብሪ ምዝራብና እንታይ እኹል ዝኸነ ስራሕ ስለ ዘሎ ኢኹም ግብሪ ትሓቱ። እንታይከ መሳለጢ ስርሓት ንህዝቢ ዘቕረብኩሙሉ አሎ። አበይ ንዝፈረየ እትዋት ኢዩ ግብሪ ዝሕተት ዘሎ። ከተማ ከረን አብ ወርሒ 3 መዓልቲ ኤለትሪክ ዘይትረክብ ክንሳ እሞ ቤት ሻህን ቤት መግብን ብሽምዓ እናሰርሓስ አንታይ ግብሪ ኢና ንጽበ ዘለና ኢሎም። ገለ ተሳተፍቲ ድማ እኹል መጉዓዝያ ስለዘለየለ ምእንቲ ርእሱ ሰብ ብናህሪ ዋጋ ምጉዓዝያ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይድ አይክአለን ዘሎ። ነዘን ሰብኡተን አብ ሃገራዊ አገልግሎት ንዓመታት ተጸሚዶም ዘለው ደቀን ክዕንግላ ካብ ተሰነይ ቡን ነጸላ በርበር ድሸጣ እንተኾይነኩም ንሱኹም ባዕልኹም ደሞዝ ክትከፍለውን ዝግባእ ዝነበረ ደቀን አብ ጎልጎል ገዲፈን ድራር ደቀን ክምእርራ ላዕልን ታሕትን ዝብላ ዘለዋ ኢኹም ኮንትሮባንድ ትብሉ ዘለኹም ኢሎም፣ ንወደብቲ እቲ አኺባ በድህዎም። እቲ ሕቶ ካብ ቁጽጽር አከብቲ እናወጸ ስለዝኸደ አማሓዳሪ ከረን እዚ ናትና ጥራሕ ሓላፍነት ዘይኮነ ህዝቢውን ሓላፍነት ክስከም አለዎ ኢሉ።

ብዙሓት ካብቶም ተሳተፍቲ ኢዶም እናልዐሉ ብፍላይ ሓንቲ አደ እዚ እኮ ሕቶ ዘድልዮ ዘይኮነስ ባዕልኹምውን አብ ቴለቪጅን ኤርትራ ከይተረፈ ዝተኣመንክሙሉ ብስእነት ኤለትሪክን ሕክምናን መጉዓዝያን ከተማ ከረን ቅድሚ40 ዓመት እኳ አብ ከምዚ ዝአመሰለት ኩነታት አይተሸመመትን። ንሕና ነጻነትና ምስ ረኸብና ይሓልፈልና ድኣ በልና እምበር አብ ከምዚ ዝኣመሰለ ታኺላ ክንአትው ኢና ኢልና ምሕሳብ አይኮነን፣ ሓሌምና አይንፈልጥን። አነ ጓል 78 ዓመት ኢየ ዝመኽረኩም ነገር እንተሎ ‘ ናይ ካልኦት ጻሕሊ ክኖኽውስ ናትና ንሕርር ከይንህልው ግዜ ይኽይድ አሎ ምስ በላ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብጣቕዒት ተሳተፍቲ ድጋፎም ነተን አደ አሰሚዖም።

እቲ ናይ ፖሊስ አዛዚ ተሲኡ ንሕና እኮ ህዝቢ ክነሳትፍ ኢልና ኢና አኺባ ጊርና አምበር ንሕና ግብሪ ዘይከፍል አብ ኮንትሮባንድ ዝዋሳእ ምእሳር ጥራሕ ኢዩ ኢሎ። እቲ አኺባ ማእዘኑ ስኢኑ ተሳተፍቲ እቲ ናህና ጸገምን ናትኩም ድልየትን አይገጠመን ዘሎ ንሱኸም ትዛራብሉ ዘለኹም ጉዳይ ደየለ ምናልባትውን ንእሽቶ ጉዳይን ኢዩ፤ ንሕና ግን ናይ ዕለታዊ ጸገምና ንገልጸሉ መደርኽ ስለዘየለ ሕጅ ዕድል ሰለዝረኸብና ንዛረብ አለና። አብ ሕክምና ሓደ ሰብ ንኽርኣይ ከይዱ ካልእ ዘይነበሮ ሕማም ተሰኪሙ ይምለስ አሎ። ብጸልማት ስኣን መብራህቲ ስርቂ ወሰን ስኢኑ አሎ። እዚ ድማ ንስኹምውን ተፈልጥዎ ኢዩ፣ ንምዝራብ እንታይ ደሰክፍ አሎና ኢለን።

አመሓዳሪ ከረን ነዚ ትብለዎ ዘለኹም ጸገም አሎ እንድሕር ኮይኑ መጽናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ ኢዩ። እዚ ድማ መንግስትን ህዝብን ብሓባር ኮይና ኢና ክንኣልዮ ዘለና ኢሉ። አብ ካልእ ግዜ ካልእ አኺባ ነዚ አመልኪትና ክንጽውዕ ኢና ብምባል ድማ ነቲ አኺባ ወዲእና አለና ኢሉ በቲኑዎ።

ህግደፍ ካብ ናይ ህዝቢ አኺባታት ኩሉ ግዜ ብሜላ ኢዩ ዝሃድም።

እቲ አብ ኤርትራ አጋጢሙ ዘሎ ቁጠባውን ምምሕዳራዊ ጸገም ካብ ዝኸፍኣ ናብ አዝዩ ዝኸፍኣ መደርኽ ይሰግር አሎ። እቲ ቀንዲ ጠንቂ  ናይዚ ኩሉ ውደቀት ጠጠዝኸነ ዲክታተርያዊ መራሒ ኢሳያስ ለንቅነ አብ ኣዝገበሮ ቃለ መጠየቕ አብ  ጉዳይ ሓይሊ ኤለትሪክ ዋላ ሓደ ክገብሩ ከምዘይክእሉ ብዕሊ ዘጋጠሞ ውደቀትውን ብዘይቀልዓለም ብዒሊ ገሊጹ ኢዩ። አብ ዝሓለፈ 21 ዓመት ዝተዓወተሉ መደብ ከምዘየለ ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮ ተማሂርና ክምሓድሽ ክንጅመር ኢና ከምዝበለ ይፍለጥ። ኢሳያስ ንኤርትራ አብ ዘይውጻእ ጸገም ሸሚምዋ ክዓርብ ከይሰልከየ ይሰርሕ አሎ።

ከምዚ ኣብ ‘ዚ ቪድዮ እትርእዩዎ፣ ኣብ 2012 ኣብ ከረን ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ተመሳሳሊ ከቢድ ሕቶታትን ርእይቶታትን ህዝቢ ወሪዱ ኳ እንተነበረ፣ እዚ ናይ ሎሚ ዜና እቲ ኩነታት ገና መመሊሱ እናኸፍአ ይኸይድ ከምዘሎ እዩ ዘረጋግጽ።

http://www.youtube.com/watch?v=8w2dJs_X7gw&width=200&height=200

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
22 COMMENTS
 • Dawit September 16, 2013

  Home
  Mail
  News
  Sports
  Finance
  Weather
  Games
  Groups
  Answers
  Flickr
  More

  Yahoo! News

  Dawit AvatarDawit
  Mail

  Home
  U.S.
  World
  Politics
  Tech
  Science
  Health
  Odd News
  Opinion
  Local
  Dear Abby
  Comics
  ABC News
  Y! News Originals

  Israeli court ends instant three-year detention for African migrants

  Reuters
  Allyn Fisher-Ilan 27 minutes ago
  African migrant sits on a street corner in south Tel Aviv
  .

  View gallery

  .
  .

  By Allyn Fisher-Ilan

  JERUSALEM (Reuters) – Israel’s supreme court on Monday struck down a year-old law that meant African migrants could be held in detention for up three years without charge.

  The law, that came into force in June last year, was meant to deter illegal immigration but was condemned by human rights campaigners as a harsh and illegal way of treating people, especially those fleeing persecution and seeking asylum.

  A right-wing lawmaker said the court’s ruling risked damaging the character of Israel – a state built on Jewish immigration – by opening the door to more Africans.

  Chief Justice Asher Grunis said the law contradicted Israel’s legal guarantees of basic democratic freedoms, and “therefore, it ought to be canceled”.
  View gallery.”
  African migrant enters a currency exchange shop in …
  An African migrant enters a currency exchange shop in south Tel Aviv July 17, 2013. REUTERS/Amir Coh …

  Grunis called the three-year term of detention “illegitimate constitutionally” and noted few inmates would have been likely to be released early as Israel would be unable to deport them to their countries of origin, mostly Eritrea and Sudan.

  The court’s nine-judge panel gave the state up to three months to decide the fate of hundreds of migrants held under the law in desert detention centers.

  More than 50,000 African migrants have entered Israel since 2006, many receiving temporary permits to live in impoverished parts of Tel Aviv, a situation that has aggravated social tensions.

  Yariv Levine, a senior lawmaker in Prime Minister Benjamin Netanyahu’s right-wing Likud party, accused the court on his Facebook page of making a “mad decision to turn Israel from a Jewish state into one of all its immigrants”.

  Netanyahu said he would seek ways to observe the court’s decision while “implementing our determined policy that has already curtailed the infiltration,” and, he said, encouraged thousands of migrants to leave.
  View gallery.”
  African migrants stand on their balconies at an apartment …
  African migrants stand on their balconies at an apartment block in south Tel Aviv July 17, 2013. REU …

  Liberal legislator Michal Rozin, chairwoman of a parliamentary committee on foreign workers, called the court ruling a welcome move “to stop anti-democratic legislation” and hoped it heralded a change in Israeli policy toward asylum seekers.

  The government says most Africans reaching its borders are economic migrants rather than asylum seekers. Rights groups accuse it of being slow to review requests for refugee status.

  Many Eritrean migrants say they have fled political repression, while many Sudanese say they have escaped civil strife, mostly in the Darfur region.

  A newly fortified border fence with Egypt has effectively halted the arrivals across a once porous frontier, with government figures showing none having crossed since August after a peak of more than 2,000 a month in late 2011.

  Interior Minister Gideon Saar said a month ago that Israel was seeking an arrangement to deport most of the Africans to another country, which an Israeli lawmaker confirmed to Reuters was Uganda.
  View gallery.”
  An African migrant sits on a ride at a playground in …
  An African migrant sits on a ride at a playground in south Tel Aviv July 17, 2013. REUTERS/Amir Cohe …

  Uganda’s Foreign Ministry has denied having agreed to absorb any African migrants from Israel.

  (Editing by Robin Pomeroy)
  3 Comments My Comments
  Comment Guidelines
  Popular Now Newest Oldest Most Replied

  [Alex]
  Alex 5 minutes ago
  1
  1

  No screw that. Harsh? It’s still better than where they came from. They have no rights in Israel.
  What part of ILLEGAL do they not understand.
  More
  Expand Replies (1) Reply
  [Jason]
  Jason 6 minutes ago
  0
  2

  It is well known, if you are not Jewish you are not welcome in israehell.
  More
  Expand Replies (1) Reply
  [juxmapinion]
  juxmapinion 1 minute ago
  1
  0

  Right. Deport them!. These people won’t stay back home so we can develop our own continent. But flee to be slaves and another man’s land. Come home and let’s solve our problems ourselves.
  More
  Reply

  Share this

  Recommended for You

  Wild Rampage: Man Slashes Ex-Wife, Her Boyfriend, Then Self

  Police officers were investigating several stabbings during a hostage situation at a home in Woodland Hills on Sunday, authorities said.
  Tribune
  Nina Davuluri Crowned Miss America

  New York’s Nina Davuluri made history as first woman of Indian heritage to win the competition.
  ABC News Videos
  5 Moves To Fight Flabby Arms

  The season of having your arms on full display may be over, but that doesn’t mean you’ll be keeping your arms under wraps until next summer.
  AdChoices YouBeautySponsored
  Cookie Monster Changes His Eating Habits

  The popular “Sesame Street” character will now exhibit patience around cookies.
  ABC News Videos
  Navy Yard Shooting: Multiple People Dead, Wounded

  The U.S. Navy confirms that a lone gunman entered one of its buildings.
  ABC News Videos
  Raging Colorado Flood Waters Up Close

  Drone equipped with a camera capture unique views of the destruction and can help with rescue.
  ABC News Videos
  Concordia ‘costliest salvage ever’

  The most expensive wreck recovery ever is underway as salvage teams try to right and refloat the Costa Concordia. Paul Chapman reports.
  Reuters Videos
  Several wounded after gunman opens fire at Washington Navy Yard

  A gunman shot several people at the U.S. Navy Yard on Monday, including two law enforcement officers, and the shooter was being sought in a building housing the Naval Sea Systems Command headquarters, officials said. Katharine Jackson reports.
  Reuters Videos
  Philippine forces launch air strikes, step up offensive on rebels

  Philippine security forces stepped up their offensive on Muslim rebels in the southern part of the country as fighting entered its eighth day. Rough Cut (no reporter narration)
  Reuters Videos
  Children Airlifted to Safety Amid Colorado Floods

  Fifth-graders on field trip in the mountains were stranded until helicopters were able to land.
  ABC News Videos
  Shots fired in Washington Navy Yard, multiple injuries

  A gunman shot at least four people at the Washington Navy Yard Monday morning, including a District of Columbia police officer. Rough cut (no reporter narration).
  Reuters Videos
  Thousands flee Japan storm

  Thousands flee their homes as Typhoon Man-yi hits mainland Japan. Paul Chapman reports.
  Reuters Videos
  Typhoon makes landfall in Japan

  Watch the report from Action News
  WPVI – Philadelphia
  Kerry: ‘if Assad fails to comply, there will be consequences’

  France, Britain and the United States called for a swift U.N. resolution committing Syria to remove its chemical weapons, saying strong consequences would have to be imposed if President Bashar al-Assad failed to comply. Rough Cut (no reporter narration).
  Reuters Videos
  The nap app

  Kemberly Richardson reports from the Bronx
  WABC – NY
  Accuweather Forecast

  Monday, September 16, 2013 – Morning report
  KFSN – Fresno
  Emanuel says new SE Side school to ease overcrowding

  In a Sunday night appearance, Mayor Rahm Emanuel announces plans to build a new school on Chicago’s Southeast Side. The project is aimed at easing overcrowding.
  WLS – Chicago
  Sarah Murnaghan doing well while recovering at home

  It has been three months since Delaware County native Sarah Murnaghan underwent a successful double lung transplant.
  WPVI – Philadelphia
  Raw video from scene of DC Navy Yard shooting

  Authorities are searching for a gunman after a shooting at the U.S. Navy Yard in Washington
  WPVI – Philadelphia
  Miss New York wins 2014 Miss America crown

  Miss New York was crowned Miss America 2014 during this weekend’s pageant in Atlantic City.
  WPVI – Philadelphia
  Fire hits Russian atomic sub

  Fire breaks out on board a Russian nuclear submarine but officials say no risk of radiation leak. Rough cut (no reporter narration)
  Reuters Videos
  Valley residents react to flooding in Colorado

  Some bulldog fans returned home to the Central Valley on Sunday after witnessing first-hand the destruction caused by flash flooding in Colorado.
  KFSN – Fresno
  Iraq blasts hit Shi’ite areas

  At least seven die in bomb attacks in Shi’ite districts of Baghdad. Paul Chapman reports.
  Reuters Videos
  Over 1,200 gather for immigration reform rally

  More than 1,200 people gathered Sunday evening at Immaculate Conception Catholic Church to discuss immigration reform.
  WTVD – Raleigh/Durham
  Controversial TV Chef Paula Deen Makes Tearful Comeback

  Deen’s first public appearance after settling suit filed by former employee alleging racial discrimination.
  ABC News Videos
  Hundreds Missing After Destructive Flooding in Colorado

  Devastation from the raging flood waters now stretches across 15 counties.
  ABC News Videos
  Korea industrial park back in business

  The Kaesong industrial complex run jointly by North and South Korea reopens after more than four months. Paul Chapman reports
  Reuters Videos
  Critics Say Obama Made ‘Bad Deal’ on Syria

  Many in Congress say chemical weapons deal requires too much trust of the Russians.
  ABC News Videos
  Daycare worker identified; left kids alone in West Philadelphia, police say

  Authorities have identified the daycare worker charged after two children were found alone
  WPVI – Philadelphia
  Clashes in Bahrain

  Anti-government protesters clash with police in the village of Daih after the third day of funeral rituals for a 22-year-old activist. Rough Cut (no reporter narration).
  Reuters Videos
  What led to Saturday’s Times Square shooting?

  Matt Kozar has the exclusive video from Kips Bay.
  WABC – NY
  Final preps, jitters for Miss America competition

  Click play to watch the report from Action News’ Annie McCormick
  WPVI – Philadelphia
  Powerball jackpot grows to $400 million

  No one won the powerball over the weekend, so now the jackpot is at $400 million.
  WGN – Chicago
  Colorado Floods: Crews Rescue Families, Animals

  Emergency responders help those trapped by the devastating flooding.
  ABC News Videos
  Bay Area Red Cross members sent to Colorado

  A few members of the Silicon Valley chapter of the Red Cross are already on the ground in Colorado.
  KGO – San Francisco
  Gallistel Elementary parents: Upgrade our school before building new one

  Chicago Teachers Union officials want to know where CPS came up with the money to build a new school on the Southeast Side.
  WLS – Chicago24 mins ago
  NYPD Opens Fire In Times Square, Hits Innocent Bystanders

  Saturday night, chaos ensued as two innocent women were shot by police officers in Times Square who were trying to subdue a mentally disturbed man.
  Tribune
  U.S. Hispanic Chamber of Commerce Convention

  Chicago is playing host to the largest gathering of Hispanic business leaders in America.
  WLS – Chicago
  Militants attack NATO oil tankers in Pakistan

  Fifteen NATO oil tankers are set ablaze after militants fire rockets at them in southwest Pakistan. Rough Cut (no reporter narration).
  Reuters Videos
  Tables turned during attempted driveway

  A retired federal agent opens fire on suspected robbers after being confronted in their driveway while returning home from a wake
  KTRK – Houston
  Merkel’s allies sweep to victory in Bavaria

  Merkel allies win in Bavaria giving boost to chancellor a week before German election. Deborah Lutterbeck reports.
  Reuters Videos
  Hurricane Ingrid, Storm Manuel drench Mexico, kill 17

  At least 17 dead as Hurricane Ingrid and Tropical Storm Manuel brought heavy rains to Mexico’s Gulf and Pacific coasts Sunday, causing flooding and landslides. Deborah Lutterbeck reports.
  Reuters Videos
  Hundreds Unaccounted for in Colorado Floods

  Hundreds remain unaccounted for as Colorado authorities try to reach people cut off by the severe floods in their state. Thousands of homes have been destroyed or damaged. (Sept. 16)
  Associated Press Videos
  Concordia salvage bid underway

  The ground-breaking operation to bring the Costa Concordia cruise ship upright off the coast of Italy begins. Paul Chapman reports.
  Reuters Videos
  Salvage workers make final preparations ahead of Costa Concordia hauling

  Workers carry out final preparations on the Costa Concordia wreck ahead of an unprecedented operation to bring the giant cruise liner upright. Rough Cut (no reporter narration).
  Reuters Videos
  Anticipation ahead of Costa Concordia rotation

  Giglio islanders await awe-inspiring feat of engineering to take place on their doorstep when salvage teams begin hauling the wrecked Costa Concordia liner upright. Deborah Lutterbeck reports.
  Reuters Videos
  Wed Beyond Your Years: 7 Signs You’ve Become that “Old Married Couple” (7 photos)

  When I think of the term “old married couple” I envision a grandparent-aged couple who have been together for longer than I’ve been alive. They are cute and romantic, yet seem to have their own quirks about them. I want to be that couple when I get older – I have been married for 9 years now and…
  Big storms hit Mexico (5 photos)

  The remnants of Tropical Storm Manuel continued to deluge Mexico’s southwestern Pacific shoulder with dangerous rains while Hurricane Ingrid headed for a Monday landfall on the country’s opposite coast in an unusual double onslaught that federal authorities said had caused at least 21 deaths. (AP)
  Trailer fire in Ohio (11 photos)

  A friend says the mother of five young children killed in an Ohio mobile home fire identified them and kissed them goodbye. The fire Sunday morning killed the woman’s boyfriend and the children. The oldest child was 6. Police and a neighbor say the woman, Anna Angel, learned about the fire while…
  50th anniversary of Mathmos Lava Lamps (21 photos)

  The company, based in Poole, Dorset, has been making the lava lamp since 1963, after it’s British inventor Edward Craven-Walker was inspired to make it after seeing an odd looking liquid-filled egg timer in a pub. (Getty)
  Iraq bombing attacks (14 photos)

  Car and roadside bombs in Baghdad and predominantly Shi’ite provinces of Iraq killed at least 21 people on Sunday Sept. 15, 2013, police sources said. No group immediately claimed responsibility of Sunday’s the attacks, which appeared coordinated, but Sunni Islamist insurgents, including an al…
  China’s Migrant Workforce (22 photos)

  According to data from the World Bank, 68 percent of China’s female population aged 15 and above participate in the labor force, compared to 58 percent in the United States, 51 percent in France, and 53 percent in Germany. Around a third of China’s millions of rural-urban migrant workers are women…
  Cambodia elections protests (21 photos)

  Riot police fired smoke grenades and water cannons at rock-throwing protesters Sunday Sept. 15,2013 as a new wave of demonstrations against Prime Minister Hun Sen’s government kicked off with a vow to protest until the nation’s post-election deadlock is resolved. (Associated Press)
  Costa Concordia salvage (12 photos)

  Engineering teams began lifting the wrecked Costa Concordia liner upright on Monday, the start of one of the most complex and costly maritime salvage operations ever attempted. The vast hulk of the 114,500 tonne cruise liner has lain on its side for more than 20 months, dominating the tiny port…
  7 Reasons Why Being a Mom is the Absolute Worst (7 photos)

  It was Elizabeth Stone who once said : “Making the decision to have a child – it’s momentous. It is to decide forever to have your heart go walking around outside your body.” It’s lovely and profound, of course. Accurate, though? Yeah, well, kind of. More accurate, though, would be to say that…
  40 mins ago
  So Long, Sunshine: Summer Outfits Styled for Fall (8 photos)

  Sometimes I feel like the moment summer is over, it’s time to put away my entire summer wardrobe and fill my closet with only fall and winter essentials. But many summer staples, when styled appropriately, are perfect for fall. Click through to see five of my favorite summer staples that I’ve…
  50 mins ago
  Celebration Impossible: 7 Ways to Throw a Clean Eating Party on a Tight Budget (7 photos)

  My son turned 1 last week, and as is tradition with all 3 of my babes, we decided to throw a big bash to celebrate. When we were trying to decide what to serve for food at the party, I felt uneasy. After all the reading, research, and changes I’ve recently made to my own family’s diets, it felt…
  34 mins ago
  7 Simple Ways to Speed Up Your Morning Routine with Your Kids (7 photos)

  I can’t explain it, but every morning in my house is a huge cluster of lateness and frenetic flapping about . It’s awful. My kids have to be dragged out of bed at 7:45 on school days but are up and at ’em at the crack of dawn on a Saturday morning. WHY IS THAT?! I love my monkeys and I hate to be…
  19 mins ago
  Alternate Reality: 7 Ways Divorce Would’ve Changed My Life (7 photos)

  Back in 2009 when Casey pulled me to the side to tell me that she wanted a divorce, things could have easily turned out differently than how they did . Instead, we decided to give our marriage another chance and here we are living in Indiana as a pretty happy family. But every once in a while, I…
  54 mins ago
  Typhoon Man-yi hits Japan (17 photos)

  Typhoon Man-yi hit Japan Monday, leaving two people dead and forcing the operator of the crippled Fukushima nuclear plant to release rainwater with low levels of radiation into the ocean. The powerful typhoon made landfall in Toyohashi, Aichi prefecture, shortly before 8:00 am (2300 GMT…
  38 mins ago

  Top Stories

  Police: Two more possible suspects sought
  Hospital: Three Navy Yard victims in critical cond …
  U.N. report photo shows confirmation of sarin in Syria …

  Latest Videos

  Navy Yard Shooting: Multiple People Dead, Wounded
  05:00
  Obama Welcomes International Agreement Over Syria’s Chemical Weapons
  02:24
  Man Pulled From Overturned Car in Dramatic Flood Rescue
  02:52
  Victims of 1963 church bombing remembered
  01:34
  Costa Concordia to be righted
  01:57

  Latest Slideshows

  Typhoon Man-yi hits Japan
  China’s Migrant Workforce
  50th Anniversary of deadly Birmingham, Ala. church …
  Photos of the day – September 16, 2013
  Washington Navy Yard shooting

  Yahoo News Originals

  Six dead in Navy Yard shooting
  A wine-powered computer processor? We’ll drink to that
  Bill Thompson drops out of NYC mayoral primary, backs rival Bill de Blasio
  Summers pulls out of fight for Federal Reserve chair
  What’s the most fuel efficient airline in America?
  Police officer charged in fatal shooting of unarmed man who had just survived car accident
  Colorado floods: More than 700 evacuated in largest aerial rescue operation since Hurricane Katrina, …
  No, the U.S. isn’t ruling out using force against Syria
  Video: Colorado’s St. Vrain River roars over banks

  (c) Copyright Thomson Reuters 2013. Check for restrictions at: http://about.reuters.com/fulllegal.asp
  Copyright © 2013 Yahoo! Inc. All rights reserved. | Yahoo! – ABC News Network |

  Help / Suggestions
  Privacy Policy
  About Our Ads
  Terms of Service
  Copyright/IP Policy

 • Tekluu Gubtaan September 16, 2013

  Hakii s tezaribkuum alekum , kab ti ab kedmit kof elu zelo beal tsleim sere blue black kamcha zegebree haleka memharan (hagos)kedmay hasusus hgdef nesmu memher gn asari asakyii aremen meatuu eswrkumm ber.
  ty mo geber shifta serat!

 • andeberhan kahsay September 16, 2013

  ኣገናዕ ህዝቢ ከረን ጻዕዳ ህዝብና ከፊእዎ ዘገርም ፍሹል ክምዝኮነ እቲ ሳጥናአል ባዕሉ ተኣሚኑ እቶም ኣምልክቱ ሎም ቅነ ጋን ተሰሪሖም ወርቂ ቢሻ ኢሎም ከምዘይተነይቱ ቅልዉላው እትዮም ምስክንክን ከብዝሑ ይርኣዩ ኣለዉ፡፡

 • sara gual eritra September 16, 2013

  WETRU JEGANU HIZBI KEREN
  AMLAK YEINTI TSELAEKUM YDFEN
  KAB KUFUE YHALKUM
  WOOOOO GOYTA HIZBI ERITRA BARK

 • Beyane wedi mendefra September 16, 2013

  1 I like to the people of Keren, they are brave enough to challenge the dictatorial regime. we need to support the keren people. These people should be proud of themselves. Hgdf is killing keren,the hospital was built in 1935 by Italian, hegdf did nothing in Keren. Keren has big river Anseba and has no water.

 • Asli September 16, 2013

  Viva deki keren tsaeda, halib astekani halib site. Wetru jeganu ab metkelom zeywelawelu

 • habrom September 17, 2013

  Footscray, you are like a deaf singing one song. Haderka entebelakas entatE yzerE aleku eyu natka.

 • eritrean September 17, 2013

  You guys are all stirring Eritrea’s pot while your Ethiopian people are starving to death. Ugumat.

 • saki September 18, 2013

  sorry am write by bilen languge . sheb jiesdnukuna kerenu sheb jea dima eintedi hinbnekun .

POST A COMMENT