Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ብስራት፡ ፈነወ ሳትላይት ራድዮ ኣሰና ናብ ኤርትራ ዳግማይ ክጅምር ምዃኑ ንኹሉም ደለይቲ ፍትሕን ራህዋን ህዝቢ ኤርትራ ብሓጎስ ነበስረኩም። (Assenna Supporters have started Donating – So far $1500, £150, €100 Donated) THANK YOU!!

ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ኤርትራውያን፡ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ክፍሊት ሳተላይት ፈነወኣ ናብ ኤርትራ ኣቋሪጻ ዝጸንሐት ራድዮ ኣሰና፡ ፍትሕን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶም ውፉያት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ `ንሕና ከለና እታ ድምጺ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ራድዮ

ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ኤርትራውያን፡

ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ክፍሊት ሳተላይት ፈነወኣ ናብ ኤርትራ ኣቋሪጻ ዝጸንሐት ራድዮ ኣሰና፡ ፍትሕን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶም ውፉያት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ `ንሕና ከለና እታ ድምጺ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ራድዮ ኣሰና ደው ክትብል የብላን` ኢሎም፡ ናይ ሳተላይት ወጻኢታታ ክሽፍኑ ብዝኣተዉዎ መብጽዓ መሰረት፡ ብኣጋጣሚ መበል 27 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ተሪፉዎ ዘሎ ወርሒ ግንቦት፡ ፈነወኣ ናብ ኤርትራ ዳግማይ ክትጅምሮ ተዳልያ ከምዘላ ብሓጎስ ተበስረኩም።

ነዞም ሻቕሎት ህዝብን ሃገርን ሕልናዊ ድርኺት ፈጢሩሎም እዋናዊ ሃገራዊ ኣበርክቶ ብምግባር፡ ከም ቀደማ ድምጺ ናይቲ ድምጹ ብሓይሊ ምልካዊ ስርዓት ተዓፊኑ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና መቓልሕ ሓርነት ምንጒድጓድ ክትቅጽል ኣኻእሎ ንዝሃቡዋ ውፉያት ኤርትራውያን ከኣ፡ ብስም`ቲ ዓስቢ መስዋእቲ ጀጋኑ ደቁ ተነፊጉ፡ ኣብ ክንዲ ሓርነትን ራህዋን፡ ዓመጽን ውርደትን ዝተፈድየ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝያ ተመስግኖም።

ድምጺ ኣሰና፡ ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ፈነወኣ ናብ ኤርትራ ብደገፍ ህዝቢ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን `መርፍእ ኣለና ፈትሊ ኩኑና` ኢላ ንዘቕረበትልኩም ሃገራዊ ጻውዒት ኣውንታዊ ምላሽ ብምሃብ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብምስግጋር ንዓመታት ዘሳለኹማ ውሑዳትን ርቡሓትን ኤርትራውያን `ውን፡ ታሪኻዊ ኣበርክቶኹም ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ስኑድ እዩ።

ሳላ ኣበርክቶኹም፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝተሳቐየ ኤርትራዊ መንእሰይ ቃንዝኡ ኣብ እዝኒ ዓለም በጺሑ፡ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን፡ ነቲ ስርዓት ምግልጋል ንህዝብኻ ምብዳል ምዃኑ ነቒሖምሉ `ፎእ` ስለዝበሉዎ፡ እቲ ብደረጃ ከተማ ሆጭ ኢሉ ኣዳራሽ ዝጸቦ ዝነበረ መጋብኣያታቱ ብደረጃ ክፍሊ ዓለም `ኳ ጸምዩ፡ ንጣር ሰብ ዝተቐመጦ ናይ ሰድያታት ኣኼባ ኮይኑ ተሪፉ፡ ብዓቢኡ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበር ህዝቢ ኤርትራ፡ ምስጢርን ውዲትን ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ በሪሁሉ፡ ብልቡ `ይኣክል` ኢሉ፡ ምልካዊ ምሕደራ ብተግባር ንሓዋሩ ካብ ገጽ ኤርትራ ንምሕካኽ መደምሰስ ሃስስ ክብል ይርአ `ሎ። ከም ውጽኢት ናይዚ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ተዋህሊሉ ዘሎ ንቕሓት ከኣ፡ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ተሓቢኡሉ ዝጸንሐ ብዓቲ ባውዛ ብርሃን ዝቐደዶ መታለሊ ስርዓት፡ እዋን ዕርበቱ ኣኺላ መሬት ከምዝወግሖ ዝብኢ ዓወንወን ይብል ኣሎ።

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህጹጽ ኩነታት፡ እታ ንክዉንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይቃልዓለም ብምንጽብራቕ፡ ለውጢ ብቕጽበት ክረጋገጽ ብዘይነግፈረግ እትጽውዕ ራድዮ ኣሰና፡ መደባታ ንግዚኡ ምትዕንቓፉ ቀሊል ኣይነበረን። ይኹን`ምበር፡ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብዓመጽን ማእሰርትን ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብጥምየትን ድኽነትን ከንበርክኽ ድቃስ ዘይብሉ ስርዓት፡ ምእንቲ `ዚ ዕላማ `ዚ ዘተኣታተዎ ምቕያር ባጤራን ዘይርትዓዊ ምጒዳል ሸርፍን፡ ንዓቕሚ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝንበር ህዝቢ ዝጥውር ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ኣዝዩ ስለዝጸለዎ፡ ከምቲ ንሓያለ ዓመታት ዝገበርናዮ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዘሰጋገር ደገፍ ምሕታት ኣማቲኡና፡ ካልእ ቀጻልነት ዘለዎ ብልሓት ከነናዲ ንግዚኡ ከነወንዝፎ ተገዲድና ጸኒሕና።

እንተኾነ፡ እታ ትርግታ ልቢ ህዝቢ ሰሚዓ ኣብ ኤርትራ ህጹጽን ሓቀኛን ለውጢ ክረጋገጽ ብእትገብሮ ተወፋነትን ጻዕርን ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዘሕደረት ራድዮ ኣሰና ኣብዚ ተኣፋፊ እዋን ምብኳራ ዘይተዋሕጠሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ባእታታት መደብና ዳግማይ ክንጅምር ክገብሩልና ዝጸንሑ ቀጻሊ ጻውዒትንን ምትብባዕን ሕልናዊ ቅሳነት ስለዝኸልኣና፡ እቲ ቀጻልነት ብዘለዎ ውዱን መንገዲ ንምክያዱ ነሰላስሎ ዘለና ናይ ነዊሕ ውጥን ኣብ ቦትኡ ኸሎ ዝተወከስናዮም ግዱሳት ኤርትራውያን ኣውንታዊ ግብረመልሲ ስለዝሃቡና፡ እንሆ እቲ ዕድል ፈነወ ናብ ኤርትራ ዳግም ተሳሊጡ፡ ንምጅማሩ ተዳሊና ኣለና።

ብኣንጻር `ቲ እኩይ ውዲቱ ንምስልሳል ጸላም ዝብርሆ ስርዓት ህግደፍ፡ እቲ ወጋሕታ ሓርነት ሃረር ዝብል ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣዋህሊሉዎ ዘሎ ንቕሓት ናብ ተግባር ተቐይሩ፡ ጸሓዩ ናብ ሰማይ ኤርትራ ተሰቒላ ሓርነት ከስተማቕር ከኣ፡ ድምጺ ኣሰና፡ ሕጂ `ውን ከም ቀደም ዝለዓለ ሃገራዊ ወንን ኒሕን ዓጢቓ ተዳልያ ኣላ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ሓርነትን ራህዋን ህዝቡ ዘገድሶ ኤርትራዊ ክተሓባበራ ብልዑል ኣኽብሮት ትጽውዕ።

እቲ ሳላ `ዞም ግዱሳት ሃገራውያን ዝገበሩዎ መብጽዓ ውሕስነት ተረኺቡሉ ዘሎ ገንዘባዊ ደገፍ ንኽፍሊት ሳተላይት ዝዓምም ክኸውን ከሎ፡ እቲ መዓልታዊ ዝካየድ ትሕዝቶ ፈነወ ራድዮ ኣሰና ኣድማዒ ክኸውን ምእንቲ፡ ነቲ ካብ ምእካብ ሓበሬታ ክሳብ ምፍናው ትሕዝቶ መደባት ዘሎ ሓያል መስርሕ ዘሳልጥ ተወሳኺ ወጻኢታት ንምሽፋን ህዝባዊ ኣበርክቶ ስለዘድሊ፡ ካብ ሎሚ 20 ሚያዝያ – ክሳብ 20 ግንቦት ዝጸንሕ ንጡፍ ወፍሪ ምድላብ ሓገዝን ወፈያታትን ኣበጊስና ከምዘለና ንሕብረኩም። እቲ ነዚ ናይ ሓደ ዓመት ዕማም ንምስላጥ ክንበጽሖ ዘለና ታርጌት 30 ሽሕ ዶላር ምዃኑ እናኣዘኻኸርና ድማ፡ ከም ቀደም ወፈያኹምን ደገፍኩምን ከይፍለየና ንጽውዕ።

እወ፡ ሕጂ `ውን ከም ቀደም `መርፍእ ኣለና ፈትሊ ኩኑና!`፡ ንመላኺ ስርዓት ህግደፍ ወጮ ሕፍረት፡ ነቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካባ ክብረት ከነልብሶ፡ ብሓባር ስለ ፍትሕን ሓርነትን `ኢደይ ኢድካ` ንበል!

ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ!!

Assenna Foundation Ltd

20 ሚያዝያ 2018

ወፈያ ንምግባር ዘድልየኩም ዝርዝራዊ ሓበሬታ ባንክ ይኹን ፐይፓል ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና archive.assenna.com ተወከሱ፡

 

Contributor Country/City Amount Donated
1 Anonymous USA $1000.00
2. ብስም ስውእቲ ተጋዳሊት ጽጋብነሽ ዘርኡ Germany €100.00
3. Mulugeta Kahsay £150.00
4. Mussie Abraha  USA $ 500.00

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
19 COMMENTS
 • Gezae April 21, 2018

  GOOD NEWS:

  CONGRAGUALATION!!!!! WHAT IS YOUR SAY TO MORROW MORNING USA DEPARTMENT OF STATE FOREIGN BUREAU OF AFRICAN AFFAIRS ASSISTANCE SECRETARY AMBASSAOR YAMATO WILL VISIT ASMARA.

  • Ghirmay April 22, 2018

   Hateftef aytebizeh, what is the congratulation for then? USA is more interested in Addis Ababa.
   No Tomato or Potato will ever visit your Asmara as long as the dictator and diablos is in power.

  • k.tewolde April 22, 2018

   It is an ominous sign for the regime,ultimatums will be handed down.You can’t survive forever hiding behind shifting alliances.

   • Beraki T. April 23, 2018

    Wedi Amate Komarit – Wedi Hirkam, ELF’s whore mouth and savage diQala scum bag, you and your riffraffat crippled barbaric ELF mendef beggars beasts should just for a change make a large contribution/donation to the good cause of radio assenna. You unashamed losers/crocks are the most nonsense talkatives 24/7 on assenna boring and putting off decent readers from participating. So lets see with your deQalu cockroaches if you actually talk the talk, walk the walk and bloody pay the pay for all your cheap and garbage talks/comments.

   • ተስፎም April 26, 2018

    K. tewolde
    እቲ ዝበልካዮ ኣባሃህላ ኣብ ቦትኡ እንከሎ፣ ሓደ ነገር ኣሎ ንስሕቶ ዘሎና። ንሱ ድማ ኣመሪካ ኣብታሪኾም ብሕልፊ ምስ ሱሉስ ዓለም ምስ ጥዑይ ወይ ንሕዝቡ ዝሓስብ፣ ረብሖኦም ዘየቐድም መራሒ ተዓራሪኾም ኣፈልጡን። ኩሎም ምስ ኣመሪካ ዘለወን ሃገራት መራሕተን ዲክታተራት እዮም። ንኣብነት ናይ ግብጺ መራሒ ንነዊሕ ግዜ ህዝቡ እናረገጸ ንኣመሪካ ከም ዘገልገለ ንማንም ስብ ስዉር ኣይኮነን። ብናይ ህዝቢ ምልዕዓል ካብ ስልጣኑ ከምጽወርድ ምስ ፈለጡ ድማ ተጠቒሞም እዮም ዝጎሓፍዎ። ሕጂ ድማ ብተመሳሳሊ ኩነት ናይ ወያነ expiration date ስለ ዝኣኸለ፣ ኣመሪካ መተካእታ ዘገልግላ ዲክታተር ኣብምንዳይ ትርከብ። እሳያስ ድማ ነታ ኻርታ ብጽቡቕ ጌሩ ንኽጻወታ ምሉእ ዓቕሚ ኣለዎ። ኣነ ዝፈርሕ ኢሳያስ ንኣመሪካ ካብ ደሴታት ናይ ኤርትራ ወትሃደራዊ መዓስከር ክህበኩም እስኹም ድማ ሳንክሽን ኣልዑሉለይ፣ ከምኡውን ኤርትራውያን ገንዘብ ሰሪቖም ንወጻኢ ዝሃደሙ ኣሲርኩም ኣምጽኡለይ እንተ ኢሉ፣ ኣሜርካ ብረክ ዳንስ እናሳዕስዑ ነቲ ውዕል ከምዝፍርሙሉ ኣነ ርግጸኛ እየ። ስለዚ ንኣመሪካ ኣይትእመኑ። እዞም ኢድ ህግደፍ ሓጺር እዩ ኢልና ኣስተርሒና ኣብ ወጻኢ ንነብር ብእዝንና ተጎቲትና ኣብ ኣየር ተሰቒልና ብመገዲ ሸግርኒ ኣቢልና ድሕሪ ቕሩብ ምዝዋር ኣብ ናኹራ ዝበሃል ቦታ ንርኣየሉ ሩሑቕ ኣይኮነን። ስለዚ ምሕላም ንግደፎ። ኣብ ክውንነት ንእመን። በዓል ኣሜርካ ንፍትሒ፣ ሰላም ናይ ህዝቢ ሓልየን ኣይልጣን።

  • Sol April 22, 2018

   Congratulation Gezae,USA is searching for new KHEDAMI to fill the place of TPLF and the mafia boss of Asmara will accept this duty to prolong his stay in power.

   • Beraki T. April 23, 2018

    Are you also a life long KHEDAMI of the savage evil muslim Arabs? Your slave masters the barbarian Arabs are still searching for new slave dogs and foot soldiers to replace your old criminal barbaric evil Islamic ELF mendef. Get your old bloody/stinky jelebiya and nomad criminal tools to accept your evil jihadi terrorist/destructive mission.

  • amanuel April 23, 2018

   Gezae shilet
   He will discuss 2 issues
   1. Will ask eritrea to accept 700 eritreans the usa wants to deport.
   2. Will ask to sit and talk with ethiopia to resolve the border dispuite.

   That said you know what the response from firki tigray lubu kem weyane temen tiwuyway will say. His interest is not peace or tesolution of border dispuite but an excuse to cover his internal problems and control the people to stay in power. So even if abiy withdraw his troops to implrment the EBB rullings, our dikala tuwuyway libi kem weyane will come up with something to continue his enslave and control tactic. Ofcourse it can be eye openning to some supporters.

   • Beraki T. April 23, 2018

    “Libi kelbi Aslamay Tiwiyway”, indeed or more like “Crooked ROOTLESS CANCEROUS Muslim evil heart” is an expression that I am sure you have all heard.
    Wedi Halima savage evil mushmush Saho whore snake/rat, we don’t like you or trust you as you are a freaking life long Arab slave dog mercenary. You suffer so much from jealousy (of our Christian Habesha Ethiopian brothers), treachery and most of all severe inferiority complex. You are simply a ROOTLESS CANCEROUS Muslim nefaHito jerk posing as an Eritrean with fake amanuel, Sol, Nahon, Almaz, and etc Christian pen-names. This is civilized Christian assenna websites where tolerance is the guiding principle and Gezae has every right to express his opinions freely, only in your savage evil Islamic or barbaric Arab websites are freedom of expression not entertained or accepted so simply just make a freaking contribution/donation to assenna’s radio and cut all your muslim garbage hallucinations.

    • k.tewolde April 23, 2018

     Beraki,did they increase your pay,you getting aggressive there…..
     BRUK MEALTI.

     • sami April 26, 2018

      Well said brother Beraki.T and please keep it up.

    • ተስፎም April 26, 2018

     Beraki T.
     ሕልፍ ሕልፍ ኢለ እተበርክቶ ሓሳብ ኣብ ኣሰና የንብቦ እየ ፣ እንተኾነ ግን ሓንቲ ነገር ዝተረዳእኩዎ ካብ ጽሑፋትካ እስኻ ጥዕና ይጎድለካ ኣሎ። ሓንጎልካ ብዱሑር ዝንባሌታት ዝተኮነ። ልዕሊ ኹሉ እተን ዱሑራት ዝኾና ወገናዊ ቓላት ናይ ስዕረት ምልክት ምዃኑ እዩ ዘነጽር። ስለዚ ኣነ ኽመኽረካ ፓሎቲካ ናይ ሕርቓንካ መተንፈሲ ኣይትጠቐመሉ። ስለዚ ሓደ ደሓን ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ሙሁር ወይ( psychiatrist) ተርአ። ኩሉ ዝህበካ ምኽርን ሕክምናን ተቐቢልካ ነብስኻ ኣድሕን። ወይ ድማ ዓዲ ኼድካ ክልተ ሸውዓተ ኣብ ዓዲ ራእሲ ወይ ንዳ ጋብር ደርዓንቶ ተሓጸብ ቑሩብ እንተ ተመሰለልካ።

   • Gezae April 23, 2018

    So sorry I do not want to react you, but I’m going say something to understand -perhaps our most dangerous bias is that we naturally assume that everyone else is more susceptible to thinking errors. A tendency that is a bias blind spot rooted in our ability to spot systematic mistakes in the decisions or responses of others and inability to spot those same mistakes in ourselves. Although the bias blind spot itself isn’t a new concept here in Assenna’s associates, Your/Amanuel ’s latest response demonstrates that in each instance, we readily forgive our own minds but look harshly upon the minds of other people.
    .
    Provocative point of view arises is that because of a mismatch between how we evaluate others and how we evaluate ourselves. When considering the irrational choices of a stranger, for instance, we are forced to rely on behavioral information; we see their biases from the outside, which allows us to glimpse their systematic thinking errors. However, when assessing our own bad choices, we tend to engage in elaborate introspection. We scrutinize our motivations and search for relevant reasons; we lament our mistakes to ruminate on the beliefs that led us astray.
    .
    The problem with this introspective approach or view is that the driving forces behind biases; the root causes of our irrationality—are largely unconscious, which means they remain invisible to self-analysis and impermeable to intelligence. In fact, introspection can actually compound the error, blinding us to those primal processes responsible for many of our everyday failings. We spin eloquent pieces, but these pieces miss the point. The more we attempt to know ourselves, the less we actually understand.

    • Mesfin April 23, 2018

     Indeed, little education is so damaging to little empty individuals. You say so much to mean so little, who are you trying to impress? Come down to our earth.

 • Mesfin April 22, 2018

  Mr Gazae,
  Your breaking news of Meskerem.net about Ambassador Donald Y.Yamamato travelling to Eritrea from April 22 – 24 for bilateral consultations with Eritrean government officials, don’t you think if poor Eritrea was that important of the USA the former Secretary of State Mr Rex Tillerson would have paid a visit to Eritrea when he last month visited Ethiopia and Kenya of his last African official and important visits? It is more about getting the early stages ready for the mediation and dialogue work for Eritrea and Ethiopia that’s before the meeting of Isaias and Dr. Abiy Ahmed.

  • Gezae April 23, 2018

   I presume narcissistic politicians and their followers don’t serve the people, they serve themselves. That is why your back talk is both insightful and dumb. Because, firstly, I did not post Breaking News at Meskerem.net. Secondly I am an Eritrean and I always stand for my motherland. I do not care about the Woyane Ethiopia.
   Of course, there are logical possibilities about talking the current situations and other options

   • Mesfin April 23, 2018

    Unfortunately, it seems you are so weirdo dumb individual that you are not used to being respected and addressed as Mr, you are so scared/petrified to respond to your other tormentors/abusers who keep insulting you as a retarded fool.
    “I don’t care about Woyane Ethiopia”, and do you think Woyane Ethiopia care about you or take you seriously as a normal human being? If you are a man enough why don’t you first deal with your home tormentors the PFDJs before messing with Woyanes.

  • amanuel April 23, 2018

   Mesfin
   I do not think iseyas will meet dr abiy. If he decide not to meet i will not blame him as much as i hate him for all the crimes he is committing. There is really nothing to talk about it specially with the dishonest komalat agame. They have to just vacate our land if they want to live in peace. After that we can engage constructively in many fields and aspects. Dr. Abiy too is eprdf and under control of weyane dehninet (security) and defense force. He needs to dismantle these two instituitions first if he wants to move with his reforms. Look, have you ever heard tigray bordering sudan? Check old ethiopian map, you will notice gonder bordering eritrea. Weyane just invaded welkaiyt replaced amhara with tegaru and after 27 years now they want to argue that it be decided by the transplanted tegaru. This is the same with the argument that they are making which is the people in badme are tegaru and should be asked. The hallmark of tigray is pick poketing (now advanced to stealing of land from welo, gonder and eriyrea), lies and fabrication. Well, yekotun awerdalehu bla yebibituan talech yiblu lebamat amhara. Tigray will loose the whole tigray, not just these stolen lands. You can mark my words. They are there only due to criminal iseyas who is disuniting us.

 • senkam April 23, 2018

  Nay’bhaki Bisrat !!

  Hji grm .

POST A COMMENT