Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

በዳሂ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ማይምነ – ጸብጻብ ብግዱሳት ካብ መንደፈራ

ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ብዕለት 10.12.13 ምስ ወከልቲ ምምሕዳርን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ከተማ ማይምነ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ። እቲ አኼባ ብምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝተወደበ ኮይኑ አብዚ ኣኼባ ዝተዓደማ ዓድታት ኣብ ኣከባቢ ማይምነ፤ ከባቢ ደብረስላሰ፡ ከባቢ ዓዲ

ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ብዕለት 10.12.13 ምስ ወከልቲ ምምሕዳርን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ከተማ ማይምነ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ።

እቲ አኼባ ብምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝተወደበ ኮይኑ አብዚ ኣኼባ ዝተዓደማ ዓድታት ኣብ ኣከባቢ ማይምነ፤ ከባቢ ደብረስላሰ፡ ከባቢ ዓዲ ዃላ ዝርከባ ዓበይትን ንኣሽቱ ዓድታት ክኾና ከለዋ፣ ብሓፈሻ ካብ አስታት 25 ዓድታት ዝመጹ ተሳተፍቲ ተረኺቦም።

ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብዙሓት ነበርቲ ናይ’ዘን ዓድታት ዶብ እናቋረጹ ናብ ኢትዮጵያ ይኸዱ ብምህላዎም፣ እሞ ኸኣ እቲ ቁጽሪ ናብ ኣዝዩ ዘሻቕል ደረጃ ብምጽሑ እዩ። አብዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ብዓሰርተታት አሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ነታ ዝፈትዋ ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምህላዎም ይፍለጥ።

ኣብቲ ኣኼባ፣ ነቲ ኣብ ምልዕዓል ኣንጻር ህግደፍ ተሳቲፍካ ተባሂሉ ምስ ተኣስረ ደሃዩ ዘይፍለጥ ኣቶ ምስጦፋ ኑርሕሸን ተኪኡ ስልጣን ዝተረከበ እኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ከም መእተዊ ነቲ ስርዓት ህግደፍ አብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ኤርትራ አብ ዓለም ብቑጠባ ብተመዝግቦ ዘላ ዓወት አብ ዓለም ከም ኣኣኣኣብነት ትጥቀስ ሃገር ኮይና ኣላ ክብል መዲሩ። ንሱ ኣስዒቡ ነቲ ሕጂ ኣኣኣጋጢሙ ዝብሎ ጸገም ክገልጽ ከሎ፤ “ዋላ ‘ኳ መንግስቲ እቲ ኣድላዪ ጻዕሪ እንተገበረ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ብዝተወደበ መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ከቢድ ጽልዋ ብምሕዳሩ ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ሰባት ሃገሮም ገዲፎም ይኸዱ ኣለው። እቲ ዝኸፍኣ ተርእዮ ድማ መንግስቲ ከባቢኦም ንኽሕልው ዕጥቂ ዘዕጠቖም ከይተረፉ ነቲ ዘዕጠቕናዮም ብረት ተሰኪሞሞ ይስልሙ ምህላዎም ኢዩ” ኢሉ። ቀጺሉ፣ “ንስኹም ከም ወከልትን ሽማግለታት ዓድን ክትገብሮዎ ዝግብኣኩም ነገር ክትገብሩ ብዘይምኽኣልኩም፤ ሕጂ ኣብዚ ከባቢኹም ብዙሓት ዓድታት ባዲመን ብዘይነበርቲ ተሪፈን ኣለዋ። ንሕና ብቐጻሊ ዝመጸና ጸብጻብ ከምዘርእዮ ድማ ብዙሓት ዓድታት ነበርተን በቲ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ ብምትላል ዓዶም ገዲፎም ብምኻዶም ዝተዓጽው ገዛውቲ ማእለያ የብሎምን። መንግስቲ ነዚ ጸገም ንምፍትሑ ምሳኹም ንኽንመያየጥን ነቲ ጸገም ንምፍታሕን ከኣ ከእኢና መጺእና ዘለና፣” ድማ በለ።

ነባሪ ማይምነ ዝኾኑ ሓደ አቦ ነቲ አማሓዳሪ፣ “ዋላ እኳ ዶንጊኹም እንተመጻኹምና ካብ ዘይምርኻብ ግን ይሓይሽ” ኢሎም ዘረባ ብምጅማር፣ እቲ ክትብሎ ዝጸናሕካ ከሉ ዳርጋ ካብ ድምጺ ሓፋሽ ክክንሰምዖ ድጸናሕና ኢዩ። ሓድሽ ነገር የብሉን። እቲ ሓድሽ ነገር እንተሎ ነዚ ጉዳይ ንምዝርራብ ናብ ቦታና ብኣካል ምምጻኹም ኢዩ። እዚ ድማ ሰናይ ኢዩ። ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ነቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ካብ ምጽብጻብ ናይቲ ጉዳይ ጠንቂ ምፍላጥ ኢዩ ዝሓይሽ ይብል። ምኽንያቱስ ንስኻ ብወገን መንግስቲ ዝስምዖ ገሊጽካ ፤ ብዛዕባ ኣብ ህዝቢ ደብጽሖ ጉድኣት ግን ኣይገለጽካን። ንሕና ብዕድመ ዝደፋእና ኢና። አብዚ ጸኒሕናካ ዘለና እቶም መሬት ክሓርሱልና ዝኽእሉ ዝነበሩ ደቅና ንሃ/አገልግሎት ካብ ትወሰድዎም ናይ ሓደ መንእሰይ ዕድመ ኮይኑ ብዘይጠዋሪ ተሪፍና። ንሶም’ውን ብዘይውላድ ተሪፎም። እቶም ሓዳር ዘለዎም ደቆም ብድኽነት ከርዲዶም ኣኣኣኣለው። ኣንስቶም ድማ ተስፋን ሓገዝን ካብ መንግስቲ ስኢነን ሃገር ረሕሪሐን ውላደን አኪበን ብጸልማት ለይቲ ተጎልቢበን ንኢትዮጵያ ዝኣተዋ አለዋ። ገለ ‘ውን ህይወተን ድስኣና ከምዘለዋ አብዚ አዳራሽ ዘለና ዋላ እዞም ኣማሓደርቲ ዓድን ንኡስ ዞባን ዝፍልጥዎ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ‘የ ዝዝዝዝነግረካ ዘለኹ። ነቲ ሓቂ ብምንጋረይ ድማ አብ ጭቡጥ ነገር እምበር አብ ዘይከውን ሃለውለው ከይንብል ይላበውካ አለኹ።” በሉዎ።

ብድሕሪ እዚ እቲ መድረኽን እቲ ሓቅን በዞም አቦ ብምኽፋቱ ተሳተፍቲ ኩሎም ኢድ ከልዕሉ ጀሚሮም። ነቲ ጉዳይ ኣንፈት ንምትሓዝ እቲ አማሓደሪ “ኣብ ፍታሕ ኣቶኪርና ክንዛርብ ይሓይሽ” በለ።

ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ አደ፣ “ንሕና አብዚ ከባቢ ንርከብ ሰባት ካብቲ መንግስቲ አመዝጊብዎ ዝበልካዮ ልምዓት ተጠቀምቲ ዝኾና አይመስለንን። ኣነ ሙሉእ ዕድመይ አብዚ ተቐማጢት ‘የ። አብዚ ዞባ እዚ መንግስቲ ናይ ባህሊ ደረፍቲ ንበዓላት ዝኾንዎ ከናዲ እንተዘይኮይኑ ዝመጽእ አብዚ ቦታ ተሰሪሑ ትብሎ እንተሎ ሓብረና። እዛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ አብ ማይምነ ዘላ ድማ ከምቲ ዝገለጽካዮ ዓዲ ብዓዳ ዳርጋ ጊዒዛ እያ። ሕክምና ህንጻ ብዘይ ሓኪምን መድሃኔትን ንግደፎ ድሓን። ኣነ ሃገር ትምዕብል አላ ክብል ዝኽእል ሰባት ሰለስተ ግዜ አብ መዓልቲ ክምገቡ እንተኽኢሎም ኢዩ። ወለዲ ምስ ውላዶም ብሰላም ምንባር ምስ ዝኽእሉ ጥራሕ ኢዩ። ካብቲ ዓንተዎ ዝገለጽካዮ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተሎ ሎሚ ዝመጻእክሙሉ ምኽንያት ኮይኑ ዝርኣየኒ እቶም ብረት ዘዕጠቕኩሞም ሰባት ነቲ ብረት ሒዞሞ ስለዝልሙ ዘለው ኢዩ። አብዚ ክንደይ ጸዋሪ ዝስኣና ኣንስትን ስንኩላንን ኣረጋውያንን ኣኣኣለው። ብዛዕብኦም ዝዛረብ የለን። ነዚኦም ሓገዝ ንምግባር እንታይ ክትገብሩ ሓሲብኩም አለኹም?” እቲ ስግረ ዶብ ጠጠው ዝብል እቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም ምስ ዝፍታሕ ኢዩ። ንሕና አብ ዓድና መጺዩ ወያነ ድዩ አሜሪካ ትብልዎ ጎስጕሱ ዝወሰዶ ሰብ የለን። ንሕና ደቂ መሬት ኢና አብዚ ቦታ ነበርቲ ኩላትና ድማ ንፋለጥ ሰባት ኢና። ፍረ ዘለዎ ዘረባ እንተንዛረብ ምሓሸ” በላ።

ሓደ ነበሪ ካብ እንዳባሊባኖስ ዝተባህለ ዝተዓዲ ዝመጹ ድማ፣ “ኣነ እቲ ሽግር ንሱኹም ትፈልጥዎ። ንሕና ንፈልጦ። እቲ ፍታሕውን ከምኡ። ቅድመይ ዝተዛረቡ ስለ ዝገለጽዎ አነ አብ ፍታሕ ክዛረብ ይደሊ። እቶም ዓሰርታት አሸሓት ኤርትራውያን ሃገር ገዲፎም ዝኸዱ ንሶም’ውን ዝብልዎ ስለዝህሉ፤ መንግስቲ ግን ከም መንግስቲ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ ድስምዓኒ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ቅሉዕ መግለጺ ብምውጻእ ንኹሉም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ፤ ብዘይፍላጥ መንግስቲ ዝወጹ ኩሎም ምሕረት ጌረ ኣለኹ፡ ዳግማይ ኣብ ሃገሮም ንኸጣይሶም ድማ ድልው ምዃኑ ኣዋጅ ይኣውጅ። ንተግባራውነቱ ተረጋግጽ ተጸዋዕነታ ንህዝቢ ዝኾነት ኮሚተ ድማ ይግበር” በሉ። “ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ ይሓይሽ፣ ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ ጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ዶብ ይገበረሉ። እቶም ዝቐደሙ ምስ ዝምለሱ ኣኣኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ናብ ቦትኡ ይምለስ” ድማ ወሰኹ። ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ አደ፣ “ኣነ ናይዚ ክብሃል ዝጸንሐ ናይንቡር አብነት ኢየ። አነ ብዓል ቤተይ ካልኣይ ዙርያ አገልግሎት ካብ ዝኸይድ ልዕሊ 16 ዓመት ኮይኑ። እቶም ዘፍረናዮም ሰለስተ ደቅና ድማ እቲ ሓደ ብሳዋ ትምህርቲ ኣቢሉ ትምህርቲ አይሓለፍካን ተባሂሉ ብኡ አቢሎም ናብ ሃ/አገልግሎት ወሲዶሞ። በዚ ኩነታትን ብድኽነትን ዝማሰኑ እቶም ክልተ ደቀይ ከኣ ከኣተታሒዞም ንኢትዮጵያ ገጾም ሰጊሮም። እዛ ናተይ ስድራ ተዘሚታ ጥራሕ ኢየ ዝብል በለት። ከምዚ ዓይነት ተረኽቦ ድማ ናይ ኩለን ስድራ ቤታት ኮይኑ ‘ኣኣሎ” ኢላ ብንብዓት ነቲ ኣኼባ ናብ ካልእ ስምዒት ዘለዓዕል ኩነታት ወሰደቶ።

ሓንቲ ካልእ ካልኣደ ብወገነን “ብወገናጉዳይ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ደቅና ሬሳ ምምላስ” ኢልምስ በላ። እቲ ኣማሓዳሪ አብ መንጉ አትዩ “ሕቶ እይንቕበልን ኢና ነዚ ዝበልክሞ ኩሉ ብዓይኒ መንግስቲ ከመይ ይርኣይ ክገልጸልኩም ኢየ” ኢሉ ብምዅላፍ፣ “ቅድሚኡ ግን ንኣዛዚ ፖሊስ እቲ ንኡስ ዞባ ዕድል ክህብ ኢየ” በለ።

ኣዛዝ ፖሊስ ንኡስ ዞባ ወዲ መሓሪ፣ “እዚ ኣኺባ ቅድም ኢሉ ክግበር ዝነበሮ ኩይኑ ይስምዓኒ። ከምቲ ክግለጽ ዝጸንሓ ድማ ዳርጋ ማእለያ ዘይብሉ ቁጽሪ ሰብ ካብዚ ከባቢ ከምዝኸደ ይፍለጥ። መንግስቲ ነዚ ንምእራም ኢሉ ድማ ናይ ሓምሳ ሽሕ መቕጻዕቲ ኣታእታትዩ እዚ ግን ነቲ ስግረ ዶብ ክገትኦ አይክአለን። ነዚ ንምትግባሩ ሕጂ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ስድራ ቤታት ኢየን ዳርጋ ብጥርኑፍ ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ክቕጻዕን ሓላፍነት ክስከም ዝኽእልን የለን” በለ። “ስግረ ዶብ ዘይሕጋዊ ተግባርን ክብሪን ድሕነት ሃገርን አብ ሓደጋ ዘውድቕን ብምዃኑ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና ክንዓግቶ ይግባእ። ህዝቢ ድማ እኹል ሓበሬታ ብዛዕባ ዝሰግሩ ሰባት ንኽህብን፤ ናይ ዝሰገራ ስድራ ቤት ንብረት አብ ትሕቲ መንግስቲ ክትሓዝ ስለዝግኦ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንመንግስቲ ከማሓላልፉ ኣለዎ” ክብል ተላብዩ።

ብድሕሪ እዚ እቲ አማሓዳሪ ነቲ ንመንግስቲ ገጢምዎ ዝብሎ ብድሆታት ድሕሪ ምጽብጻብ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘለዎ መትክል ሓያላት ሃገራት ከም ስግኣት ከምዝጥምትዎ ግን ብዝክኣሎ ድማ ንህዝቡ ከምዝሕግዝ ሓቢሩ። “እቲ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም ሽግራት ድማ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝሓትት ጉዳይ ኢዩ።” ድሕሪ ምባል ከኣ፣ እቲ መጠንን ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ዝተጠቐሰ ጸገማት ዝምልከቶም ኣካላት መጽናዕቲ ክገብርሉ ክሕብር ምዃኑ ተላብዮ። ነቲ ካብ ህዝቢ ዝተልዓለ ጸገማት ከኣ ከይተንከፎ ሓሊፉዎ። ንጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ብዝምልከት ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ስለዝኸነ እዚ ድማ ምስ ዘሎ ሃዋህው ዝርኣ ስለዝኾነ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። “ጉዳይ ስግረ ዶብ ግን መንግስቲ ከምቲ ዝበልኩሞ ናቱ ኣቓልቦ ክገብረሉ ኢዩ” አሉ።

አብዚ ኣኼባ ዝተግሃደ ነገር እንተሎ ብዘሓት ስድራ ቤታት ብጥርኑፉን ዘይጥርኑፍን ኣገባብ ይጠፍኣ ከምዘለዋ፣ ናብህዝቢ ይግዕዝ ከምዘሎ እዩ። አብ ከባቢ ዶባት ዘለዋ ዓድታት ዳርጋ ጥርሐን ተሪፈን ኣለዋ። ህግደፍ ብስም ሕቶ ዶብ ንመንእሰይ ብስም ሃገራዊ አገልግሎት አብ ምሓውር ናይ ወተሃደራውን ጸጥታዊ ትካላቱን ቁጽጽር የእትዩ ነታ ሃገር ኣብ ዘይውጻእ ሓደጋ የእትይዋ ከምዘሎ ብንጹር ዝርአ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ።

ካብ ጉዱሳት

መንደፈራ- ኤርትራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
52 COMMENTS
 • Genet December 24, 2013

  Thank You Aman and Assenna for the info.
  I am so proud of the people who asked questions. The PFDJ’s leader may be thought those are farmers and they may not have the knowledge to challenge his lies. He had no idea. All he knows is that they live a few hours via cars/buss away from Asmara. or days and days by foot. They may not be street smart, they are people with human common sense. Those are proud, hardworking and smart Eritreans. When he told them Eritrea is doing very well, they told him they are not doing well at all. Their lives destroyed, their family broken. He should learn from them. They told him, to say the country is doing well it should be measured by how the people in the country are doing. What the PFDJ’s leader did was change the subject and tell them he has no intention to fix the problem. PFDJ’s leaders have noting to offer the Eritrean people except more misery, heart break, broken families and death. We need to save our people. We need to unite for the sake of our people.
  Death to the dictator and the PFDJ’s leaders! They are dead from the stand point of the Eritrean people.
  Eternal glory to our martyrs!
  Genet

 • Saba K December 24, 2013

  ዞባ ደቡብ ብብዝሒ ናብ እትዮጵያ ምስጋር ካብ ዝጅምር ነዊሕ ጌይሩ እዩ። መብዛሕትኦም ከም ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣመሪካ ዝመጽ ዘለዉ ካብ ከባቢ ዓዲ ዃላን ሰንዓፈን እዮም። መብዛሕትኦ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ሳዋ (ኣገልግሎት) ዘጥፍኡ ኮይኖም ናይ ትምህርቲ ደረጅኦም ትሑት እዩ።

  ህግደፍ ነዚ ኣጸቢቆም ይፈልጥዎ እዮም። ከምቲ እታ ሰበይቲ ዝበለቶ ኣብ ጽንተ ህዝቢ ኤርትራ ኣመሪካ ኮነ ኢትዮጵያ ግደ የብሎምን። መንእሰያት ኤርትራ መሰላቶም ስለ ዝተገፉ ናብ ዝሓሽ ሃገር ክስደዱ ናይ ግድን እዩ። ኣብ ኣመሪካ ዝነብር ዶክተር ጊደዎን ግና ናይ ኣመሪካ ኢድ ኣልዎ ኢሉ ክዓፍር ክትሰምዖ ከለኻ ይገርመካ። እዚ ሰብ ግና ንሱ ኮነ ደቁ ዋላ የሕዋቱ ነዛ ሃገር ዘበርከቱላ ነገር የለን። ንምዃኑ ኤርትራዊ ድዩ የብለካ።

  ሳባ

  • Genet December 25, 2013

   Saba
   Actually, the vast majority Of Eritreans crossing in to Tigray and who are going to America are young and young adults from “Dekamhr” city.
   Genet

 • habtu December 24, 2013

  Aye hasot. You are trying to get attention. But no give you value. Aman did weyane tell you. Sey like this. Asena garbage. Go kiss weyane chenawi meakor.esub amaniel eyassu. Tehizin.

  • Eritreawit December 24, 2013

   Habtu, Habtu, Habtu bututu. First of all what are you doing here ? This site is for Eritreans by Eritreans! Get a life mr habtu bututu

   • Genet December 27, 2013

    Eritreawit
    habtu bututu is a dead zombie.
    Genet

  • MightyEmbasoyra December 25, 2013

   Habtu is competing to get the “top post of illiterates” – Harestay with “no common sense”.

  • Smhar December 25, 2013

   Habtu, kndaka zeykonas baka ywaAla koynu negeru. Kndi hxab egri aman Eyassu zeytkewu si af hibuka sk elka tzareb. Please leave Aman alone, if you have nothing constructive thing to say.

   • Genet December 27, 2013

    Smhar
    Habtu is dead zombie. He doesn’t know any better. If he knew right from wrong he would not be in the position he is on the wrong side of history. He does have one thning the PFDJ’s zombie marker of filthy mouth. The filthy mouth zombies are the legacy of the dictator. They are morally bankrupt and they don’t know it. I can’t believe he is allowed to breath the air Aman Eyassu is breathing. Habtu is the walking dead; Aman Eyassu is brave, smart, humanitarian and selfless Eritrean. It is a night and day differences. Those Filthy mouth zombies are so predictable.
    Genet

  • ER ITRAWIT December 25, 2013

   habtu,
   Hgdefawyan you don’t really care what happened to you people as far as you uncle sat in foul of blood chair and you are responsible too.

  • GM December 25, 2013

   HABTU,

   Don’t you know that your boss IA is a #1 weiane, in all aspects, and you still foolishly continuing to denigrate weiane this, weiane that, this doesn’t make sense.

   Don’t you understand that you are offending (your Boss) the real weiane Mafia IA, and his Dogs Kisha and Monkey.

   Remember you will pay for your stupidity dearly.

   • Genet December 25, 2013

    GM
    Please tell this subhuman he is worshiping the worst type of Woyane.
    He need to get alive. Hope this New year is the year all the subhumans and dictator worshipers dead zombies, by the grease of God get there brain back.
    Genet

 • luna December 24, 2013

  Habtu:

  Your choice of words is disgusting! It is a tragedy when individuals like you are given the stage to write their filth without having a single positive point to contribute into the comment space. Shame on you! You are already out in daylight for all to see what you are. You can’t any longer confuse others as years gone by. We all know you are a tool for the regime and when your service is no more needed you will be thrown out into the garbage bin like a used paper plate or cup.

  Do not deny simple truths where even a ten year old child can understand with his God given intellect write from wrong. You have no place in our society. My suggestion to you, first learn English before thinking of writing. That will do you good rather than wasting space on this open forum which is of great value to all.

  In the end, truth will triumph and humanity becomes free from oppression!

  • habtu December 25, 2013

   Mr luna
   You are maybe from the”lemani” weyane. Again I am not wrong about the comment which I posted. But still now asana or amaniyel eyassu is one of garbage people. He is not working for the eritrean people. He is working for weyane you liked or not upto you. Every article he posted is anti eritrean people. So he is “hari- ekili” of the eritrean people.

   Don’t worry English language just thinking about good future for the great nation of eritrea. …..

 • luna December 24, 2013

  To Habtu:
  Your choice of words is disgusting! It is a tragedy when individuals like you are given the stage to write their filth without having a single positive point to contribute into the comment space. Shame on you! You are already out in daylight for all to see what you are. You can’t any longer confuse others as years gone by. We all know you are a tool for the regime and when your service is no more needed you will be thrown out into the garbage bin like a used paper plate or cup.

  Do not deny simple truths where even a ten year old child can understand with his God given intellect write from wrong. You have no place in our society. My suggestion to you, first learn English before thinking of writing. That will do you good rather than wasting space on this open forum which is of great value to all.

  In the end, truth will triumph and humanity becomes free from oppression!

 • semere December 24, 2013

  Habtu
  Ammanuel is just a reporter who filters news. In any case, if what reported is “hasot”, what is then the truth? Please say it.
  Please before posting your comments check your English or ask someone to help you.
  Finally, be a respectful person. In our culture we do not use vulgar street language.

 • Kalighe December 25, 2013

  “እቲ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም ሽግራት ድማ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝሓትት ጉዳይ ኢዩ።” ድሕሪ ምባል ከኣ፣ እቲ መጠንን ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ዝተጠቐሰ ጸገማት ዝምልከቶም ኣካላት መጽናዕቲ ክገብርሉ ክሕብር ምዃኑ ተላብዮ።

  The above statement is the regime’s most common and ready answer for any challenging questions raised by discontented public anywhere. The sad part of this story and many similar case around the country is that:

  – The brutal regime does not offer any solutions other than arresting those who ask hard questions.

  – Iseyas and his regime have no political solutions on the agenda other than accusing others (Weyane, US etc.) for plotting against them and the country.

  – They know very well that unless solved urgently, these problems will cause considerable damage to Eritrea but they continue to act irresponsibly.

  – Unfortunately, many ordinary Eritreans have difficulty to accept the idea that Iseyas and his regime are working methodically to dismantle Eritrea piece by piece.

  – We as the people have yet to reach consensus on what to do to safe our country and people. So much of our valuable time is lost on side issues.

  It’s high time that we act in unison to save our country from disasters looming on the horizon before it’s too late. We better act know than crying later.

  • Smhar December 25, 2013

   Semere, what can I say spot on brother.

   • semere December 25, 2013

    Semhar
    Just Ignore him. If he does not respect himself, no one will respect him. It is clear that he is one of followers of HGDEF. He is trying to divert the topic from the meeting at Mai Mine

 • my lovely country December 25, 2013

  መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክኹብሉሉ ዝደልዩ ደቂ ሃገር ኣቐዲሙ ሚእትን ሓምሳን ሽሕ ብምኽፋል ባዕሉ እንተዘሳግሮም ዝሓሸ ኣታዊ ምረኸበ እቲ ሰብ እውን ክኸይድ እየ ካብ በለ ድሌቱ ምተፈጸመሉ።ናይ ሓባር ዓወት ምኾነ እምበር መሳኪን ገባራት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ።

 • Kereny December 25, 2013

  “ኣነ እቲ ሽግር ንሱኹም ትፈልጥዎ። ንሕና ንፈልጦ። እቲ ፍታሕውን ከምኡ። ቅድመይ ዝተዛረቡ ስለ ዝገለጽዎ አነ አብ ፍታሕ ክዛረብ ይደሊ። እቶም ዓሰርታት አሸሓት ኤርትራውያን ሃገር ገዲፎም ዝኸዱ ንሶም’ውን ዝብልዎ ስለዝህሉ፤ መንግስቲ ግን ከም መንግስቲ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ ድስምዓኒ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ቅሉዕ መግለጺ ብምውጻእ ንኹሉም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ፤ ብዘይፍላጥ መንግስቲ ዝወጹ ኩሎም ምሕረት ጌረ ኣለኹ፡ ዳግማይ ኣብ ሃገሮም ንኸጣይሶም ድማ ድልው ምዃኑ ኣዋጅ ይኣውጅ። ንተግባራውነቱ ተረጋግጽ ተጸዋዕነታ ንህዝቢ ዝኾነት ኮሚተ ድማ ይግበር” በሉ። “ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ ይሓይሽ፣ ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ ጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ዶብ ይገበረሉ።

 • ER ITRAWIT December 25, 2013

  Aye gohaf hgdef mehlekey hzebey.

1 2 3

Post a Reply to Kebaz Cancel Reply