Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

በዳሂ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ማይምነ – ጸብጻብ ብግዱሳት ካብ መንደፈራ

ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ብዕለት 10.12.13 ምስ ወከልቲ ምምሕዳርን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ከተማ ማይምነ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ። እቲ አኼባ ብምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝተወደበ ኮይኑ አብዚ ኣኼባ ዝተዓደማ ዓድታት ኣብ ኣከባቢ ማይምነ፤ ከባቢ ደብረስላሰ፡ ከባቢ ዓዲ

ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ብዕለት 10.12.13 ምስ ወከልቲ ምምሕዳርን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ከተማ ማይምነ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ።

እቲ አኼባ ብምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝተወደበ ኮይኑ አብዚ ኣኼባ ዝተዓደማ ዓድታት ኣብ ኣከባቢ ማይምነ፤ ከባቢ ደብረስላሰ፡ ከባቢ ዓዲ ዃላ ዝርከባ ዓበይትን ንኣሽቱ ዓድታት ክኾና ከለዋ፣ ብሓፈሻ ካብ አስታት 25 ዓድታት ዝመጹ ተሳተፍቲ ተረኺቦም።

ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብዙሓት ነበርቲ ናይ’ዘን ዓድታት ዶብ እናቋረጹ ናብ ኢትዮጵያ ይኸዱ ብምህላዎም፣ እሞ ኸኣ እቲ ቁጽሪ ናብ ኣዝዩ ዘሻቕል ደረጃ ብምጽሑ እዩ። አብዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ብዓሰርተታት አሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ነታ ዝፈትዋ ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምህላዎም ይፍለጥ።

ኣብቲ ኣኼባ፣ ነቲ ኣብ ምልዕዓል ኣንጻር ህግደፍ ተሳቲፍካ ተባሂሉ ምስ ተኣስረ ደሃዩ ዘይፍለጥ ኣቶ ምስጦፋ ኑርሕሸን ተኪኡ ስልጣን ዝተረከበ እኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ከም መእተዊ ነቲ ስርዓት ህግደፍ አብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ኤርትራ አብ ዓለም ብቑጠባ ብተመዝግቦ ዘላ ዓወት አብ ዓለም ከም ኣኣኣኣብነት ትጥቀስ ሃገር ኮይና ኣላ ክብል መዲሩ። ንሱ ኣስዒቡ ነቲ ሕጂ ኣኣኣጋጢሙ ዝብሎ ጸገም ክገልጽ ከሎ፤ “ዋላ ‘ኳ መንግስቲ እቲ ኣድላዪ ጻዕሪ እንተገበረ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ብዝተወደበ መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ከቢድ ጽልዋ ብምሕዳሩ ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ሰባት ሃገሮም ገዲፎም ይኸዱ ኣለው። እቲ ዝኸፍኣ ተርእዮ ድማ መንግስቲ ከባቢኦም ንኽሕልው ዕጥቂ ዘዕጠቖም ከይተረፉ ነቲ ዘዕጠቕናዮም ብረት ተሰኪሞሞ ይስልሙ ምህላዎም ኢዩ” ኢሉ። ቀጺሉ፣ “ንስኹም ከም ወከልትን ሽማግለታት ዓድን ክትገብሮዎ ዝግብኣኩም ነገር ክትገብሩ ብዘይምኽኣልኩም፤ ሕጂ ኣብዚ ከባቢኹም ብዙሓት ዓድታት ባዲመን ብዘይነበርቲ ተሪፈን ኣለዋ። ንሕና ብቐጻሊ ዝመጸና ጸብጻብ ከምዘርእዮ ድማ ብዙሓት ዓድታት ነበርተን በቲ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ ብምትላል ዓዶም ገዲፎም ብምኻዶም ዝተዓጽው ገዛውቲ ማእለያ የብሎምን። መንግስቲ ነዚ ጸገም ንምፍትሑ ምሳኹም ንኽንመያየጥን ነቲ ጸገም ንምፍታሕን ከኣ ከእኢና መጺእና ዘለና፣” ድማ በለ።

ነባሪ ማይምነ ዝኾኑ ሓደ አቦ ነቲ አማሓዳሪ፣ “ዋላ እኳ ዶንጊኹም እንተመጻኹምና ካብ ዘይምርኻብ ግን ይሓይሽ” ኢሎም ዘረባ ብምጅማር፣ እቲ ክትብሎ ዝጸናሕካ ከሉ ዳርጋ ካብ ድምጺ ሓፋሽ ክክንሰምዖ ድጸናሕና ኢዩ። ሓድሽ ነገር የብሉን። እቲ ሓድሽ ነገር እንተሎ ነዚ ጉዳይ ንምዝርራብ ናብ ቦታና ብኣካል ምምጻኹም ኢዩ። እዚ ድማ ሰናይ ኢዩ። ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ነቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ካብ ምጽብጻብ ናይቲ ጉዳይ ጠንቂ ምፍላጥ ኢዩ ዝሓይሽ ይብል። ምኽንያቱስ ንስኻ ብወገን መንግስቲ ዝስምዖ ገሊጽካ ፤ ብዛዕባ ኣብ ህዝቢ ደብጽሖ ጉድኣት ግን ኣይገለጽካን። ንሕና ብዕድመ ዝደፋእና ኢና። አብዚ ጸኒሕናካ ዘለና እቶም መሬት ክሓርሱልና ዝኽእሉ ዝነበሩ ደቅና ንሃ/አገልግሎት ካብ ትወሰድዎም ናይ ሓደ መንእሰይ ዕድመ ኮይኑ ብዘይጠዋሪ ተሪፍና። ንሶም’ውን ብዘይውላድ ተሪፎም። እቶም ሓዳር ዘለዎም ደቆም ብድኽነት ከርዲዶም ኣኣኣኣለው። ኣንስቶም ድማ ተስፋን ሓገዝን ካብ መንግስቲ ስኢነን ሃገር ረሕሪሐን ውላደን አኪበን ብጸልማት ለይቲ ተጎልቢበን ንኢትዮጵያ ዝኣተዋ አለዋ። ገለ ‘ውን ህይወተን ድስኣና ከምዘለዋ አብዚ አዳራሽ ዘለና ዋላ እዞም ኣማሓደርቲ ዓድን ንኡስ ዞባን ዝፍልጥዎ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ‘የ ዝዝዝዝነግረካ ዘለኹ። ነቲ ሓቂ ብምንጋረይ ድማ አብ ጭቡጥ ነገር እምበር አብ ዘይከውን ሃለውለው ከይንብል ይላበውካ አለኹ።” በሉዎ።

ብድሕሪ እዚ እቲ መድረኽን እቲ ሓቅን በዞም አቦ ብምኽፋቱ ተሳተፍቲ ኩሎም ኢድ ከልዕሉ ጀሚሮም። ነቲ ጉዳይ ኣንፈት ንምትሓዝ እቲ አማሓደሪ “ኣብ ፍታሕ ኣቶኪርና ክንዛርብ ይሓይሽ” በለ።

ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ አደ፣ “ንሕና አብዚ ከባቢ ንርከብ ሰባት ካብቲ መንግስቲ አመዝጊብዎ ዝበልካዮ ልምዓት ተጠቀምቲ ዝኾና አይመስለንን። ኣነ ሙሉእ ዕድመይ አብዚ ተቐማጢት ‘የ። አብዚ ዞባ እዚ መንግስቲ ናይ ባህሊ ደረፍቲ ንበዓላት ዝኾንዎ ከናዲ እንተዘይኮይኑ ዝመጽእ አብዚ ቦታ ተሰሪሑ ትብሎ እንተሎ ሓብረና። እዛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ አብ ማይምነ ዘላ ድማ ከምቲ ዝገለጽካዮ ዓዲ ብዓዳ ዳርጋ ጊዒዛ እያ። ሕክምና ህንጻ ብዘይ ሓኪምን መድሃኔትን ንግደፎ ድሓን። ኣነ ሃገር ትምዕብል አላ ክብል ዝኽእል ሰባት ሰለስተ ግዜ አብ መዓልቲ ክምገቡ እንተኽኢሎም ኢዩ። ወለዲ ምስ ውላዶም ብሰላም ምንባር ምስ ዝኽእሉ ጥራሕ ኢዩ። ካብቲ ዓንተዎ ዝገለጽካዮ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተሎ ሎሚ ዝመጻእክሙሉ ምኽንያት ኮይኑ ዝርኣየኒ እቶም ብረት ዘዕጠቕኩሞም ሰባት ነቲ ብረት ሒዞሞ ስለዝልሙ ዘለው ኢዩ። አብዚ ክንደይ ጸዋሪ ዝስኣና ኣንስትን ስንኩላንን ኣረጋውያንን ኣኣኣለው። ብዛዕብኦም ዝዛረብ የለን። ነዚኦም ሓገዝ ንምግባር እንታይ ክትገብሩ ሓሲብኩም አለኹም?” እቲ ስግረ ዶብ ጠጠው ዝብል እቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም ምስ ዝፍታሕ ኢዩ። ንሕና አብ ዓድና መጺዩ ወያነ ድዩ አሜሪካ ትብልዎ ጎስጕሱ ዝወሰዶ ሰብ የለን። ንሕና ደቂ መሬት ኢና አብዚ ቦታ ነበርቲ ኩላትና ድማ ንፋለጥ ሰባት ኢና። ፍረ ዘለዎ ዘረባ እንተንዛረብ ምሓሸ” በላ።

ሓደ ነበሪ ካብ እንዳባሊባኖስ ዝተባህለ ዝተዓዲ ዝመጹ ድማ፣ “ኣነ እቲ ሽግር ንሱኹም ትፈልጥዎ። ንሕና ንፈልጦ። እቲ ፍታሕውን ከምኡ። ቅድመይ ዝተዛረቡ ስለ ዝገለጽዎ አነ አብ ፍታሕ ክዛረብ ይደሊ። እቶም ዓሰርታት አሸሓት ኤርትራውያን ሃገር ገዲፎም ዝኸዱ ንሶም’ውን ዝብልዎ ስለዝህሉ፤ መንግስቲ ግን ከም መንግስቲ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ ድስምዓኒ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ቅሉዕ መግለጺ ብምውጻእ ንኹሉም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ፤ ብዘይፍላጥ መንግስቲ ዝወጹ ኩሎም ምሕረት ጌረ ኣለኹ፡ ዳግማይ ኣብ ሃገሮም ንኸጣይሶም ድማ ድልው ምዃኑ ኣዋጅ ይኣውጅ። ንተግባራውነቱ ተረጋግጽ ተጸዋዕነታ ንህዝቢ ዝኾነት ኮሚተ ድማ ይግበር” በሉ። “ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ ይሓይሽ፣ ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ ጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ዶብ ይገበረሉ። እቶም ዝቐደሙ ምስ ዝምለሱ ኣኣኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ናብ ቦትኡ ይምለስ” ድማ ወሰኹ። ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ አደ፣ “ኣነ ናይዚ ክብሃል ዝጸንሐ ናይንቡር አብነት ኢየ። አነ ብዓል ቤተይ ካልኣይ ዙርያ አገልግሎት ካብ ዝኸይድ ልዕሊ 16 ዓመት ኮይኑ። እቶም ዘፍረናዮም ሰለስተ ደቅና ድማ እቲ ሓደ ብሳዋ ትምህርቲ ኣቢሉ ትምህርቲ አይሓለፍካን ተባሂሉ ብኡ አቢሎም ናብ ሃ/አገልግሎት ወሲዶሞ። በዚ ኩነታትን ብድኽነትን ዝማሰኑ እቶም ክልተ ደቀይ ከኣ ከኣተታሒዞም ንኢትዮጵያ ገጾም ሰጊሮም። እዛ ናተይ ስድራ ተዘሚታ ጥራሕ ኢየ ዝብል በለት። ከምዚ ዓይነት ተረኽቦ ድማ ናይ ኩለን ስድራ ቤታት ኮይኑ ‘ኣኣሎ” ኢላ ብንብዓት ነቲ ኣኼባ ናብ ካልእ ስምዒት ዘለዓዕል ኩነታት ወሰደቶ።

ሓንቲ ካልእ ካልኣደ ብወገነን “ብወገናጉዳይ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ደቅና ሬሳ ምምላስ” ኢልምስ በላ። እቲ ኣማሓዳሪ አብ መንጉ አትዩ “ሕቶ እይንቕበልን ኢና ነዚ ዝበልክሞ ኩሉ ብዓይኒ መንግስቲ ከመይ ይርኣይ ክገልጸልኩም ኢየ” ኢሉ ብምዅላፍ፣ “ቅድሚኡ ግን ንኣዛዚ ፖሊስ እቲ ንኡስ ዞባ ዕድል ክህብ ኢየ” በለ።

ኣዛዝ ፖሊስ ንኡስ ዞባ ወዲ መሓሪ፣ “እዚ ኣኺባ ቅድም ኢሉ ክግበር ዝነበሮ ኩይኑ ይስምዓኒ። ከምቲ ክግለጽ ዝጸንሓ ድማ ዳርጋ ማእለያ ዘይብሉ ቁጽሪ ሰብ ካብዚ ከባቢ ከምዝኸደ ይፍለጥ። መንግስቲ ነዚ ንምእራም ኢሉ ድማ ናይ ሓምሳ ሽሕ መቕጻዕቲ ኣታእታትዩ እዚ ግን ነቲ ስግረ ዶብ ክገትኦ አይክአለን። ነዚ ንምትግባሩ ሕጂ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ስድራ ቤታት ኢየን ዳርጋ ብጥርኑፍ ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ክቕጻዕን ሓላፍነት ክስከም ዝኽእልን የለን” በለ። “ስግረ ዶብ ዘይሕጋዊ ተግባርን ክብሪን ድሕነት ሃገርን አብ ሓደጋ ዘውድቕን ብምዃኑ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና ክንዓግቶ ይግባእ። ህዝቢ ድማ እኹል ሓበሬታ ብዛዕባ ዝሰግሩ ሰባት ንኽህብን፤ ናይ ዝሰገራ ስድራ ቤት ንብረት አብ ትሕቲ መንግስቲ ክትሓዝ ስለዝግኦ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ንመንግስቲ ከማሓላልፉ ኣለዎ” ክብል ተላብዩ።

ብድሕሪ እዚ እቲ አማሓዳሪ ነቲ ንመንግስቲ ገጢምዎ ዝብሎ ብድሆታት ድሕሪ ምጽብጻብ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘለዎ መትክል ሓያላት ሃገራት ከም ስግኣት ከምዝጥምትዎ ግን ብዝክኣሎ ድማ ንህዝቡ ከምዝሕግዝ ሓቢሩ። “እቲ ክትብልዎ ዝጸናሕኩም ሽግራት ድማ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝሓትት ጉዳይ ኢዩ።” ድሕሪ ምባል ከኣ፣ እቲ መጠንን ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ዝተጠቐሰ ጸገማት ዝምልከቶም ኣካላት መጽናዕቲ ክገብርሉ ክሕብር ምዃኑ ተላብዮ። ነቲ ካብ ህዝቢ ዝተልዓለ ጸገማት ከኣ ከይተንከፎ ሓሊፉዎ። ንጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ብዝምልከት ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ስለዝኸነ እዚ ድማ ምስ ዘሎ ሃዋህው ዝርኣ ስለዝኾነ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። “ጉዳይ ስግረ ዶብ ግን መንግስቲ ከምቲ ዝበልኩሞ ናቱ ኣቓልቦ ክገብረሉ ኢዩ” አሉ።

አብዚ ኣኼባ ዝተግሃደ ነገር እንተሎ ብዘሓት ስድራ ቤታት ብጥርኑፉን ዘይጥርኑፍን ኣገባብ ይጠፍኣ ከምዘለዋ፣ ናብህዝቢ ይግዕዝ ከምዘሎ እዩ። አብ ከባቢ ዶባት ዘለዋ ዓድታት ዳርጋ ጥርሐን ተሪፈን ኣለዋ። ህግደፍ ብስም ሕቶ ዶብ ንመንእሰይ ብስም ሃገራዊ አገልግሎት አብ ምሓውር ናይ ወተሃደራውን ጸጥታዊ ትካላቱን ቁጽጽር የእትዩ ነታ ሃገር ኣብ ዘይውጻእ ሓደጋ የእትይዋ ከምዘሎ ብንጹር ዝርአ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ።

ካብ ጉዱሳት

መንደፈራ- ኤርትራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
52 COMMENTS
 • Alex December 25, 2013

  Out out lie the following ካብዚ ብምቕጻል ሓንቲ አደ፣ “ንሕና አብዚ ከባቢ ንርከብ ሰባት ካብቲ መንግስቲ አመዝጊብዎ ዝበልካዮ ልምዓት ተጠቀምቲ ዝኾና አይመስለንን። ኣነ ሙሉእ ዕድመይ አብዚ ተቐማጢት ‘የ። አብዚ ዞባ እዚ መንግስቲ ናይ ባህሊ ደረፍቲ ንበዓላት ዝኾንዎ ከናዲ እንተዘይኮይኑ ዝመጽእ አብዚ ቦታ ተሰሪሑ ትብሎ እንተሎ ሓብረና። እዛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ አብ ማይምነ ዘላ ድማ ከምቲ ዝገለጽካዮ ዓዲ ብዓዳ ዳርጋ ጊዒዛ እያ። ሕክምና ህንጻ ብዘይ ሓኪምን መድሃኔትን ንግደፎ ድሓን። ኣነ ሃገር ትምዕብል አላ ክብል ዝኽእል ሰባት ሰለስተ ግዜ አብ መዓልቲ ክምገቡ እንተኽኢሎም ኢዩ። ወለዲ ምስ ውላዶም ብሰላም ምንባር ምስ ዝኽእሉ ጥራሕ ኢዩ። ካብቲ ዓንተዎ ዝገለጽካዮ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተሎ ሎሚ ዝመጻእክሙሉ ምኽንያት ኮይኑ ዝርኣየኒ እቶም ብረት ዘዕጠቕኩሞም ሰባት ነቲ ብረት ሒዞሞ ስለዝልሙ ዘለው ኢዩ። አብዚ ክንደይ ጸዋሪ ዝስኣና ኣንስትን ስንኩላንን ኣረጋውያንን ኣኣኣለው። ብዛዕብኦም ዝዛረብ የለን። ነዚኦም ሓገዝ ንምግባር እንታይ ክትገብሩ ሓሲብኩም አለኹም?” እቲ ስግረ ዶብ ጠጠው ዝብል እቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም ምስ ዝፍታሕ ኢዩ። ንሕና አብ ዓድና መጺዩ ወያነ ድዩ አሜሪካ ትብልዎ ጎስጕሱ ዝወሰዶ ሰብ የለን። ንሕና ደቂ መሬት ኢና አብዚ ቦታ ነበርቲ ኩላትና ድማ ንፋለጥ ሰባት ኢና። ፍረ ዘለዎ ዘረባ እንተንዛረብ ምሓሸ” በላ።

  This are your words and sentiments.

  Reality is any give mother will lash her frustration in different ways but this is simply another your frustration.

  • Genet December 25, 2013

   Alex
   You are showing how ignorant you are about the Eritrean people. You are actually saying Eritrean people are not smart and they don’t know how to express their problems. This shows you have no idea who Eritrean people are. For your info. those people are a natural oral communicators. You are clearly not only from that area of Eritrea, you never heard of those peoples’ background. Those are Eritrean people with rich common sense and amazing ability of oral expression. They don’t need to live in the city or have college education in order to have the ability to convey their wants, needs, thoughts and their lives under PFDJ. You seems to be very surprised how an Eritrean mother would express her thought process the way she did. Have you talk to an Eritrean mother any where?
   It shows how disconnected you and people like you are from the Eritrean people. You don’t know the real Eritrean people. They are smarter than you.
   Death to dictator and PFDJ’s leaders!
   Eternal glory to our Martyrs!
   Genet

   • Diana da Bologna December 27, 2013

    ኣደይ ገነት!
    አቲ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንቑሕ ድዩ ኣይኮነን ደዛርብ ደሎ። ኣብ ማይ ምነ ድዩ ኣብ ቶኾምብያ ብዘየገድስ፡ ሰብ ደረጃ ትምህርቱውን ብዘየገድስ፡ ዝስምዖ ሕቶ ክሓትት ይኽአል ኢዩ። ሕጂ ንዓይ አቲ ጉዳይ፡ ጉዳይ ዲሞክራሲዩ ደዛርበኒ። ብሓደ ወገን `ዲሞክርሲ የለን፡ ኣብቲ ሃገር ሰባት ናይ ምዝራብ መሰሎም ተቐንጢጡ ወዘተ` አንዳበልኩም ኣአዛንና ተደንቁሩና ኣለኹም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ማንም ኣፍሪቃ ነሰበስልጣናት ዘይሕተት ዘረባ፡ ኣብ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ይኹን፡ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት፡ ሰባት ከም ድላዮም ይሓቱ ከም ደለዉ ትነግሩና`ለኹም። ብዙሕዶ ይዋቓዓኩም ኣሎ ሓቀይ?
    ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ፡ኣብ ጎደናታት ወጺኡ ሆ! አንዳበለ ነንሓድሕዱ ስለ ዘይተራጸመ ሕሱም ጋሂዩ ደለኩም። ኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ንምንቓቱ ትገብርዎ ፈተነታት ምስ ፈሸለኩም፡ ካብ መንደፍስራዶ ካብ ሰንዓፈ ዝበሃል ድተመስርሐ ጽብጻባት ኣብ ምዝርጋሕ ኣቲኹም። ንስኹም ከም ከልቢ ምንባሕ ቀጽሉ፡ ህዝበይ ድማ ከም ገመል ንቕድሚት ካብ ምቕጻል ኣይከቃርጽን ኢዩ።
    ዲያና መብራህቱ
    ቦሎኛ

    • Ereatrawit December 28, 2013

     Diana da Bologna

     NISIKI KABTEN AB EMBASITAT HGDF AKA DEMHIT ZIKIDIMA ZELWA HANTI KITKONI ALEKI
     EMBER HGDF ZIGEBRO ZELO GEBENATIN GFiTATiN ZEYTIFELTI KONKI AYMESLENIN.
     YOU ARE AS CRIMINAL AS THE GOVERNMENT AND YOU WILL BE PUNISHED BELIEVE ME. KARMA WILL NOT LET YOU GET AWAY.

    • Genet January 3, 2014

     Miss Diana or Mr Dan?
     Well, Well, Well isn’t it especial. You are talking like a man or woman of good character. Are you aware of it that you are a blind, deaf, brain dead and following a mad man? You are not in any position to challenge any idea. You just do what you are told by the dictator. Do you know that the Eritrean people have noting left to be afraid of the PFDJ’s system or the dictator. For most of our people, it is the worst time. There is more to the story. No body knows what is going to happen to those people. So don’t be so proud of the PFDJ’s system or the dictator for the freedom of speech. That is what happen when people are oppressed for a long time. One day, they tell you how they feel and wait for what ever the oppressors will do next. In return, the oppressors usually don’t know how to react. They react the way you are reacting. You should be ashamed of yourself. You are supporting a dictator who would do any thing to keep himself in power. Even going too far, to having foreign mercenaries to terrorize the Eritrean people. Get it to your head. For the Eritrean people, noting left to be afraid any more.
     Genet

  • Kebaz December 25, 2013

   Alex,
   I could care less how they lash….what is amazing they are unafraid to tell this dictator’s cohorts. What you should focus is how low these bunch of cowards have brought our people down. Mind you a whole family runs away and no body is left to pay the 50k penalty(that seems to be the problem of this regime). But what is also notable is the coward Mustafa Nur Hushein would have been spitting the same words like this coward administrator but finds himself in the dundgeon of his master. I recall how belittled our heroes G-15/G-11 which ever you choose it.
   At the end of the day this is a rude awakening to the higdefite that their mafia network(not a government) is crumbling
   Alex …wake up from your non-charlant approach!!

   • መብራህቱ ተወልደ December 27, 2013

    ቀባጽ!
    you are still crying abuot this so called G15 or G2?
    wake up my Brother! in Eritrea nobody mention them. NOBODY!!!!!

 • abasanjo December 25, 2013

  mechem kab belkumo de’a yikun ember neti amehadari bedihomo zitebahle ekua aybedhwon bizaeba ezi guday ezi kizareb entemexius eti elomo zitebahle kiblu tixbeyo eka kidm ewn eko n Isaias hagerawi agelglot newihu nezi seb zeytetayswo kitet ab zibehalelu ewan ke’a tixiwuewo ela hatitato neara eya slezi eti amehadari nezi zitewahbe reitotat wey hitotat tiwy tiwy elu kihalfo yikiel eyu bzkone kiwam yitegber esurat yifethu hagerawi agelglot entay eyu elamiu kiblu nearwom ayibln mknyatu hywet tekfl silezikonet nezia keygeberna gina kabzia wexana ke’a zebet nezia hade seb tegbirwa eyu Wedi Ali nsu neta mengedi keydwa eyu ziktelo gina ayrekeben Isaias kem seb hamimu entemote diyu weys biergan entetesenefe Abraham neta nay abou moya dro temahirwa kemzelo kinzingie yeblnan slezi kulu seb bihabar bidfret yiakil enteilu tirah eyu kebirun tehafirun zinebr sik gin sik eya abia nearka abia aleka gena ewn abia kithlu eka malet eyu sik malet .

 • oromay December 25, 2013

  Alex is a jackass.

 • rti December 25, 2013

  Give it to the elders to tell the truth and risk their lives, way to go! alex, what an ignorant bastard! No respect for the all knowing and sage elders. After all, all there is left in the villages are the old and the incapacitated. alex, notice, I spelled your name in small letters because you have a very small brain.

 • Truly Truly i say to you December 25, 2013

  I remember one opportunist while Isayas was visiting Zoba Debub just to please and get attention as has said, “ንህና ንሱ-ንሱ ንህና” means ” We are his, he is ours” Actually at any debate i say to this slogan. Never! isayas is isayas! I am who i am” He never represents me. Actually few people because inforced by PFDJ cadres, may said,”We are his….” but in their heart if they were not afraid i am sure as they were said, “Never he is not one of among us! How could be a serpent fox a friend of pigeon or sheep ?
  I appreciate those challenged the PFDJ. This is the true color of real Ertrawinet that i know.

 • Alex December 25, 2013

  Cool down !!!
  Fact is this kind of meeting do occur though not frequent. So it is no news for my like.

  Yes you look a bit incensed by my comment above and I didn’t not insult anyone I guess. Suppose that (immaginary)lady said as reported so what?I can described it only as her opinion. Does it hurt ?

  • Eritreawit December 26, 2013

   Alex
   POOR YPFDJ/PFDJ when the dictator says that “oh our people is not ready for democracy so I will stay for ever because i know better for the (ilitrarte) Eritrean people ” Alex; you have no clue do you ? Our people in the villages have way more comensence than you think ok; they are articulate, smart they are very petient. I just can’t belive how you belittle her by your words. I recommend you visit some of those villages and you will find out youself.

   THE SOLUTION FOR OUR PEOPLE, GET REED OF THE CRMINAL DICTATOR REGIM AND STOP THE SUPPORTER HERE IN WEST, THEY ARE THE ENABLER TO PROLONG OUR PEOPLE’S KILLER “GOVERNMENT”

  • Genet December 26, 2013

   Alex
   You seems be unconcerned about the misery, the majority of Eritrean people are going through. You seems also very confused. You agreed by saying, “Fact is this kind of meeting do occure though not frequent. So it is not news for my like”. SO you are aware of Eritrean people every where have been expressing their pain and misery under the dictator and the PFDJ’s system. And then, you dismissed meeting participants, as “immaginary” and to what ever was said as “opinion” One of the woman who expressed her pain by saying she is robbed of her family. She said her husband has been in the PFDJ’s service for more than 10 years. How is that opinion? Her sons are gone. She is not even afraid the PFDJ’s ruthless leaders. In her case and in every Eritreans’ families cases, there is nothing left to be afraid of. Get it to your head, there are many, many Eritrean people who are not moved by the PFDJ’s empty propoganda. They are not people like you. The majority of our people are not defined by you or PFDJ. PFDJ system has been imposed on them for the past 22 years. Eritrean people were and are decent. PFDJ system will never change that. PFDJ system and the dictator/his dogs will pass, but Eritrean people will be Eritrean people. We gave our trust to some one not so trustworthy. That is going to change. Alex, you need your brain back from the dictator ASAP!
   Good luck!
   Genet

 • churum December 26, 2013

  the govt has a problem of poverity he couldnt fund for exfightering the national services young. what about if he exfightered the national services ? are you guys waiting to let the country attacking by our bloodenemies . is this ur wish ? huh do u think u have hiden strategies guys. eri govt is the best for the country .eri govt is not isaias but the military cadres and the ppl by it self. so he is the leader of such nationalist. u call sanctions to eritrean ppl this is crazy i do never underdtand of such oppositionalist. as i know u have no misiles and u want attack the govt from west to the govt in eritrea .huh go and fight there as what some nationalist doing inside the govt as those nationalist said above . i agree with them .

  • Eritreawit December 26, 2013

   churum

   WE KNOW PEOPLE LIKE YOU SUPPORT THE EVIL DICTATORIAL GOVERMENT, YOU HAVE NO HEART ERITREAN PEOPLE ARE DIEING INSIDE AND OUT, AND YOU HAVE THE NERVE TO SAY, THIS KILLER GOVERNMENT WANNA BE IS BEST FOR OUR COUNTRY? WHO ARE YOU, KITGUAHFI IKI MISU NAB TENBEN ATNI DONKORO,.

   • Diana da Bologna December 27, 2013

    We will see who is going to Deport from Eritrea with Weyane!

  • Genet December 27, 2013

   Churum
   “eri govt is the best for the country” which country? Also, can you define “best”? How do you fight an outside enemy with broken and hungery families? Do you really think Eritreans under the dictator and PFDJ’s system are strong enough to defend themselves and country? The truth is NO. For 22 years purposely, our country and our people have been paralyzed. Now, the Eritrean people and our country are where the dictator and his PFDJ’s leader want them to be. I agree with you, the dictator has caders on his side, but not the people of Eritrea. That is why, the dictator and his PFDJ’s leaders/cadres are deploying DEMHIT the Tigrayan mercenaries to terrorized our people. SO, FYI Churum, The Ethiopian are already inside our country doing what ever they want. WHAT IS THE BEST FOR OUR PEOPLE AND COUNTRY???? To you, is it the best to have Tigrayan mercenaries roaming the streets of Asmera? or is it the best our young people dying in the desert and sea? or is it the best to have broken families? or is it the best to have 357 young Eritreans perished in a few hours in Lompadusa? Is it the best for the so called “PIA” not acknowleging their untimely mass death? Is it not the naked truth, he is the root cause of all the misery in our country?

   You said,”eri govt is not isaias but the miliary cadres and the ppl it self” Do you really believe, the Eritrean people are part of the Gov. of Eritrea? That means, you also believe the Eritrean people allowed for DEMHIT to terrorized them in their own country. If You really care what is happening to our people and country, please take the time and look at the facts saring at you. Isaias, PFDJ’s leaders and their cadres are runing our country to the ground. The Eritrean people are the victims of a man they trusted as their own son. Now, we are finding out he is not trustworthy. Think about it, DEMHIT on your streets, young Eritreans dying in sea is not the best. I hope you reconsider your erroneous beliefs and start fresh and clear thinking for the new year.
   Good luck!
   Death to the dictator and his PFDJ’s leaders!
   Eternal glory for our martyrs!

   Genet

 • seli December 28, 2013

  you people u tolk and tolk and tolk to much the guestion is who is to remove those gangesters

Post a Reply to Alex Cancel Reply