Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ቕልዕቲ ደብዳቤ ንህዝቢ ቦስቶን

ጥሪ  5  2014 ቕልዕቲ ደብዳቤ ንህዝቢ ቦስቶን ኣቐዲምና ንኹሉ ኣብ  ቦስቶንን  ከባቢኣን ዝርከብ ኤርትራዊ  ዜጋ  ርሑስ ሓዲሽ ዓመት፡  ዓመተ ስላም ፡ ፍቕሪ ፡ ቅሳነትን ራህዋን ክኾነልና ንምነ፡፡   እቲ ናይ ላምፓዱሳ  ህልቂት ኤርትራውያን፡ ዕሸላት ህጻናት ከይተረፈ ዝርከብዎ፡ ሬሳታቶም ጌና ካብ

ጥሪ  5  2014

ቕልዕቲ ደብዳቤ

ንህዝቢ ቦስቶን

ኣቐዲምና ንኹሉ ኣብ  ቦስቶንን  ከባቢኣን ዝርከብ ኤርትራዊ  ዜጋ  ርሑስ ሓዲሽ ዓመት፡  ዓመተ ስላም ፡ ፍቕሪ ፡ ቅሳነትን ራህዋን ክኾነልና ንምነ፡፡

 

እቲ ናይ ላምፓዱሳ  ህልቂት ኤርትራውያን፡ ዕሸላት ህጻናት ከይተረፈ ዝርከብዎ፡ ሬሳታቶም ጌና ካብ ውሽጢ ባሕሪ ከይወጸ፡ ንቡር ሓመድ ኣዳም ከይለበሰ፡ ህግደፋውያን-ቦስቶን፡ ንዘካየድዎ ናይ ዳንኬንራን ሳዕሲዕትን መደብ፡ ልክዕ’ዩ ኔሩ ንዝብል፡ ዘቕረብዎ ምስምስን፡ ግርንቢጥ ስነ-መጎተን ፡ ምስ ሕሱር ጸርፍታቱን፡ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ  በጺሑና፡፡  እዚ ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ሕልና ዝጎደሎ ተግባር ጥራይ ዘይኮነስ  ነቲ ኩቡር ያታን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ዘናሹ ምንባሩ፡ ጌና ሕጂ’ውን ዝተሰቖሮም ኣይመስልን፡፡

ካብ “ባሃሊኣኡስ  ደጋሚኡ”  ኮይኑና፡፡

 

ንህልቂት ላምፓዱሳ ብዝምልከት፡ ህዝብን መንግስታትን ሃገራት ኤውሮጳ፡ ህዝብን መንግስታትን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ክድብሳ ከለዋ፡ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣዊ ጁ’ዶ?  ናይ ሓዘን ቃል’ከ ኣስሚዑ’ዶ?  ንስድራቤታት መወቲ’ኸ ኣጸናኒዑ’ዶ?

 

መንግስቲ ኤርትራ፡ ንሬሳታት ላምፓዱሳ ንዓዲ ከእቱ ብቐጻሊ ጻዕሪ የካይድን፡ ቡዙሕ ላዕልን ታሕትን ይብል ከምዘሎ ጠቒሶም፡፡ እዚ ስርዓት’ዚ ነዞም ሊዕሊ 300 ሬሳታት’ስ ይትረፍ፡ ነቲ ሓደ ሬሳ ናይ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ዓዲ ኣትዩ ንኽይቅበር ዝኸልከለ ኣረሜናዊ ስርዓት ምዃኑ ድሮ ዝረስዕዎ ይመስሉ፡፡

 

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ንኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ፡ ንግዲ ድቂ ሰባት (Human traffficking) ቀንዲ ኣበጋሲኡን ሃንዳሲኡን፡  እቲ ኣዕናውን በታንን ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ኣብ ቃልዕ ዝወጸ ሓቂ እዩ፡፡ ገለ ካብቲ መሰረታዊ ጠንቅታት፡ እቲ ገደብ ዘይብሉ “ሃገራዊ ኣገልግሎትን”  ምግሃስ ሰባኣዊ መሰላትን ምዃኑ፡ ዘማትእ ኣይኮንን፡፡  መንእሰይ ኤርትራ ካብ ዝወረዶ ኣርዑት ዘመናዊ ባርነትን ሕሰምን ንምንጋፍ፡ ነቲ ተኩስካ ቅተል (shoot to kill) ዝብል ፖሊሲ ናይቲ ስርዓት ከይዓጠጦ፡ ገለ ብሱዳን፡ ገለ ቢኢትዮጵያ፡  ገለ ብጁቡቲ፡ ነታ ዝፈትዋን ዘገልግላን ሃገሩ ራሕሪሑ፡ ኣብ ታሪኽና ተራእዩ ብዘይፈልጥ ናህሪ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ይስደድ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ፡ ኢድ  ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ከምዘለዎ፡ ኣብቲ ናይ ምትሕልላፍ ገንዘብውን ገሊኡ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ከምዝካየድ ይስሕትዎ ኣይንብልን፡፡ ገለ ካብ ህግደፍውያን፡ ንቤተሰቦም ከድሕኑ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ገንዘብ ዝኸፈሉ ከምዘለዉ ንፈልጥ፡፡  እዚ ግን ብኣታቶም ጥራይ ዝግበር ዘይኮነስ ብኹሉ ዘጋጠሞ ዜጋ ዝፍጸም ተግባራት እዩ፡፡  ኮይኑ ግን ነዚ መስርሕዚ ተገልቢጥካ  ብሲኣይኤ፡ ብኣሜሪካ ፡ ዝተመወለ እዩ ክበሃል ካብ ሓቂ ዝራሓቐ፡ ሕንቂል-ሕንቂሊትይ እዩ፡፡

 

እዚ ስርዓትዚ ተጻዋርነት (Tolerance) ዘይብሉ፡ ፍልልያት ናይ ሓሳባትን ርእይቶን ዘይጻወር፡ ምፍታሕ ግርጭታት ብጀካ ብሓይልን ዓመጽን ካልእ ምዕቡል ኣገባብ ዘይፈልጥ፡ ጉድለታቱን ድኻማቱን ዘይኣምን፡ ንኹሉ ድኽመታቱ ብግዳማዊ  ኩነታት ከመኽንን ክሽፍንን ዝነብርን ዘሎን ስርዓት እዩ፡፡  ትማል ትማል’ኳ እቲ የማናይ  ኢዱን፡ ኣፈኛ መንግስትን ዝነበረ ዓሊ ዓብዱ፡ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕዎ ምስ ከደ፡ ወያኔ ‘ዩ

ሲኣይ ኤ’ዩ  ኢሎም ክደርፉ ሰሚዕና፡፡  ሕጂውን ከምፓፓጋሎ፡ በዚ ሕሱር ስያሜታት ነዞም ኣብ ካባቢ ቦስቶን ዘለው ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን – ወያኔ ‘ባ፡ መቐለ’ባ፡ ካራቆሬ’ባ ኢሎም ክዝልፉ ይስምዑ ኣለዉ፡፡  እዚኣቶም ርእሰ -ታኣማንነት ዘጥፋኡ ሕልና ዘይብሎም “ንሕና-ንሱ” በሃልቲ ዑሱባት ኣገልገልቲ ናይቲ ውልቀ -መላኺ እምበር፡ ናይ ህዝቦም ሽግርን ጸገምን ከምዘይዓጦም፡ እዚ ትማል ትማል ኣብ ልዕሊ ሬሳ ህዝቦም ዘርኣይዎ ዳንኬራን ሳዕሲዒትን ሓደ ቡቑዕ ኣብነት እዩ፡፡

 

ድሕሪ ናጻነት፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ኣብ ቦስቶንን ከባብን ብብዝሒ ምምጻእ ዝጀመሩ ካብ 2005 ዓ.ም እዩ ። እዞም ስደተኛናታት ቡዙሕ ሓሰረ-መከራ ዝረኣዩን ዘሕልለፉን ስለ ዝኾኑ፡ ኣበየናይ ደንበ ይጸግዑ፡ ቡዙሕ ምኽሪ ዘድልዮም ኣይምስልናን፡፡  ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን -ቦስቶን ዓቕሙ ብዘፍቅደሉ መጠን ካብ 2005 ዓ.ም.  ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናይ ሞራልን ካልእ ምትሕግጋዝን፡ ምትሕብባርን ብቐጻሊ ይገብረሎም እዩ፡፡  ብወገኖም ህግደፋውያን  ሽግር’ዞም ስደተኛታት  ንምቅላል፡ ሕጂ ውን ተበግሶ እንተድኣ ወሲዶም፡ ሰናይ በሃልቲ ኢና፡፡

 

እስከ ድፍረት ረኺቦም ህግደፋውያን ነዚ ዝስዕብ መልሲ ይሃቡና፡፡

ኣበየናይ ዘመነ መግዛእቲ ኤርትራ’ዩ (ቱርኪ – ጣልያን – ደርግ….ወዘተ..)?

 

 • ልዕሊ 350 ሽሕ ዝቁጸር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ሃገሩ ሃጽ ኢሉ ዝተሰደ
 • ኣካሉ ተጠቢሑ፡ ኩላሊቱ ንዕዳጋ ዝወረደ
 • ማይ ዝስተ ሲኢኑ፡ ኣብ ጸልማት ውን ዝሓደረ
 • ባኒ ከይተረፈ ብኩፖን ዝተዓደለ
 • ንብጹዕ ፓትሪያክ ኣርቶዶክሲያዊት ሃይማኖት ተዋህዶ ካብ መዝነቶም ኣውሪዱ ዝቐየደ
 • ወለዲ ብዘይ ፈጸምዎ ገበን ክሳብ 50 ሽሕ ናቕፋ መቕጻዕቲ ክኸፍሉ፡ እንተዘይ ከፈሉ ክእሰሩ ዝበየነ
 • ኣባላት ቤተሰቦም ብዝወሰድዎ ስጉምቲ፡ ትሕቲ ዕድመ ከይተረፉ ምስ ኣሮግቶት ኣቦሓጎታቶም ከም ትሕጃ ኣብ ማሕዩር ዘእተዉ
 • እጽናሓለይ ተባሂሉ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝመቁሐ
 • ኣብ ሓደ ረፍዲ ሊዕሊ 350 ሂወት ዘዓረበ

 

ኣብየናይ ዘመነ መንግስቲ’ዩ?

 

ኣብ መወዳእታ፡ ከነተንብሆ እንደሊ ሓቂ ኣሎ፡፡  ነባሪ ህዝብን ሃገርን እምበር ነባሪ ስርዓትን መንግስትን ከምዘየሎ፡፡  ሰብኣዊ መሰላቱ ዝተሓረመ፡ ብሓይልን ዓመጽን ዝተዓፈነ ህዝቢ፡ ዊዒሉ ሓዲሩ ዓርሞሸሻዊ ህዝባዊ ምልዓል ፈጢሩ ከም ዝዕወት ታሪኽ ዘረጋገጾ ጉዳይ እዩ፡፡  እዚ ኣብ ካልእ ታሪኽ ከይሰገርና ካብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተማሃርናዮ ሓቂ እዩ፡፡  ይንዋሕ ይሕጸር እዚ ታሪኽ ‘ዚ ክድገም’ዩ፡፡  ኣብ ሓሙኽሽቲ ናይ’ዚ ምልካዊ ስርዓት’ዚ ከኣ፡ ህዝባውን ቅዋማውን ስርዓት ዝተኸለት፡ ብስርዓተ-ሕጊ እትማሓደር፡  ዲሞክራስያዊት ሃገረ ኤርትራ ከም እትምስረት ጥርጥር የብልናን፡፡

 

 

ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!

 

ኣወሃሃዲት ሽማግለ-ሰላማዊ ሰልፊ ላምፓዱሳ- ቦስቶን

 

 

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
12 COMMENTS
 • selamawit January 15, 2014

  To: tesfalidet, sinai, l.t., kidane all the others supporting the regime

  ARE YOU FREE?
  I am sure you are not. let me explain why:

  when we think, we doubt. even when we believe, we doubt sometimes. doubting is important
  for human beeings and a precodition for development and faith. without the „permission“ to doubt and without faith you become absolutly unfree. this is known and accepted by scientist and spiritual leaders…

  now imagine you doubting for a second in case of iseyas political labor – even only in some points.
  would you tell this to one of your co-workers for the dictator? would they than still „love“ you? would they whistle-blow your doubt to a higher instance of the regime? would you than avoid taking a journey to the recent eritrea?
  if you are honest, you’ll answer at least one of the questions with „yes“. that’s because you are not free!
  even iseyas and his familymembers are not free at all – they are jailed like the persons iseyas jailed. because they can not trust anybody, they are surrounding by „danger“!

  you are not free because you are doing injustice to the eritrean people and i am not free because these days enjoying freedom is similar to eating while your brother/sister is starving of hunger.

  you will never be free as long as you are stealing the freedom of the eritrean people.

  you waste your lifetime and the lifetime of others. wake up!

  „WE CAN BE FREE ONLY TOGETHER.“ Desmond Tutu

  • Ghizie 3 January 15, 2014

   Selamawit, a great idea, but unfortunately for dormant and self-frozen fellow, I mean for the blind Isaias supporter. You rightly said:
   “When we think, we doubt, even when we believe, we doubt sometimes. Doubting is important for human beings and a precondition for development and faith. […]”. I can add to you statement….”I doubt that is why I exist” (Descartes)
   Cheers,

  • Sorobeti January 15, 2014

   Selam

   You are asking Robots as if they are human beings, these robots are serving their owner/operator.

 • ER ITRAWIT January 15, 2014

  Deleyet Ftheye,
  I don’t think you should concern about this un human and Devil mind people what make me sad is even after the mad dog gone we are going to live with this kind of people. why are they still in diaspora why they don’t go where they belong if the mad dog his doing what he suppose to do ????? they can see what is happening to the Country they are not deaf or blind don’t waste you time just concentrate how are we going to get rid of this killer from our land.I am sure they will the First to do Business or dancing after the fall of this Regiom. TEBELESTEY!!!!!!!!!!!

 • kalighe January 15, 2014

  The supporters of the regime are conditioned to believe that Iseyas is protecting Eritrea.
  Unfortunately, many of them do not seem to be willing to use their brains and start thinking putting the interest of their people at heart. Many are looking after own interests, like those working in the Embassies, others are a bit confused and need to be helped to see the big picture. They will be surprised to know, when it’s too late, that their boss was actually a mass murderer. His legacy will be a mountain of skulls, and pain that will go for generations.

 • hermela January 15, 2014

  Any one supporting hgdef now is the most resah, bsbs bealege person. Do not wast your time. Our people are under enemy and let’s think of ways facilitate their freedom. We never needed to write a letter to the dergue, just fought it. Do the same with hgdef, just fight them by all means. they are MF’s

 • MightyEmbasoyra January 15, 2014

  If these people can celebrate during the Lampadusa terrible incident, you expect them to listen to this advice? Even though your intention is for the greater good, I wouldn’t put much hope on these riffraffs.
  On the contrary, you should spend your time on Identifying these good for nothing individuals and list them on this forum. I believe that would be more fruitful than giving them an advice.

 • daniel January 15, 2014

  Kill them all

 • fthawi January 15, 2014

  አወሃሃዲት ሽማግለ ቦስቶን ዘዉጳቶ መግለጲ ብጵሞና አንቢቦዮ ከይሐየካዮ ዝዋሐጥ ሐቂ አዩ ህግደፍ ግን መንነቶም ክገልጱ ዘይኩእሉ እዬም መብዛሕቶኦም ገደፎ ሐቂ ክዛሮቡ መንነቱ ክገልጱ ዘይኩእሉ በየናይ ምዕቀኒ እዮም ንኤርትራ ዝሐልዩላ አይርዳአንን እዩ

 • ሳራ January 16, 2014

  እቲ ተስፋይ ለቅላቂ ዝባሃል ከ እንታይ በለ
  እንካ ለቕላቒ

 • Genet January 16, 2014

  All Deleyet Ftheye In Boston and Everywhere, Stand your ground!
  Those PFDJ’s zombies will melt away with the dictator. I agree with brother Mighty, List their names.
  Genet

 • selamawit January 19, 2014

  i wrote a post two days ago with the following content which abviously got lost:

  dear brothers and sister standing straight for humanity and justice,

  i want to thank you and to tell you i are really love you and i am proud of you – and you are so inspiering to me!
  sadists like the core supporters of the criminal regime think, if you get involved in helping and fighting for the right „others“ , you must be stupid. they don’t have any empathy therefor can not comprehend!
  but don’t get me wrong: i am very sure that justice and humanity must be achieved and defended with EVERY INSTRUMENT NECESSARY.

POST A COMMENT