Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሸፈነ ዝሰኣነ ጉዳይ መንእሰያት ህግደፍ

ክቡራት በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ “ውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ደገን ውሽጥን ልዕሊ 600 መንእሰያት ኣኪቡ ኣብ ናቕፋ ንሓደ ሰሙን ዘካየዶ ‘ዋዕላ መንእሰያት’ ከምዘይሰለጦ ተፈሊጡ።”ብምባል ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና፡ እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ ብሰፊሑ

ክቡራት በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ “ውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ደገን ውሽጥን ልዕሊ 600 መንእሰያት ኣኪቡ ኣብ ናቕፋ ንሓደ ሰሙን ዘካየዶ ‘ዋዕላ መንእሰያት’ ከምዘይሰለጦ ተፈሊጡ።”ብምባል ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና፡ እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ ብሰፊሑ ዘብርህ ትሕዝቶ ምስ በጽሓና ከነቕርበልኩም ምዃና ሓቢርናኩም ኔርና። እንሆ ድማ፡ እቲ ብግዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ካብ ኣስመራ ዝተላእክልና ሓበሬታ። ሰናይ ንባብ።

 

ሸፈነ ዝሰኣነ ጉዳይ መንእሰያት ህግደፍ

ህግደፋውያን ከምስሉን ህዝቢ ከጋግዩን፡ ገንዘብ ከፊሎም፡ ሺሒሮም ሸሓሒሮም፡ ኣቀባጢሮም፡ ከም ሞቕሽሽ ናይ ጁባ ገንዘብ (Pocket money) ሂቦም፡ ናይ ነፋሪት ቲኬት ከይተረፈ ከፊሎም ‘ንመንእሰያት ትውክሉ ኢኹም’ ኢሎም ዝያዳ 200 መንእሰያት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ፡ ዝተረፉ ድማ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን ዳርጋ 400 ዝኾኑ መንእሰያት፡ ብጠቕላላ ልዕሊ 600 ዝኾኑ መንእሰያት ዝተሳተፉዎ ጉባኤ ( ኣብ ኣጋ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2011) ኣብ ናቕፋ ወዲቦም። መዳመቒ ጉባኤኦም ድማ፡ ‘ሽልማት ዛግረ’ ዝሽለሙ መንእሰያት ናብኡ ወሲዶም ጉባኤ ከምዝጅመር ገይሮም።

 

ጉባኤ ኣብ ምጅማሩ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ሓጺር መደረ ኣስመዐ። ድሕሪ መደረ ሽልማት ዛግረ ንዝሽለሙ ተማሃሮ ሽልማት ዓደለ’ሞ፡ ሕቶን መልስን ምስ ፕረዚደንት ተጀመረ።  እቲ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ብቕዓት ዘይብሉ ፕረዚደንት ክምልሶ ዘይክእል ከበድቲ ሕቶታት ምስ ቀረቦ ኸኣ፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሻሂ፡ ሂሊኮፕተሩ ኣልዒሉ ናብ ኣስመራኡ ባው ኢሉ ተጸርገፈ።


በዚ መንእሰያት ገረሞምን ደንጸዎምን

እቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝርከባ ኤምባሲታት ኤርትራ ከም ጸሓፍትን ኣውቲስታታትን ዝሰርሑ እሙናት ዝብሃሉ መንእሰያትን፡ ደቆም ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝርከባ ኤምባሲታት ሓለፍቲ ህግደፍ ኮይኖም ዝሰርሑን፡ ኮታ ህግደፍ ‘ናትና እዮም’ ኢሎም ኣብ ኣዳራሽ ናቕፋ ዝኣከቡዎም መንእሰያት፡ ደይናቶም ኮይኖም ደኣ ተረኽቡ።

 

ኣብቲ ፕረዚደንት ከይከደ ኸሎ ዝተሓተተ ሕቶ፡ ህግደፋውያን ክምልሱዎ ዘይክእሉ ሰፍ ደይብል ከበድትን ተረርትን ሕቶታት’ዩ ቀሪቡ።

 

በቶም መንእሰያት ካብ ዝቐረበ ሓደ ሓደ ንምጥቃስ፡-

 

1ይ – ፖለቲካዊ መስመርናን ፕሮግራምናን እንታይ እዩ? ምኽንያቱ፡ ኣብ ደደለናዮ ሃገር ደው ኢልና፡ ምምላስ ስኢንና።

 

2ይ – ኤርትራ ኣብ ሶማል እንታይ ተራ ኣለዋ? ተራ ወይ ረብሓ እንተለዋ ንገሩና ክንፈልጥን ክንምልስን። ተራ እንተደይብላ ግን ስለምንታይ ኣብኡ ኣቲና? ኣብ ሶማል እንተደየሊና ‘ውን ንገሩና ‘ሞ፡ ኣብ ደለናዮ ሃገራት ሕቶታት ክመጽኣና ከሎ፡ ‘ኣይኣተናን’ ኢልና ክንምልስ።
3ይ – ምርጫ መዓስ እዩ ክካየድ?

 

4ይ- ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይ እዩ? ዝብልን ካልኦትን ነይሮም።

 

ነዚ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ኸኣ’ዩ ፕረዚደንት፡ ብድሕሪኡ ንየማነ ገብረኣብ ኣብ መድረኽ ገዲፉ፡ ብሄሊኮፕተር ሃዲሙ። መድረኽ የማነ ምስ ተረከቦ ‘ውን፡ እቲ ሕቶታት ተሸፊኑ ኣይሓለፈን። ደጊሞም ደኣ ሕቶታቶም ኣቕረቡሉ።

 

የማነ ድማ ከም ኣመሉ ንገሊኡ ‘እዚ ልዕሊ ዓቕመይ እዩ’ ካብ ምባል ሓሊፉ ብቑዕ መልሲ ክህብ ኣይተረኽበን። እኳ ደኣ ብዛዕባ ምርጫ ምስ ተሓተተ፡ “እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ ትሕተት ርእስና ኢና ንሓምም። ኣብ ዝኸድናዮ ሃገር እያ ትጸንሓና። ሕጂ ግን ደሓን ንሓስበላ ኣለና” ኢሉ፡ ክቕሽሾም እዩ ፈቲኑ።

እቲ ተቓውሞ ኣብቶም ናይ ወጻኢ መንእሰያት ጥራይ ኣይተሓጽረን። ካብ ውሽጢ ሃገር ዝመጽኡ መንእሰያት ‘ውን ሕቶታት ምቕራብ ኣይገደፉን። ሃማመተኤ ‘ውን ኣይሰነፉን። ቀደም ግዜ ኮራርምቲ ዘይብላ ማሕበር ትብሃል ከምዘይነበረት፡ ሎሚ ሎሚ ግን ቀቁሩብ ኣስናን ከተብቍል ጀሚራ’ላ።

 

ሃማመተኤ ዘቕረቡዎ ጽሑፍ ‘ውን ከምዚ ዝብል ነበረ፡-

1ይ- ብመሰረቱ መንእሰያት ሃማመተኤ ከለና መንእሰያት ህግደፍ (YPFDJ) ንምንታይ ኣድለየ?

 

2ይ – ‘ብድሆታት መንእሰያት ካብ ኣስመራ ክሳብ በረኻታት ሲናይ’ ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምስ ኣቕረቡ ብኣቶ የማነ ዝተዋህቡዎ መብርሂ ድማ ከምዚ ይብል፡-

 

ናይታ ቀዳመይቲ ሕቶ፡ “ደሓን ‘ዩ ‘ዚ፡ ኣብ ሽም ኣይትገደሱ። ኩሉ  ንሃገራዊ ረብሓ እዩ።” ክብሎም ከሎ፡ ነታ ካልኣይቲ ጽሕፍቲ ግን ፈጺሙ ኣይተቐበላን። ኣየሐጎሰቶን።

 

“ድሕሪ ሎሚ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸደሉን ዝምለሰሉን ግዜ ፍሉጥ ክኸውን እዩ።” ብምባል ከታልል ‘ኳ እንተፈተነ፡ እቶም መንእሰያት ግን ሕቶታቶም ብምቕጻል፡ ንመልስታቱ ከምዘይተቐበሉዎ ኣግሃዱሉ። ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ዕንቅፋት መንግስቲ ኮይኑ ከምዘሎ ኸኣ ኣይሓበአን።

ሓደ መንእሰይ ተንሲኡ፡ ንኣቶ የማነ፡ “ኣውራ ኣውራ እዛ ካልኣይቲ ጽሕፍቲ ኣድላይት እያ ምኽንያቱ ነዚ ሽግር’ዚ ቅልጡፍ መፍትሒ እንተዘይተገሩሉ ሓደ ሃንደበታዊ ነትጕ ክትኮስ ይኽእል’ዩ። ስለዚ ቅልጡፍ ፍታሕ ክድለየሉ ኣለዎ” በሎ ‘ሞ፡ ኣቶ የማነ፡ ነቲ መንእሰይ ጸረፎ። ኣብቲ ኣዳራሽ ድማ ምዕዝምዛም ገነነ። ዓብደላ ጃብር ንየማነ ከዝሕሎ ካብ ኣዳራሽ ከምዘውጽኦ ኮይኑ። ወዮ መንእሰይ ድማ ሽዑ ከምዚ በለ፡ “ሓቅኻ ኢኻ ኣቶ የማነ፡ ኣነ ይፈልጠካ እየ፡ ንሳኻ ግን ኣይትፈልጠንን ኢኻ። በንጻሩ፡ ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጹ መንእሰያት ይፈልጡኻ እዮም፡ ንስኻ ‘ውን ትፈልጦም ኢኻ” በሎ።

 

“እንታይ ማለትካ እዩ?” በለ ኣቶ የማነ። እቲ መንእሰይ “እወ፡ ንዓይ ትፈልጠኒ ዲኻ? ትፈልጠኒ ዶ ንዓይ?” ኢሉ ደጊሙ ሓተቶ። የማነ ድማ፡ “ ኣይፈልጠካን’የ” ኢሉ መለሰሉ።

ቀጺሉ እቲ መንእሰይ፡ “እሞ ነዞም ናይ ወጻኢ መንእሰያት ግን፡ ኣስማቶም ከይተረፈ ኢኻ ትፈልጦም፡ ስለዚ ርክብኩም ምስ ናይ ደገ መንእሰያት እምበር ምስ ናይ ውሽጢ መንእሰያት ኣይጸንሐን። ኣረኣእያኹም ‘ሞ የዐርዩ፡ ሽዑ እቲ ሽግር መንእሰይ ክርድኣኩም” በሎ። በዚ ጉዳይ’ዚ ክታረኹን ክተሃላለኹን ግዜ ሓለፈ።

ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣኼባ፡ የማነ ገብረኣብ ዘዳለዎ ጽሑፍ ሂቡ፡ “ከም መግለጽን ውሳኔታትን ኣኼባኹም ነዚ ኢኹም እንተንብቡዎ” በሎም። እቶም መንእሰያት ብምሉኦም በዚ ተገረሙ። “እዚ ደኣ’ሞ ናትኩም ወረቐት እንድዩ፡ ናትና ወረቐት ድማ ኣለና” ምስ በሉ፡ ምትፍናን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደየበ።

ኣብ 10 ጉጅለታት ተወዲቦም ርሱን ዘተን ክትዕን ምስ ገበሩ፡ ናትና ዝብሉዎ ወረቐት ምስ ኣቕረቡ። የማነ ነቲ ወረቐት ምስ ረኣዮ ጨጕሩ ክነጺ ቁሩብ ተሪፉዎ፡ ካብ ክቱር ምህንዳድ ኣብ ጸርፍን ዘለፋን ኣተወ።

ካብቲ ብዙሕ ጸርፍን ዘለፋን ግና እታ ተገርም ሓንቲ ቃል ኣላ። ንሳ ድማ፡ “ንስኻትኩም እንኳዕ ንምሉእ መንእሰያት ኤርትራ ትውክሉ ኣይኮንኩም” እትብል እያ። እቶም መንእሰያት ከኣ “ባዕልኻትኩም ወከልቲ ኢኹም ኢልኩም ኣምጺእኩምናሲ፡ ንሕና ደኣ’ሞ እንታይ ፈሊጥና” ኢሎም ተገረሙ።

ብድሕሪ’ዚ እቶም ሰበስልጣን ህግደፍ ገገዲፎሞም ከዱ ‘ሞ፡ እቶም መንእሰያት ኣብኡ ተሪፎም በብውልቆም ጉዳይ ዙረት ናብ ድፋዓት ገይሮም፡ በብጉጅለ እንዳተዛናግዑ ናብ ኣስመራ ተመልሱ። በዚ ኸኣ እቲ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ታሕሳስ ዝተገብረ ጉባኤ ሸፈነ ስኢኑ ስጋብ ሎሚ ተዘኪሩ ኣይፈለጥን።

 

ግዱሳት ካብ ኣስመራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
47 COMMENTS
 • kozami January 13, 2012

  Poor Amanuel Iyasu, Assenna, only a couple of days ago you were telling us PIA is the world’s #1 dictator (technically #1 in the Universe since there are no known governments outside of it), and now you tell us that a mere young man ,men’Esey, can literally engage in one on one altercation with PIA’s presidential adviser! So, how is that possible to do amid the ‘universe’s #1 dictator’? Even your super democrat Meles have slaughtered 200 young demonstrators for simply telling him they didn’t elect him!!! Anyhow, your above article is the only good one I ever read you write about Eritrea. It shows that you can indeed question and disagree with the leadership of the GoE and then go off to have good time on your personal schedule. Good on them if they asked such questions and we hope they continue to do so.

  • Sam January 14, 2012

   Kozami
   obviously you don’t know Issaya will show you the end result Gedafis destiny is waiting for him unfortunatly the eritrean people are not getting any support from people like I hope you will come to your senses putting Eritrea & the people first instead of Tekia( meaning Isaya replacing Mengustu in a worst manner)
   Awet nahafash

  • Dawit Andom January 14, 2012

   Kozami have you lost your mind. I am definitely sure that you know how he attacks people who give just opinions against his own. If you don’t know you will see in the near future as to what would happen to this hero who spoke out his mind unless he is able to get out of this country.

   To your surprise you are # 1 kozami.

   • Haqqi Nezareb January 14, 2012

    Hi Dawit,

    This Kozami guy has lost his mind not today but a long time ago like the malaria-infested brain of Issais. Just ignor him because he is planted in this forum for distraction.

  • daniel January 14, 2012

   Kozami,

   Why do you have to bring Meles up to the issue every time you write garbage in and garbage out? Isn’t that an ‘ol and tired Higdef crap to confuse and intimidate people. You need to get a life pathetic loser.

  • DemMelash January 14, 2012

   Kozami,

   You are heading towards your life of Mi-Kozam. You also have chosen the right nick name for your self.
   On our part we are pepared to teach Isaias and his doga such as yourself a lesson that you will never forget. Then we will make sure you will not see Eritrea again.

   Just be ready for the last Ditch.
   DemMelash.

  • Baraee January 14, 2012

   Kozami,

   It is called crumbling process. Yemane failed to do his home work that is why PIA abandoned the meeting. The adviser understands how much he disappointed his boss and it’s consequence is Mideskal hence he was getting mad. Stop your nonesense. We are know in another round of higdef squabble.

   • Senait January 15, 2012

    Baraee,

    You hit the nail on the head. By the same analogy, if you extend the failure of other functionaries of DIA, you would understand why Mr. Kozami is scribbling here.

 • Abnet Tesfai January 14, 2012

  the malefactors of the dictator
  1. chauvinism:- he always thinks that he is the only person for the country and others were borne and living to listen his chitchat and specious speech and obey his barbaric orders.
  2. betrayal:- he broke the promises and pledges of our martyrs to fulfill his power craving ego and to hide himself from accountability of his killing of the all patriotic Eritreans whom he suspects them to be his power rivals and defiant for his evil desires.
  3. ignoring and smashing public and individual demands:-
  to mention few of the many
  a) the incarceration of the fighters in ADI-QUALA after they asked for their right.
  b) shooting of the Eritrean war disabled fighters of MAIHABAR.
  c) beating, insulting, disposing them to the arid region of WIAA Asmara University students who claimed for democracy, transparency, accountability of the unjustified war between the two countries of Eritrea and Ethiopia.
  d) killing and imprisoning of the higher officers and journalists after the war who totally opposed his dictatorial and in-transparency and unjustified war between the two countries.because he was the only person to start and to lead the war out of the knowledge and with our informing the people of Eritrea.
  …these points are very very very few of the endless to count of the dictators crime in the Eritrean people.

 • Gebre January 14, 2012

  Kozami,
  The only thing PFDJ partisan excuses their weakness is finding some sorts of weakness, real or perceived, from Ethiopia. Why don’t you stand alone and deal with your issues than comparing your king’s behavour with Meles. Eritrea is a country, it is not an Ethiopian shadow.

 • yasin January 14, 2012

  It seems the real change is coming soon. So long as we can continue our opposition to the most oppressive regime on earth their days are numbered. Keep the good work Amanuel kemaka 100000000000000 yekunu.

 • Mussie January 14, 2012

  I think, when “assena” entertains “Views” and “Feedbacks” on its pages, it has professional duty to ensure views expressed are “acceptable” in form and content.
  The writer “Kozami” gives me the impression as more interested in antagonizing anything written rather than expressing an alternative or differing view. Even at that, he is low and petty.
  What has PM. Meles to do with this article? Why does even Ethiopia has to surface on every topic raised. It’s a different country, and not part of Eritrea. Some people seem to prefer to live in “imagined colonial power” that is Ethiopia.
  Wake up! We’re different country, and find a solution to our problem on our own, and not implicate “Others” who have no relevance to our multitude of problems.

  • Mr. T January 14, 2012

   Mussie,

   anta ab mntai mekazino ika te’ashigka nerka. You have the temerity to tell us “why Ethiopia/Meles are an issue”. Are you an Ethiopian or you are simply DUMB? Don’t you know that Ethiopia has been occupying a large territory of Eritrea for the last ten years in gross violation of international laws? Aren’t you aware that the barbaric woyane has displaced over half a million Eritrean farmers from their villages, and this barbaric regime has since then started resettling the occupied area with its own people? Aren’t you aware that the barbaric regime had deported over eighty thousand Eritreans and Ethiopians of Eritrean origin with the most heinous cruelty the world has ever seen then confiscated their life long earned assets? And without shame, you are now asking assenna to deny the views of Eritreans who expose your serpentine heart. Remember, that may only give you a temporary relief, but it will not cure your chronic illness. I am sure you are not a normal human being. You are simply a beast!

 • Mussie January 14, 2012

  PFDJ want us to adopt the decadent attitude of venomous hatred against anything that Ethiopia represents. Few who love to live in oblivion are happy to follow blindly.
  We say, we will look wide eyed and reject in totality the hatred campaign, and we know no country can be ruled with hatred of a neighbor. Rather, through clear timetable of power handover to the source of power- PEOPLE.
  If we hate, we’ll hate the robbers PFDJ who ransacked the identity of the people , the age of the young, the fidelity of the lady, the faith of the believers, and defiled the pride of the Eritrean man!
  PFDJ brought war to each household, and waged war on the psyche of the young through “Sawa”, now the youngster will fight back by confronting the psychological war by asserting its capability through “open discussion of the facts and truth”. We’ve what they don’t! We youngsters are tech savvy, they are “hush hush” savvy!

  • daniel January 14, 2012

   Mussie,

   Well said. A well thought comment in a long while. Keep it up.

 • Adhebz@yahoo.com January 14, 2012

  KOZAMI kozami eka kem smka
  i appreciated the Assena media, i would like to say keep it doing. i am very surprise to whom they support HGDEF, do they understand what they are doing? by theway the time is coming up we just keep fighting and HFDEF will knee in-front of the Eritrean people and mention his guilty in the court.

 • Abnet Tesfai January 14, 2012

  BAHRIAT KORAKUR SIRAAT HIGDEF
  ATA BEJEKAUM EBA NEZOM ABTI MESKEREM.NET ZELEWA SEKARIM MEDERE NAY WEDI TABA KAALIA HALEWLEW ZBLA ZELEWA AREGHEWTI YGHERMENI ALO.
  1. KEMAREGHEWITN BMESITE ZTEDAKEMA METEN KULU AZERARIBEN NAYTILMETN NAYTI DICTATOR ZWIDIS ZEYTEKIM ZEREBA MIZRAB.. NZKONE HAKI/FACT AB ERITREA ZNZELO ZZAREB SEB YEFERARIHEO/INTIMIDATE/ YFTINA. NETI FACT KISHIFINA BZUH HATEWKETEW ZEREBA YEBZIHA.
  2. NZIKONE HAKI/FACT ETEZAREBE ERITRAWI NAB SEMIENAWI BAHRI WEY ANTORE WIRED AWU KINRAKEB YBLIO… ATA NAY AREGHITN NAY SAKRAMN NEGHERSI YGHERIM EYU. KAN HAWI NHAWI BCIVIL WAR NENIHIDINA KEKATILANAN KIDIMIEN KINMEWIT SILEZIDELIANA EYEN. MS WEYANE NU NIFTETATEN ELEN KEMZEYFEKERA TEHASIMENO ZINEBERA NAY SELAM MEGHEDI BARENTU MISBETSIHA BHANTI MAALTI TKEBILENO….
  ……. MELEIKITI AREGHIT TSELOT ENTEGHEBERE YHAYSH EMBER BETRI HIZU KITEHARAREM KIFTIN YEBLUN…. EZOM ARGHEWIT TIFKURU ZELEKUM KA NIMEN KITHARIM EKUM BMESTEN BERGHANIN NBAELIKUM TEHARIMKUM ZELEKUM…… TIEBITKUM KIDIMI HIJI AYTEKEMKUMN BHIJI NAAKUM AYTEKEMKEKUM NEDEKIKUM…. KIBLEKUM YDELI

 • Zemed Y. January 14, 2012

  Assenna,
  This only compromises your credibility. your source should be able to provide you some evidence such as audio record or you should be able to contact and interview some one who get changed after the incident if it was indeed like that. Otherwise better to say nothing about it.

 • Awet January 14, 2012

  Amanuel! keep on inspiring! We have to concentrate on our mission rather than opening unwanted arguemnets with useless kozami. “Ashia dehan alo, zemed ashia kefiewo alo”.

  • Haqqi Nezareb January 14, 2012

   Hi Awet,

   I agree with you on Kozami. Just let us ignore him because he is a paid agent to derail the forum on Assena.

   • Baraee January 15, 2012

    Haqqi Nezareb,

    If that is the case Kozami is an overpaid agent. He is further stimulating the resistance. I actually enjoy his differing view and let us engage him. You will be surprised how much he argues internally with Kozami specially when he looks at himself in a mirror. I have no doubt he will come short of kuzimina…and bail himself out. Usually apologitst bail out when the heat climaxes.

   • Senait January 15, 2012

    There is no doubt that Mr Kozami is more than an overpaid agent. He is here to shoot the messenger of change, engage and gauge the interaction of contributors and commentators. In a way, he is like testing the waters. You do not seem to understand his problem. I think if he does not open his arguements with the sadistic Woyane, he may not have the luxury to comment on this website.

1 2 3

POST A COMMENT