Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

‘ስዉእ ተዛሪቡ’ ብዝብል ኣርእስቲ ብኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ዝተዳለወት ፊልም ብወግዒ ተመሪቓ።

‘ስዉእ ተዛሪቡ’ ብዝብል ኣርእስቲ ብኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ዝተዳለወት ፊልም፣ ብ 28 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ተመሪቓ። ኣብቲ ድሙቕን ምዕሩግን ኣጋጣሚ መኽፈቲ፣ ኣብታ ፊልም ኣበርክቶ ዝገበሩ ስነጠበኛታት ከኣ ምስክር ወረቐት ተዋሂቦም። እታ ፊልም ንምርኢት ቅድሚ ምቅራባ ኸኣ፣ ዕዱማት

‘ስዉእ ተዛሪቡ’ ብዝብል ኣርእስቲ ብኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ዝተዳለወት ፊልም፣ ብ 28 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ተመሪቓ።

ኣብቲ ድሙቕን ምዕሩግን ኣጋጣሚ መኽፈቲ፣ ኣብታ ፊልም ኣበርክቶ ዝገበሩ ስነጠበኛታት ከኣ ምስክር ወረቐት ተዋሂቦም።

እታ ፊልም ንምርኢት ቅድሚ ምቅራባ ኸኣ፣ ዕዱማት ኣጋይሽ ድራማዊ ሙዚቃ ተዓዚቦም።

እዚ ዝስዕብ ቃል ናይታ ጉጅለ ስነጥበበ ከኣ ተነቢቡ።

Eri_film

 

                          ቃል ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት

ብመጀመርያ ዕድመና ኣኽቢርኩም ግዜኹም ወፊኹም ኣብዚ ቦኽሪ ጽንብል መመረቕታ ስራሓትና  ተኻፈልቲ ኮይንኩም ብምርካብኩም፡ ብስም ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ዓሚቕ ልባዊ ምስጋናና ይብጻሕኩም፡፡

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን…………..

ህልው ኩነታት ሃገርና ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን፡፡ ሎሚ ኣብ ሃገርና ብዘሎ ኣጽናቲ ስርዓትን ዓማጺ ምሕደርኡን ንሕና፡ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ናይ ጥፍኣት ጎደና ንርከብ ኣለና፡፡ እዚ ኣብ ሃገርና በትረ ምልኪ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ናይ ውሑዳን ጉጅለ ስርዓት ህግደፍ፡ በዚ ዝኸዶ ዘሎ፡ ናይ ለኻኺምካ ጥፋእ ሓደገኛ መገዲ፡ ክኸይድ ቁሩብ ዕድል እንተ ሂብናዮ ድማ፡ ህላውነትና  ነበረያ ነበረ ከይከውን ብዘይ ቀልዓለም ዘስግእ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኢና ድማ፡ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ እንርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት፡ ምስቲ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ብማዕበል ተበጋጊሱ ዘሎ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብሞያ ስነ-ጥበብ መሪሕ ተራና ክንጻወት፡ ደፋእትን ቀለስትን ክንከውን ኣርኣያ ኮይና፡ ንዓቢ ስራሕ ኣሃዱ ኢልና ንጅምር ዘለና፡፡ ንሕና ኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ተበጊስናሉ ዘለና ዕላማ፡ ዋሕዚ ቀጻልነቱ ቀጻሊ ምዃኑ ድማ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ፡፡

ኣብ ሃገርና ስልጣን ብሓይሊ ገቢቱ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ንዓና ንኤርትራውያን ልዕሊ ብጠበንጃን ብጥይትን ብሞያ ስነ-ጥበብ ኢዩ ተዋጊኡና፡፡ ኣብታ ኩሉ መሰላት ዝተሓረመላ ሃገርና  ኤርትራ፡ ትንፋስ ዘለዎ ፍጡር ወዲ ኣዳም ጥራይ ዘይኮነ፡ ሞያ ስነ-ጥበብ እውን ብስርዓት ህግደፍ ተሓይሩን ጅሆ ተታሒዙን ኢዩ፡፡ ዛጊት ንስርዓት ህግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሕን ዘሞግስን እምበር፡ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ወሪዱ ዘሎ ጭካነ ዝመለኦ ግፍዒ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት፡ ብሞያ ስነ-ጥበብ ኣይተተንከፈን ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣይተደፍረን እውን ጸኒሑ ኢዩ፡፡ ሎሚ ግን እቲ ዋንነት ስርዓት ህግደፍ ጥራይ ዝነበረ ሕዛእቲ ኣብ ኩሉ መዳያት ተሳዒሩ ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኢና ድማ፡ ንሕና ኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ብድሩት ዓቕምና፡  ነቲ ብሰንኪ ከቢድ ፍርሒ ተሸፋፊኑ ዝኸይድ ዘሎ ኣውያትን ስቅያትን ህዝብና ኣለና ብምባል ኣብ መድረኽ ወጺእና ዘለና፡፡ ኣብዛ ቦኽሪ ስራሕና  « ስዉእ ተዛሪቡ » ዘርእስታ ፊልም ነቲ ክዉንን ህልውን ሓቂ  ከም ዘለዎ ኢና ናብ ፍርዲ ህዝቢ ነቕርቦ  ዘለና እሞ ብሩኽ ምጅማር፡፡

ከምቲ ቀዲሙ ዝተገልጸ ስረሓት ጉጅለ ስነ- ጥበብ ንሓርነት ጅማሮ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን፡፡  ድሮ እውን  ናይዛ ቦኽሪ ስራሕና « ስዉእ ተዛሪቡ » ዘርእስታ ፊልም መቐጸልታ ካልኣይ ክፋል ቅድመ ምድላው ኣብ ምጽፋፍ ንርከብ ኣለና፡፡

ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ…………………

ሞያ ስነ-ጥበብ ኣዝዩ ከቢድ ወጻኢታትን ድኻምን ጻዕርን ዝሓትት ስራሕ ኢዩ፡፡ ኣብዚ ሞያʼዚ ምሉእ ግዜኻ ሂብካ፡ እቲ ዝግባእ ጥበብን ክእለትን ሓዊስካ፡ ምዕቡል ዘመናዊ መሳርሒ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ፡ ብሉጽ ስራሕ ናብ ህዝቢ ከተቕርብ ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ፡፡  ኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ግን፡ ነዚ ኣሽሓት ኣፍሲስካ እውን ክትሰርሖ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ንኽንሰርሕ፡ ምስ ኩሉ ውልቃዊ ሽግራትና ባዶ ኢድና ኢና ተበጊስና፡፡  ኣብዚ ስራሕ እዚ ከፋልን ተኸፋልን ኣይነበረናን፡፡  ኣብዚ ከይገለጽናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ፡ ንኹሉ ብኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ክዕመም ዝግበኦ እኳ እንተዓመምናዮ፡ ንመስኣሊ ካሜራ፡ ንዝተሳእለ ስእሊ ኤዲት ንምግባር፡ ኣብ ስትድዮ ኣቲኻ ደርፍታት ንምስራሕን ካልእ ወጻኢታት ግን፡ ግድን ገንዘብ ክህልወና ነይርዎ፡፡ ነዚ ወጻኢታት እዚ ብምትሕብባር ኣባላት  ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት  ደገፍ ዝገበረልና ኣብ ኣመሪካ ዝነብር  ደላይ ፍትሒ ኣቶ ለማ ኣድሓኖም ኢዩ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ቦኽሪ ስራሕና ክዉን ንምግባር፡ ኣብ ፈጽሚ ንምብጻሕ፡ ብገንዘብን ንዋትን ሞያዊ ክእለቶምን ከምኡ እውን ሞራላዊ ምትብባዕ ንዝገበሩልና ኩሎም ልባዊ ምስጋናና ይብጸሓዮም፡፡ ብፍሉይ ድማ ኣባላት ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት፡ ኣቶ ለማ ኣድሓኖም፡ ኣሕዋት ትዕግስቲ ተሰማን ኣለም ተሰማን  ሰኣላይ ኣቢሰሎም ኣርኣያ (REC FILM PRODUCTION) ኤዲተር ዮናስ ኪሮስ ብልቢ ነመስግኖም፡፡ ልዕሊ ዝኾነ ግን፡ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ  ከም ኣሕዋት ኣዕቊቦምና ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ኣብ ዓድና ዝሰኣናዮ ሕልናና ዝቐስነሉ፡ ነጻ ኮይና ኣብ ሞያ ስነ-ጥበብ ንኽንሰርሕ ንዘጣጡሑልና ባይታ ብስም ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ዲሞክራስያዊ ፍትሒ ልባዊ ምስጋናና  ይብጸሓዮም፡፡

ኣብ መጠረሽታ ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ሓድነት ሓይሊʼዩ! ዝብል እምነትን ዕላማን ሒዝና ኢና ንብገስ ዘለና፡፡ ስለ ዝኾነ ነባርን ሓባራውን ፍታሕ ከነምጽእን ከነረጋግጽን ንዘየፈላልዩና መፈላለይታት ወጊድ ኢልና ብሓባር ንመርሽ፡፡ ቃንዝኡ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓባራዊ ቁስሊ ኣለናʼሞ፡ ኣብ ጽላል ሓድነት ተጠርኒፍና ሽግርና ብሓባር ንፍታሓዮ ንብል፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ኣብ ሞያ ስነ-ጥበብ ተዋፊሩ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ፡ መሪር ኣውያት ወገናቱ ክሰምዕን ኣብ ጎድኒ እቲ ደበና ጥፍኣት ኣንጸላልይዎ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውንን ኣባላት ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት ብዓውታ ንጽውዕ፡፡ ሞያ ስነ-ጥበብ ጸግዒ ውጹዓትን ጭቑናትን እምበር፡ መጋበርያ መለኽትን ቀተልትን ክኸውን ኣይግባእን ዝብል ጽኑዕ መልእኽትና ደጊምና ነስምረሉ፡፡

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ

ጉጅለ ስነ-ጥበብ ንሓርነት

ዕለት 28 – 02 – 2014

ኣዲስ ኣበባ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
44 COMMENTS
 • Semhar March 5, 2014

  ስዉእ ተዛሪቡ መኣስ ክትረአ እያ፧
  ኣበይ ክትረአ እያ፧

 • ኤፍሬም March 6, 2014

  ሆሃና ኤርትራውያን ስነጥበኛታ ት
  እሞተ ቃል አሰና መአዝን አበይን ከምትርከብ ቀልጢፍኩም ሃቡሩና ።

 • soyra March 6, 2014

  Very good job bro.and sisters keep It up.and We are always with you,Good Bless you all.

 • MightyEmbasoyra March 6, 2014

  There is a rumor HGDF is also working for a new movie to compete with this and the actors are:
  Meskeremnet owner – main HGDF propagandist
  Keleta Kidane – Senior columnist at meskerem and HGDF consultant
  Sophia – I am not sure what her current title is but the rumor is she is phasing out (they reduce her hrs of BS work)
  Gidewon – this guy is also in the same situation as Sophie
  Monkey – the director
  Kisha – Producer/Chief Financier
  Helen M. – vocalist

  The rumor is that small portion is given to few demo.archive.assenna.commentators, such as: S. Salim, kidane Aawan, Helengi zergi, T.L., etc
  Critics – will be covered by the two famous demo.archive.assenna.commentators (Ato Belay and SYE) as well.
  N.B. This is just the rumor and don’t take my words for granted

 • Elssa March 6, 2014

  Good job brothers and sisters, it is a good beginning. I can’t wait to see it!!!!

 • nasser March 8, 2014

  Good job guys

POST A COMMENT