Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ስርዓት ህግደፍ ንጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዛዕባ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣልዒሎም ከይዛረቡ ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።

ኣብ ጉባኤ ካብ ዝተኣከቡ ጳጳሳት ሓደ ስሞም ዝዓቀብናዮም፥ “ንሕና እዚ ኩሉ ጸገምን ፈተናን ዝበጽሓና ዘሎ፥ ቤተ ክርስትያን ኣብ ክልተ ተመቐላ ዘላ ኣብ ሓደ ንምጥርናፋ፥ እታ እንኮ ፍታሕ ምስ ኣቡነ እንጦንዮስ ተዓሪቕና፥ እቲ ወጊዞምና ዘለዉ ውግዘት

ኣብ ጉባኤ ካብ ዝተኣከቡ ጳጳሳት ሓደ ስሞም ዝዓቀብናዮም፥ “ንሕና እዚ ኩሉ ጸገምን ፈተናን ዝበጽሓና ዘሎ፥ ቤተ ክርስትያን ኣብ ክልተ ተመቐላ ዘላ ኣብ ሓደ ንምጥርናፋ፥ እታ እንኮ ፍታሕ ምስ ኣቡነ እንጦንዮስ ተዓሪቕና፥ እቲ ወጊዞምና ዘለዉ ውግዘት ኣልዒሎም ኣብ ንቡር ቦታኦም መሊስና፥ ኣገልግሎትና ምቕጻል እዩ። ሕጂ ምኽንያት ኣሎና። ኣባ ዲዮስቆሮስ ሓሚሞም ከይሞቱ ኣተዓሪቕና፥ ናብ ሰላም እንተዘይ ተመሊስና፥ ካልእ ፍታሕ የብልናን። ካብዚ ለይትን መዓልትን ብጥርዓንን ብጽሑፋትን ሰላም ስኢናሉ ዘሎና ድማ ነዕርፍ። እንድዒ ንኣኻትኩም ኣይፈልጥን፥ ንኣይ ግን መስቀለይ ዘይሳለሙ፥ ክርእዩኒ ከለዉ ገጾም ዝኽውሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ከይተረፈ፥ የጋጥሙኒ ኣለዉ። ከምዚ ተወጋጊዝናን ተፈላሊናን እንተ ሞትና ኣይ ብታሪኽ ክብሪ ኣይ ብሰማይ ጽድቂ ንምንታይ ኢና? ሕጂኸ ኣቡነ ድዮስቁሮስ እንተ ሞቱ ካልእ ክንሸይም ዲና እዚ ውግዘት ከም ዘለዎ ከሎ? ኢሎም ብጓህን ሕርቃንን ድሕሪ ምዝራቦም፥ ንጽባሒቱ ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኮሎኔል ሰመረ በይን፥ ነዞም ሽማግለታት ኣቦታት ጳጳሳት ኣኪቡ ኣጉባኦቢዕሎምን ኣፈራሪህዎምን። “ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ኣቡነ እንጦንዮስ ምስ ዝለዓል ተሓተቲ ንስኻትኩም ኢኹም። ኩልኹም ኣብዚኣ ዘሎኹም ድማ ኣቡነ እንጦንዮስ ንኽወርዱ ፈሪምኩም ኢኹም። ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ነዚ ኣልዒልኩም ምዝራብኩም፥ ብከቢድ ገበን ዘሕትተኩም ምዃኑ ክትፈልጡ ኣሎኩም። ክብል ምስ መጠንቀቕታን መፈራርህን ቃላት ኣዚዝዎም ኣሎ። ነቲ ኣብ ጉባኤ ዝተዘርበ ቃላት ዘበጻጽሐ፥ ካብቶም ብጸሓፍቲ ኢሎም መዲቦም ዘእተውዎም ሰለይቲ ምዃኑ እዩ ዝውረ። ኣብ ውሽጢ ኣኼባ ጳጳሳት ዝግበር ጉዳይ ከይወዓለት ከይሓደረት እያ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ትበጽሕ።

ኣብ  ምወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ፓትርያርክ እስክንድርያ ፖፕ ቴድሮስ 2ይ፥ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ቦታኦም ክምለሱን እቲ ውግዘት ከልዕልዎን፥ ንጳጳሳትን ንመራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምጽሓፎም፥ እቲ ስርዓት  መርድእ ኮይንዎ እዩ።  ግብጺ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ትኣትወና ኣላ፥ ክብል ፖለቲካዊ መልክዕ ከትሕዞ ድማ ለይትን መዓልትን ህርድግ ይብል ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብግልጺ ኣብ ጸሎቶም ኣቡነ እንጦንዮስ ኢሎም ይጽልዩ ብምህላዎም፥ ኣቡነ እንጦንዮስ ከምቶም ኩሎም ተኣሲሮም ዝተረስዑ፥ ዘይርስዖምን መዓልቲ መዓልቲ ዝለዓል ጉዳይ ስለ ዝኾኖን፥ ኣብ ህዝቢ ዝያዳ ተፈላጥነት እናረከበ ስለ ዝመጾ፥ ነቲ ስርዓት ከቢድ ሕማም ርእሲ እዩ ኮይንዎ ዘሎ። ስርዓት ህግደፍ ምስዚ ዘለዎ ኣንጸርጽሮትን ዓበድበድን፥ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ  ኣብ ርእሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ከይወስድ ብዙሕ ህዝቢ ተዋህዶ ሃይማኖት ሰጊኡ ኣሎ።

በዚ ዝተዳህለን ስርዓት ህግደፍ  ብድሆን ኮይንዎ ንዘሎ ጉዳይ ተዋህዶ ሃይማኖት፥ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዉ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ተሓባቢሩ ብዙሕ ጻዕርታት ከካይድ ጸኒሑ እዩ። እንተ ኾነ ከምቲ ዝመደቦ ስለ ዘይኮነሉ፥ ብጳጳሳት ኣቢሉ ከሰናብድን ከፈራርህን፥ መደብ ሓንጺጹ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብዚ ውሽጢ ጾም ኣርብዓ ካብቶም ናይ ውሽጢ ጸሓፍቲ ኢሉ ዘእተዎም ሃሱሳቱ ምስ ጳጳሳት ኣሰንዩ ናብ ኤውሮጳ ክሰዶም፥ ይሸባሸብ ኣሎ። ገለ ካብ ጳጳሳት ኣብ ጊዜ ጾም ኣርባዓ ኣብ ገዳማትና ሱባኤናን ንዕጸወሉ እምበር ንገሸሉን ኣብ ሆቴላትን ንሓድረሉን ጊዜ ኣይኮነን። ነቲ ህዝቢውን ሕማቕ ኣብነት እዩ። ግዜ ይቀየር። ብዝብል ተቓውሞ ከርእዩ ፈቲኖም። እንተ ኾነ ሰማዒ ኣይረኸቡን። ስርዓት ህግደፍ እቲ ጉዳይ ተኣፋፊ ምስ ምዃኑ ብፍርሂ ሒዝዎ ስለ ዘሎ፥ ካብቶም ዝለኣኹ ጳጳሳት ንሓደ ምሉእ መምርሒ ብምሃብ፥ ብብዝሒ ታቦታት ክዝርግሑን፥ ኣተኩሮኦም ኩሉ ግን ኣብ ምንጻልን ምጽላምን እቶም ብፖለቲካዊ ተቓዋሚ ዝጥምቶም ኣቡነ መቃርዮስን ሰዓብቶምን ክኸውን፥ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣቡነ መቃርዮስ ኣብ መጋቢት 2011 ኣብ መደትራንያን ባሕሪ ሕይወቶም ናይ ዝጠፍኡ 450 መንእሰያት ዝተዛረብዎ ዘረባ፥ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኣዝዩ ተቐይምሎምን፥ ልዕሊ ዝኮነ ጸላኢ ስሞም እናጠቐሰ፥ ብቂምን ቅርሕንትን ከም ዝጽበዮም ይሕበር እዩ።

እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘሎኹም፥ ነዚ ነገር እዚ ተገንዚብኩም፥ ፈላሲ ናብ በዓቱ፥ ካህን ናብ ዳዊቱ፥ ምእመን ናብ ጸሎቱ እንኣትወሉ ግዜ ስለ ዝኾነ፥ ኣብዚ እዋን ጾም ኣርብዓ፥ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን መንፈስ ዝዘርእ፥ ክትርሕቁሉን ክትከላኸልዎን ይግባእ። እቲ ስርዓት’ውን ነዚ ትብዓትን እምነትን ናይ ህዝብና ፈሊጡ ብፈራህ መንፈስ እዩ ሒዝዎ ዘሎ።

እግዚኣብሄር ቅድስት ቤተክርስትያንናን ቅድስቲ ሃገርናን ይሓልወልና።

ግዱሳት ምእመናን ካብ ኣስመራ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
25 COMMENTS
 • Paulos February 15, 2015

  Over my deepest flesh
  There is something I hide behind my smile
  Ever since my sufferings started…

  At First its too hard to pretend
  that everything’s alright and I taught that
  if I can’t manage to keep these thing inside
  everything will be remain miserable…

  My faith,hope,love or even everything I own
  will eventually void by these thing and
  turn everything in to guilt and hatred

 • Carlos February 15, 2015

  Eritreans are getting what they deserve that is the devil Esayas Afework. In life every nation and every people get what they really deserve that is because of their unkindness cruelness to others plus their awful sins.

  • Alem K February 16, 2015

   Carlos you are delusional and confused and I don’t understand what your agenda is. Holocaust happened because of a sick mined brutal maniac not because the Jews people deserve it, Stalin killed millions of Russians not because the Russians deserve it but because of a confused criminal murderer was in power. Our Eritrea is getting dismantled by a criminal tyrant not because our people deserve it but because we got deceived by heartless cold blooded criminal ISAYAS AFEWORKI and sold out thugs.
   Think twice before you write your stupid comments.

 • keshi mars February 15, 2015

  There is a beginning for everything. The Sunny ShiA confrontation and mass murder in the middle east started like the present day Eritrea’s so called religious divisions, whether in the Orthodox, Catholic, or Islam. Unless you kick the government out of the religion realm, adios.

  • AHMED SALEH !!! February 16, 2015

   Your comment is irrelevant to Eritrean people’s
   reality to talk about religious tensions among
   them . The issue is clear unless we prefer to twist things out its original causes .

 • Carlos February 15, 2015

  I just returned from Asmara-Eritrea four days ago and the saddest thing is that families are fighting against each other for houses that is over inheritance. Mother against her daughter and father against his son are fighting like hell and the courts are the only extremely busy people in the country.
  Now this is very unhuman and cruel of Eritrean society and lets not blame the higdef government for this sick behaviours. Bad behavior and greediness don’t get taught by your government or by your teacher but by your environment and by your personal selfish nature. Only the moslem community you don’t see them as much as the christians in the courts and this is because they settle their problems or cases by their sharia courts or mosques. I am not surprised our God is very crossed with people of Eritrea and that is why we see the top papas being arrested and the rest harassed. This is all God’s way of punishing us and more is yet to come so what we desperately and quickly need to do is change of attitude and kindness to each other and to other humans, lets cut all the bragging and gurra of the past and get real for the future. Otherwise Esayay the devil and his son will be on top of us ruling us for the rest of our lives.

  • tamrat tamrat February 16, 2015

   Listen, imagine brain washing children till they become 16, 17 and to make things worse separate them finish their high school in military camps and never give chance the families to pass their values. You ge children who do gruesome things lik6 you have said. From a society dont answer me while I am talking to you to the level you mentioned. What do you think when hundred tousands under 25 years old leave the land leaving the family behind? You think this happens overnight? Who do you think cut the bond between the old and the new generation?

   listen it takes 25 years and we call thi in Africa half of age of a human being. Do you think people oppose this madness 20 some years ago for fun?

 • orthodos February 16, 2015

  ናይ ሞት ይጽናሕ ናይ ሕልፈት ይበኸ፥ እዞም ጳጳሳት ኣቦና ኣሲሮም ኣቦታትኩም ኢና ክብሉና፥ እሞ ነዚ ዝቕበል ሒልና ምህላውና ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።

 • Almaz Gual Asmera February 16, 2015

  ጸሎት እዞም ቅዱስ ኣቦ፡ ከምቲ ምስላ ኣበዋት ዝብሎ “መርገም ወላዲስ እንተዘይቀተለ የዕነኒ” ከምዝብሃል ካብ መዳፍዕን ጠበንጃን ንላዕሊ ንሕጊ-ግደፍ (ሕጊ-ኣልቦ) ይሓቑኖን የማህምኖን ኣሎ። ኣቶ ዮፍታሀ (ኣብ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ዝሕተት ኣምባሰድር ደርግ ነበር፡ ዘመድ እቲ ደምና መጽዩ ዘይጸግብ ባዕልና ዘገበልናዮ ገበል) ምስቲ እከይ ቀሺ ነበር ሃብቶም ነቦታትና ጳጳሳት ከሰረጥዮም ከምዘይጸንሐ ብኹርማጅ ገዳማት ኤርትራ ሰላሕ ኢሉ ወጺኡ። ሕጊ-ግደፍ ንግዜኡ ንኃይማኖት ብጭራኣ ዝሓዝዋ ዘይጠቕሙ ሃሱሳት ኣብቲ ቤትጽሕፈት ሰኺዑ ገነ ህርድግ እኳ እንተበለ፡ ኮበርታ ከምዝሓጸረቶ ነዊሕ ሰብኣይ …ገበኑ ኪኽወል ስለዘይኽእል፡ ዕርቓኑ ዝወጸሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን። ሽጣራ ሕግ-ግደፍ መንደፍ ነቲ ግሩህ ሕዝብና ንግዜኡ እኳ እንተኣታለሎ (ብባዶ ሰለስተ)፡ ድሕሪ ደጊም ግን ህዝብናውን ዝደናገር ኣይኮነን። ዓለም ብዓለሙ ዘለለየዮ ዕሉል ሽፍታ ካብ ዝባን ሕዝብናን ኃይማኖትናን ነዊ ኣቢልና ነንከራርወሉ እዋን ኣኺሉ እዩ። ድሕሪ ደጊም ትልኽ እንዳበልካ ናብ መቓብር እያ እምበር ንሕጊ-ግደፍ ህይወት ሰኺዕካ ደው ምባል ኣይክኣልን። እቶም ብድንቁርና ኣእምሮኦም ዝዓወር ኣብ ሉቃስ ዝመርሕዎም መንእሰያት ከኣ ልቢ እንተዝህወኩም ካብ ብዓል እቶ ይፍታሀ ምተማርኩም …ከምቲ ምስላ ጎረቤትና ዚብሎ ግን ምኸሮ ምኸሮ..እንተኣበየ ግን መከራ ይምከሮ እዩ። መርገም ኣብ ልዕሊ መርገም እምበር ብኣኻትኩም ዝልቀብ እስትንፋስ ናይ ሕጊ-ግደፍ የሎን። እቲ ዕድመ ንእስነትኩም ኣብ ትምህርቲ እንተተሕልፍዎ ንመጻኢ ሞያ ምኾነኩም። ሕጊ-ግደፍ ዝጠፋኣላ ዕለት ንስኻትኩምንውን ነበር ኪትኮኑ ኢኹም።

 • Alem K February 16, 2015

  My sisters and brothers it is time for action lets gather in front of the UN head quarters, offices of the federal governments all over the world and let the world know our patriarch ABUNE ANTONIOS, our G-15 and our journalist and thousands of Eritreans are in jail.

  • tamrat tamrat February 16, 2015

   No more woyane. Dmhit. Ginbot7. Un, us, human right. Egypt etc. Start with yourself and your close ones by saying no to hgdefs. Loud and clear no to hgdfs no ifs and buts. What you say or read on the website must be repeated in real life. He or she can be priest, shek, general, uncle, chairman, whoever just be bold enogh to say loud and clear NO TO HGDEF. Right now it is the hard working eritreans both abroad and home keeping the eritreans survive economicaly and socially.

   Start from yourself No to hgdefs.

   I wish you were with me when I discuss the two hgdefs working wit me.

POST A COMMENT