Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ስም ኣዳልዪኒ

  ስም ኣዳልዪኒ ስም እባ ኣዳልዪኒ እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ካዛምዶ ሓግዙኒ   ሸፋቱዶ ክብሎም ቀተልቲ ዘረፍቲ ኣቃጽዮሞ ዝጸንሑ ብጽምዋ ብለይቲ ቅሳነት ዘይህቡ ንቆልዓ ሰበይቲ ገንዘብ ሃይማኖቶም መንደይቲ መሕጎልቲ   ሸፋቱ ኣሎዎም ዝምርሑሉ ሕጊ መን ጓንዴ ይሕዝ መን ይሕዝ ሓለንጊ ንመን ከምዝኸትሩ ንመን ከም ዝንሕፉ በየናይ ጀሚሮም ናበይ

 

ስም ኣዳልዪኒ

ስም እባ ኣዳልዪኒ

እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ካዛምዶ ሓግዙኒ

 

ሸፋቱዶ ክብሎም ቀተልቲ ዘረፍቲ

ኣቃጽዮሞ ዝጸንሑ ብጽምዋ ብለይቲ

ቅሳነት ዘይህቡ ንቆልዓ ሰበይቲ

ገንዘብ ሃይማኖቶም መንደይቲ መሕጎልቲ

 

ሸፋቱ ኣሎዎም ዝምርሑሉ ሕጊ

መን ጓንዴ ይሕዝ መን ይሕዝ ሓለንጊ

ንመን ከምዝኸትሩ ንመን ከም ዝንሕፉ

በየናይ ጀሚሮም ናበይ ከም ዝሓልፉ

 

ሸፋቱ ዘጥቁዑሉ ጽምዋዩ ቦትኦም

ኣይመጹኻን እዮም ንስኻ ኢኻ ትኸዶም

ምሳናዮም ዝነብሩ እዞም ናትና ሸፋቱ

እቶም ከተርቲ ይሕሹ ብኹሉ ነገራቱ

 

ስም እባ ኣዳልዩኒ

እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ከዛምዶ ሓግዙኒ

 

ማፍያዶ ክብሎም ጥርኑፋት በደልቲ

ቦቶኦም ዘይፍለጥ ከምዞም ኣጋንንቲ

ዝጨውዪ ዝቐትሉ ንገንዘብ ንሃብቲ

ክብረት ዘይብሎም ብገንዘብ ተገዛእቲ

 

ማፍያ የስርሑኻ ካብ ዘፍረኻዮ ትኸፍል

ኣይሰርሑ ኣየስርሑ እዞም ማፍያናኸ እንታይ ንብል

ማፍያ ጥርኑፋትዮም ዉሽጦም ዘይርከብ

ህግደፍ ግን ባዶዮም ናይ ጥቕሚ እኽብካብ

 

ማፍያ ዘድልዮም በዓል ሰልዲ

ድልየት ህግደፍ ንምጽናት ዓዲ

ዘራኽቦም ሰልድን ቅትለትን

ዝፈላልዮም ዕላማን ሰርዓትን

 

ስም እባ ኣዳልዩኒ

እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ከዛምዶ ሓግዙኒ

 

ጣሊባንዶ ክንብሎም ደቂ ሙላ ዑመር

እንኮ መላኺ ብዘይ ሓደ ምስጢር

ካቢኔ ዘይብሎም ህዝቢ ንምድንጋር

ኣብ ዝወሰና ዘይዉዕል ዘይሓድር

 

ውግእ ንምልዓል መን ክወዳደሮ

ዝኾነን ዘይኮነን ምስ እምነት ይኣስሮ

ናይ ህዝቢ ምጽናት ምንም ዘይስቆሮ

ብዘይ ኣማኸርቲ ዝሓሰቦ ዝገብሮ

 

ኩሉ ስራሓቱ ሕጊ ዘይክተል

ሓያል እዩ ህዝቢ ንምትላል

ንነብሱ ዝገብራ ፍሉይ ፍጥረት

ከምዛ ብዘይ ንሱ ዓላም እትጽልምት

 

ህድግለነ ዘይብሉ ንእሱራት

ኣብ ኮንተይነር ዝኣስር ከም ኣቕሑት

ቅጭጭ ዘይብሎ ዘምጽኦ ሳዕቤናት

ንከተግብር እቲ ናቱ ድልየት

 

ፍልልይ የብሎምን ኩሉ ዝፍጽሙዎ

ዝፈላልዮም ከመይ ገሮም ንህዝቢ የቕርቡዎ

ሙላ ዑመር ምኽንያቱ ምሕላዉ እምነት

ህግደፍ ከኣ ምሕንጻጽ ዶባት

 

ስም እባ ኣዳልዩኒ

እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ካዛምዶ ሓግዙኒ

 

ዲክታቶር ዶ ክብሎ ውልቀ መላኺ

ብዘይ ንሕስያ ንህዝቢ ዳሃኺ

ግን ኩሎም መለኽቲ ሓደ ኣይኮኑን

ዕላማኦም ብፍጹም ኣይራኸቡን

 

ገለን ይመልኩ ኩርሲ ከይተምልጦም

ገለን ይመልኩ ከተግብሩ ራኢኦም

ናይ ገለን ምልኪ ከብዲ ብምሉኡ

ናይ ገለን ከኣ ንባኒ ተሰርዑ

 

ናይ ገለ መለኽቲ ህዝቢ ኣዶንቂርካ

ናይ ገለ መለኽቲ ንህዝቢ ኣቐዲምካ

ናይ ገለ መለኽቲ ንህዝቢ ኣሀዉቲትካ

ናይ ገለ መለኽቲ ንህዝቢ ወዲብካ

 

ውጺኢቱ ኣዝዩ እዩ ዝፈላለ

እቲ ሓደ ንሃገሩ ብስልጣነ ዘዝለለ

እቲ ሓደ ንሃገሩ ዘሕፈረ ስማ ዝበለለ

ፍልልዩ ብግሉጽዩ ዝልለ

 

ናይ ምዕባለ ምሳሌ ብዙሓት ኣለዉና

ማለዝያ ሲንጋፖር መርኣያ ምጠቐስና

ናይ ኣዕናዊ ምልኪ ከምኡ መሊኡና

ጋዳፊ ሙጋበ መንግስቱ ከምኡዉን እዚ ናትና

 

በጃኹም እባ ስም ኣዳልዩኒ

እከይ ተግባራቶም ምስ ስሞም ከዛምዶ ሓግዙኒ

 

እምበራጦር ኔሮዶ ክብሎ ንሮማ ዘንደደ

ብጭካነኡ ንሮማዉያን ዘሰንበደ

ታሪኻዊ ከተማ እንዳ በረሰ ኣብ ቅድሚኡ

ይደርፍ ነበረ ሒዙ በገንኡ

 

እንታይ ንስመዮም ንጉጅለ ጥፍኣት

ዘብርሱ ዘሎዉ ታሪኻዊ  ህንጻታት

ዝኸልከሉ ከይሰርሕ ዘሎ ፋብሪካታት

ቀንዲ ጠንቂ ምጽናት መንእሰያት

 

ንምንታይ ዘይማሓደር ህዝብና ብስርዓት

ንምንታይ ዘይፍትሑ ፖሊቲካዊ እሱራት

ንምንታይ ይዕጾ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ

ንምንታይ ደስኪሉ ምስራሕ ንኣባይቲ

 

ንምንታይ ተደልዩ ብዘይገደብ ኣገልግሎት

ንምንታይ ወጠምጠም ምስ ጎረባብትታት

ንምንታይ ተደልዮም ዕሱባት ናይ ደምሓት

ንምንታይ ካብ ከተማ ወጺኦም ናትና ወተሃደራት

 

ብሕቶታት ጥራሕ ጎቦ ምሰረሕና

ዘይተገብረ የለን ኣብዛ የዋህ ዓድና

ዘይተነግረዩ ዘሎ ዘይወጸ ኣብ ጎደና

ጀሚሩሎ ግዜ መልሲ ክህበና

 

ድሕሪ እዚ ኹሉ መብርሂ ስምባ ሓግዙኒ

ንጉጅለ ሕሰም ክሰምዮም ተሓባበሩኒ

ሃገር ዘባደሙ ስምና ዘራኸሱ

ህዝቦም ክከላበት ቀሲኖም ዝድቅሱ

 

ብዙሕ ሓሲበሉ ኣደይበ ኣዉሪደ

ብዙሓት ኣስማት ምስ ግብሮም ኣዛሚደ

እቲ ንሮማ ፈሊጡ ዘንደደ

ንተግባሮም ዝመስል “ኔሮ” ወሲደ

 

ዝሓሸ እንተለኩም ሃየ ለግሱለይ

ዝግባእ ሰምየዮም ልበይ ክዓርፈለይ

ዘይምልከቶም ኣስማት እንካብ ነጠምቖም

ዝግቦኦም ሰሚና ከነፍልጦም ሓቆም

 

ሃብተ ክፍለ

ካይሮ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
19 COMMENTS
  • aberhane December 27, 2013

    ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ግጥሚ።።ብራቮ ሃብቱ፡፡ ነዞም መጽነቲ ዜጋታት መባደምቲ ሃገር ኩሉ ክፉእ ዘበለ ኢዩ ስሞም። እዞም ናይ ታሪኽ ሓደጋ ክርዳድ ኢዮም። ጽቡቕ ስራሕ፡፡ ሓው መስኒያስ ግን እንታይ ኢዩ ክብል ደልዩ ኣይተረድእንን፡፡

POST A COMMENT