Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሳህለን መሃንዘልን – ዕላል ብዛዕባ ናይዝግን ብኢዱን

ከመይ ቀኒኻ ዓርከይ ሳህለ እንታይ ኣሎ ማይ ዘይጠዓመ ዕላል ሎሚ ቕነ ሓድሽ ዝጠለለ?   ኤእ መሃንዘል ዓርከይ፡ ካባኻ’ዩ ወረ ካብ ነቕጺ ብኢዱ ዶ ተረኺቡ ፍረ፡ ንገረኒ ደኣ ‘ቲ ዝብሃል ዘሎ እንዳ ገብረ-ኣዳል እንታይ ይወረ’ሎ?   ወይለይ፡ ኣንታ መንቃም ኢኻ ድሮ ‘ምብኣር ጨንዩካ ንዓኻ መቸም የለን ካብ

ከመይ ቀኒኻ ዓርከይ ሳህለ

እንታይ ኣሎ ማይ ዘይጠዓመ

ዕላል ሎሚ ቕነ ሓድሽ ዝጠለለ?

 

ኤእ መሃንዘል ዓርከይ፡ ካባኻ’ዩ ወረ

ካብ ነቕጺ ብኢዱ ዶ ተረኺቡ ፍረ፡

ንገረኒ ደኣ ‘ቲ ዝብሃል ዘሎ

እንዳ ገብረ-ኣዳል እንታይ ይወረ’ሎ?

 

ወይለይ፡ ኣንታ መንቃም ኢኻ

ድሮ ‘ምብኣር ጨንዩካ ንዓኻ

መቸም የለን ካብ ሳህለ ዝሕባእ

ህንጥሸው ኣይተርፈካ እሑእ

ኩላ’ንዳያ ናባኻ ትመጽእ?

 

ብኣፈ ኽዱን ድኣ’ዩ ምበር

ተዓቝሩ ዘሎ ንሰብ ከይንገር

ናይዝጊ ያኢ ዓሪፉ ‘ሎሞ ኣብ ወጻኢ ሃገር

ለካ መዓልቲ‘ለዎ ኹሉ ፍጡር

ከቶ የልቦን ነዛ ሞት ዝጥብር!

 

መሃንዘል ዓርከይ፡

ናይዝጊ ደኣ ሎሚ መዓስ ሞይቱ

ሽቶል ሰይጣን ምስ ሓዘ ዓትዒቱ

መጋበርያ ብኢዱ ምስኮነ፡ ካርኡ-ለዓቱ

ንጹህ ምሰሕቀቐ ዘይኣኸለ መዓልቱ

እርይ ቁጽር ኣቢሉ ጸብኡ መራግእቱ

ንዲብሎስ ምስ ሃቦ ህይወቱ

ስካፋለ ምስ ተሰቕለ ሕልናኡ ሸይጡ

‘ዶኸ ኣይኮነትን ደው ዘለት ሰዓቱ

ካብ ሰብ ደኣ ቀደም ተፈንቲቱ

ሎምስ ካብ ዓለም’ዩ ተሰናቢቱ!

ቅጽል ድኣ ‘ብሎ ናይ ውሽጢ መዓቱ

ብኢዱ ዝኣገዶ ሬስኡ ከይኣቱ

እንታይ’ዩ ብልሓቱ?

 

ኤእ ሳህለ፡ እዚኣስ ኮይናትኒ ቦኽሪ

ምስጢር ዶ ‘ለዋ’ዩ ዘይተጋህደ ምኽሪ፡

ወጻእ ዝገሹ ሰብ ቆጽሊ

ዓዲ ክምለሱ ከይሓልፎም ዕሊ

ኣብ ሃገርገር ዝበለ ዳስ-ቀብሪ

ቤተሰቡ ደባሲኡ ከለሊ

ብኢዱ ክመስል ጀጋኑ መኽበሪ

“ክቡራትን ክቡራንን፡

ኣካሉ ተሓለፈ ውርሻኡ ነባሪ

ናይዝጊ መዓስ ሞይቱ ሳላ ጽቡቕ ግብሪ

ሓመድበ ‘ውን ኣየድልዮን ከም ተራ ኣገልጋሊ!”

ኢሉ ክጭርሓሉ ክሓጽበሉ ነውሪ

ብኡ’ቢሉ ድማ ቀተልቲ ከፍሪ

ንጓንቲ ናይዝጊ ዝወድዩ ብናህሪ፡

ኢሉ ይኸውን’ምበር

ብኢዱ ስንክሳር

ይህልዎ ዶ ኢልካዮ ካልእ ቁምነገር!?

 

መሃንዘል ዓርከይ ኣበለኻ

እምን’ዶ ኣቢልካዮም ዝበሉኻ፡

እምበር ስድራቤቱስ ኣትዮም ካብ ዓዲ በረኻ

ብነፋሪት በሪሮም ካብ ኣውሮጳ ኣመሪካ

ሃገራዊ ቀብሪ ተጸብዮም ከም ግምትካ

ብኢዱ ዝገብረሉ ናይ ዓርከት-ዓርክኻ

መሲሉዎም ደኾን ክሕደት ዘይመልካ

ክብረት’ያኢ ክረኽቡ ሓሸኪ-ሓሻካ፡

 

ረኣናዮንካ’ሞ ናይ ብኢዱ ጥልመት

ጎርፋዕፋዕ ዝበለ ብመጽዓን ዘይእመት

ሬሳ ናይዝጊ ረኣኹ ሸይጣን ረኣኹ ‘ሉ

እግድ ኣቢልዎ ኣብ ለንደን ከልኪሉ

መግዓዚ ሳንዱቑ ሓሪሩ ቲኬቱ

ኣብ ክንዲ ንዓዲ ደድሕሪ ፍትሓቱ

በረድ ተቐቢሉዎ መኽዘን ዘይተፈልጡ

ቁልጭ ከፊኡዎም ስድራቤቱ፡

 

ኣንታ ወረ መርዓት ዝደንጎየቶ ዳስስ ትስዕስዓሉ

ውሕጅ ዝዓገታ በቕሊ ክሳብ ትሕምሕመሉ፡

ናይዝጊ ግን ዳስ ሓዘን ‘ኳ ነይተተኽለሉ

ህዝበይ ተፈራሪሓ ዓው ኢላ ከይትበኽየሉ

ታሪኽ ህይወቱ ‘ኳ ዘይተነበበሉ

ትሒምሒም በዚሑ፡ ገለ ይብል ‘ጅግና!’ ገለን ይብል ኣሉ፡

ልዕሊ ‘ቲ ሕልፈቱ

ክልተ ሳዕ ምማቱ

ኣዳም ገሪሙዎ ናይ ብኢዱ ከንቱ!

 

ወይ ሰብ ደቀይ!

እንታይ’የ ዝሰምዕ ዘለኹ’ንታ

ዓዕ እንተይሉሉ መባእስቱ

እቲ ብዕራይ ‘ኳ ዘልዕል ኣቕርንቱ

እንታይ ደኣ ይብሉዎ ምስ ሬሳታት ሕልኮ

ኣረሜነ ብኢዱ ስኢኑ ኣሳሕኮ

ንሕና ‘ባ ኢና ‘ንታ ጌርናዮ ኣባጅጎ

ውርደተኛ ኸሎ መልኣኽ ዝሓደጎ!

በልስከ ብኢዱ ህልኩ

እንታይ ክረክብ’ዩ ምስ ሬሳ ተሃላሊኹ!

 

መሃንዘል ዓርከይ

ዓርኪ መሓዛ የብሉን ብኢዱ

ምስ ሰብ ኣይተፈጥረን ስልጣን’ዩ ዘመዱ

ሸተት ከይትብሎ ወንበሩ ከማዕዱ

ክንደይ እንድዩ ኣጥፊኡ ሓሪዱ ጎሚዱ

ናይዝጊ መዓስ ኮይኑ ገንሸል ፈለማ

ክንዲ ኣገልግሎት ሸይጣናዊ ዕላማ

ንኽሕደት ኢሳያስ ቅድም ዝጠዓማ፡

ባዕሉ ክንሱ መሃዚ ኣዛዚ

ኣብ ደም ንጹሃት ዝነዝሐ መርዚ

መረረ ናይዝጊ ከይለግቦ

‘ዶ ይኮነን ነፊጉዎ ቀብሪ እንዳቦ!

 

በስምኣብ በወልድመንፈስ ቅዱስ!

ኣንታ ዋላ ነቶም ባዕሎም ዝደስከሉ

ከደስክል እንተውዒሉ ደኣ ትሩፍ ዘይትብለኒ ክተፍኣሉ

ምስ ሬሳ ካብ ዝገጥም ዲኖ ተኣንጕቱ

መዓስ ደሓን ኣሎ ዘይትብለኒ ሞይቱ?

ናትና’ባ ገደደ ካብ ናቱ

ኣብ ክንዲ ንኸውን ገነዝቱ ቀበርቱ

ከም ዝጠዓመና ናይ መሬት ግዝኣቱ

ከም ገላዩ ፎርዖን ምስኡ ንኣቱ!

 

ከመይ ደኣ!

ዘይንዓና እዩ ኣጊሙና ቀብሩ

ክንዲ ንበራበር ተዓንዚዝና ብእኪተ-ግብሩ

እምበር ንሱ ደኣ ቀደም ተዓዚሩ

መብጽዓ ሰማእታት ምስ ጠለመ

ክንደይ ዘይተኻዕበ ክንደይ ዘይተረግመ!

 

ወየ ደኣ ንበለሎም መጣቓዕቲ

ገጽ ብኢዱ ርእዮም ንብዓቶም ቀየርቲ

ፋይዳ ከምዘይብሉ ተስፋ ተበለጽቲ

ኣምሳያ ጨብጨባ ‘ታይ ኮን’ዩ ዝድለ

እናተደርበየ ሬሳ ዘገልገለ?

ባዕልና ዘለናዮ ንመግዛእቲ

ናጻ ኢኹም ዝብሉና ብመልእኽቲ

ዒብ ኣልቦ ስርዓቶም ዝኸስስ መዋቲ

ስነምግባር ኣልቦ ባህሊ ሰይጣውንቲ

ንሕስያ ከምዘይብሉ ንቆልዓ ሰበይቲ

ሃንዛ ምዕዶ እንሆሎም ዘይብሉ መጓቲ!

 

ወየ ደኣ ንበለሎም ነቶም ሰብ ጽሩራ

ጥልመት ብኢዱ ይጭነዎም ከም ፌራ

መቓብር ሓርበኛታት ምድላው ጀሚራ፡

ኣድራሻ ሬሳኦም ብኣጋ ይመትሩ

ብህይወቶም ጉድጓዶም ይፍሓሩ

መዓልቶም ከይመጸ ቀበርቶም ይቝጸሩ

 

እንተለቢሞም ክናዘዙ ኣብ ቅድሚ ኤርትራ

ምዓንጣ ሓጺቦም ክገብሩዋ ሓራ

ዘጸይኖም ተኾይኑ ሞት ከልቢ

ሕልና ተለዎም ዝሰምዕ ንህዝቢ

ሓመድ ድበ ኢሳይያስ-ናይዝጊ

ክገብሩዎ ብሓደ ደወል ብሓደ መዓልቲ

ነዛ ሃገር ግዳ ዘኮኑዋ መድሕን

ምሕረት ‘ኳ ምረኸቡ ውርደቶም ዝኸድን!!

ኣንቱም ብዓል ዓንደ ተናዘዙ ተሎ

ገጽ ታሪኽ ኣብ ኢድኩም እንከሎ

ጸሓፋይ ኣይትሕመዩ ከለኩም ሕልና ጎደሎ

ግበሩንዶ ግዳ እዝጊ ዝቕበሎ፡

ክብለልኩም’ዩ ወይ ‘ወየ!’ ወይ ‘ኣውሎ

ወይልኹም ደኣምበር ንሱስ ምስ ህዝቡ ‘ዩ ዘሎ!!’

 

 

 

ኣማኑኤል ኢያሱ

22 ለካቲት 2012

aseye.asena@gmail.com

Review overview
25 COMMENTS
 • Felket February 22, 2012

  What is that the dead thug could have done, the dictator is mad about? It is good a thing to see Shifta murderers drop like flies. After all we will all have to check out but seeing this murdrer suffer a debiletating deases and drop dead is a feeling of joy and satisfaction. I hope Alamin will be next followed by the rest of them.

 • nay ganien February 22, 2012

  Good job as usual Aman.

 • homib6@yahoo.com February 23, 2012

  BRIKTI DEA ENTAY KTBLI GUAL MENDEFERA SEB ZEHLEKES YA’AYANBESA TEBAHILU GENA DEM ALENA MS NAYZGI.BRKTI!!!

  • HGDF February 23, 2012

   Homib
   Hasawi Sebay seb mis mote ayfikirin eyu. Bihiwet kelo ab sirekha yeshineka neru. Hiji ayriyeka aysemaka tifikir aytihafirn keman.

 • Mr. T February 23, 2012

  Amanuel Iyasu,

  It is sad to see that you have chosen to join the low life hordes to accuse one of EPLF’s giant heroes. It is boundless shame that you are even making a joke about Naizghi’s dead body and soul. The sarcastic joke you have written above is a testimony to what kind of a person you are. Can’t you have some respect to his children and other family members who are still grieving? How low can you allow yourself to sink in? Remember that one day it will be yours and I hope Naizghi’s family will not do unto you what you have done unto them. Do you have any idea about the “Golden Rule”? What had Naizghi done differently during the armed struggle from the so-called G-15 members? Frankly, I sense some kind of regionalism in you. You are not immune; you are seriously sick. Could it also be that you are hired to do the dirty job of others? Only time will tell and we will not let you go scot free? It is just a matter of time. You know, every dog has its day. Allegations have no validity in a court of law if they are not supported by hard-copy evidence that you have so fare refused to provide. Many of the of the rascals who are calling him a criminal right here on your website and the “Taliban’s” website are people who themselves are soaked with the blood of innocent Eritreans.

  • Haqqi Nezareb February 23, 2012

   Mr. T,

   Give us a break. Who is the hero: Naizghi? I said it before and I am repeating again today that Naizghi was a lackey of Issais who murdered hundreds of innocent Eritreans. Your are the worst zombie in this forum and a very sick person.

   • Mr. T February 23, 2012

    Haqqi N.,

    bezeyka iza “zombie” tbl qal kal’e qumneger ktzareb aqmi yeblkan. Let me tell you something: accusing the hero of Nakfa using a pen-name is the most disgusting thing of all. It makes you look like the rats of New York. How about doing yourself a favor…instead of living in life of a pen-name ghost, why not live one day like a lion and tell us all the alleged crimes of Naizghi by citing the names of the victims including place and time? Try it for a change using your real name.

 • Mr. T February 23, 2012

  Correction: read “…so far…” not “…so fare…” and ignore the repeated words “…of the…” in the last sentence. Thanks.

  • ahmed saleh February 23, 2012

   Mr . T
   Please for your own mental health avoid this web-site and go to meskerem.

   • Mr. T February 23, 2012

    ahmed saleh,

    There is one thing I agree with you. This website is not just infested with individuals of your caliber…so little and so myopic…but it is also getting so toxic. It is not healthy to stay here anymore. The only reason why you see me here is because I am immune to your rotten waste. So you and I will be posting on this website until the ugly censorship does its work. Fair enough?

   • Haqqi Nezareb February 23, 2012

    Hi Ahmed,

    Ignore this guy aka Tsehaye. He is a paid agent planted in this forum by the evil regime of Eritrea to derail healthy discussion by genuine Eritreans. He is the worst kind of Zombie on Assenna.

  • Zebib February 23, 2012

   Mr. T

   Amanuel Eyasu is not only a great Eritrean, he is a great human being and his actions and devotion to fight against evil and lies places him on the right cosmic energy not only of the globe but the whole universe. I don’ t expect you to appreciate what I am saying because you believe a criminal like Nyzghi Kiflu was a ‘giant hero’ notwithstanding the atrocities he committed against his brethren. Good and bad have and will always be colliding to enable humanity fulfill its natural evolutionary journey to higher and higher level of being. You, Mr. T and Amanuel Eyasu are poles apart! You are a determined man to defend evil, crime, oppression and lies. Amanuel, in his young years have seen it all from close range and has opted to devote and dedicate all his might to uphold freedom, justice, truth and development. The more one like you insults him the way you do, the clearer it is that he is touching a very sensitive cord. Guys like you see danger whatever Amanuel Eyasu does because he is your opposite. So nothing surprising there. A person like you who believes Nyzghi was a giant hero is in total denial of what happened to Nyzghi’s victims and their families and yet pretends to be sentimental on how Nyzghi’s children might feel. Your hypocrisy stinks to high heaven! They call guys like you zombies but I am inclined to call you a carcass!

   • Mr. T February 23, 2012

    Zebibom,

    “btserfimo zgedefnalom yeblnan, inte inten kebtimo kem tub adiyetatna qebitsnayen ina” koinu natka srah. kan kndzi tera’era’e! I am sure you understand the message unless you are one of the barbaric woyane’s donkeys strutting in the website.

    Let me tell you something as I have told your good friend Haqqi N: accusing the hero of Nakfa using a pen-name is the most disgusting thing of all. It makes you look like the rats of New York. How about doing yourself a favor…instead of living in life of a pen-name ghost, why not live one day like a lion and tell us all the alleged crimes of Naizghi by citing the names of the victims including place and time? Try it for a change using your real name.

    • GOOD MAN February 24, 2012

     Mr.T
     You have been in limbo for a long time. I will pray for you, because I am very sure, you don’t know what you are writing about.

     Mr.T, you are center in the ego, you say I am without knowing who you are, you are false, because you do not know who you are, and unless you know who you are, how can you say I am, because you are not aware who you are, you surrender yourself to your master , so try to find out whether you are real or false. If you bring yourself to reality I promise, I will free you from your master. Now let us pray my child, change is coming.

     • Mr. T February 24, 2012

      Good Man,

      I will pray for you, too. Remember not to fool yourself by thinking as if you possess a supreme heavenly power. If you have the power to free me from the yoke of PFDJ’s tyranny, what is then holding you from using your “Herculean power” to free the Eritrean people? Change maybe coming but you won’t be one of the driving forces of change. Change is in the hands of the Eritrean people who are inside the country. Fokosti!

 • brikhti tekhle February 23, 2012

  ናይዝጊ ብህይወቱ ከሎ ንሃገሩ ዝደኸመ ሰብ ስለ ዝኾነ በዓል homib(ጽሙኣት ደም) በጃኹም ኣደቅሱዎ፡፡
  ብርኽቲ ጓል መንደፈራ

 • ሽም ትፈትዎ ሰብ ምሉእ መዓልቲ ካብ ኣፍካ ኣይተውጽኦን፡፡ ንካልእ ሰብ ክትጽውዕ’ኳ ናይቲ ትፈትዎ ሰብ ሽም ኢኻ ትጽውዕ፡፡ ኣሕዋት ሕጂ እንታይ ከም ዚተረፈኩምዶ ክሕብረኩም ንመኣዲ ክትቀርቡ ከሎኹም ኣብ ክንዲ በስመኣብ “ናይዝጊ” ምባል’ዩ ተሪፍኩም፡፡ ኢሂ ተጋግየ ዲየ

 • wedieri star February 23, 2012

  Mr T
  what are you talking man? are you serious wedi hegdif? If Amanuel was in his shoes today Eritrea’s will be much better in the world from all walk of life. Respect human right and rule of law. But people like you dick head and Naizghi & ur Mad dog PIA in power our people are now in jail or left the country, But I would like to remind you one thing, We all eritrean, Who want change we are dealing with people like you dead head. I hop one day you will learn from all the are crying family in Eritrea, Cos of your Mad dog leader, He doesn’t understand how to lead a country.
  ኣማኑኤል ኢያሱ is our Hero and the Eritrean people know him too.
  And you are WEYTO!!!

 • kibrom. February 23, 2012

  for homib6
  dkum hilnan dkum (weak) sewnet ktkewn aleka. jib keyede wisha ychehal. for sure u are reginalist.

 • ገብረኣነንያ ገብረጻድቕ ገብረሃዋርያት! February 25, 2012

  Naizghi Kiflu was one of the criminal man. He killed many innocent Eritreans without any crime and he should be here and in the Hell. This is because of the innocent Eritrean people. He was not knows to any one. Thanks to Issayas who take this decision.

POST A COMMENT