Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሰርቢ ደም

ይሃምም ኣሎ ይጋልብ ኣሎ ሰርቢ ደም። እዚ ሰርቢ እዚ ክዘንብ ክሽብብ፡ ደናጉላ በረድ ደም ጸዲፉ ክፍግጸና፡ ብኡ ተጀፊዕና ደም ከነውሕዝ፡ ሩባታት ከኣ ብወሓይዝ ደም ክመልእ፡….. እዝስ ኣብ እዋን ምጾታት ዓለም’ምበር ኣባና ኣብ ደቂ-ኤርትራ ኣይክርአን ኢዩ

ይሃምም ኣሎ ይጋልብ ኣሎ ሰርቢ ደም። እዚ ሰርቢ እዚ ክዘንብ ክሽብብ፡ ደናጉላ በረድ ደም ጸዲፉ ክፍግጸና፡ ብኡ ተጀፊዕና ደም ከነውሕዝ፡ ሩባታት ከኣ ብወሓይዝ ደም ክመልእ፡….. እዝስ ኣብ እዋን ምጾታት ዓለም’ምበር ኣባና ኣብ ደቂ-ኤርትራ ኣይክርአን ኢዩ ኢልካ ክሕሰብ ምተኻእለ። እንተኾነ እዚ ሰርቢ’ዚ ከይደለናዮ ኣይመጸን። ጸሊእና ዮ ድማ ደው ኣይመበልናዮን። ሕጂ ንዝኸውን’ውን ርግጸኛታት ኣይኮናን። ንሱ ስለእንሓስብ ዳርጋ ኩላህና “ደም ምእንቲ ድሕነት“ ክንብል ጸኒሕና።

እንሆ በሉ ላዕላይ ሰማይ ግባሩ ገይሩ ይበሃል ኣሎ። እቲ መማእከሉ ኣሰንቢድና ክነዋስን ዋላ እንተደለና፡ ሎሚ እንተዘይኮነ ጽባሕ ከምዝኸውን ግን ጠፊእና ኣይነበረን። ከመይሲ መልኣከ ሞት እን ተድኣ ሓንሳእ ኣንጸላልዩ ሰለሉኡ ቀልጢፉ ስለዘይወጽእ።ከምኡ ብምሕሳብ ከኣ መንእሰይና ክኾነልና እንደልዮ ክንመዓዕድ ጸኒሕና። ዝኾነ ኮይኑ ክቡር ፕረሲደንትና ብኣማላኹ ምኻዱ ዕድለኛ ኢዩ። እንኮላይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዕድለኛታት ኢና። እቲ እጉማ ሰርቢ ደም ከምቲ ዝመሰለና ኣይሰገረን። ሃየ ድማ ኣንትን ሰብ ውረቂ ማህጸን ኣራ እስክን ደርማማ። ደርሆ ሆላንድ እናመሰልክን ኣብ ቀብሪ ንጉስ ነቲ ጎልጎል ምልኣኦ። እንተኾነስ ናይዝጊ’ውን ክመጸክን ስለዝኾነ፡ ብሬሳታት ድማ ኣደነትክን ትፍተናሉ ግዜ መጺኡ።ገና ካልእ ፈተነ ኣሎ። ኣብ ሩባታት ፍቀዶ ቤት ማእሰርትታት ኣሎ ናይ ሕጂ መዋቲ ግሂጹ ዝደፈኖ ኣዕጽምቲ ሰብና። ከምቲ ናይ ደርጊ ብግሬደር ክወጹ ኢዮም ሰማእታትና። ፈቐዶ በረኻታት ኣሎ ብትእዛዝ ህግደፍ ፍትሓት ዝተሓረመ ኣዕጽምቲ መንእሰያትና:፡ትማሊ ኣይረሳ ዕናዮን’ሞ ሎምን ንሓዋሩን ከኣ ኣይክንርስዖን ኢና ንተግባራት ሕሉፋትን ህሉዋት መለኽቲ። እሞ ኮነ ካብተባህለኽ ንእዋኑ እንታይ ኢዩ ተበግሶና ደቂ ኤርትራ? ገሌና ብታሕጓስ ክንጭንዳሕ ጠራሙዝ ከነጋጩ፡ ገሌና ብጓሂ ተለኺት ና ክንሕመስ ክንርአ ንኸውን። እንተኾነስ ህዝብናን ሃገርናን ተማሊኡ ኣይዓረበን ነፍሲ-ሄር። ሕልፈቱ ከኣ ከምቲ ቀታሊኻ መርዓ፡ ጠቓሚኻ ሞት ኣሎ ዝበሃል እዚ ተረኺቡ ዘሎ ጽብቕ ኣጋጣሚ ከይሃድመናስ ህዝብናን ሃገርናንዶ ንዓቅብ ዋላስ ድኻማትና ተጸብዩ ስርጢጥ ንክኣቱ ክጻናቶ ንዝጸንሐ ክንሳጣሕ? ዋላ“ዃ ስለዘይጠዓመ ኣይተቓልሐን እምበር ኣቐድም ኣቢልና “ነዛ ወተሃደራዊት ግጅለኸ /ደርግ/ ትቕበሉዋ ዲኹም ኣይፋልኩም? ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ …..ትብሉዶ ኣይፋልኪም“? በሉ ኢለ ጽሒፈ ነይረ። ክልተሳዕ ንሕሰብ ደቂ ኤርትራ።

“እከይናን መኻልፍናን ምስ ሕሉፍ ይሕለፍ“ ኢልና ርሑው ኣፍደገ ሰላም ክንከፍት፡ ብትዕግስቲ ከኣ ንጋሻና ንለው ጢ ሃንጎፋይ ኢልና ክንቅበል ኣለና። ፈተና ጸላእና ንግዚያዊ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ክንቅበል ኢና። ንሱ ከምቲ ኩሉ ገፋፊጡ ዝዕዘር ሓያል ተጓናጺ ውሕጅ ንውሰዶ። ክሳብ ኣብቲ ሓጽቢ ዝበጽሕ። ክሳብ ከኣ በቢቑሩብ ዝግ ኢሉ ዝ ጸሪ ንተዓገሶ። ተጠቀምቲ ናይቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምዃን ስንፈት ኣይኮነን። እዃ ድኣ መኽሰብካ ምፍላጥ ኢዩ። ግንከ ንመሰረታዊ ሰላማዊ ለውጢ ድማ ክንዓጥቕ ኣለና።

ኣንቱም ኣባላት ሰራዊት፡ ትሕተትዎ ንዘለኩም ሓደራ ኣይጠፍኣኩምን ኢዩ። ኩሉኹም ህግደፍ ኩኑ እምበር መዐቀኒ ገበናት ከኣ ኣለዎ ህዝቢ። እከያትኩም ኣመና እንተጸንዓኩም ንግዚኡ እታ “ ተኣዚዝና“ ትብል ሓባል መመኽነይ ታ ከተጻንሓኩም ኢያ።ህዝቢ ክገጥመኩም ስለዝኾነ ከኣ ምስቲ ድሕሪ ሕጂ ዝርአ ኩነታትኩም ክሕግዘኩም ይኸው ን። ኣብ ግዜ ዕርበት መንግስቲ፡ ኢድ ሸናሒት ከኣ ኣላ እንድያ፡ ዝሓዝካ ሒዝካ ባው ክርአ ስለዝኾነ ሓደራኹም በዓል ንህበ-ጽምብላሊዕ ኣጽንዑወን። ሓደራኹም ሃገርኩም ኣውሕሱ። ጥቓ ገንዘብን ንብረትን መንግስቲ ክጸንሕ ዝምነ መደናገሪ መልዓል ቅሙጥ’ውን ኣሎ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ግና ጥቓ ዕርበት ንዘለዉ እሱራትና ኣርክ ቡልና።

ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ንዝቕኒ ዝበልናዮ ካብ ምሕንጣጥ ኣይክንቁጠብን ኢና’ሞ ድሓን ቀንዩ።

የቐንየለይ ኣሰና!

ዶገፋ፡

aseye.asena@gmail.com

Review overview
4 COMMENTS
 • HAGERAWI April 24, 2012

  ኡይ ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ ኮይናትኩም ጃንዳታት ህግደፍ ጥርቅም ኢልካስ ኣጽቅጥ!

  ኡይ ኡይ ኣያይ ኣያይ ሞይቱ:
  አይ አይ አይ :
  ወይ ኣነ ወይ ኣነ ወይ ኣነ!

  ኣያይ መዓረይ ኣያይ መዓረይ !

 • Hagos April 24, 2012

  Wow!!!!!! I am surprised. First it is clear that some people are very concerned by the developments in the horn of Africa. The tension between Moslem’s and woyane in Ethiopia, the war between south Sudan and North Sudan, the UNSC consultation with Araia Desta and the simmerring conflict between woyane and Egypt. Woyane thinks those are positive developments that are favorable to Eritrea. Thus they brought pilot and Isaias’s sickness and now death, as tools of disinformation. What did pilot say? Nothing more than the script that was given to him by woyane. His agenda had three pillars: 1. Discredit isaias, 2. Make Eritreans believe that they are in weaker position, 3. Reconcile woyane with Eritreans and possiblely 4. Prepare Eritreans for Woyane invasion. There is one thing that bothers me a lot. The level of propaganda coordination between the Eritrean websites and the Ethiopian propaganda Machine. Remember a day before Ethiopia made incursion to Eastern Eritrea Ruba-anseba disseminated a false news about the negotiation between Ethiopia and Eritrea in Germany. Did ruba Anseba know what the Agenda was or simply ruba-anseba got the news from sources that thought were reliable. If that is the case, it should be other than Ethiopia? Who that could be?

 • Kalu April 24, 2012

  Hagerawi,

  I feel so sorry for you and people like you swayed by Hasena .com by his lies and deceptions just for his blogging traffic.

Post a Reply to M I Cancel Reply