Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሬሳታት ኤርትራውያን ጽብለል አብ ባሕሪ፤ ህዝቢ አብ መርድእ፤ ኢሳያስ ናይ የመን ጸገም ንምፍታሕ ናብ ሱዕድያ

አብ'ዚ ለንቅነ ሓያለ ቤተሰባት አብ ኤርትራ አብ ማዕከላይ ባሕሪ ብዘጋጠም ዘሎ ናይ ሞት ሓደጋታትን፤ ብአሸበርቲ ጉጅለታት ብዘጋጠመ ቅጥለት ንጽሃት፤ ከምኡ ድማ ሃለዋት ደቆም ዝጠፍኦም ቤተሰባት፤ አብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኤርትራ ምርድእ ብዙሓት ቤተሰባት ይኩሕኩሓ አብ ዘለዋሉ ህሞት

አብዚ ለንቅነ ሓያለ ቤተሰባት አብ ኤርትራ አብ ማዕከላይ ባሕሪ ብዘጋጠም ዘሎ ናይ ሞት ሓደጋታትን፤ ብአሸበርቲ ጉጅለታት ብዘጋጠመ ቅጥለት ንጽሃት፤ ከምኡ ድማ ሃለዋት ደቆም ዝጠፍኦም ቤተሰባት፤ አብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኤርትራ ምርድእ ብዙሓት ቤተሰባት ይኩሕኩሓ አብ ዘለዋሉ ህሞት ንርከብ። አብዚ ለንቅነ አብ ገለ ዓድታት አብ ከበሳታት ኤርትራ አብ ንኣሽቱ ዓድታት ካብ 4-5 ቤተሰባት አብ ማዕከላይ ባሕሪ ብዘጋጠም  ይርድኣ አለዋ። እዚ ናይዚ ህልቂት ብቐንዱ ተሓታቲ ዝኸነ ስርዓት ህግደፍ፤ ነዚ ጉዳይ ርእዩ ከምዘይርኣየ፤ ነቲ ህልቂት ንክኽጽል የበረታትዕ አሎ። ሬሳታት ኤርትራውያን አብ ፈቐዶ ሃገራት ተበቲኑ፤ ስደት ከም መፍትሕ ተወሲዱ፤ እቲ ስርዓትውን ክብድህዎ ዝኽእሊ ዝብሎም መንእሰያት ሃገር ገዲፎምሉ ምኻዶም ከም ዓብይ ሮፍታ ሓሲብዎ፤ ሕሰምን ሞትን መጸውዕን መለለይ ሃገረ ኤርትራ ጊርዎ አሎ። ብኣንጻሩ አብ ኤርትራ አብ ኩለን ዞባታት አብዚ ለንቅነ ንብዓል ናጽነት ደወሃህዳ ኮሜቴታት ቁይመን ንጓይላ ይሸባሸባ አለዋ። እቶም አብ ሬሳ የሕዋቶም ዝድብሉ ወልፈኛታትውን ንዕዘበሉ ግዜውን ይቐርብ አሎ።
እዚ ህልቂት ኤርትራውያን ንሙሉእ ዓለም አሰንቢዱ፤ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም እንታይ ክግበር አለዎ ኢሎም አብ ድዝትይሉ ዘለው እዋን፤ መራሕ ህግደፍ ምልካዊ መራሒ ኢሳያስ ብዛዕባ አብ የመን ዘሎ ግርጭት ንኽዘራረብ ሎሚ ናብ ሱዕድያ ከይዱ። ዝገርም ኢዩ። እዚ ካብ ዓለም ካብ ዝንጸል ዓመታት ዘቑጸረ መራሒ ህግደፍ፤ አብ ገዛእ ሃገሩ ዜጋታቱ እናራሕርሕዎ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለው ግዜ፤ ንሱውን ንኤርትራ አብ ኩናት ሕድሕድን ወይውን ድክመቲ ሃገር ብምፍጣር ንግብረ ሽበራ ዝተቓልዓት ሃገረ ከይትኸውን፤ ስግኣት ናይ ዞባዊ ጸጥታ ክኽውን ይኽእል ኢዩ ኢላ ዓለም አብ ትሰግኣሉ ዘላ እዋን፤ ዓብይ ሰብ ንኽመስል ብዛዕና አብ የመን ዘሎ ዘይምርግጋእን ውግእን ንኽዘራረብ ንሱዕድያ ምኻዱ ንብዙሓት ዘገርም ጉዳይ ኢዩ።
ኤርትራውያን ብኣማኢት ንምዓልቲ አብ ዝሃልቅሉ ዘለው ኩነታት፤ነዚ ፍጻመውን ናብ ንግዲ ክቕይሮ ካብ ሕብረት አውሮፓ ገንዘብ ሃቡና ሃገራዊ አገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ክንቅይሮ ኢና፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ከምዝንኪ ክንገብር ኢና ዝብል ናይ ሓሶት መብጽዓታት ዝሓዘ ፍሹል ዲፕሎማሲያዊ ወፈራ የካይድ አሎ። ስርዓት ህግደፍ ኩል ግዜ ካብ ኩናት ረብሓታት ይርከብ ኢሉ ስለዝኣምን ቅድሚ ሕጅ አብ ኮንጎ፤ ደቡብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፤ ሶማልን ንውሽጣዊ ጸገማት ናይዘን ሃገራት ብምግዳድን ተቓወምቲ ብምዕላምን ካብገለ ሃገራት ረብሓታት ንምርኻብ ክጓየ ተራእዩ ኢዩ። አብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ኢራን ክገብሮ ብድጸንሓ ሱቱር ርክባት፤ ንኢራን አብ የመን ትገብሮ ዘላ ምትእትታዋት መሳርሒ ንክኽውን ከይተሓለለ ይስርሕ አሎ። በዚ አቢሉ ድማ አብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘይመርግጋእ ምስ ዝፍጠር፤ አብ ጁቡቲን ኢትዩጵያን ጽልዋ ክገብር ይኽእል ኢየ አሉ ስለዝኣምን ብዕድል ህዝቢ ኤርትራን ህልውና ሃገር አብ ሓደጋ ከእትወና ከምዝኽእል ብሰፊሕ አብ ኤርትራ ህዝቢ ይዛረበሉ አሎ። እንተኸነ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኢሳያስ ንኤርትራን ህዝባን አብ ዝተናውሓ ጸገም የእትዩ ንህዝባ ምጽናት ስለዝኸነ፤ ብዘይዕረፍቲ ይሰርሕ አሎ።
አብዚ ሎሚ ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ ንጥፍኣት ተቓሊዖምሉ ዘለው ግዜ፤ አብ ኤርትራ ከቢድ ናይ መሰረታዊ ነገራት ሕጽረት ይርኣይ አሎ። ሕጽረት ሓይሌ ኤለትሪክን፤ ማይን፤ መጉዓዝያን፡ ነዳድን ዳርጋ ንቡር ኮይኑ ህዝቢውን ካብዚ ስርዓት ድጽበዩ ነገር የለን። እንተኸነ ግን እቲ አብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ብሓባር ምእንቲ ህልውና ሃገሩን ህዝቡን ክብሩን ክብል ነዚ ስርዓት አብ ምቅላዕን አብ ምእላዩን ንኽዋሳእ አገዳሲ ምኻኑ ክንርዳእ ይግባእ። 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
58 COMMENTS
 • Simon G. April 30, 2015

  መቸም ናይ ኢሳያስ ኣሕዋት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሉው እንድዮም: ነቲ ንኡሽቶ ሓዉ ደዊለ (ኣብ ሓደ መርዓ ተላሊና ኔርና: ገለ ሓሙሽተ ዓመት ይገብር) ሓንቲ ሕቶ ሓተትኩዎ።
  ኣብዚ እዋንዝሲ እንታይ ክገብር ዩ ዝዓቢ ሓውኻ ናብ ስዑዲ ዝገሸ? ክርትም ኢሉ ኣይስሕቕን። ኣነ ድማ ገሪሙኒ። በል-በል ሳይሞን ነብሲ ኢሉ ይጅምር። እንታይ ኢኹም (ነዞም ንኢሱ ዘይንድግፍ ማለቱ’ዩ) ኢሳያስ እንታይ በለ: እንታይ ሰተየ: ናብይ ከደ (ሓንሳብ ዲጋ ትብሉ: ሓንሳብ ባጽዕ ትብሉ: ሕጂ ድማ ስዑዲ…) ክትብሉ መሬት ጸልሚትኩም? ምሽ ንጸልኦ ትብሉ? እንታይ ኣእተወኩም? ኣውርድ: ኣውርድ ኣየብለለይን። ወይ ጉድ!
  እሕሕ፥ እሕሕ ድሕሪ ምባል: ሳይሞን: ኣነስ ለባም ይመስለኒ ኔሩ (ደገፍቲ ዓይሹ ምዃኖም የዕርዩ ስለ ዝፈልጥ ‘ዩ)። ኢሱ ሓወይ ናበይ ከምዝኸይድ ዶ ንሰብ ይነግርዩ (ዋላ ንዓና) በለኒ? ግን: ናተይ ግምት:
  1. እቶት ናይ ቢሻ ወርቂ ናብ ባንኪ ከእቱ
  2. ወይ ድማ ጸሓይ ክጽሎ። ይኣርግ ‘ኳ ‘ዩ ዘሎ። ንሕናስ ናብ ፍሎሪዳ ክንከይድ ታይዶ ተሪፉና ‘ዩ? በል-በል ሰብ መጺኒ ኢሉ ተለፎን ዓጸዋ።

 • hara May 1, 2015

  kunetat zikeyro kulit tselam kebdi…kigebr iyu keydu

 • ERITRAWIT May 1, 2015

  AHMED SALEH,
  My dear brother, HGDEFAWYAN they will say all sorts of things just to divert us from the subject you know them better than me.
  Kndey zeysemana.

 • rezen May 1, 2015

  Appeal to Commentators.

  Call me innocent or idiot, why is it not possible for commentators to stick to the substance of the subject matter instead of attacking “the person” and indulge into searching for the ‘name’ of the commentator, insults and polemics….. What do we really gain out of such behaviour? Aren’t we really regressing from the REAL objective to SAVE A COUNTRY? Do we really believe that ERITREA would be SAVED by such charateristic? It is truly amazing!

  • Simon G. May 1, 2015

   Prof. rezen,
   I am sure you know about this: “ኤርትራውያን ን ከይንሰማማዕ፥ ተሰማሚዕና (ክቡር ኣቦና ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም)”. May be the reason is to keep that statement alive.
   Besides, aren’t those comments you have mentioned violating one of Assenna’s guidelines? Just saying.

   • rezen May 1, 2015

    Simon G.

    I really did not expect to extend my commentary beyond it’s worth. But you brought a very heavy subject. I will dare to say a word or two; but first let me wind-down my initial commentary. My intention was only to point out the exchange of polemic and right out insults that we see in many commentaries/responses. In short, I am saying, any group would do better being nice to each other. That is all! demo.archive.assenna.com covers it in its Guidelines No. 1 and 5.

    Now to the quotation of Ato Woldeab Woldemariam: It is, of course, referring to the concept of ‘differences of opinion’ that a group (e.g. representative of diverse societies) may have but would ‘agree to disagree’ and proceed ‘forward’. The last two words [i.e. “proceed forward”] are essential, if we have to have ONE Eritrea. As an individual, I have no problem “to keep the statement alive” provided civilized discourse prevails in the discussion and/or commentaries. Having said that, however, I also realize the same ‘old’ nagging problem might prevail as a reflection of the same old parochial sentimentality. It is one of the ‘unfinished businesses’ in the zigzagging and twisting politics of Eritrea. The famous ‘slang’ expression in America seems to be appropriate here, when it comes to Eritrea: ”You ain’t seen nothin’ yet”!!!

    • Simon G. May 2, 2015

     Prof rezen,
     When I see the glass is half empty, you are thinking the glass is half full. What an attitude!
     ከምዝመስለኒ: ሕጂ ረኺብካያ መፍትሕ ናይ ጸገምና። ክፍሊ ፓተንት (patent dept.) ኣሎ ‘ዶ ኣብ ኤርትራ የለን ኣይፈለጥኩን ምበር: ከተመልክት ይምሕጸነካ።
     ክገርመካ: ከምዛ ናትካ ጌረ ኣይተረዳእኩዋን ኔረ። ፍልልይና ከምዘሎ ገዲፍና ኣብቲ ዘራኽበና ነተኩር (proceed forward)። እዚ እንታይ ይፈጥር መስለካ? ስሙር ግንባር! ምሉእ ብምሉእ ክንሰማማዕ ዳርጋ ባህርያዊ ኣይኮነን። ናብ ዳርጋ ናይ ዲክታተር ስርዓት ዩ ዘዘንብል (ብፍትወት ዘይኮነስ ብሓይሊ)። ካብ ቀደሙስ መዓስ ኣልዕል ኣቢለ ሊቅ ኢለካ (ካብ ፕሮፈሰር ንላዕሊ ዶ ሊቅ ኣሎ ‘ዩ?)!

     • rezen May 2, 2015

      hey! hey! hey! Simon G. You want to destroy me with all that praise!!!:) It is said that “the easiest way to destroy a man is through excessive praise”. I am sure you have come across that saying. I believe it.

      But you know what? It FEELS SO GOOD!!!!!!! I must admit! Anyway, seriously I THANK YOU for your gracious intention – it encourages me to keep going.

      P.S.
      By the way did you read my humorous response to your Tigrigna saying in response to Timnit’s commentary? [re: Wehab Michael]

 • brhane May 1, 2015

  My brother hamed Ali stay tranquili. I know them, all of the messangers of higdif they don’t have red blood cells like us. They have black cells in thier body and red hands from the Eritrean enosents body blood.
  Aslamay chirstanain key bele nzitekalese hizibi Eritrea ezi aykonen faidieu. Aderae nay Issaias merirna ente belnas bzeyrebhu mendelhakiti hizbna kiwared aygbon eyu ahmed hawey.

 • Truly Truly i say to you May 2, 2015

  Rezen, you asked, “Can we have a sober educational and mature commentaries ON THE TITLE that would help us to move forward?
  Brother for your concern because i took it serious i was tried to replied you, but with unknown reson i couldn´t see my comment on display. I do not think because Assenna banned my comment, anyway the core point was, i was suggested to watch the video, Bronwyn Broton´s interview with VOA, that at Meskerem net seen posted. Specially around at the 18th minutes what she was explained could be a reason for Isayas´s trip to Saudi. In addition if you watch the following you tube,
  Ambassador Andebirhan Woldegiorgis in Frankfurt April 2015 part 2
  gave seminar, around 45 minutes to what was explained if you listen, it may will help you additionally better to analyse the situation.

POST A COMMENT