Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መግለጺ ኤርትራውያን መንእሰያት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ

ኣብ ኢትዮጵያ እንርከብ  ኤርትራውያን ስደትኛታት መንእሰያት ካብ ዕለት 9/01/2012 ክሳብ ዕለት 12/01/2012  ካብ ኩለን መዓስከር ስደተኛታትን  ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያ እንነብር ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ  ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን ክንዝቲ ተኣኻኺብና። ብዛዕባ ህልው  ኩነታት ኤርትራን 

ኣብ ኢትዮጵያ እንርከብ  ኤርትራውያን ስደትኛታት መንእሰያት ካብ ዕለት 9/01/2012 ክሳብ ዕለት 12/01/2012  ካብ ኩለን መዓስከር ስደተኛታትን  ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያ እንነብር ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ  ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን ክንዝቲ ተኣኻኺብና።

ብዛዕባ ህልው  ኩነታት ኤርትራን  ህዝባን  መነባብሮን ኩነታት መንእሰያትን ባህልን ካልእ ኣገደስቲ ኣርእስትታትን  ተዘራሪብናን ዘቲናን። ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ከኣ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ኣተኲርና  ማለት

–    ኩነታት ቁጠባ

–    ፖለቲካ

–    ማሕበራዊ ናብራን

–    ዲፕሎማስያዊ ርክባትን  ካልእን  ገምጊምና።

ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ሰፊሕን ዓሙቕን ምይይጥን ርሱን ክትዕን ኣብዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት በጺሕና።

   1) ኩነታት ቁጠባ ሃገርና

ኣብ ኤርትራ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ  ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ፡ ኣብ ሽፍትነት ዝተመርኮሰ ንውሑዳት ኣባላት እቲ ጃንዳ ዘርብሕ ቁባዊ ኣካይዳ ኢዩ፡፡ብሰንኪ’ዚ ሃገርና ኤርትራ ቁጠባኣ ኒሂሉ ኣብ ፍጹም ውድቀት ተሸሚሙ ይርከብ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ስድራቤታት ኤርትራ ኣብ ክወጽሉ ዘይክእሉ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣትየን ዕርቓኑ ኣብ ዝወጸ ሕሱም ድኽነት ተሸሚመን  ኣደዳ ስደትን ምብትታንን ኮይነን ከምዝርከባ ገምጊምና።

   2) ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናውን ጨፍጫፍን ፖለቲካዊ  ኣካይዳ፡ ሃገርና ኤርትራ ብሓደ ሸነኽ ሰናይ ምምሕዳር  ተሓሪምዋ፡ ማለት ኣብ ሃገርና ሕጊ ኣልቦነት ነጊሱ፣ ውሑዳት ኣባላት እዚ ጉጅለ ባህ ዝበሎም ዝፍጽምሉ ኮይኑ ኣሎ፡፡ በቲ ካልእ  ሸነኽ ድማ፡ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ መሰላት ዜጋታት ማለት ናይ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ፡ ምእካብ፡ ውልቃዊ እምነትካ ምምላኽ፡ ክትመርጽ ክትምረጽ ወዘተ……….ዝኣመሰሉ ሰብኣዊ መሰላቱ ተራስዮ፡ ኣደዳ ግፍዕን መጭወይትን ማእሰርትን መቕተልትን ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ በደል እናፈጸሙ ይርከቡ። ስለዚ ድማ ፖለቲካዊ ሰረት እዚ ስርዓት ፍጹም ተሸምሪሩ ንሃገርን ህዝብን ፍጹም ዘየርብሕ ምዃኑን ገምጊምና።

  3) ማሕበራዊ ኩነታት ሃገርና  

ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ሃገርና ብዘተኣታተዎ ዘይፍትሓውን ዘይምእኩልን ማሕበራዊ ኣካይዳ ባህልታትን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ  ኣብሪሱ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት መሳለጥያታትን ምእኩል ዝርጋሐ ዘይብሉን ዘይብቑዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፈጢሩ ስድራቤታት በታቲኑ፣ ብሰንኪ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ንስደትን ሞትን ከልበትበትን ተቓሊዑ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ወሪድዎ ከምዘሎ ገምጊምና።

4) ኩነታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታትን ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ሃገርና

ዲፕሎማስያዊ ፖሊሲ እቲ ስርዓት ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝጠመተ ዓዕናዊ ፖሊሲ ስለዝኽተል ሃገርና ካብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ናይ ግብረሰናይ ትካላትን ዞባውያን ናይ ልምዓት ማሕበራትን ተነጺላን እቲ ስርዓት ጻሕታሪ ኩናትን ተሓባባሪ ግብረ ሽበራን ኮይኑ ኣብ ክወጸሉ ዘይክእል ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ተሸሚሙ  ከምዝርከብ ገምጊምና፡፡

እዚ ድማ ሕማቕ ፖሊሲ ኣካይዳ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ምዃኑ ኩልና ተሰማሚዕና፡፡በዚ መሰረት ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ካብ ስልጣን ንኽእለ  ኩሉ መዳያዊ ጻዕሪ ክንገብር ከምዘሎና  ሎሚ ዕለት 12/01/2012 ገምጊምና ኣሎና።

ብዘይካ እዚ ተራ መንእሰያት ኣብ ሃገርና  እንታይ ከምዝመስልን እንታይ ክኸውን ከምዘለዎን ተሳተፍቲ መንእሰያት ብዓሙቕ ዘቲናሉ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ሽማግለ  ኤርትራዊ  ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ  ዶ/ር ዮሱፍ ብርሃኑ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ ኣብ ኣዋሳ ን10 መዓልቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኤርትራውያን ውጽኢቱን እንታይ ይመስል ከምዝነበረ መብርሂ ሂቡ።ኣኼበኛታት  ብወገንና ኣብ ጎድኒ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኮይንና ኩሉ መዳያዊ ምትሕብባር ከም እንገብረሉ ገሊጽና።

            ኣኼባ ኤርትራውያን መንእሰያት ስደተኛታት  

ጥሪ 12/2012 ሽረ እንዳስላሴ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
51 COMMENTS
 • SINGAPO-ERITREAN January 15, 2012

  “ልዕሊ ኣርብዓ ዝዓመቶም ኤርትራውያን ክሃጅሞም´የ” PART 1

  ኣሽንኳይዶ ብቐንዳስ፣ስእላ እኳ ዘይውሓጠለይ
  ኣይትዓጠቕኩዋ ኣይተኮስክዋ ከም ሃገረይ
  ሎሚ ግን ሓደራ ክላሽን-ኮቭ ኣምጽኡለይ
  ልዕሊ ኣርብዓ ዝዕድሚኦም ክርሽኖም ባዕለይ
  ከጅምዓሎም፣እቲ ጸማም ኣእዛኖም ይኽፈቱለይ !!!!
  ማይ ሓባር ዝተቐንጸልካ ስንኩለ-ኣካል
  ኣብ በረኻ SINAI ዝትዓመጽኪ ጓል
  ወጻኢ ዘለዉ ሓንጎሎም ኣጓል
  ገለን ልሓስቲ ጫማ ሙዳዳ፣ገለን ጀብሃ-ነበር፣እኒ ዕደ ፈሽኳል
  ንሳቶም´ዮም ተሓተትቲ፣ ሕጂ የለን ነገር ምድጓል
  መኺረዮም ኣነ፣ እንከለኒ ሕማም ሓንጎል
  ዓጋመ ኢሎምኒ መሲልዎም ክብረት ምጕዳል !!!!!!

  • amanuel January 20, 2012

   ጅሆ 1
   ጅሆ እምበር ፡መልክዑ መስጢሩ
   ኣገልግሎት ኢሉ፡መልክዑ ቀይሩ
   ሓቂ ልቢ ገርሃ ፡ኣምሲሉ ኣታሊሉ
   ባርነት ከክነሱስ ፡ውሽጡ ተሰዊሩ
   ነቶም ዘይበጽሖም ፡ኣዒንቶም ኣዒሩ
   ሓቂ ጠፊአቶስ፡ኩሉ ተታሊሉ።

   ብመልክዕ ደቀባት ፡ስሬና ኣፍቲሑ
   መንእሰይ ከምጣዕዋ ፡ኩሉ ተገሪሑ
   ኣውያት እንተ አእወየ እውን፡ሰማዒ ስኢኑ
   ዓበይትን ንኣሽቱን ፡ኣእዛኖም ኣጽሚሙ
   ጅሆ ግና ፡ፈላጢ ስኢኑ
   ሰባት ንኸታልል፡ዓመታት ወሲኑ
   ኣይግዚኡን ኢሉ፡ሕቶና ኣምኪኑ
   ዋላ ውላዲኡ ፡ኣጽሚምዎ እዝኑ
   ሎሚ በጺሓቶም፡እንሆይሓዝኑ።

   ወይ ጅሆ ሰራም ፡ሎሚ ኣላሌካ
   ኩሊትና ክትሸይጥ ፡መልክዕካ ምስ ቀየርካ
   ወለድና ምስ ተኣዘዙ፡ክኸፈሉ ፈረንካ
   ሕይወት ሰብዶ ኣይበልጽን፡ካብ ምሻጥ ጥሪትካ።

   ዝደቀሰ እንተሎ ፡ሎሚ እበራበር
   ኣጽናቲ ሕዝብና ፡ሓይሉ ንኽስበር
   ኣብስዉር ሰፊሩ፡ወለደ ጥርጥር
   ደቀባት ከጥፍእ ፡ኣንቂዱ ብሚስጢር
   እነኹ እብገስ፡ዓቕመይ ንኽገብር
   meharene@gmail.com

 • SINGAPO-ERITREAN January 15, 2012

  PART 2 ……
  ኣብ ጊዜ ውግእ ንስኻትኩም ንትሞትዎ
  ብደምኩም ሚልዮናት ኣዋጺኦም ባዕሎም ዘይከድዎ
  ሕጂ ንስኻትኩም ክትዕመጹ ክትቱርቸሩ፣ ሓዊ ከም ዘየምበድበድዎ
  ማእከል ጎደና ወጻኢ፣ ብሓሶትን TAXI ን መሊኦምዎ
  ንኢሳያስ ሕጂ ወዲ ኮማሪት ክብልዎ
  ናቱ ኣመንዝራታት (bit…ches) ከም ዝነበሩ ድሮ ረሲዖምዎ
  ነገር ናብ ካርነሽም-ድምበዛን ጠውዮምዎ
  ቶርዓ-ጸንዓድግለ፣ ሕጅስ ኣግሂዶምዎ
  ብኢድ ዝቑጸሩ፣ተጣዒሶም፣ሰላማዊ-ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ
  መብዛሕትኦም ግን ኣስተሓሚሎም፣ ደይ ንስኹም ትስሕንዎ!!!!!!!!

 • SINGAPO-ERITREAN January 15, 2012

  “ኣሽንኳይዶ ከም መኹርዒተይ ክስውኣላ
  አይትበቅዕን ጣውላይ ክሽፍነላ !!!!!!! ”

  ኣርሕቑለይ ዘይውጅህቲ ጨርቂ
  ኣብ ክንዲ ቅሳነት እትወልድ ጭንቂ
  ኣብ ክንዲ ጠሊ፣ እተምጽእ ደርቂ
  ፍልልይ ተታባብዕ ክንዲ ሃገራዊ ዕርቂ
  ሕብራ ናይ ሰብ ቆለ መምርሒት ናይ ጸይቂ
  ኣንድድዋ ብሓዊ የቃጽላ በርቂ
  ኣነስ ናፊቐያ እታ ሰማያዊት ወርቂ
  ኣምጽኡለይ፣ነፍሰይ ተፈሲሁ፣ብትሕጓስ ክበኪ !!!!
  እወ ሰማያዊት፣ ኣውሊዕ ኣማእኪላ
  ናይ ኢድሪስ ዓዋተ ኩሉ ዝኾርዓላ
  ናይ ኣቦና ወልደኣብ፣ ንኹሉ ኣጠቓሊላ
  መታሕት ከበሳ ኩሉ ዝኣምነላ
  ቅርጻ ተፈታዊት፣ቁጽይጽይ-ንፋስ ዘምሕረላ
  ከተንበልብል ርኤያ ኔረ ኣብ ባርካ ኣብ ቃሩራ
  ንገሩኒ ምስ በጽሔት ኣስመራ
  ወርቀይን ጨርቀይን ተሪፉስ ደመይ ከንጽፈላ
  ንሳ እያ ሓቀኛ፣ ባንዴራ ኤርትራ !!!!!!!!!!!!!!!!!

  • amanuel January 20, 2012

   ጒለ ተጸበቐ መልክዕ ተጸፈፈ
   ጕለ ተጸበቐ ፡መልክዕ ተጸፈፈ
   ቆልዓ እና ረኣናዮ፡ብኽያት ተነኽነኸ
   ተዘይ ቀሚስዎ ፡እንታዩ ዘትረፈ።
   ኣይንዛነ 3 ጻዕዳ ተተኸድነ
   ቆፎ ተመልአ ፡ልግሲ ተሰኣነ
   ነገራት ብዳኛ ፡ስኢኑ ውሳኔ
   መን እዩ ገበነኛ ፡ገበን ተፈጺመ።
   ኣይንዛነ 3 ጻዕዳ ተተኸድነ
   መገሻ ክፍራሕ ፡ጥርጣሬ መሊኡ
   ጋሻ ከይንቕበል ፡እፈርህ ንዕኡ
   ሓዲሽ ነገር መጺኡ፡ሪምና እምበር ጠፊኡ።
   ኣይናዛነ 3 ጻዕዳ ተተኸድነ
   ቦርሳይ ጠርጢረያ ፡ገለ ከይህልዋ
   ብኻልኣይ ዓይኒ ፡ህግደፍ ከይርኢዋ
   ቦታ ስኢነላ ፡አበየ ከእትዋ።
   ኣይንዛነ 3 ጻዕዳ ተተኸድነ
   መጻእተኛ ኮይኑ እቲ ቦኽሪ ሓወይ
   መጺኡ ከይሕጎስ ፡ከይስሕቕ ከይዛነ
   ጠባዩ ቀይሩ ፡ርእሱ’ እውን ኣድነነ
   ኣይንዛነ 3 ጻዕዳ ተተኸድነ
   ኩሉ ጠፊእኒ ፡ ኣንፈተይ ክመልስ
   ብሕልሚ መጺኡኒ፡ ሕልናይ ድቕስቅስ
   ክብረይ ንኽመልሶ፡እንሆ እግስግስ።

 • Alex January 16, 2012

  I think is the proper time in demand to get organized and get involved to the issues of our
  country. We must honestly admit and face the seriousness of the current problems Eritrean
  citizens are enduring. Those who are far less inclined to confront the sad realities seem to
  worry more and eager in protecting the negative image of the authority. We should show
  support and solidarity to those Eritreans who manage to highlight our cause from every directions. Meetings, discussions and critisizing openly only brings understanding.

 • Cambo January 16, 2012

  I have much more confidence in the younger Eritrean generation than the older generation of the Higdef or the current opposition groups.
  If there is any significant change going to come, it is through and with the younger Eritrean generation. The older generation has failed to Eritrea.
  If Issaias and Higdef are not willing to support and address the younger generation, then the Ethiopians will take this big opportunity to affect their own political cause. This is how one plays politics.
  The Ethiopians understand this well now and they are ready to play it. The ethiopians seem to be tired of the older Eritrean generation who spent most of their time and resources fighting each other.

 • blame the agame January 16, 2012

  @ Abnet Tesfai
  The notion of greater Tigray may come and haunt you every time you think of Weyane-and its view of ethinic rights. Yet, the fact on the ground is, the weyane just wants to see a responssible independent Eritrea which is at peace to itself and to its neighbours. So if you are unhappy to see the few brave, out of the thousands of refugees, gathering to discuss & help end the appalling situation of Eritrea and Eritreans-something which is catching the whole world by surprise, well its upto you. It is of no use drumming around, while you can do nothing to change this situation from your seat in the west(?). FYI, there is someone being tourcherd/just killed/is trying to cross dangerous mines/ is imprisoned/ extorted for hefty cash,etc right at the time you are reading this. Crap? well I say to you get real….!!!

  • Abnet Tesfai January 16, 2012

   blame the agame
   good morning!
   i understand what you are worried of the current incidents of the eritrean people as i have said it already. it is i fact and crystal clear and most of us are victim of the dictator evils.
   for your surprise what is said by the woyane and what is hidden in their mind is not consistent. DON’T GET FOOLED/DUPED by their delusive promises.

   DON’T YOU KNOW/ REMEMBER WHAT THE TGRAY AGGRESSORS LIKE ALULA HAD DONE OVER RAS WELDEMICAEL SOLOMON, THEY GAVE HIM FALSE PROMISES AND THEY HAVE IMPRISONED AND KILLED HIM IN TRGRAY….
   …. LUZUY HASAS HAMASHIENAY EMA ELAMAHALKAY ELATAHLIKAY EYU EMBEY….
   SO ARE YOU IN A HASTE TO GET TRAPPED BY THEIR CHILDISH TRICK.

   • sol January 16, 2012

    This is the time where every body works for his own goal and it is up to the Eritrea to hold the matter with civility, work for joint benefit but without comprising things which endanger the nation. But bringing old story from Zemen Mesfint would not help us .That part if history nothing to di with the current it us a feud between landlords, it was everywhere in Gonder, Gojam Tigray, and other parts of the region. It is self denial to talk about Ras Alula via Ras Weldenkil.

    • Abnet Tesfai January 16, 2012

     if you deny the past and ignore it you remain inept and irresolute. you will not know where to go. stop being offhand less you are in a position to support those individuals alleging the opposition groups as they want to defame their role. don’t try to mix the eritrean history with the Ethiopian history. do not surrender. read carefully the eritrean history. what you are saying is what the Ethiopian have been excusing to invade Eritrea.
     we Eritreans are betrayed by the dictator and his cliques. as a result here we are at turmoil. many Eritreans are fighting to the top of their efforts. what is worse in our struggle against all the crimes in Eritrea is kidnapped and miscontrue the strugle and are using for their own benefit and indirectly helping the dictator and the woyane.

     • blame the agame January 17, 2012

      Abnet Wedi hager…
      I understand where your fear is coming from. What happened hundered years ago, and obviously with me with no thorough idea what a political gamble it was, I leave that to historians.But now I can’t say same is to happen this time as well. Weyane and Sha-abiya were sleeping in the same trenches-till death, that I know is fresh in my memory. And of course the weyane supported the Eritrean cause since its inception to date.Means that I have no reason to believe the weyane is far more against the interest of Eritrea than the sick leadership of shaabiya. Be as it may, the burning issue at hand is our nation’s social fabric is at steak, and we need a solution ASAP.

 • Popular Front for Dictatorship & Jailing(HGDF) January 16, 2012

  HGDEF MENDEF always blame Ethiopia. while hiding his own big FAULT.
  HGDEF mendef must follow his ex-mastermind Gaddafi

  • Abnet Tesfai January 17, 2012

   blame the agame
   how are you
   you said the woyane is always with the people of Eritrea.
   what does it mean when they exhume or dig out our martyrs bones from their cemetery? what was its message to eritrean people?
   2 why was thousands of Eritreans were evacuated and send to Eritrea under the HIBRI AYNI… after robbing their properties which were owned by them after prolonged time?
   3. why were the woyane army robbing and raping the eritrean women after their seized some part of Eritrea?…..
   so are hoping woyane to be good for the eritrean people in the future?
   please don’t be dupe….
   BEGHISI MS TEKULA TIMAHAZO…. that means the ship is going with wolf with her foolish mind, but the wolf is cheating her in order to get convieniet time to eat her.
   you dear guys we have world widely known dictator in our country who exposed us to many problems, and we need to fight him soon and aggressively but it should not be in the wrong way…..
   tehawiken zefseseo temelisen yhafsio… keykewn

   • yosiefe@gmail.com January 17, 2012

    pls tell me where u leave?????? if u leave in Eritrea u r obliviously u r blind and deaf at the same time and if u leave abroad pls just go to Eritrea and leave there OK.when the shabia ur own government screws u hard mes tokla zeykonka wala mes kenfez keman ketemahazo eka.

  • yosiefe@gmail.com January 17, 2012

   yeah u r right and it wont be soon

 • tesfaldet January 16, 2012

  did you hear the talk by wedi taba who left eritrea in 1997 join the DEMHAE & SEDEGHE NOW he relaize he is in the wrong side & come back to his people so go to WWW . MESKEREM . COM LOOK & LISTEN in PALTALK abaout the awsa meeting & more

  • kabUK January 17, 2012

   neti wedo Geba dikka seb koxirkayo?

 • tesfaldet January 16, 2012

  anther breaking news THE UN says the craying of the KENYANS & WEYANE that eritrea is arming ALSHEBAB is not true so ones more go to WWW . MESKERM .COM read on the top article this is avery bad news to the weast & weyane big blow

  • Zeray January 16, 2012

   tesfakdet,

   The burning issue for Eritreans is the fact that Eritreans do not have freedom in their own country. If there was good governance and respect inside the country, the foreign policy of Eritrea would not be a big deal to most Eritreans. Every country does things for its best interest.

   What is killing us is too many people are suffering in a container at over 120 degrees. Too many Eritreans are forced to stand on the sun after they have been in the dark and are going blind. Too many Eritreans are going crazy because of the inhumane treatment and torture by PFDJ. I could go on on. How do I know? I have first hand information and relatives who are going through and who gone through this.

   The peace loving Eritreans are now on the next level and there is no turning back. The destruction of the current system is a matter of short time.

   • Alex January 16, 2012

    Zeray
    You think him and the so called PRDF supporters don’t know. They
    just choose to side with the authority. Why? For a reason they
    only know.Gizye M’kehdhad mexi-una entay yegeber ilkayo ikha.

 • Taddesse T Gebremussie January 16, 2012

  Dear Eritreans wither you like it or not we are member of UN no country can change our border Ertrea is independent country.
  DJIBUTI is asmoll country with poplation300,000, Ethiopia use it as main import sea way and it was 99 years leased to France by king Menelik even that small country canot invided by Ethiopia.Whow do you think Eritrea will?. You think chaildsh,no way one inch of Eritrea will go to Ethiopia.It is game of Isayas he know that you dont know International law.