Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መግለጺ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ

ከም መቐጸልታ ዝሓለፈ ርክብ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ንሕና ኣብ መዓስከራት እንነብር ስደተኛታት ካብ ዕለት 16/02/2012 ካብ ሓሙሽትኡ መዓስከር ስደተኛታትን ኣዲስኣበባን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተኣኪብና ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዘቲና፡፡ ኣብዚ ናይ ዘተ መኣዲ

ከም መቐጸልታ ዝሓለፈ ርክብ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ንሕና ኣብ መዓስከራት እንነብር ስደተኛታት ካብ ዕለት 16/02/2012 ካብ ሓሙሽትኡ መዓስከር ስደተኛታትን ኣዲስኣበባን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተኣኪብና ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዘቲና፡፡ ኣብዚ ናይ ዘተ መኣዲ ዝተሳተፍና ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ኣስታት 210 ኮይና 29 ካብ ተሳተፍቲ እዚ መኣዲ ዘተ ደቂኣንስትዮ ኢየን፡፡ ብዜካ’ዚ ምክትል ኣቦወንበር ፈጻሚት ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣቶ ዮውሃንስ ኣስመላሽ፡ ኣባል ባይቶ ኣምባሳዶር ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ኢሜግረሽንን ጉዳይ ስደተኛታትን ተረኺቦም ነይሮም፡፡

ተዛተይቲ ካልኣይ መድረኽ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት፡ ህልው ኩነታት ሃገርና እንታይ ይመስል? ማሕበራዊ ሂወት ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ኣሎ? ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ልዕሊ ህዝብብን ሃገርን ኤርትራ ኣውሪድዎ ዘሎ ከቢድ ዕንወትን ሃሰያን እንታይ ኢዩ?  እዚ ስርዓት’ዚ ባህሪያቱን ኣነዳድቕኡን ከመይ ኢዩ? ንኤርትራ ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ጎደና ጥፍኣት’ዩ ዝመርሓ ዘሎ?  ሓያልን ድኹምን ጎድንታት ፖለቲካውያን ውድባት እንታይ ይመስል? ተራ ኤርትውያን መናእሰያት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ? ኤርትራዊ መንእሰይ ናይ ቃልሲ እጃሙ ከየልዕል ማሕለኻ ዝኾንዎ ነገራት እንታይ ኢዮም? ዝብሉ ከበድቲ ዛዕባታትን ካልኦትን ኣልዒልና ብዕምቆት ዘቲናሉ፡፡

ከም ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባታትና ግን ኣብ ዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣርእስታት ማእከል ዝገበረ ኢዩ ነይሩ፡፡ ንሳቶም ድማ፡-

 1. 1.          ቁጠባዊ መዳያት ሃገርና
 2. 2.          ፖለቲካዊ መዳያት
 3. 3.          ማሕበራዊ መዳያት
 4. 4.          ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት

ሃገርና እንታይ ይመስሉ: ኣብ ዝብል ኣብ ሸውዓተ ጉጅለታት ተኸፋፊልና ነዊሕ ሰዓታት ዝሸፈነ በዳህቲ ክትዓትን ምርድዳኣትን ጌርናሉ፡፡ ብመሰረት ዝገበርናዮ ግሉጽን ኣሳታፍን ምምይያጣት ድማ፡ ተሳተፍቲ ካልኣይ መድረኽ መኣዲ ዘተ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ኣብዚ ዝስዕብ ገምጋምን መረዳእታን ክንበጽሕ ኪኢልና፡፡

ኣብ ኣርባዕቲኡ ዓበይቲ ዛዕባታት ኣብ ቁጠባዊ መዳያት፡ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና፡ ማሕበራዊ ሂወት ህዝብና፡ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ወጻኢ ብሓፈሻ፡ ፍጹም መላኺ ዝኾነ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናውን ሃዋኽን ፖሊሲን ግጉይ ስርዓት ምሕደራን ህዝቢ ተበታቲኑ፡ መናእሰያት መጻኢ ዕድላቶም ጸልሚቱ፡ ህዝብን ሃገርን ብቐሊሉ ክፍወስ ዘይክእክል ከቢድ ዕንወትን ሃሰያን ወሪድዎ፡ ኩቡር ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ በሪዙ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ኣባቲኽዎ፡ ወትሩ ኣብ ከበባ ኩናት ከምዘሎ ኮይኑ ከምዝሓስብ ገይርዎ ከምዘሎ: ኣብ ሓባራዊ መረዳእታን ስምምዕን በጺሕና፡፡

ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ዓቕምታትና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኢዩ፡፡ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ መኣዲ ካልኣይ መድረኽ ዘተ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት ዝተሳተፍና፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክመጽእን ክረጋገጽን ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብዝቐልጠፈ ክእለይ ኩሉ መዳያዊ ጻዕሪ ክግበር መንእሰይ መሪሕ ተርኡ ክጻወት ብምሉእ ድምጺ ኣስሚርናሉ፡፡

ኣብቲ ኣጋጣሚ ምክትል ኣቦ መንበር ፈጻሚት ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣቶ ዮውሃንስ ኣስመላሽ ከምኡ’ውን ኣባል ባይቶ ኣምባሳዶር ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ጉባኤ ኣዋሳን ውጽኢቱን እንታይ ይመስል: ንተሳተፍቲ መናእሰያት ስደተኛታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም፡፡ ካብ ተሳተፍቲ ዝወረዱ በዳህቲ ጠቐምቲ ሕቶታት ‘ውን መልሲ ሂቦም፡፡ ተሳተፍቲ መናእሰያት ብወገና ዕድመ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንምሕጻር ኣብ ጎኒ ኤርትዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኮይና ኩሉ መዳያዊ ምትሕብባር ቃልሲ ክንገብር ብዝሰመረ ድምጺ ብዓውታ ኣድሚጽናዮ፡፡

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!

ውድቀት ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.!

ኣኼባ ኤርትራውያን መናእሰያት ስደተኛታት

ዕለት 19/02/2012 ሽረ እንዳስላሰ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
11 COMMENTS
 • Cambo February 22, 2012

  The only Eritrean group that can bring a worthy change in Eritrea are the young Eritreans, especially the young Eritreans inside Eritrea and the active young Eritreans in the refugee camps of Ethiopia. The older generation of Eritreans in the opposition be it in gujle Hawasa or what not has failed Eritrea.
  The younger Eritreans in Ethiopian refugee camps and other parts of the world have repeatedly rejected the old politics of yester-years including gujle Hawasa. By doing so most younger Eritreans have disassociated itself from the bakrupted political idealogy of the past and its leaders. This is a good start for the Ethiopian government — understanding that the older bankrupted generation has failed as an opposition and is incapable of bringing the meaningful change the young Eritreans aspire for.
  Job well done and it is a good start.

  • Zeray February 22, 2012

   Cambo,
   When you start your sentence with “The only….”, you have limited your mind and in fact you can be a danger to democracy. We need the young and the old, we need the men and women, the rich and the poor, we need all parties, all religious groups for democracy etc… All these groups will form a constitution that represents everyone and follow the rule of law.

   Combo it is too early for you to play like a judge at this time. Have an open mind.

   • Ahmed saleh February 22, 2012

    Zeray
    Well said brother, we do not need anymore this kind negativity in
    our society. The culture of disrespect and discrimination was not
    an Eritrean people’s dream in free Eritrea. We will not stop respecting
    our elders and we will depend on their advice and support to the
    process of political change. But I don’t understand why CAMBO keep
    promoting on division between youngs and olds. It does not bring
    positive or constructive result to the future atmosphere of our society.
    Don’t you think our elders paid their price under cruel system of HGDF
    too.

    • Facts-whose-facts February 22, 2012

     Ahmed Saleho

     Don’t worry man those people just they are passing their time from the refugee Camp and Shiri Enda Selasi till they get the flight to USA or Canada. When you have nothing to do in some refugee Camp ofcourse you will find something to keep you Busy, We love to have the oldy and the oldiest Men just to meld around from any-where on the west and Awassa.

     • ahmed saleh February 23, 2012

      CIAO- AFAFF

     • Fetawihaki February 23, 2012

      unlike you, we young eritreans evicted by HGDEF from our beloved eritrea, will fight against the tyrany where ever we are! If you are an eritrean, then think about the worsening situation in ur country caused by HGDEF, think about the suffering eritrenas, be on the side of your ppl and don’t support the HGDEF criminals.

      selam n deki erey
      Fetawihaki

 • tesfay haile February 22, 2012

  WHY A NEW MEETING OF ERITREANS????? WHAT ABOUT BAITO???? WHY DO WE ALLOW OURSELVES TO BE ROTATED FROM ONE MEETING TO ANOTHER BY SOMEONE??? WHO IS PLAYING A TRICK ON OUR STRUGGLE???? LETS OPEN OUR EYES A BIT WIDE.

  • CITZEN OF ERITREA/ RAPE LAND February 22, 2012

   No body is playing games with our struggle .Let us not be paranoia like Isaias , if he has constipation ,blames America & Woyane . Ethiopia has said ,we are giving you(Eritreans ) stage for struggle ,solve it in a way that helps both countries .In my opinion ,the meeting in hawassa was of complainers ,mostly ex-Jebha tegadelti ´s .I hope this one will be by young people who are not mingled with religionism /regionalism.

 • simon haile February 23, 2012

  ኢትዮጵያ —> ሽረ እንዳስላሰ –> ኣዲስ ኣበባ —-> ኣዋሳ —-> ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ

  What is the point from one meeting to the next meeting.

  May God save eritrea from her selfish, self-interested and Self-centred kids.

 • weredemihret February 23, 2012

  The meeting does not seem to be outside the resolution of the Awassa conference but its consequence. Otherwise, why would ENCDC officials partook in it?

 • arada March 10, 2012

  abi serh tawhebona eritrweyn nabrti ab ethiopia na eritriea ab 3 buta na makfal

POST A COMMENT