Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መሰጋገሪ ድልድል ክንከውን ኢና ደሊና !!!(ኣዋጅ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ)

መሰጋገሪ ድልድል ክንከውን ኢና ደሊና !!!(ኣዋጅ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ) መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ትንሳኤ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘስምዕ ቋንቋ ከም መርሃዊ ጸበባ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ናብ ህዝቢ ቀሪባ'ላ፡ ፤ ጽገናውያን ድሕሪ ናይ6 ኣዋርሕ ናይ ሓሶትን ጸለመን ወፍሮም ብሳላ ብድሆ ደለይቲ ፍትሒ ናብ ኣደባባይ ወጽዮም ክቃልዑ ተገዲዶም ኣለዉ፡ ፤ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ኣብ መግለጺኦም "መሰጋገሪ ድልድል"ጥራሕ ክኾኑ'ኳ እንተ ገለጹ መን ምስ መን ዘራኽብ ድልድል ምዃኑ ግን ንጹር ኣይገበርዎን፡ ፤ እስከ ካብ ኣፎም ንስምዓዮ፡ ፡ “We are responding to Eritrean cries for change,” said Andebrhan. “We are a bridge between the diaspora, who are important, and our colleagues inside Eritrea. But the Forum is led from inside

መሰጋገሪ ድልድል ክንከውን ኢና ደሊና !!!(ኣዋጅ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ)

መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ትንሳኤ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘስምዕ ቋንቋ ከም መርሃዊ ጸበባ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ናብ ህዝቢ ቀሪባ’ላ፡ ፤ ጽገናውያን ድሕሪ ናይ6 ኣዋርሕ ናይ ሓሶትን ጸለመን ወፍሮም ብሳላ ብድሆ ደለይቲ ፍትሒ ናብ ኣደባባይ ወጽዮም ክቃልዑ ተገዲዶም ኣለዉ፡ ፤ መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ኣብ መግለጺኦም “መሰጋገሪ ድልድል”ጥራሕ ክኾኑ’ኳ እንተ ገለጹ መን ምስ መን ዘራኽብ ድልድል ምዃኑ ግን ንጹር ኣይገበርዎን፡

፤ እስከ ካብ ኣፎም ንስምዓዮ፡ ፡ “We are responding to Eritrean cries for change,” said Andebrhan. “We are a bridge between the diaspora, who are important, and our colleagues inside Eritrea. But the Forum is led from inside Eritrea.” ይብል ኣቶ ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ፕረሲደንት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ነበር፡ ፡ ተዋስኦ ድዩ ወይስ ቁምነገር ዘይነጸረ መግለጺ መድረኽ ህዝቢ መታን ከየደናግር ክንሓተሉ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለና፡ ፡ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ድልድል ኣብ ሞንጎ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ዝነጥፉ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ይብሉና ኣለዉ፡ ፡ መን’ዮም እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ተቛወምቲ?ኣቶ ዓንደብርሃን “ብጾትና” ክብል ከሎ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ናይ ገድሊ ብጾቱ ማለት ድዩ ወይስ ብመንእሰይ ወለዶ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ማለቱ’ዩ? እዚ ንሱ ባዕሉ ዝምልሶ’ኳ እንተኾነ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ኣብ ልዕለኻ ዘሎ ናይ ሓደጋ ደበና ክተስተብህለሉ ምስትውዓል የድልየካ’ሎ፡ ፡

መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ኣብ መግለጺኦም ኣብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ ዘተኮረ’ዩ ኔሩ ክብሃል ይክኣል፡ ፤ እቲ ን23 ዓመታት ደም ንጹሃት ኤርትራውያን ዝሰተየ ጉጅለ ህግደፍ ከም ገበነኛ ዝገልጽ ወላ ሓንቲ ኣብ መግለጺኦም የለን፡ ፤ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ’ውን ደፊሮም ገበነኛ’ዩ ክብልዎ ኣይተሰምዑን፡ ፤ብገበን ዝሕተት ኣካል ኣብ መግለጺኦም የለን፡ ፤ ኣቶ ዓንደብርሃን ብዛዕባ ጎይትኡ ኢሳያስ ከምዚ ይብል፡ ፤”So what role might President Isaias Afeworki have in any transformation, the panel was asked. “He cannot be any part of any renewal. He must be neutralised.” declared Andebrhan.” ወይ ሰብ ደቀይ!!! ብድሕሪ ጥፍኣት መንእሰይ ወለዶ፡ ብድሕሪ ጥፍኣት ኤርትራውያን ኣብ ምድረበዳ ሲናይን ማእከላይ ባሕርን፡ ብድሕሪ መሸጣ ናውቲ ኣቑሑት ኤርትራውያን ኣብ ጎቦታት ሲናይ፡ ብድሕሪ ማእሰርቲ ሓለፍቲ መንግስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ዒራዒሮ፡ ብድሕሪ ራዕድን ሽበራን ህዝብን ሃገርን፡ ብድሕሪ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወረደ ባርነት፡ ብድሕሪ እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ምዕጻዋ፡  ብድሕሪ ቁጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዕንወት ሃገር፡  ብድሕሪ ዕንደራ ጀነራላትን ኮነሬላትን ሓለፍቲ መንግስትን፡ ብድሕሪ መለክዒ ዘይብሉ ሕሰምን መከራን ህዝቢ ኤርትራ፡ ተሓታቲ ዘይብሉ ተሓድሶ መንግስቲ ክንገብር ኢና ክብሉና ዘስደምም’ዩ፡ ፤ህዝቢ ኤርትራ ዓሻ ተረኺቡ ብዘይ ሓደ ደበስ ቁማር ክብሃል እንተ ኮይኑ ንሕና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሞይትና ማለት’ዩ፡ ፡

መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ብግልጺ ጽገና ኢሎም ብኣፎም ገሊጾም ኣለዉ፡ ፤ ኣቶ ዓንደብርሃን መራሒ’ዛ ጉጅለ ከምዚ ይብል፡ ፡ “So what role might President Isaias Afeworki have in any transformation, the panel was asked. “He cannot be any part of any renewal. He must be neutralised.” declared Andebrhan. ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ዝግበር “ተሓድሶ መንግስቲ” ኢድ ክህልዎ ኣይክእልን ይብል፡ ፤ ክቡራት ኣንበብቲ ነስትውዕል!! ብግልጺ “ተሓድሶ መንግስቲ” ይብሉ’ለዉ፡ ፤ ተሓድሶ መንግስቲ ማለት ጽገና ማለት’ዩ፡ ፤እዚ ዝጠልብዎ ዘለዉ እቲ ንኣዋርሕ ዝጸሓፍክሉ ጽገናዊ ለውጢ’ዩ፡ ፡ ኣብ መግለጺኦም ሓንቲ ንሱር ነቀል ለውጢ እትገልጽ ቃል ኣይረኣኹን፡ ፤ እዚ ዝገልጽ እዚ ጉጅለ’ዚ ምስቲ ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ መራሕቲ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ስልጣን ምምርቓሕ ዝሓትት መስርሕ ስኑዕ ለውጢ ኢዩ፡ ፡ስኑዕ ለውጢ’ኸ ብህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብመናሰይ ወለዶ ከኣ ብፍላይ ተቐባልነት ኣለዎ’ዶ? መልሱ ብሩህ’ዩ፡ ፤ ህዝቢ ኤርትራ ካብ በረኻዊ ምሕደራ ነጻ ክኸውን ይደሊ’ሎ፡ ፤ እዚ ናይ ህዝቢ ድልየት ከኣ ባዕሉ ጥራሕ’ዩ ዝውስኖ፡ ፤ ህዝቢ “መሰጋገሪ ድልድል”ኣይሓተተን፡ ፤ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ሱር ነቀል ለውጢ ጥራሕ’ዩ፡ ፤

መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ሓደ ዘስደምም እምነት’ውን ኣለዎም፡ ፤. “We are EPLF legacy – we represent that legacy. But now we take a different approach,” he said. “We want to encourage a culture of dialogue.” ይብሉ፡ ፡ወከልቲ ህዝባዊ ግንባር ኢና፡ ፡ ሕጂ ግን ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ኢሂን ምሂን ክንብል ንደሊ ይብሉ’ለዉ፡ ፡ እቲ ኢሂን ምሂን ግን ምስ መን ማለት’ዩ? ምስ እዚ ዘሎ መንግስቲ ወይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ? ቅድሚ ሕጂ በዲልና ኢና’ሞ ሃየ ንተዓረቕ ድዩ ዘስምዕ? ህዝቢ ኤርትራ ገድላዊ ምሕደራ ጸሊኡ ብሓደ ኮይኑ ስመርርርር ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን ኢልኩም ክትፈላልዩ ምፍታንኩም ተዓዚብናኩም ክንብሎም ንደሊ፡ ፤ ህዝቢ በረኻዊ ምሕደራ ዐረ ጥዒምዎ መኣስ ይጠፍኡልና ይኾኑ ይብለኩም ኣሎ ዝኸበርኩም ጉጅለ መድረኽ፡ ፤ሎሚ እዋን ስመር እምበር እዋን ተጋዳላያን ገባርን ዝብሃሎ ኣይኮነን፡ ፤ ህዝቢ ኤርትራ መሰጋገሪ ድልድል ኣይደልን፡ ፤ ናበይ ክሰጋገረሉ? ተሓግሒግኩም ክትጠፍእሉ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ፡ ፡

መድረኽ ንሓባራዊ ዘተ ኣብ መግለጺኦም ብዝዓባ’ዚ ስመር ዝብል ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ብጩቕ ክብሉ ኣይደፈሩን፡ ፤ድምጺ መንእሰይ ወለዶ ንጎድኒ ገዲፎም ስልጣን ኣብ ኢድ ገድሊ ተሓጺሩ ክተርፍ ይጠልቡ ኣለዉ፡ ፤ ብኣባሃህልኦም ሃገርን ህዝብን ርስቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር’ዩ፡ ፤መንእሰይ ወለዶ ተቐባሊ ሕድሪ ምዃኑ ረሲዖም አብ እርጋኖም ናይ ስልጣን ዝምውና ክፍጽሙ ይደናደኑ ኣለዉ፡ ፤ እዚ ዓውዲ’ዚ ዓውዲ መንእሰይ ወለዶ ምዃኑ እምነት የብሎምን፡ ፤እምነቶም ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ገድላዊ ምሕደራን ንዘለኣለም ክነብር ጥራሕ’ዩ፡ ፤ መንእሰይ ተረካቢ ሕድሪ ምዃኑ ክኣምን ዘኽእል ሕልና የብሎምን፡ ፤ ጉጅለ መድረኽ ብሕልና ዝሞቱ ጥራሕ ዘይኮኑ እቲ እከይ ታሪኽ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክቕጽሉ ዝደልዩ ጠላማት ኢዮም፡ ፤ ሕጂ’ውን ታሪኻዊ ጥልመት ክፍጽሙ ድንዕ ድንዕ ይብሉ ኣለዉ፡ ፤ ሓይሊ መንእሰይ ወለዶ ብሓይሊ ገንዘብ ዝነዓቕዎ ይመስሉ፡ ፤ንስኻ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ጌጋ መንገዲ ከም ዘለዉ ብስምረትካን ሓድነትካን ክተርእዮም ኣለካ፡ ፤ ንስምረትካ ክዘርጉ ምዃኖም ኣቐዲምና ፈሊጥናዮም ኣለና፡ ፤ ዋና ጸላኢኦም ጉጅለ ህግደፍ ዘይኮነ ንስኻ መንሰይ ወለዶ ምዃንካ ክበርሃልካ ኣለዎ፡ ፤ ነዚ ከኣ ብድሆ ክትብሎ ተዳሎ፡ ፤ይቕጽል……

ፍትሒ ይንገስ

ወልዱ ተኽለ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
103 COMMENTS
 • bravo February 6, 2014

  I underdtund that fundamental change is better than reform. But z young don’t have z strength to do z findamental change. Simrer is no better than other opposition….weaked n divisive….if u beleive your group called by simer is is better than z remenants of EPLF who call themselves “medrek” sto pcrying a wolf cry….march forward n bring z fundamental change….i am not saying medrek is z best but better than simer

 • bravo February 6, 2014

  I underdtund that fundamental change is better than reform. But z young don’t have z strength to do z findamental change. Simrer is no better than other opposition….weaked n divisive….if u beleive your group called by simer is is better than z remenants of EPLF who call themselves “medrek” stop crying a wolf cry….march forward n bring z fundamental change….you can’t stop others from fighting their own way….Eritrean regime is z worst enemy of Eritreans….if ur strategy id better and will us to fundamental change swiftly, show us. i am not saying medrek is z best but better than simer

 • bravo February 6, 2014

  I underdtund that fundamental change is better than reform. But z young don’t have z strength to do z findamental change. Simrer is no better than other opposition….weaked n divisive….if u beleive your group called by simer is is better than z remenants of EPLF who call themselves “medrek” stop crying a wolf cry….march forward n bring z fundamental change….you can’t stop others from fighting their own way….Eritrean regime is z worst enemy of Eritreans….if ur strategy id better and will help us achieve fundamental change swiftly, show us. i am not saying medrek is z best but better than simer

 • Truly Truly i say to you February 6, 2014

  Kalighe, you asked me Truly, “What would you do if some of the top “monkeys” tomorrow say they disagree with Iseyas, so want negotiate with the regime a peaceful transfer of power to a reformist group…`?

  My answer to you based on God´s wisdom principle is like follow:
  ” When people fall down do not they get up again? When, they discover they are on the wrong road, do not they Turn back? (Jermiah 8, 4)

  Brother Kalighe, in other part the word of God teaches the following Almighty Lord´s principle:
  “If wicked people turn away from all their sins and begin to obey my decrees and do what is just and right, they will surly live not die. All their past sins will be forgotten, and they will live because of the righteous things they have done. Do you think that i like to see wicked people die? Says the Sovereign Lord. Of course not! I want them to turn from their from their wicked ways and live. ( Ezekiel, 18; 21-23) But such kind of mercy to Ali Abdu like criminals did not apply, since they hate repentance but chose abstain.
  But, when Ato Andeberhan alike people even it be late since they start to turn from their wrong way, why are you now opposing and hindering them? Do you people mean it was better if they stayed passive and continue like before?
  However i do not like to be little or reject your concerns the doubt you have towards them, this is why i say we need more clarity and transparency from suspected persons and i requested brother Amanuel Iyasu to interview them for more clarity.

  • Metkel February 6, 2014

   Keshi Truly,
   Andebrehan didn’t apologize for his previous crimes and ask forgiveness. You are asking us here to let a lion protect a sheep. That won’t happen. Not again.

   • selamawit2 February 6, 2014

    Metkel brother, i think its not o.k. to make allusions about a persons faith.
    this should be one of our first lessons in a rainbow country eritrea with so many different faith and cultures!

  • kalighe February 7, 2014

   “But, when Ato Andeberhan alike people even it be late since they start to turn from their wrong way, why are you now opposing and hindering them? Do you people mean it was better if they stayed passive and continue like before?”

   Truly Truly

   I am not saying those behind Medrek should not oppose the regime. It’s their right to support or oppose any political force in Eritrean arena. That said, nobody should delegate these people to deal with the regime because they are part and parcel of a political force that got us into this mess we find ourselves now. Besides, they will never be able to bring justice to the country, because the reforms will leave the regime’s power structure intact.
   If you do a simple survey of public opinion on the degree of change Eritreans are looking for, you will find that at least 7 out of 10 people want radical change. The ‘Medrek’ people are far away. They are still living in the old days when some people naively thought Iseyas should be persuaded to lead political reforms or should be allowed to retire. The reality of today is very different, if the changes are not radical there will be more problems, God forbid ,probably we will move to internal armed conflict as in Somalia, Congo ..etc.
   There is only one way to achieve a safe landing and avoid all problems : “Hand over power to people, directly”.

   I agree to you suggestion that we better hear them talking to public openly.

 • Med February 6, 2014

  Well done Weldu your analysis is more than I expected; this people are completely out touch; no place any more for divide a rule of strategy of HGDF!!

 • Meretse Asmelash February 7, 2014

  ክብርቲ ወ/ሮ (ወ/ት) (ኣቶ) ኣዜብ………. ስም ኣቦ ዋና ዘይፈለጦ ጓና ኣይሕመየሉንን። ንኣንበብቲ ከክብር ግን Azieb ዝብል ስም ከምቲ ልሙድ ስም ጓል ኣንስተይቲ ክወስዶ እየ። በዚ መሰረት እምብኣር ክብርቲ ሓውቲ ኣዜብ ነቲ ዝጸሓፍክዎ ሪእቶ ኣመልኪትኪ ንዝጸሓፍክለይ ሪእቶ ኣምሳያ እንሆ
  መጀመርያ እስኪ ናብ’ቲ ዝጸሓፍክዮ-

  መረጻ ኣስመላሽ፣
  እንታይ ደኣ ሕጅስ ናብ ሃተፍተፍ ኣዲህቡልኪ እምበር ሓደ ሓደ ጊዜስ ኣገደስቲ ጽሑፋት ነቢበልኪ ነይረ።

  ብቀዳምነት ክብርቲ ሓፍቲ እንዳ ዘለልኪ ኣንቢብክዮ እንተኮንኪ’ምበር ኣነ ዝበልኹ፡-

  ሹፍ ኣልከዲስ ግለት (ቅለት) ኣደቡ
  ሸረበ ኣል ለበን ዎ መሳሕ ሸነቡ

  ንስኪ ግን ነዚ ከም ምልፍላፍ(ምህትፍታፍ) ጌርኪ ቆጺርክዮ ይመስለኒ። በሊ ሕጂ’ውን እዚ ምስክር ዘይጽበ ናይ ባይታ ሓቂ ኣዩ።
  ቅድሚ ጫፍ ብርዔይ ምስሓበይ ግን ምስ’ዚ ሓበሬታ’ዚ ክገድፈኪ ይፈቱ ።

  ንወዲ ኣንቲ/ ንጓል ኣንታ እናበሉ ገማጢሎም ዝጽውዑ ወነንቲ ዛር ወይ ከርበ እዮም። ኣነ ግን ካብ ክልትኡ ነጻ ምኳነይ ኣማስኪረ ኣሎኩ።

  • Meretse Asmelash February 7, 2014

   ኣዜብ ኣይትሓዝለይ። ድሕሪ እታ ናይ ዓረብ ምስላ ንዝያዳ መብርሂ እዚ ዝስዕብ ቀሪበልኺ ኔረ። ክሕግዘኪ ተስፋ ይገብር።

   መንገብገብ ለኪኩም ሕብሪ ጽንብላሊዕ
   ዘራእቲ ወዲእኩም ተመኒኩም “ኣውሊዕ”
   ከም ቀደም የሎን ጸዎታ ገበጣ
   ዲዲት ከይትንሳዕ ድሕር በል ኣንበጣ

   ንዓይ እንተዘይ ኣሚንኪ ነተን 8 ብሄራት ሕተቲ
   ንግዝይኡ ግን ሰናይ መዓልቲ!

   • Azieb February 8, 2014

    ሰላም መረትሰ፣
    ሕጂ እዉን ካብ ሃተፍተፍ ናብ ዓጀዉጀዉ ዘድሃበልኪ ትመስሊ፣ እንታይ ኢዩ ጌጋይ ኣብ ክንዲ ትብልስ መሊስኪ ዓጀዉጀዉ፣ ኣላ መረትሳ።

 • Mesinas February 8, 2014

  ርእይቶ፥

  ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን፡ እስከ ህድእ ንበል። ዓቕሊ ኣይጉደለና። ሓንቲ ነገር ልቢ ክንብለላ እትግብኣና ጉዳይ ኣላ። ሎሚ ንኹሉ ንጉጅለ ህግደፍ ኣብ ምውቃዕ በትሪ ዘዋጣውጥ ዘበለ ሓይሊ፡ ሰብ ይኹን ሰይጣን፣ ዋላውን እቶም ጉጅለ ህግደፍ ታሪኻውያን ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ብቐጻሊ ዝምድረሎም ወያነ ይኹን ኣመሪካ ብዘየገድስ፡ መርሓባ ክንብሎ ጥራይ እዩ ዘለና። ስለምንታይ እንተኢልኩም ድማኒ ካብዚ ኣጽዋርናን ሓይሊ ሰብናን ዓጢቑ ዘሎ ጉጅለ ሕሰም’ዚ ንላዕሊ ንምእላዩ ክብድሃና ዝኽእል ሓይሊ ንላዕሊ ክመጽእ ስለ ዘይክእል!

  እዚ ጉጅለ’ዚ ነቲ ሓርነት ህዝቢ ከጓናጽፍ ዝግብኦ ሓይሊ መንእሰይ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት መቊሑ ሒዙዎ ስለ ዘሎ፡ ኣቐዲሙ እግርናን ኢድናን’ዩ ኣሲሩና ዘሎ። ብዝኾነ ሓይሊ ካብ ደገ መጺእካ ይወቓዕ ከይትብልውን ንመን ኢኻ ክትወቅዕ? ንኣሕዋትካን ደቅኻን!? ከቢድ’ዩ። ባዕዳዊ ሓይሊ እንተኾይኑ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ሃስያኡ ብሓደ ወገን ስለ ዚኾነ፡ ንሓርነትካን መሰልካን ዋጋ ንምኽፋል ዘማትእ የብሉን። ማለት ድርብ ወጽዓ የብሉን። ስለዚ፡ ነዚ ሕሱም ጉጅለ ብዘይደም ምፍሳስ ንምቕባሩ፡ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑን ብቐረባ እከይ ተግባራቱ ዝፈልጡን ሰባት ፈቲኻ ከይፈተካ ምሕቋፎምን ምትብበዖምን ዕምሪ ምልኪ ኣብ ምሕጻር ስለ ዝሕግዝ ልቦና’ዩ።

  በዚ መስረት ከኣ ንጉጅለ መድረኽውን ሕሉፍ ገበናቶም እናጸብጸብና ሕጂ ክንማጎቶም ዘርብሓና ኣይመስለንን። ቀስ ኢልካ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ’ምበር ጽገና ስርዓት ምልኪ ከም ዘየድልዮ ምምካሮም እቲ ዝበለጸ መገዲ ይመስለኒ። ኣይፋል! ንህግደፍ ክንጽግኖ ኢና እንተ በሉውን ይቐጽሉ ግደፍዎም። ገለ ክፋል መኣዝን ናይዚ ካብ መሰረቱ ኣፍሪስና ክንሃንጾ ንደሊ ዘለና ህንጻ ሃገር ኣብ ምእላይ እንተ ሓጊዞሙናውን ነቲ ዝተረፈ ንምእላይ የቃልሉልና ስለ ዘለዉ ረብሓ ኣሎዎ። ስለዚ ግደፍዎም ብመገዶም ይስርሑ። እንጻብኦ እንኮ ጸላኢ ጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ይኹን። ብዝተፈላለዩ ሓደስቲ ሓሳባት፡ ካብቲ ቀንዲ ዕላማና ከነንደልህጽ የብልናን። የቐንየለይ።

  ሓውኩም መሲናስ

 • Meretse Asmelash February 8, 2014

  ክቡር ሓው መሲናስ፡
  ለባም ምክሪ ። እንተኾነ ስምዕታና ነቲ ንሶም ዝከድዎ ዘሎዉ መንገዲ ንምዕጋት ወይ ዘይባህሪኡ ንምልባስ ዘተኾረ ኣይኮነን። እቲ ዝከድዎ ዘሎዎ መንገዲ ቅኑዕ ይኩን ጠዋይ ንከያድኡን ንዝሰዓቢኡን ይምልከት። ብኣንጻር’ዚ ግን ንሕብረተ-ሰብ ኤረትራ ቅድሚ ሕጂ ብፍላጥ ይኩን ብዘይ ፍላጥ በዲልናካ ኢና ዝብል ቃል ብክመልቖም ዘይመርጹ ባእታታት ዝካየድ ዘሎ’ዩ። ተመሊሶም ሎሚ’ውን ከም ቀደምካ ንዓና እመን፤ ምክንያቱ ንሕና ምስ’ቲ ኢድ የብልና ምስ’ቲ ሓደ እግሪ የብልና ክብሉ እንከሎዎ መን ብምዃኖም እዩ? ጉዳይና’ኮ ብናይ ሓባር ቃልሲ ነቲ እንኮ መላኪ ንምልጋስ ዝዓለመ እዩ። ጉዳይና’ኮ ንትሽዓተ ብሄራት ዝምልከት እዩ። ብኣንጻር እቲ ቀንዲ ጉዳይ፡- 9 ብሄራት ግን ንሶም ኣይትፋለጡን እኩም እሞ ከነላልየኩም ፤ ኣይትራከቡን እኩም እሞ ከነራክበኹም፣ ተፋጠጥቲ እኩም እሞ ኣብ ማእከልኩም ኮይና ክንዳንየኩም (BRIDGE) ኽንኾነልኩም፤ ዶ?
  ካብ ጉርሕን ሽርሕን ነጻ ዝኮነ መራከቢ መስመር መኣስ ይጽላእ? እንተኮነ ካብ ተሞዅሮ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ብርጅ ካብ ንዝሰርሕዎም ሓሊፎም ንካልእ ከገልግሉ ኣይተርእዩን።
  እሙን-መራከቢ ዝብሃል በተን 9 ብሄራት ዝማእከለ ጥራሕ እዩ።
  ዘለፋ ወሃብትን ተቀበልቲ ሪእቶን ግን ንለብመሉ ዝብል ምክርካ ቅኑዕ እዩ፡ ኣብ ልቢ ኩሉ ክሓድር ከኣ ተስፋ ይገብር።

 • Gojam February 11, 2014

  If you want be the bridge for next generation tell us what crime you and your master evil did. Otherwise ( KURIBKOM, NESEHA ETEWU.).SERAKI- MOBA-A-BALU YELFALEF.) WE CAN NOT WAIT TO READ THE SECRET LIFE OF GEDLI to come out and we’ll find how many kkillers among us. I mean Gegna, ABONA, Tesfay, Temenwo.

1 3 4 5

POST A COMMENT