Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሕልሚ ስርዓት ህግደፍ፡ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ

ኣብ መዋእል ስርዓት ህግደፍ፡ ሽመት ምዕዳል ወይ ምምንጣል፡ ሰባት ምእሳርን ምሽራብን ኣዝዩ ዝቀለለ’ዩ። እቶም ብስርዓት ህግደፍ ዝዳጎኑ ዜጋታት፡ ብሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ስለያ፡ “ጉዳይካ ስለዝተጻርየ ተፈቲሕካ ኣለኻ” ዝብል ሓጺር መግለጺ ምስተዋህቦም፡ ስለምንታይ ከምዝተኣስሩ ክሓቱ ዝኾነ

ኣብ መዋእል ስርዓት ህግደፍ፡ ሽመት ምዕዳል ወይ ምምንጣል፡ ሰባት ምእሳርን ምሽራብን ኣዝዩ ዝቀለለ’ዩ። እቶም ብስርዓት ህግደፍ ዝዳጎኑ ዜጋታት፡ ብሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ወይ ስለያ፡ “ጉዳይካ ስለዝተጻርየ ተፈቲሕካ ኣለኻ” ዝብል ሓጺር መግለጺ ምስተዋህቦም፡ ስለምንታይ ከምዝተኣስሩ ክሓቱ ዝኾነ መሰል የብሎምን፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብቲ ማሕዩር ዘጋጠሞምን ዝረኣይዎን ከይዛረቡ’ውን መጠንቀቅታ’ዩ ዝወሃቦም። ከምቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንሓደ ኣቦ፡ “ኣቦ ዓዲ ከመይ ኣሎ” ኢሉ ምስሓተቶም “ወይለ’ቦኻ ዓዲ ሓደ ሰብኣይ ይሸነላ’ሎ” ኢሎም መሊሶሙሉ ዝብሃል፡ ኢሳያስ ካብቲ ዝተሓተ ምምሕዳር ዓዲ ክሳብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ ንሽሙ ሚኒስተር ዝብሃል ብቀጥታ ወይ ብእሙናት ወከልቱ ስለዝቆጻጸሮ’ዩ። ዋላ እዞም ብነጋዶ ሰብን ብግብረ ሽበራን ዝፍለጡ ውልቀሰባትን ጉጅለታትን’ውን፡ ገንዘብ ከፊልካን እሱራቶም ፈቲሕካን ጅሆ ዝሓዝዎም ሰባት ብዋጋ ዕዳጋ ሰባት ይፍትሑ’ዮም። ስርዓት ህግደፍ ሓንሳብ መንጢሉ እንተወሲዱኳን እንተኣሲሩኳን ግን፡ ሰዳዲ ወረ ዘይብልካ ኢኻ ትጠፍእ። ሓደ ክልተ ዕድለኛታትን ኣያን ገንዘብ ዘለዎምን ግን፡ ንሓለውቲ ስልጣን ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ፡ ከምኒ መጀር ጀነራል ፍሊጶስ፡ ሓጎስ ክሻ፡ ስምኦን ገብረድንግል፡ ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ) ዝኣመሰሉ በላዕቲ ጉቦን ብስስዐ ዝዓወሩን ሃብታማት ነጋዶ፡ ኣሽሓት ገንዘብ ኣሕቁፍካ ካብ ሲኦል ክትድሕን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኤርትራ፡ ብዘይካ’ቲ ስርዓት ህግደፍ ከከም ዝጥዕሞን ዘርብሖን፡ ንግሆ ዝነድፎን ንጽባሒቱ ዘፍርሶን ሕግታትን መምርሒታትን፡ ሰበስልጣን ደረቶም ከይሓልፉ ዝቅየድሉን መሰል ህዝቢ ዝረጋገጸሉን ቅጥዒ ስለዘየለ፡ ዝምድና ህዝቢ ኤርትራን ስርዓት ህግደፍን ከብድን ሕቆን’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ዋላ’ኳ ብህዝቢ ኤርትራ ከምዝቁርቆር ለይትን መዓልትን ኣብ መራኸቢ ብዙሓኑን ብእሙናት ደገፍቱን ዓንገረር ይበል፡ ልዕሊ’ቲ ዘቁጸልጽል ቃላትን መደረን ተግባር ምስክር ስለዝኾነ፡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣረጋጊጹ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ዘሎ ዜጋ፡ ክቀትሎ፡ ክኣስሮ፡ ክጨውዮ፡ ቤቱ ከፍርሶ፡ ትካሉ ክሕርጆ ወይ ክዕሽጎ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ክሃድንን ኣብያተ ጸሎት ክወርስን፡ ዝብላዕ መግብን ዝስተ ማይን ክሕርሞ፡ መሬቱ ክዘምቶን ዝሞተ ሰብ ኣብ መበቆል ዓዱ ከይቅበርን ጸሎተ ፍትሓት ክይግበረሉ ክኽልክሎን ከም ንቡር’ዩ ዝውሰድ። ንኣብነት ስርዓት ህግደፍ ካብ ተነጽሎ ማሕበረሰብ ንምድሓንን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጽሞ ዘሎ ክሲ ገበን ንምምላጥን፡ “ቅዋም ንነድፍ ኣለና፡ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክግበረሉ’ዩ፡ ሰብኣዊ መሰላት ይመሓየሽ ኣሎ” እናበለ ክመጻደቅን ገንዘብ ክትኮበሉ ክልምንን ይርአ’ሎ።  ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጥቅምቲ 2013፡ ኣብ ደሴት ላምፐዱሳ ኢጣልያ ዝጠሓሉ ቆልዓ-ሰበይቲ ዝረከብዎም ልዕሊ 300 ኤርትራውያን፡ መንግስቲ ኢጣልያ ባንዴራ’ታ ሃገር ኣብ ፍርቂ ዓንዲ/ዘንጊ ብምውራድን መዓልቲ ሓዘን ብምእዋጅን ሰብኣዊ ርህራሀ ከርኢ እንከሎ፡ማዕከዝናት ዜና ዓለም ድማ ነቲ ዘስካሕክሕ ህልቂት ኤርትራውያን ቀዳምነት ሂበን ኣቃሊሐንኦ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ሕልና ዘይብሉ ንህዝቡ ዝጠለመ ስርዓት ህግደፍ፡ ንስቃይን ሞትን ኤርትራውያን፡ መዓልቲ ሓዘን ክእውጅን ንስድራቤት ግዳያት ከጸናንዕን ይትረፍ፡ ነቲ ህልቂት፡ “ብዙሓት ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም” ብምባል’ዩ ከም ተራ ዜና ኣቅሪብዎ። ኣብ ርእሲኡ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ስድራቤታት ኣስከሬን ናብ ኤርትራ ንኽየእትዉን ወግዓዊ ስነ-ስርዓት ቀብርን ሓዘንን ንኸይገብሩን ከልኪሉ። “ክጥዕመካ ብኢድካ ክሓስመካ ብማንካ” ከምዝብሃል፡ ውልቀ- መላኺ ኢሳያስ፡ ትማሊ-ትማሊ ንጎረባብቲ ሃገራት ከደምን ለመንትን ምዕራባውያን ክብል ከምዘይጸንሐ፡ እቶም ብ14 ትቅምቲ ኣብ ሶማልያ ብመጥቃዕቲ ቡምባ ዝሞቱ ልዕሊ 300 ሰማላውያን፡ ናብ መራሕቲ ሰማል መልእኽቲ ሓዘንን ብምግላጽ፡ ግብረሽበራ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ወፈራ ምስ መንግስቲ ሶማል ከምዝተሓባበርን ቃል ኣትዩ። መልእኽቲ ሓዘን መላኺ ኢሳያስ ንህዝቢ ሶማል ካብ ልቢ ዝነቀለ እንተዝኸውን ነይሩ፡ንብዓት ሓርገጽ ኣይምተባህለን። ምኽንያቱ ህዝቢ ሶማል፡ ልዕሊ ዝኾነ ሃገርን ህዝብን ኣብ እዋን ሕሰምና፡ ጸግዕን ተስፋን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝነበረን ሕውነቱ ስለዘምስከረን። ንተጋላባጢ ባሃርያትን ኣከያይዳን ስርዓት ህግደፍ ንዘይፈልጥን ስርዓት ህግደፍ ደጋፊ ጉጅለ ኣልሸባብ ተባሂሉ ከምዝተኸሰን ንዝረስዐ ወገን፡ መላኺ ኢሳያስ ኣብ መራኸቢ ብዝሓኑ ዝህቦ ብመዓር ዝተጎልበበ መርዚ ክውሕጦ ይኽእል’ዩ። እቲ ብልክዕ ንስርዓት ህግደፍ ክመዝንን ክፈርድን ዝግብኦ ሓቀኛ ዳኛን መስትያትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ስለዝኾነ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክሕባእ ስለዘይክእልን፡ ብገንዘብ ተዓዲጉን ኣዳናጊርካን ዝመጽእ ወደሳን ጃህራን፡ ነብስኻ ምቅሻሽ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ ትብዓትን ቅንዕናን እንተሃልዩዎ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ቀሪቡ፡ ሓጥያቱ ወይ ጽድቁ ክናዘዝ ይግባእ። ስርዓት ህግደፍ ብመሰል ሰባት ይግደስ’የ ዝብል እንተኾይኑ፡ ነቶም ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዓመታት ዘሳቅዮም ዘሎ ዜጋታት፡ ዝጣበቀሎም ዳኛ መዚዙ ምኽንያት መእሰሪኦም ጭብጥታት ከቅርብን ብናጻ ቤት ፍርዲ ጉዳዮም ክውሰን ከፍቅድን ኣለዎ።

ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሓሲሙዎን ኣንጸርጺሩን ሃገሩ ክገድፍ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ በቲ ኣብ ምድረባዳ ሳህራን ማእከላይ ባሕርን ዝሃልቅ ዘሎ፡ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ እስራኤልን ካልእ ቦታታትን፡ ሰብኣዊ መሰላቱ ተጋሂሱን ዝጣበቀሉ መንግስቲ ስኢኑን መጻኢ ዕድሉ ጸልሚትዎ ዘሎ ኤርትራዊ፡ ክሕለቅ ይትረፍ፡ ክኽሕዶን ብኽድዓትን’ዩ ዝኸሶ ዘሎ። ንኣብነት ስርዓት ህግደፍ ነቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣብ ደሴት ላምፐዱሳ ኢጣልያ ዝጠሓሉ ቆልዓ-ሰበይቲ ዝረከብዎም ልዕሊ 300 ኤርትራውያን፡ መንግስቲ ኢጣልያ ባንዴራ’ታ ሃገር ኣብ ፍርቂ ዓንዲ/ዘንጊ ብምውራድን መዓልቲ ሓዘን ብምእዋጅን ሰብኣዊ ርህራሀ ከርኢ እንከሎ፡ማዕከዝናት ዜና ዓለም ድማ ነቲ ዘስካሕክሕ ህልቂት ኤርትራውያን ቀዳምነት ሂበን ኣቃሊሐንኦ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ሕልና ዘይብሉ ንህዝቡ ዝጠለመ ስርዓት ህግደፍ፡ ንስቃይን ሞትን ኤርትራውያን፡ መዓልቲ ሓዘን ክእውጅን ንስድራቤት ግዳያት ከጸናንዕን ይትረፍ፡ ነቲ ህልቂት፡ “ብዙሓት ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም” ብምባል’ዩ ከም ተራ ዜና ኣቅሪብዎ። ኣብ ርእሲኡ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ስድራቤታት ኣስከሬን ናብ ኤርትራ ንኽየእትዉን ወግዓዊ ስነ-ስርዓት ቀብርን ሓዘንን ንኸይገብሩን ከልኪሉ። ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ኣብ መዓልቲ 100 ኤርትራውያን ካብ ስቃይ ስርዓት ህግደፍ ንምድሓን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉን ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ከርፋሕ ህይወት የሕልፉ ከምዘለውን ብጩቅ ኢሉ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን’ኳ ይነብር እንተሎ፡ ኩሉ ተግባራቱን ሕልምታቱን ግን፡ ኣረሜናዊ ሕግን ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላን’ዩ።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 23 ጥቅምቲ 2017

Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
12 COMMENTS
 • Ermiyas October 23, 2017

  Tsilal,why do you always bring us second hand recycled news as news flash, don’t you bloody think that we already know all your pathetic jumbo-mumbo stories? We phone in at least twice a week to our families and friends back home in Eritrea and get first hand all depressing news. For a change. just wait a bit longer to bring us some positive and cheerful/lifting stories! In the mean time, don’t bore us with your same old recycled belaroba, belaroba crap stories.

  • k.tewolde October 23, 2017

   Cheerful/lifting stories are made not manufactured if you want some visit the comedy store or Hagerawi Filset FB pages.The article is not news but sobering facts to remind us not to forget the unforgettable and reintroduce us to the cause of our endless misery- you,HGDEF and the architect of this colossal mayhem.Yes despite all that,I manage to smile and enjoy life once in a while with mixed emotions.It is not all doom and gloom..

   • Ermiyas October 23, 2017

    Are you still living in your diQala jungle with your old ELF bandits Kashankilofs??????
    Does the Ostrich who hides by sticking his head in the sand realize his ugly diQala rear is exposed? Eritrea has no enemy other than false pride and miscalculation.
    An arrogant poor man like k.tewolde is pathetic. An arrogant rich man is abominable, but tolerable. Keep buried in your diQala fox holes where you would be more safe and less poisonous to our poor young generation.

    • Nahon October 23, 2017

     ‘ … diQala jungle …’

     Ermiyas (aka rootless maniac)

     Who is more diQala than you ?

     Many of you born to Ethiopian soldiers do not know even your fathers. Isn’t that what is making you go mad at indigenous Eritreans. Why you blame them if you have no country you call mine or an identity you are proud of ?
     This is your destiny … a man who belongs to nowhere.
     Insulting the whole world won’t make you free of your inferiority complex. Come to your senses and learn to live as a normal person.
     You have no future in Eritrea as long as you support your cousins who are bleeding innocent people in Eritrea.

     • Haregot October 23, 2017

      Some desperate and restless (criminal and murderer of the past) come here tough and rough, but deep down most of them are shallow with empty bravdo that would not stand the test of time. Only desperate dogs bark so much.
      Let’s not continue to be quite when we see an empty bravdo of this nature. It is nothing but an ego message which adds nothing to value except negativity.
      Nahon, are you also a rootless diQala still living in your ELF’s bandits jungle with your Islamic swords and bombs? Otherwise, why are you defending the old criminal ELF bandits who terrorized and caused so much destruction to our Eritrean people?? Please also enlighten us “as an indigenous” what your real language, religion and your history of the last two thousand years?? Assuming you are “pure indigenous Eritrean”, you have NONE. You must be a new clown comedian in town!!!!

 • Nahon October 23, 2017

  ” እቶም ብ14 ትቅምቲ ኣብ ሶማልያ ብመጥቃዕቲ ቡምባ ዝሞቱ ልዕሊ 300 ሰማላውያን፡ ናብ መራሕቲ ሰማል መልእኽቲ ሓዘንን ብምግላጽ፡ ግብረሽበራ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ወፈራ ምስ መንግስቲ ሶማል ከምዝተሓባበርን ቃል ኣትዩ። ”

  Higdef promptly condemned the terrorist attack our fear of being associated with the crime committed by a group they have been supporting all along, not because of their sympathy for Somali people.

 • Nahon October 23, 2017

  Corrected:

  ” እቶም ብ14 ትቅምቲ ኣብ ሶማልያ ብመጥቃዕቲ ቡምባ ዝሞቱ ልዕሊ 300 ሰማላውያን፡ ናብ መራሕቲ ሰማል መልእኽቲ ሓዘንን ብምግላጽ፡ ግብረሽበራ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ወፈራ ምስ መንግስቲ ሶማል ከምዝተሓባበርን ቃል ኣትዩ። ”

  Higdef promptly condemned the terrorist attack out fear of being associated with the crime committed by a group they have been supporting all along, not because of their sympathy for Somali people.

 • AHMED SALEH !!! October 23, 2017

  Ermias aka haregot aka …………………… extra with many identities is frustrated person with Eritreans issue .
  His non stop stupid comments to blackmail ELF , to bring religious and racial tensions have hidden
  agenda behind it . We already knew the source of such kind propaganda .
  YOUR GAME WON”T DECIEVE US ANYMORE . Insults in daily bases have become expected responses
  of STREET BOYS behavior . Go ahead call every ugly names you want until you get satisfied . ANJAL .

  • shilan October 23, 2017

   Aregit mushmush kelbi areb, simply if you can’t handle their so-called games then you should just take your dementia tablets/medications with a glass of your camel’s piss to wash it down your stinking Arab dog’s throat. As usual your ignorant twisting facts is not going to serve your evil barbaric ELF Islamic purpose. You are a sad old twisted weirdo desperate for some help and attention.

 • shilan October 23, 2017

  Nahon aka alem, almaz, andom, amanuel, Sol, Kalighe, Asmara Eritrea, yohannes, Negusse, ermias, Keshi Mars, Hawuka (aslamay Yemeni) abey alo, abdu, Khalid, Duri Mohammed, Hamid Ibrahim just to name a very few of……
  Simply, a rootless mushmush saHab gimel Saho whore snake and Muslim NefaHito compulsive liar ELF taliban jihadi bandit. He is also known by many of us as Wedi Halima Abdurobo and comedian Ali as his cousin the late Iraqi defence minister. The Metahit illegal savage moslem mercenaries are pompous arrogant fools who suffer from delusional of grandeur. Eritreans are still paying horrendous price as a result of savage evil Islamic barbaric Egyptian/Arabs project which was and still is to Arabize/Islamize poor Eritrea with the savage evil Islam’s barbaric Sha’ria law and Arabic flag and identity. We should never forget their crippled riffraffat deQalu in this evil Islamic project.

 • sami October 24, 2017

  Brother Haregot, you are being very mean and hard on poor so called “Christian Nahon” when you ask him about his knowledge of his real language, religion and history!!!! Before he converted to our beautiful Christianity (in order to become a shifta/bandit of the criminal barbaric evil Islamic ELF mendef), he was a savage evil muslim rootless nomad in his original Yemen and then he was deported and dumped from Welkayit, Shire/Sheraro – Tigray – Ethiopia into our Eritrea. He has been fighting for an evil Arabic language, identity and barbaric Arabic Sha’ria law, hyjabs and the rest of evil Islamic history and diQala muslim Arabic flag for Eritrea. He would probably tell you that Eritrea had always been an Arabic and Islamic state without any shames. Let’s just handle him very gently and try to nudge him back to his original Yemeni nomad dusty, wild and evil Islamic existence with his nomadic Arabic language and religion.

  • Nada October 24, 2017

   ኣይተ ተኽላይ ጸጸኒሕካ ሽምካ እንተቐይርካ ወላውን ጾታኻ እንተቐይርካ ሓደ ድርባይ ወዲ ሕርካም ምዃንካ ኣይተርፍካን እዩ።

Post a Reply to Nahon Cancel Reply