Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሓወልቲ ሓርነት ታሪኽ ጅግንነትካ

 ሓወልቲ ሓርነት ታሪኽ ጅግንነትካ ብ መስፍን   ባህልቢ ኣንበሳ ፎርቶ ሓርማዝ ናይ ጾሮና ንዓኻ ኣጥፊፍእናስ ደቂስና ሓዲርና ወጊሑ ክንትስእ እንታይ ኣቐሚጥና ዋይ ልቢ ምስጠፍአ ኣየ ድንቍርና ዓይኑ ከይትርኢ ሕሰም ናይ ኣሕዋቱ እዝኑ ከይትሰምዕ ብኽያት ኣዴታቱ ናብ ዲክታተር ኣቕኒዑ ብረቱ ሰመርመር ኢልዎ መብጽዓ ብጾቱ ድሓን ኩኑ ኢሉና

 ሓወልቲ ሓርነት ታሪኽ ጅግንነትካ

ብ መስፍን   ባህልቢ

ኣንበሳ ፎርቶ ሓርማዝ ናይ ጾሮና

ንዓኻ ኣጥፊፍእናስ ደቂስና ሓዲርና

ወጊሑ ክንትስእ እንታይ ኣቐሚጥና

ዋይ ልቢ ምስጠፍአ ኣየ ድንቍርና

ዓይኑ ከይትርኢ ሕሰም ናይ ኣሕዋቱ

እዝኑ ከይትሰምዕ ብኽያት ኣዴታቱ

ናብ ዲክታተር ኣቕኒዑ ብረቱ

ሰመርመር ኢልዎ መብጽዓ ብጾቱ

ድሓን ኩኑ ኢሉና ኣምሪሩ ሓሞቱ

ሓሪሩ ደብርህ ውፉይ ኰዀብ ሰማይ

ቀኒዕካ ዘይጥመት ሓያል ጩራ ጽሓይ

ምስጢራት ድውሕጥ ርሒብ ዓሚቚ ቀላይ

ብግፍዒታት ህግደፋ ኣምዑቱ ነዲዱ

ቶባ ምንባር ዝብል ሓደ ተወሊዱ

ህይወቱ ወፍዩ ንህዝቡ ንዓዱ

ሓሞት ተዓዲሉ ናይ ልቡ ክጭድር

ኣብ ፎርቶ ዓንዲሩ ዲክታተር ክጥሕር

ኣነን ንስኻን ፡ በሎ ውጹዕ ህዝቢ ክማሓር

ሙጹጹላይ ተቖልዩ ከንፈጥፍጥ፡ከንፈርፍር

ክጽሕጽሕ ውዒሉ ከጕርዕ ክብህርር

መንድዓትና ክእለ መንሽሮና ክቕምርር

ኣብ ጐንኻ ኣድሪጎም ከይተብልዎ ዕምጥር

መጻምዲኻ ወስዊሶም ኢሎም ድሕር ድሕር

ወዲ ዓሊ ሽደን ባዓል ፋረ

ዓሳ ባሕሪ ናይ ቀላይ ጕማረ

ኣርሓ ሰብኡት ኣንበሳ ሽምባረ

ሓየት ዓራግ ገደል ተወርዋሪ

ኢራብ ባርካ ከም ቆቛሕ በራሪ

መዳርግቲ ዘይተፈጥሮ ወዲ ሓራስ ነብሪ

ኤርትራ ዓደይ ኣእውዪ ግዓሪ

ጅግና ተዘሚትኪ ብብርሃን ብቐትሪ

ካብ ኩለን ኣዒንቲ ዓይንኻ ተኸፊታ

ንበይንኻ ሓየት ዘይብልካ መሰታ

ከምዘይውራዮም ክዕዘቡ ብማዕዶ

እታ ሓንቲ ሓሞትና ኣጥፊኦማ ጋዶ

ኣሰር ዓብደልቃድር ከቢረ በዅሪ ስዉኣትና

ምስሊ ስዒድ ሳልሕ ምስሊ ጅግና

ፍጥነት ኣብርሃም ተኽለ ኣርሓ ከተማና

ጽንዓት ሳልሕ ጠጠው ናይ ንጕሆና

ዕጥቂ መልኣከ ተኽለ መንደቕ ዕርዲና

ሰረት ኢብራሂም ዓፋ ሓያል ማዕበል

ትሕዞ ሓድሽ ወልደገርግስ ደይድሃል

ሕድሪ ኣውዲቖሙልካ ዕጥቂ እቶም ጀጋኑ

ዕዙዝ ስብእነት ሒዙ ዘይፍኑ

መብጽዓ ሰማእታት ሴፍካ መዚዝካ

“ኣበደን በጃ ህዝቢ” ኣብ ፎርቶ ደቢልካ

ሓጺን ድስሓሎ እምኒ ዓረ

ዋሕስ ህዝቡ ደይጕነጽ ጒማረ

ማርሻ እንዴትሮ ዘይብሉ ምስፈከረ

ኣግዲዖሞ ክዅለፍ ደይጥዑም ንወረ

ተካል ሃገር ጅግና ደይኰነላ

ክሕዝዎ ስዒቦም ብጕያ ብዝላ

በጃ ክሓልፈልኩም ክንዲዝበለ

ኩላ ጸማም መን ምስኣስተውዓለ

ክንዲ ድስዕቡኻ ኣልዒሎም ጭማራ

ኢደይ ኢድካ ኢልኩም ሳቮያ ወፈራ

ነቲ ውጹዕ ህዝቢ ተውጽእዎ ሓራ

ጽባሕ መሕረዲኦም ስሒሎሞ ካራ

ዕጥቂኻ ከፍትሑ ወፊሮም ብታራ

ቊምጣኦም ዓጢቖም ክንዲ ድስዕቡኻ

ኣጆዃ ጅግና ኢሎም ጐኒ ድኾኑኻ

ሰንኪ ድንቊርና ሓንኳሎ ማሕለኻ

ያኢ ተቖጺሩ ውልቃዊ ጸገምካ

ዕሱባት ዘሊሎም ክቖጽዩ ትልሚኻ

ብገዛእ ውራዮም ኣየ ድንቍርና

ክሕዙኻ ጐዮም ፈቐዶ ሽርጓና

ካብ ናይ ጅግና ሓሞት ንጣብ ዘይዓሰሎም

ብጀካ በያኦም ደይሓሙ ብህዝቦም

ብተንኰል ዲክታተር ተመሊሑ ቀልቦም

ነቲ እተበጀወ ሓራ ንኸውጽኦም

ዓዋናት ጐየዩ ክሕዝዎ ከቢቦም

ኣብ ፎርቶ ዝደበለ ሻምላኡ መዚዙ

ይዋኣት ደማሙስ ኣንበሳ ክሕዙ

ኣሽሓት ተኣኪቦም ክንድኡ ዘይመጹ

ዓንቀፍዎ ድኣ ቋሕማማት መጻጹ

ኣያኦም ተደፊርዎም እናግዓሩ

ስዒቦሞ እዞም ጭፍራ ወኻሩ

ብዓል ወዲ መኴ ወዲ መምህር

የርእየና ጕድጓድኩም ክፋሓር

ኣሚንኩሞ ነዚ ወዲ በራድ

እሙን ሎሚ ጽባሕ እዩ ድሕረድ

ኣያኹም ድኣ እንተዝነብሮ እሙን

ምቐነየ እንዶ ኔሩ ጴጥሮስ ሰሎሙን

ዓዊሩ ዝልኣኽ ነዚ መፍረስ ዓዱ

ዓርቢ ስቕለት ተሸይሙ ፋስጋ ምሕራዱ

ጐቦ ተመሲሎም ምደጀን ከይኰኑኻ

ኣይርኣናዮን ኢሎም ሕልፍ ከይብሉኻ

ባዓቲ ኰይኖም ክንዲ ድሰትሩኻ

ግመ መሲሎም ከይሽፍኑኻ

ገረብ ኰይኖም ክንዲ ደጽልሉኻ

ጸልማት ኰይኖም ከይክልሉኻ

ምጾታት እኳ እዩ ኣሕሊፎም ክህቡኻ

ስንጭሮታት ሸበቕ ሎሚ እንታይ ወረዳ

ኣብ ማእከል ሕምብርታ ዘዕበየቶ ውላዳ

በቲ ቕድም ግዜ በቲ ዘበን ሽዳ

ዝዘለለሉ ገደል ዝጐየየሉ ሜዳ

ሎሚ ኣበይ ውዓለ እቲ ሰታር ከብዳ

ካብቲ ግዜ ገድሊ ሎሚ ጸቢባቶ

ብየማን ብጸጋም መሬት ጠሊማቶ

ኣብ ሸበቕ ክበጽሕ ጅግና ዓሪባቶ።
ድጐደለካ የለን ቅሰን ኣብ ዕርገትካ

ኣንጻር ወደል ፋሽሽቲ ዝመከትካ

ኩሉ ወፊኻዮ ናይ ሕየት ናይ ሞትካ

ድሕሪት ኣይምለስንዩ ማዕበላዊ ጥጅእካ

ሰሪትካሎም ኢኻ ስዓብቲ ኣሰርካ

ሓወልቲ ሓርነት ታሪኽ ጅግንነትካ ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
13 COMMENTS
 • MacMan February 23, 2013

  Selam everybody,
  Aagain, I am only here to introduce a slightley edited note I wrote in one of the earlier pages in response to a comment there. Without much ado, my said note follows below:

  {{{ All that have ears to hear and eyes to see by now know that DIA has turned Eritrea into an all armed slave and death camp primarily based on the excuse of Weyane’s failure to abide by the international law that it signed as final and binding and let the Eritrean-Ethiopian border be demarcated on the ground. Just based on only purely logical, moral and legal grounds, both DIA and his Weyane cousins are lawless regimes that have refused to be governed by the rule of national and international law that governs domestic and international state behavior in the families of the so called civilized nations. This is based on the simple turth that DIA has failed to let the supreme law of the Eritrean homeland rule and his Weyane cousins have refused to be governed by the rule of the supreme law of all nation that had delivered its final and binding verdict on how the Eritrean-Ethiopian border should be demarcated on the ground. I can’t speak for others but I call all law breakers criminals just as I call the father of all law breakers and criminals by his right name and that is the Devil Satan whose reign in this world of ignorance and fear is about to be brought to an end by none other than the Lord of lords and the Ultimate Truth or the Word of God made Flesh Himself. Peaople should realize that everyone is an actor in the this world of business as usual and without knowing the actors, the events that the actors make, and the issues that the actors address, they would not be able to get what they want the way they want it unless they own it.

  Dependence is slavery if it is not based on truth and trying to defeat one lawless regime like that of DIA the demoniac with the help of another lawless regime like that of his wicked and backbiting Weyane cousins has failed to sell its politics to the Eritrean people because they are sick and tired of those who think as citizens of this or that lawless regimes, their patrons, and their toothless and useless opposition clients. The time has come for all concerned to recoginize that the only peaceful way forward in the ongoing Eritrean-Ethiopian-Luciferian crisis is for everybody to work for the rule of law to rule and the rule of the jungle to end for the benefit of both the Eritrean and Ethiopian populace who bear the burnt of their bestial adventures. Eritreans the world over have heard the call of the Eritean army for the rule of law to rule, for political prisoners to be set free, and for constitutional and democratic governance to reign in Eritrea. All Eritreans are not just sheep as the Weyanes and their captive EDA or Kidan client and their crybabies would like you to think. As Wedi Awate spoke in words and bullets calling Eritreans to take up arms and free their homeland from Ethiopian occupation, so has Wedi Ali spoken in word and bullets calling Eritrans to rise up and free themselves from DIA’s demonic rule and establish their own government by all means necessary.

  It is time for all Eritreans worth their human slats to start thinking and acting as civic citizens and not the citizens of the useless Eritrean political organizations and their myopic and failed leaders. It is important to know and then understand that Eritrea without its people living in freedom and its people without their free Eritrea are nothing but a people playing a losing game because they trust their future with lawless regimes and their New World Order Luciferian masters. I think it is important for people to learn to know and then understand things at all levels before they put all their eggs in one basket. The danger is that people put their eggs in the wrong basket and lose them at the end. If any struggle of the individual or collective kind is to bear fruit and get people where they want to get, it has to stand on its own head, own its politics, and then deal and wheel independently and freerly to defend its own interests according to the rules of the game and the demands of the market of business as usual. Before fielding themselves on the battlegrounds of one sort or another, it is very important for people to learn their trade and know how to deal and wheel in the market through experience of what is called truth and lies or what works and what doesn’t work.

  Eritrea is a nation in the making with only one time internal or one who claims to be internal evil to overcome but many external diseases to cure in order to stand on its own head, heart, and acts till it establishes its own government of the people, for the people, and by the people under the rule of law that treats all its citizenry equally before its eyes. DIA is a dying dog leading bestial regime of parasites and blood sucking savages living on borrowed time while his lawless and backbiting Weyane cousins are the other end of the same evil coin that has brought the Eritrean people to the miserable life that they are leading now. Evil, no matter how it presents it self, is evil and law breakers like DIA the demoniac and his retarded Weyane cousins are criminals. People should be able to recognize that they can’t fight an enemy that they don’t know and if the blind leads the blind, they all end up in the proverbial ditch. Take it or leave it, DIA and his Weyane cousins run nothing but errand regimes for their Luciferian masters directly or indirectly and knowingly or unknowingly till their time comes to retire or expire.

  Anyways, I think the only useful thing that all Eritreans opposing DIA’s barbaric rule in Eritrea in one manner or another should focus on is in what they can do and not on what they have failed to do. The time has come for Eritreans as civic citizens of their nation in the making to start challenging DIA, his Weyane cousins, and their Luciferian masters to let the rule of national and international law rule and leave the Eritrean people alone to freely establish a government of their own making before the world community in unison without DIA and Weyane lawless and bestial politico-military and socio-political contamination. Politics is a battle of truth against lies with words and has nothing to do with the politician as a human being if he can live and let live under the rule of national and international law as a law abiding and free citizen as God ordained. A caridnal law in the principle of the separation of Church/Mosque and State is expressed this way in Christianity : Give unto Caesar what is Caesar’s and give unto God what is God’s. In other word : Give Caesar his taxes for governing and keeping order under the rule of law and not the rule of men and give thanks to God and live according to His Word as you to try to live and let live and help others from what God gives you as a member of mankind when you can.

  Take the foregoing vews as you may, it is essential that people should try their best to stay informed about what is going on from far and near and learn how things work in order to operate in friendly and or hostile waters. Toward that end, I am throwing in a link to a clip for those who seek information that would help them understand how good and evil or God and Satan work in this world of mankind and beyond. Anyways, the clip that follows speaks about the bigger picture of human affairs that was, is, and is said to come and you can make what you will of what is said there:

  The youg, the old, and the bold at InfoWars: “Bill Schnoebelen: The Devil You Know” :

  http://www.youtube.com/watch?v=mCns8euj898

  Cheers and Peace! }}}

  • Lilay February 24, 2013

   What do you mean? You can’t tell us waht we should do because already we know everything and we know what we are doing as opposition. Don’t name the regime in ethiopia. The ehtiopian case is not our home assignment.

   You talk about badme. But badme is not ASMARA. The border issue an no relation to a constitutional government. How ethiopia has a constitutional government??????????? But eritrea not?????? Or you think that the border issue is between eritrea and north korea?????????

   • MacMan February 24, 2013

    Selam all,

    Lilay, you can choose what to believe and with whom to associate because, ” it is democracy, baby”. However, what is good for the goose is good for the gander as well. Anyways, I will post a similar and slightly edited note to the one above for you to read and understand where my views and yours stand. Without much ado, the said note follows bellow:

    In these dangerous times, Eritreans should strive to rise above their partisan politics as civic citizens in order to establish their own government under the rule of law without DIA and Weyane political contamination. For the most part, the Diaspora Eritrean opposition to DIA’s bestial rule remains disconnected from the Eritrean people inside and outside their country. Instead of addressing the issues that concern the sovereignty of the Eritrean people and their homeland, the exiled Eritrean opposition does nothing but keep doing the same thing year in and year out without going anywhere. Repeating the same thing that has failed to work over and over again to get a different result is a sign of mass delusion. Most of the Diaspora Eritrean opposition to DIA’s barbaric rule in Eritrea lives in a delusional world solely created by useless political organizations and their failed leaders. Things will not change until Eritreans start thinking and acting as civic citizens of their homeland instead of as the citizens of political organizations and their leaders.

    There is not much left to waste time on about DIA and his PFDJ regime of idiots and savages other than say that they are naked, ugly, dying, and living on borrowed time. The so called EDA or ENCDC and its lawless and backbiting Weyane friends and their crybabies think they can change anything by making a lot of noise against DIA and his evil PFJD regime. Notice and remember that Eritrea is going through a socio-political revolution that seeks to overthrow a politico-military culture created by lawless leaders and their captive organizations for constitutional and democratic governance mostly spearheaded by former members of the ELA and EPLA who know the actors that dominate the Eritrean-Ethiopian socio-political and politico-military theater. This time around, the call is for Eritreans to think and act as civic citizens worth their human salts and not as the citizens of useless and toothless organizations and their impotent, incompetent, and failed leaders. Time has come for people to stand up for the rule of law to rule and the rule of the jungle to end in the ongoing Eritrean-Ethiopian political crisis or shut up and hold their peace.

    Proceeding in tandem with the foregoing opinions, if it is not a false-flag operation stage-managed by DIA and his PFDJ regime of parasites and blood sucking savages, the reported army revolt in Asmara is an important devolempment in the overall struggle for democratic and consitutional governance in Eritrea. If this is not a false-flag operation carried out by DIA and his barbaric PFDJ regime, it is the most important devolpment in Eritrean politics after the G-15 movement of over a decade ago. Furthermore, this event may wake up the Weyane supported Eritrean opposition to recalibrate their political dealings and wheelings if they are to be connected with the Eritrean populace inside and outside Eritrea and stay relevant in the on ongoing struggle for democratic and constitutional governance in Eritrea. The organizations and their failed leaders that dominate the ongoing Eritrean-Ethiopian socio-political and politico-military theater will either all let the rule of national and international law rule and leave our people free to establish their own government or will face the music till they retire or expire.

    Furtherore, it is important for people to understand that DIA and his Weyane cousins are nothing but errand regimes of their Luciferia or New World Order masters. The new World Order is a Luciferian conspiracy seeking to establish a One World Government ruled by their expected to appear one World leader or the so called anti-Christ. Then, Lord God Jesus the Christ will descend from heaven and destroy the so called Lucifer or Satan, his servants and worshipers, and his armies and send them all to hell. It seems that we are an End Time Generation in the history of the human race and are living in the last days. It is useful for the human individual to spend more time tying to save his or her soul and not just their skin. Eritreans living inside their country should defeat DIA and his PFDJ regime of idiots and savages and their Kinjit, DemHit, and what have you clients and stop DIA’s march of death and destruction. Eritreans living outside their coutry should focus on what they can do and challenge DIA, his Weyane cousins, and their Luciferian master before the international community to let the rule of national and international law rule and leave our people alone to establish their own government.

    In conclusion, it is still important to recognize that the time has come when all concerned in the Eritrean-Ethiopian politico-military and socio-political theater will either let the rule of national and international law rule or face the music till freedom come and justice is done. Frear and ingnorance are the most deadly enemies of man. Fear of the known comes from cowardice while fear of the unknow comes from ignorance. DIA the coward terrorized Eritreans into being cowards and is ruling them like slaves and animals. A bully is always a bully until he is put in his right place one way or another. In this connection, Wedi Ali, the star and hero of Operation Forto Asmara, give DIA the coward the run of his life before he departed this world of liars, thieves, and murderers of the innocent. It is essential for people to stay informed about the things they deal with individual or collectively. Toward end, I am throwing in a link of one hour duration that speak about the bigger picture of human affairs that was, is, and is said to come for those who wish to spend the time to stay informed:

    “Welcome To The New World Order (Full Length HD Film) 1/2”

    http://www.youtube.com/watch?v=PfCnkmOmGro

    Cheers and Peace!

 • MacMan February 23, 2013

  Greetings brother Mesfin Bahlbi and Baito Assenna,

  Brother Mesfin, thank you for providing us with a well articulated and inspiring poem at the right time. Hats off and kudos for a job well done. Take care and keep the great work up!

  Cheers and Peace!

 • ahmed saleh February 24, 2013

  Bahlibi
  Thank you for such beautifull poem . Indeed you mentioned some models of Eritrean heroism who always
  left us behind an inspiration of courage and dedication . Wedi Ali followed his elder brothers step
  of bravery to sacrifice for what he beleive . GOD BLESS THEM ALL and on our part we vowed not to let
  them down . We will continue to fight till we reach the goal of their promise .

  • Hurui February 24, 2013

   Good poem Bahlibi thank you told us that in detail the hero wedi Ali’s job has done to his people,really hero is hero always but the betrayals from on ward never will not sleep,because we have paid the hero of hero,brother Bahlibi well done continue such poems to explain the operations

   • amir February 25, 2013

    Hurui, Why do you choose to put your comment in Mr Ahmed Saleh comment box? Or are you commenting back about what he wrote? not sure please help

 • Lilay February 24, 2013

  Very nice peom. proud of you!!!!!!!!!!!!!!!!! Greate!!!!

  I have some news from SHEBEK,

  I have heard that WEDI ALI has been sacfrified his life for the Eritrean people at place called SHEBEK near HAGAZ and his body was there a couple of days and the administrator the anseba zon GERGHISH has ordered the people in SHEBEK not to bury the body of WEDI ALI. WEDI ALI was killed t SHEBEK after arround two hours of fire exchange.

  The dare people replied like this ” N HINA N AMHARU WUN KEBIRNA ENA ANZI ZIMOTU NEZI GINA JIGNA WEDINA SLEZI ETTI ZIMETSI KINRIO ENNA KINKEBRO ENNA BIKBRI. MISU ENTE TEBEASKUM SI KEMZI KITBLU AGEB ” and they buried him.

  We have not seen like this ignorant such dormant PFDJ. In 1989 the was an attempt by EPLF to liberate KEREN but it failed. A number of EPLF fihgter martyres was left near the city ” SHIFSHIFIT” and the DERG told to the KEREN residents to go shifshifit and burry themand the people did it.

  You all know the what MONGUSTU the martyre at the airport after the operation. JIGNA AB METKELU BIKBRI KIBERUWO!!!!!!!!!!!!!!!! BUT the rabish PFDJ refused the burya of WEDI ALLI.

  NO matter of his body his soul rests in peace. He did what to do.

 • HalewaSewra February 24, 2013

  Wedi Ali dead for people of Eritrea, we salute and respect him.
  but along with it, we have also responsibility to know the remaining of his comards who are in the hands of PFDJ. Death is preferable than having at the hands of PFDJ, so the decision of Wedi-Ali is better than his comards who are suffering torture to death. This is is two times death ! torture is more more difficult than death and death will come after torture. Hence we need to united to do something to free them.
  Death is a temporary sadness but the torture is more difficult. I salute and respect them all.
  however wedi Ali did better than to them.

 • Mesinas February 24, 2013

  zikeberka haw bahlbi neza ngignnet eti beja hizbi ziteseweé jigna wedi Ali etmgus gitmi mishafka azyu znead sirah eyu. aberktoka bzileale kitqxlown elabeweka. hanti gin hadera kibleka zideli nger ala nsa kea zikone gitmi tihztou bzeyegeds kab (4-10) naota zibezih gitmi bhade aresti zeymxhaf eya. mknyatu kea gitmi natu hgin nay axehahfa agababn aqenin sle zelwo. yqenyeley.

  • Mesfin Bahlibi February 24, 2013

   የቐንየለይ ንዝተለገሰለይ ምኽሪን ለበዋን ።
   መስፍን ባህልቢ

 • Sahil February 24, 2013

  ክሳዕ መዓስ ኢኻ ክትርገጽ ክትነብር
  ሃገርካ ንምድሓን ገለ ንኽትገብር
  ውጹዕ ኤርትራዊ ንለውጢ ዘይትሓብር!

  ሕግኻን ስርዓትካን ብመደብ ኣልሚሱ
  መሬትካ ክምትር ደረትካ ጥሒሱ
  ንኣኻ ወደ ኣባት መዓስ ተወኪሱ፡
  መሰልካን ክብርኻን ብንዕቀት ግሂሱ
  ምስ ጎረባብትኻ ብዶብ ኣባኢሱ
  ኣዕጽምትኻ ሰይሩ ደምካ ኣፍሲሱ
  ቀጻሊ ሽግርካ ከይኩምር መሊሱ
  ተላዓል ተበገስ ድለየሉ ፈዉሱ?

 • Ashley June 23, 2013

  Haile,I do not know how the saying about the egg aielpps to me. The incident was reported on this forum by wedieri before me. May be he also have the same inside track that I have. The news was reported by BBC and all the major news sources hours before I posted my comment. I do not know what you see objectionable about my statement. I have a saying of my own here it goes Ye yeju debtera kenewe beyalkebet Kererto mulabte. Simply put when people run of arguments they resort to name calling. Believe what you want it does not change the fact and I do not care

POST A COMMENT